Istoria oficială a României, demolată de cercetătorii și gânditorii din afara țării. Ce spun aceștia? (TRIMITE MAI DEPARTE!)

Categories ArticolePosted on

Istoria oficială a României nu va mai sta în picioare prea multă vreme. Atelele cu care este legată ca să nu se prăbușească sunt din ce în ce mai șubrede, ceea ce face ca demolarea ei să nu mai fie decât o problemă de timp.

Tot mai multe dovezi scot în evidență adevăruri pe care anti-românii de la butoane nu au cum să le mai ascundă. Da, încă mai aruncă cu noroi strigând: Protocronism! Impostură! Dacopați!… dar disperarea lor le anunță sfârșitul.

Vă asigur că anul viitor va fi unul cu multe surprize, chiar din primele zile! Rămâneți aproape ca să ne bucurăm împreună de redescoperirea adevăratei noastre istorii, DE REVOLUȚIA IDENTITARĂ pe care românii de astăzi, urmașii geto-dacilor de acum 2.000 de ani, o vor duce la bun sfârșit!

Până atunci, vă invit să citiți o selecție de citate de o valoare extraordinară pentru istoria și identitatea noastră, adunate de pasionatul cercetător Marius Fincă…

Daniel Roxin
http://daniel-roxin.ro/

1. Sumerologul rus A. Kifisim: „Strămoşii rumânilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei”
2. Pitagora (580 î.H – 495 î.H), face zece referiri la valorile superioare ale geţilor. În „Legea 1143” el spune: „Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci să tragi învăţăminte de la ei. La geţi toate pamânturile sunt fără margini, toate pamânturile sunt comune.
3. Homer: „Dintre toate popoarele geţii sunt cei mai înţelepţi.”
4. Platon (427 – 347 î.H.), elev a lui Socrate şi profesor al lui Aristotel, surprinde în dialogul „CARMIDES” o discuţie între Socrate şi Carmides, în care profesorul îi spune lui Carmides ce l-a învăţat un medic trac când a fost la oaste:
„Zamolxe, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit, neţinându-se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli. Pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă căci, toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru om în întregul său, vinde la suflet şi de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales şi în primul rând, să tămăduim izvorul răului pentru ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului. Prietene, sufletul se vindecă prin descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete ÎNŢELEPCIUNEA”.
Uimitoare aceasta viziune asupra medicinei lui Zamolxe acum mai bine de 2400 de ani!
5. Dionisie Periegetul (138 d.H.): „În ceea ce urmează voi scrie despre cea mai mare ţară, care se întinde din Asia Mică până în Iberia şi din nordul Africii până în SCANDIA, ţara imensă a dacilor.”
6. Marco Merlini, arheolog italian (n. 1953), spunea referitor la plăcuţele de la Tărtăria: „Oasele ca şi plăcuţele sunt foarte vechi. Acum este o certitudine. Este rândul nostru să gândim că scrierea a început în Europa cu 2000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În România avem o comoară imensă, dar ea nu aparţine numai României, ci întregii Europe.”
7. Friedrich Hayer 1899 – filozof austriac: „Rumunii sunt poporul din Europa care s-a născut creştin” (ambasadorul Vaticanului la Bucureşti spunea în aula Academiei acelaşi lucru, şi asta acum câţiva ani).
8. Alfred Hofmann 1820 – în Istoria Pământului: „Într-adevăr nicăieri nu vei putea găsi o putere de înţelegere mai rapidă, o minte mai deschisă, un spirit mai ager, însoţit de mlădierile purtării, aşa cum o afli la cel din urmă rumun. Acest popor ridicat prin instrucţie ar fi apt să se găsească în fruntea culturii spirituale a Umanităţii. Şi ca o completare, limba sa este atât de bogată şi armonioasă, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pamânt. Rumania nu este buricul Pământului, ci Axa Universului.
9. Marija Gimbutas – Profesor la Universitatea California din L.A.- Civilizaţie şi Cultură: „România este vatra a ceea ce am numitVechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500-3500 î.H., axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de luptători din epoca bronzului şi epoca fierului. A devenit de asemenea evident că această străveche civilizaţie europeană precede cu câteva milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă de reală armonie în deplin acord cu energiile creatoare ale naturii.”
10. Louis de la Valle Pousin: „Locuitorii de la nordul Dunării de Jos pot fi consideraţi strămoşii Omenirii.”
11. Gordon W. Childe: „Locurile primare ale dacilor trebuie căutate pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului principal de formare şi extensiune a indo-europenilor trebuie să fie plasată la nordul şi la sudul Dunării de Jos.”
12. Eugene Pittard: „Strămoşii etnici ai Rumunilor urcă neîndoielnic până în primele vârste ale Umanităţii, civilizaţia neolitică reprezintă doar un capitol recent din istoria ţării”.
13. Daniel Ruzzo – arheolog sud-american: „Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se situa centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute până în ziua de astăzi”
14. William Schiller – arheolog american: „Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul rumun, răspândindu-se apoi spre răsărit şi apus”.
15. John Mandis: „Cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria”.
16. Olof Ekstrom: „Limba rumună este o limbă-cheie care a influenţat în mare parte limbile Europei”.
17. Universitatea din Cambridge:
– În mileniul V î.H. spaţiul carpatic getic era singurul locuit în Europa;
– Spaţiul carpatic, getic, valah a reprezentat în antichitate OFFICINA GENTIUM, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie India, Persia, Grecia, Italia, Germania, Franța şi aşa-zisul spaţiu slav;
– VEDELE (RIG VEDA) cele mai vechi monumente literare ale umanităţii au fost create în centrul Europei. Fostul Prim-Ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru a scris că: „Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei”.
18. Bonfini: „Limba rumunilor n-a putut fi extirpată deşi sunt asezaţi în mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului, încât nu s-ar lupta pentru o viaţă cât pentru o limbă”.
19. Ludwig Schlozer (Russische Annalen-sec XVIII): „Aceşti volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wolsche, ci VLAHI (RUMUNI), urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum îşi au limba lor proprie şi cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane”.
20. Michelet, Paris 1859, către trimisul lui Cuza: „Nu invidiaţi vechile popoare, ci priviţi pe al vostru. Cu cât veţi săpa mai adânc, cu atât veţi vedea ţâşnind viaţa”.
21. Andre Armad: „Într-adevăr acesta este unul din cele mai vechi popoare din Europa… fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică – era pietrei şlefuite – până în zilele noastre, susţinând astfel printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii continuitatea unui neam”.
22. D’Hauterive (Memoriu asupra vechii şi actualei stări a Moldovei, 1902): „Limba latinească în adevăr se trage din acest grai (primodial), iar celelalte limbi, mai ales rumuna sunt acest grai. LATINEASCA este departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc astăzi (aşa zisele limbi latine), aş zice că ea latina, este cea mai nouă dintre toate”.
23. Huszti Andras: „Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor”.
24. Bocignolli (1524): „Rumunii despre care am spus că sunt daci”.
25. L.A. Gebhardi: „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri. Grecii dădeau atât geţilor din Bulgaria, cât şi dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi dacii provin de la traci”.
26. Martin Hochmeister (Siebenburgische Provinziaal Blatter, 1808): „În cele mai vechi timpuri cunoscute, în Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii, care mai erau numiţi şi geţi şi de la ei a primit actuala Transilvanie împreună cu Moldova, Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria numele de Dacia”.
27. Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire roumaine, Paris, 1866): „Dacii sunt primii strămoşi ai rumunilor de azi. Din punct de vedere etnografic dacii par să se confunde cu geţii, aceeaşi origine, aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă”.
28. Universitatea din Cambridge (1922, The Cambridge History of India): „Faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai probabil, iniţial în Haar-Deal”.
29. Jakob Grimm (Istoria limbii germane, 1785-1863): „Denumirile dacice de plante, păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius şi Nero) pot fi găsite şi în fondul limbii germane”.
30. Cronicile spaniolilor 25 (pag.179): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor”.
31. Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii popoarelor nordice”.
32. Leibnitz (Collectanea Etymologica): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii teutonilor prin saxoni şi frizieni, ai olandezilor (daci) şi ai anglilor”.
33. Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul al II-lea): „Chiar dacă se ştie că latinaesca e limba oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba rumună este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba rumună sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, şi nu invers!
Cu alte cuvinte, nu limba rumună este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă rumună. Aşadar, vreau sa-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale”.
34. Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din cinci continente, dar în Carpaţi am găsit monumente unice dovedind că în aceste locuri a existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul celei mai vechi civilizaţii cunoscute astăzi”.
35. Carlo Troya (1784-1858, istoric italian): „Nici un popor din cele pe care grecii le numeau barbare nu au o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică sau Gotică se împarte în două părţi şi una din ele arată că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul Amalilor.”
36. Harald Haarman (specialist în istoria culturii): „Cea mai veche scriere din lume este cea de la Tărtăria (cu mult înainte de scrierea sumeriană;), iar civilizaţia danubiană este prima mare civilizaţie din istorie.”
37. Paul Mac Kendrick: „Burebista şi Decebal au creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu vederi înguste ar putea-o califica drept barbară”. „Rumunii sunt membri ai unuia din cele mai remarcabile state creatoare ale antichităţii.” „Sus în Maramureş există un loc marcat drept centrul bătrânului continent” (Europa de la Atlantic la Urali).
38. William Ryan şi Walter Pitman (geologi, 1995): „Locul descris de Vechiul Testament ca fiind inundat de potop este cel al Mării Negre”.
39. Robert Ballard (explorator, 1999), confirmă cele spuse de Ryan şi Pitman.
40. Cavasius (De la Administratione Regni Transilvaniae): „În Italia, Spania şi Galia, poporul se slujea de un idiom de formaţie mai veche sub numele de lingua rumunească, ca pe timpul lui Cicero”.
41. G. Devoto, G. Wilkie, W. Schiller: „Barbarii n-au fost numai descoperitorii filosofiei, ci şi descoperitorii tehnicii, ştiinţei şi artei… Trebuie să merg mai departe şi să arăt lămurit că filozofia greacă a furat din filozofia barbară. Cei mai mulţi şi-au făcut ucenicia printre barbari. Pe Platon îl găsim că laudă pe barbari şi aminteşte că atât el cât şi Pitagora au învăţat cele mai multe şi mai frumoase învăţături trăind printre barbari”.
42. Clement Alexandrinul (Stromatele): „În sfârşit o altă greutate de interpretare cu această metodă a unor învăţături din Scriptură constă în aceea că nu le avem şi în limba în care au fost scrise întâia oară… Apoi limba e păstrată şi de popor, nu numai de învăţaţi, pe când înţelesul şi textele le păstrează numai învăţaţii şi tocmai de aceea putem să concepem uşor că aceştia au putut să falsifice înţelesul textelor vreunei cărţi foarte rare pe care o aveau în stăpânire”.
43. Emmanuel de Martone (profesor la Sorbona, 1928, în interviul dat lui Virgil Oghină): „Nu pot să înţeleg la rumuni mania lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor romani ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile estice ale imperiului, chiar şi administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie. Voi rumunii sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui să-i cunoască rumunii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi morală înaltă”.
44. Marc Pagel (profesor, şef al laboratorului de bio informatică la Universitatea Reading, Anglia): „Acum 10.000 de ani în spaţiul carpatic a existat o cultură, un popor care vorbea o limbă unică şi precursoare a sanscritei şi latinei”.
45. Clemance Royer (în Buletin de la Societe d’Antropologie, Paris, 1879): „… celţii, germanii şi latinii vin din estul Europei… iar tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din Occident… noi trebuie să le căutam leagănul comun la Dunarea de Jos, în această Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm”.
46. Jean Laumonier (în cartea „La nationalite francaise”, Paris, 1892): „Românul sau dacul modern este adevăratul celt al Europei Răsăritene”.
47. Andre le Fevre (în lucrarea „Les races et les langues”, Paris 1893): „Celţii bruni cărora etnografia le relevă urma din Dacia pâna în Armric (Bretania) şi Irlanda, galii blonzi… populaţii care vorbeau dialecte indo-europene”.
48. Împăratul Iosif al II-lea: „Aceşti bieţi supuşi rumuni, care sunt fără îndoială cei mai vechi şi mai numeroşi în Transilvania, sunt atât de de chinuiţi şi încercaţi de nedreptăţi de oricine, fie ei unguri sau saşi, că soarta lor, dacă o cercetezi este într-adevar de plâns…”

Destinul ni-l facem noi, până la urmă… Cu hotărâre și curaj, vom izbândi! Un an 2016 fericit în care să ne regăsim în marea familie a urmașilor geto-dacilor. La mulți ani!

A apărut volumul 2 al cărții POVEȘTILE MAGICE ALE DACILOR. Disponibil aici: http://dacia-art.ro/index.php/car-i/carti-pentru-copii.html

9 comments

 1. Atentie cum ne laudam ca “strainii ne demoleaza istoria” – pentru ca sunt straini si straini iar unii dintre ei ne-ar vrea ori evrei, ori mutati, ori disparuti de pe-aici cu neam cu tot.

 2. X/Catrene Dacice -(5) Incantații Tainice
  de Ivu Frâncu/Chișinău, Luna lui Undrea, 2015

  http://moldemi.com

  Vorbe stră-vechi cu mare putere:

  – “Lină-i Lumina în noaptea de munte,
  – Curge Lumina crescută din munte,
  – Crește Lumina dospită din munte,
  – Blând învelește Lumina din munte”.
  —————————————————–
  Continuare-Urare de An Nou…
  1.
  Ea, Lumina stră-moșească
  Pe noi toți să ne iubească
  Dacii noștri, veghetori
  Aripi toți îți dau să zbori
  2.
  Tu, Lumină, ocrotește
  De dușman tot ne păzește
  De Lumină învelit
  Sunt mereu eu fericit
  3.
  Zeul-Soare înălțat
  Pentru noi El ține Sfat
  El Lumina tăinuiește
  Și pe noi toți oblojește
  4.
  Moșul-Soare Domn ne este
  Adevărul ne vestește
  E Lumina de la Daci
  Ce și cum, așa să faci
  5.
  Printre rânduri tu citește
  Ea, Lumina îți șoptește
  Vorbe tari și cu Putere
  Niciodată Ea nu piere
  ——————————————–
  Dicționar-
  2. verbul “a ferici”
  3. “Sfatul Țării” din Chișinău la 27 martie 1918

 3. istoria oficiala a României demolata de cercetători contemporani… Titlul nu mi se pare bine conceput . Induce in eroare pe cititor, chiar nu adera la conținutul articolului. Conținutul si mai cu seama bibliografia/ din care nu lipsesc poeți celebri, oameni de știința, pe lângă istorici ai Antichității…conferă Dacilor merite de luat in seama, daca nu si o întâietate in destul de multe privințe. Însuşi faptul ca sub administrația austro/ungara strămoșii dacilor au fost atât de umiliți/ iar marile autorități austriece sunt convinse de acest adevăr/afirmat aproape admirativ – confirma viziunea demna si echilibrata despre Romani a lui Drăghicescu. in cartea sa Despre Psihologia Poporului Roman.

 4. errata

  strămoșii dacilor// urmașii dacilor, romanii in fapt/ excluși din Unio Trium Nationum…/ martirii Horia Cloșca si Crișan…/vorbim de secolul al XVIII/lea
  mai apoi martirii de la Moisei…secolul XX
  Dincolo de rănile trecutului, sa pășim in Noul An cu demnitate respect pentru cetățenii Lumii si in Lumina valorilor nu in ultimul rand, al omeniei romanești..

 5. Cıteva precizari legate de templul sau sanctuarul de la Parta/Ti
  mişoara descoperit ın anii ’70 . Unul din putinele din Europa. Are cel putin 6000 de ani. Este dedicat Zeitei Mame , divinitatea centrala a vechilor civilizatii din ıntreaga lume. Conform cercetarilor arheologice Taurul este vehiculul zeitei , alaturi de leu, tigru, elefant.In vechea Anatolie ( Frigia şi imperiul hitit ) şi Mesopotamia vehiculele mai populare sınt taurii şi leii .In Egipt , vechiul İran ,İndia avem ın plus elefantii şi tigrii. Zeita Mama este ın acelaşi timp stapına animalelor, zaita naturii , a vietii , zeita agriculturii dar şi Zeita creatoare a Universului. Este şi astazi venerata cu mare respect ın İndia .

  Gasim statuetele zeitei şi a vehiculelor ei ın toate tarile Europei( ın special Romania şi Ucraina ) şi ın toata Asia , incluzınd aici actuala Turcie şi celelate tari din Orientul Mijlociu .

  Putini oameni ştiu ca numele dat Anatoliei de vechii turci ”Anadolu” ınseamna de fapt ”tara care este plina de mame”. Sau ” Tara Mamei ” .

  Cınd au cucerit Asia mica turcii au fost impresionati de numarul mare de statui şi temple dedicat zeitelor mame . In toate oraşele – din Mesopotamia pına ın zona Efesului- ın care intrau descopereau statui şi vechi temple- ın ruine- ale zeitei Kibele , Artemis, Afrodita , İnana , İştar , Astarte . Şi acum ın oraşul Malatya se mai afla ınca ın picioare o statuie de 10 de metri ınaltime a zeitei mame Kybele.De acum 3300 de ani.

 6. Corectie : In oraşul Manisa ın muntele Spil (Sipylus ) se afla statuia zeitei Kybele .
  Lınga oraşul Beyşehir , satul Eflatunpınar ( vechea regiune Pisidia ) se afla un templu hitit de 3500 de ani cu reprezentari ale zeitatilor hitite, ale Zeitei Mama, ale taurilor şi ale leilor. Statuia Zeitei Mama cu raze de lumina care tışnesc din cap se afla ın fata a ceea ce a mai ramas din partea centrala templului. In poza nu se vede dar ın stınga şi ın dreapta tronului zeitei se afla doi lei. Templul era mai mare ın trecut ınsa romanii au luat o multime de pietre din el pentru constructiile lor.

  http://www.milliyet.com.tr/eflatunpinar-kaya-aniti-unesco-tatil-galeri-1871865/?PAGE=2

  De situl arheologic de la Çatalhüyük ştie toata lumea. O multime de statuiete cu Zeita Mama, tauri de piatra , tronuri cu capete de lei . De acum 6000 – 9000 de ani. Siteuri similare şi statuete s-au descoperit şi ın Bulgaria, Serbia etc.

  Concluzia este ca avem de a face cu o cultura , arta şi religie unitara , similara ın toata Euro-Asia sau macar Euro-Asia mica . Acum 6000-9000 de ani aveam ın aceasta zona o lume fara razboaie , fara diferentieri sociale , ierarhii , regi , pamıntul era ın comun . Probabil ca şi scrierea era identica. Mai ales daca observam asemanarile dintre scrierea summeriana şi cea de la Tartaria + ın general scrierea culturii Vinça . Şi mai ales ca simbolurile de baza folosite erau peste tot aceleaşi : zwastica şi spiralele . O coincidenta prea mare . Chiar daca faimoşii ”ştiintifici” plıng de ciuda vazınd ca adevarul iese la iveala din ce ın ce mai clar.

  Cultura Cucuteni şi Vinça prezente pe teritoriul actual al Romaniei dar mai ales pe teritoriul Daciei lui Burebista au constituit culmea rafinamentului artistic, cultural, arhitectural, spiritual dominınd lumea traca , cea europeana şi din Asia minor.

  Personal am vazut ın muzeele din Anatolia centrala vase decorate ca ın Cucuteni . Acelaşi stil şi spirale . Diferenta era ca acele vase erau de acum 3000 de ani. Cele din Romania au cel putin 7000 de ani.

 7. Şi mai trebuie observat un lucru. In vremea lui Pitagora ın toata aria Euro-Asia Minor mai ramase o singura regiune unde mai exista ınca proprietatea comuna asupra pamıntului şi ıntelepciunea vechilor culturi : zona getica . Plus credinta extraordinara ın nemurirea sufletului .

  Ceea ce ar putea demonstra ın plus faptul ca aceasta zona -valea dunarii şi carpatii- au fost centrul spiritual al vechii Europe din cele ai vechi timpuri.Doar copacii cu radacinile cele mai viguroase rezista cel mai mult ın fata furtunii .

 8. E uimitor cat de multa energie si pasiune se pune in a demonstra ca romanii au ca stramosi cea mai veche civilizatie, au cea mai veche limba etc ….
  Nu contest acest lucru insa cu ce ne ajuta ACUM acest lucru ?
  Vi se pare ca suntem ca popor mai dezvoltat sau mai civilizat sau mai spiritual ca altii ?
  Din pacate ceea ce se vede acum ar dezamagi cumplit pe stramosii nostri oricare ar fi ei …..
  Asa ca energia si pasiunea irosite pe istorie ar fi mult mai de folos daca ar fi directionate catre schimbarea societatii actuale …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *