O istorie spulberată – gândurile unui student al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti

Categories ArticolePosted on

un articol de  Mihai Floroiu, student Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

 

,,Istoria este cea dintâi carte a unei naţiuni. Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul. O naţie fără istorie este un popor încă barbar şi vai de acel popor care, şi-a pierdut religia suvenirilor”, ne spunea primul istoric modern reprezentativ, Nicolae Bălcescu. Astăzi, când istoria ar fi trebuit să devină o disciplină care să contribuie la dezvoltarea culturii generale a tinerilor şi la o cunoaştere a valorilor naţionale, ea a devenit, mai degrabă, o disciplină derizorie şi lipsită de interes în cultura şi dezvoltarea viitoarelor generaţii.

A nu-ţi cunoaşte istoria înseamnă, cum s-a spus, a nu-ţi cunoaşte părinţii şi strămoşii, ai tăi şi ai neamului întreg, a nu beneficia sau a nu fi demn să beneficiezi de moştenirea ce ţi-au lăsat-o, cu suflet de părinte.

Pentru a distruge un popor şi a-l supune, este suficient a-l renega, a-i distruge miturile, tradiţia, istoria şi credinţele.Astfel, un popor fără identitate devine pleava univesului. Istoria naţională, din păcate, a devenit principala ţintă de denigrare sau de eliminare din conştiinţa românilor. Primii paşi au fost făcuţi în anul 2007 când istoria este acceptată ca materie a ,,bacalaureatului naţional” numai la clasele umaniste, iar manualul de clasa a XII-a nu se mai numeşte „Istoria românilor”, ci, simplu, „Istorie”.

Cui îi e ruşine de istoria românilor? Elevii de clasa a XII-a au un manual pe care scrie ,,Istorie”, iar înăuntru e tranşată, ca la abator, istoria românilor pe teme mari, pe care le înţelege un om care cunoaşte istoria românilor, dar nu unul care trebuie  s-o înveţe, fiindcă principiul cronologic a fost desfiinţat.

De ce i-au tăiat pe „români” din titlul manualului? La acesta întrebare istoricul şi academicianul Dinu C. Giurescu facă o analiză destul de onestă şi limpede: ,,Ca să se piardă identitatea naţională a românilor. O spun cu toată seriozitatea, cu deplină răspundere: mai multe fapte asemănătoare merg către acest scop. Tineretul să nu mai aibă conştiinţa apartenenţei la un neam. Să fie un tineret de ăsta, euro-atlantic, axat pe valori precum mall-uri, vacanţe, călătorii, breaking news, vibe radio etc. “.

Ioan Scurtu, prof. univ. dr. în istorie în capitolul ,,Concluzii” din cartea ,,Revoluţia româna din 1989 în contextul internaţional” precizează următorul fapt ,,Din manualele de istorie lipsesc teme importante, precum etnogeneza românilor, iar momente esenţiale, cum sunt cele privind lupta pentru apărarea fiinţei naţionale sau mişcările sociale sunt minimalizate”.

Domnilor ,,specialişti” din comisiile de educaţie din Parlament şi din minister se pare că pentru dumneavoastră părerea celor doi ,,monştri sacri” care ne-au scris istorie, atât în manualele şcolare cât şi în cărţile de specialitate şi care au scos la lumina istoria poporului român, această părere nu contează.

Regretatul nostru istoric, Florin Constantiniu, într-un interviu luat de jurnalistul Victor Roncea, concluzionează şi dansul acelaşi fapt: ,,Mă uitam pe manualul de istorie, ediţia apărută în 1939 de dinainte de război, a lui Giurescu, şi mă uitam ce serios se învaţă istoria. Spuneţi-mi mie, cum de atunci nu se considera că e prea multă materie, că elevul nu poate să înghită atâta materie.Acum, când te uiţi la manualele astea, ele sunt de 140 de pagini cu scheme şi fotografii mari. Am lucrat şi eu la un manual şi, poate nu credeţi, nicio lecţie să nu depăşească  2 pagini, să nu depăşească cumva 2 pagini “.

În anii 2007, prin ordinele ministrului Educaţiei manualele alternative de istorie, de clasa a XII-a devin în număr de şapte. Şcolile şi le aleg pe cele care li se par mai accesibile, în funcţie de diverse contexte. Manualele de clasa a XII-a cuprind în prezent 5 teme generale socotite definitorii pentru ca tânărul de 17-18 ani să înţeleagă trecutul ţării, anume: I Popoare şi spaţii istorice, II Oameni, societatea şi lumea ideilor, III Statul şi politica, IV Relaţiile internaţionale, V Religia şi viaţa religioasă.

Cele 5 capitole sunt divizate în subpuncte, fiecare cu un titlu precis, însoţite de studii de caz. Lipsite de principiul cronologic şi, totodată, excesiv de lacunare, manualele prezintă istoria ca pe o înşiruire de fapte şi evenimente, de foarte multe ori nerespectându-se principiul cauzalităţii evenimentelor. Astfel elevii, în cel mai bun caz, memorează şi uită adesea destul de repede. La examenul unde istoria este materie opţională, candidatul se îndreaptă spre discipline alternative (biologie, geografie etc.) .

Prezentarea celor 5 mari capitole ajuta sau nu la receptarea şi înţelegerea informaţiilor? Spre exemplu, capitolul III începe cu ,,Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (sec. IX-XVIII) şi se încheie cu ,,România postbelică.Stalinism, national-comunism. Construcţia democraţiei postdecembriste “. Capitolul IV începe cu ,,Relaţiile internaţionale în spaţiul românesc în Evul Mediu şi ajunge la Tratatul de la Varşovia şi Uniunea Europeană, iar ultimul capitol începe din nou în Evul Mediu (,,Biserica şi şcoala”) şi se încheie cu ,, România şi toleranţa religioasă în sec. XX “.

Este de reflectat dacă receptarea şi înţelegerea se fac mai uşor şi cuprinzător plimbând pe elevi, la fiecare capitol, din Evul Mediu până în anul 2000, sau dacă materia ar fi redată pe etapele mari cronologice, fiecare cu caracteristicile şi conexiunile ei de de epocă. Ei bine, situaţia sta cu totul altfel. Profesorii sunt nevoiţi din învălmăşeala aceasta de capitole combinate să recurgă la un cadru cronologic şi firesc, şi brusc, situaţia cronologică a capitolelor se schimbă radical.

Capitolul I începe cu ,,Romanitatea românilor în viziunea istoricilor”, capitolul II ,, Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (sec. IX-XVIII),  capitolul III ,,Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii ”, capitolul IV ,, Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX),  capitolul V ,,Constituţiile din România”, capitolul VI ,,România şi concertul european: de la ,,criza orientală” la marile alianţe ale sec. XX“, capitolul VII ,,Secolul XX–intre democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa”, capitolul VIII ,, România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste”.

Ce se va întâmpla cu elevii ai căror profesori nu mai acordă atenţie predării, explicării şi care lipsesc de la orele de istorie? Răspunsul este cât se poate de limpede. Elevii sunt nevoiţi să îşi aleagă o altă disciplină pentru examen sau, dacă aceasta e obligatorie la examen, sunt nevoiţi să recurgă la ore de meditaţie la alţi profesori care au respect faţă de disciplina şi profesia lor şi care conştientizează responsabilitatea enormă pe care o are un profesor în destinul şi momentele esenţiale din viaţa elevilor.

O altă variantă ar fi parcurgerea manualului, care îngreunează şi înceţoşează viziunea elevului asupra cadrului istoric. Astfel, conţinutul devine monoton şi lipsit de interes, iar, în cel mai bun caz, elevii memorează şi uită adesea destul de repede. În asemenea situaţii, câţi stundenţi mai optează pentru Facultatea de Istorie? În mare măsură doar cei care au medie mică sau cei care nu au intrat la opţiunile dorite. Este şi o vorbă prin facultăţile de istorie din România la întrebarea ,,-De ce ai ales istoria?” – ca să am o facultate.

Dacă dificultatea de a face o analiză a noţiunilor din carte şi pentru a le înţelege este mare, în sprijinul acestei dificultăţi se mai adaugă şi informaţiile excesiv de lacunare. Astfel, din principalul manual de istorie din învăţământul nostru preuniversitar lipsesc capitolele antichităţii şi stravechimii despre daci. Pur şi simplu, pentru dânşii, pentru autori, pentru guvernul care prin Ministerul de Resort a făcut acest lucru, a eliminat complet orice informaţie despre strămoşii noştri reali, traco-geto-dacii.

Istoricul şi conf.univ.dr. Gheorghe Iscru a semnalat în nenumărate rânduri, atât prin articole publicate, cărţi, conferinţe cu caracter ştiinţific, dar şi prin scrisori adresate preşedinţiei şi ministerului despre politica antinaţională din manualele şcolare. Domnul Iscru îşi exprimă mâhnirea şi revolta împreună cu ceilalţi istorici menţionaţi mai sus: ,,însuşi Ministerul de Resort conformându-se unor „sugestii mai înalte”, din „alternativele” celui mai important manual de profil al învăţământului preuniversitar (clasa a XII-a), „coordonate” de titraţi universitari, „manuale alternative” editate în anul „de referinţă” 2007 – an în care „demnitari” ai neamului ne-au cedat şi suveranitatea naţională cu de la ei putere! –, Ministerul, deci, a eliminat, pur şi simplu, istoria strămoşilor noştri reali.

Astfel ca elevii, dar şi educatorii lor – profesori, părinţi, bunici, fraţi şi surori mai mari, prieteni şi cunoscuţi –, ca şi orice om care mai vrea să mai cunoască şi „ceva” istorie, să înveţe, de acum înainte, că noi ne-am născut după anul 106, ca tânăr şi nobil popor roman. Direct sau indirect, s-a micşorat, în preuniversitar, numărul de ore de predare pentru istorie, acordându-se în schimb, la gimnaziu, ore pentru cursuri opţionale de istorie, la inspiraţia profesorului, ca la Universitate.

S-au redus personalităţi şi evenimente, în pagina de manual, la câteva rânduri ,,compensate”, cu 1-2 şi chiar  mai multe imagini. S-a menţinut viziunea stalinistă asupra naţiunii şi asupra statului naţional şi s-a alimentat în continuare blasfemia de acuzare a naţionalismului “. Se pare că domnul Iscru, la o vârstă destul de înaintată când ar putea să îşi petreacă liniştit bătrâneţea, se luptă cu morile de vânt pentru că la nenumăratele scrisori şi întrebări oficiale, nimeni nu a fost amabil să-i dea un răspuns.

Politica guvernamentală prin Ministerul de Resort, deja a mers prea departe, pur şi simplu a tăiat rădăcinile istoriei reale ale naţiunii române. Dacă în manualele din anul 2000, avem un capitol intitulat ,,Civilizaţia geto-dacilor” cu citate din izvoarele istoricilor antichităţii (Herodot, Strabon, Dio Cassius, Iordanes), în care aflăm lucruri elementare că dacii şi geţii sunt de acelaşi neam şi vorbesc aceeaşi limbă, dar aflăm şi despre cunoştinţele lor fabuloase de astronomie, medicină, filozofie, logică.

Spre exemplu, despre Decebal, Dio Cassius scria că ,,era priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe duşman şi a se retrage la timp, dibaci a întinde curse, viteaz în luptă, ştiind a se folosi cu dibăcie de o victorie şi a scăpa cu bine dintr-o înfrângere”.

Iordanes în ,,Getica” precizează despre cunostiintele ştiinţifice la geto-daci: ,,[…] Deceneu i-a instruit în aproape toate ramurile filozofiei. El i-a învăţat etica, dezvătându-i de obiceiurile lor barbare, i-a instruit în ştiinţele fizicii, făcându-i să trăiască conform legilor naturii; […] i-a învăţat logica, făcându-i superiori celorlalte popoare, în privinţa minţii; dându-le un exemplu practic, i-a îndemnat să petreacă viaţa în fapte bune; demonstrându-le teoria celor douăsprezece semne ale zodiacului, le-a arătat mersul planetelor şi toate secretele astronomice şi cum creşte şi scade orbita lunii şi cu cât globul de foc al soarelui întrece măsura globului pământesc şi le-a expus sub ce nume şi sub ce semne cele trei sute şi patruzeci şi şase de stele trec în drumul lor cel repede de la Răsărit până la Apus spre a se apropia sau depărta de polul ceresc. Vezi ce mare plăcere, că nişte oameni prea viteji să se îndeletnicească cu doctrine filozofice, când mai aveau puţintel timp liber după lupte”.

Ei bine aceste informaţii nu apar în manualele noaste şcolare ca să stârnească mândria identităţii naţionale. În cele 4 manuale (cele 2 edituri Corint, Didactică şi Pedagogică, Corvin) nu aflăm absolut nimic despre cine a fost Traian, Decebal, Deceneu, zeul Zalmoxis, războaiele daco-romane din 101-102 şi 105-106, care au fost cauzele războaielor, ce părţi au ocupat şi administrat Traian din Dacia, imensele bogăţii luate de romani din Dacia (165.000 kg aur şi 331.000 kg argint), ce s-a întâmplat în intervalul 106-271 când avut loc Retragerea Aureliană.

Despre toate aceste informaţii nu aflăm absolut nimic în manualele de istorie, decât în cele 2 manuale coordonate de Ioan Scurtu (editura Gimnasium şi editura Economică şi Preuniversitară ) şi în editură Niculescu, în care informaţiile sunt destul de comprimate, dar elevul poate să îşi facă o idee. Cât despre culturile preistorice din neolitic şi epoca bronzului care sunt unice în Europa cu o ceramică şi o vechime impresionantă (Cucuteni, Hamangia, Gumelniţa, Turdaş-Vinca), aceastea sunt practic inexistente în viziunea noilor generaţii de tineri.

The New York Times, cel mai prestigios ziar din Statele Unite ale Americii, a publicat la data de 30 noiembrie 2009 în secţiunea Science un articol despre expoziţia găzduită de Institutul pentru Studiul Lumii Vechi (Institute for the Study of the Ancient World) de la Universitatea din New York. Expoziţia a cuprins exponate de o valoare inestimabilă aparţinând culturii Cucuteni. Americanii se mândresc că în Europa şi în România există o asemenea cultură.

Paradoxal, noi o eliminăm din manualele şcolare ca nu cumva elevii noştri să cunoască că pe acest teritoriu au fost culturi antice unice şi o continuitate de locuire de mii de ani. ,,Este vorba de un popor care prin strămoşii săi îşi are rădăcinile de patru ori milenare, aceasta este mândria şi aceasta este puterea noastră” – spunea Nicolae Iorga secolul trecut.

Putere şi mândrie care zac acum în ignoranţa elevilor şi studenţilor noştri care află că sunt ,,romani”, urmaşi ai Romei, conform ,,etichetării” de către unii istorici şi împăraţi bizantini pe parcursul secolelor din primul capitol intitulat ,,Romanitatea românilor în viziunea istoricilor”.

Dacă despre antichitate nu aflăm aproape nimic, nici despre evenimentele majore ale secolelor trecute nu aflăm prea mult. Comprimarea excesivă a informaţiei are consecinţe care nu pot fi evitate de autori, oricât ar fi ei de meşteri de a scrie multe, în puţine cuvinte. De ce a izbucnit primul război balcanic (1912) ? Manualele citate nu explică (Corint 1, p.121; Corint 2, p.97; Pedagogică, p.230).

De ce a continuat armata romană operaţiunile la răsărit de Nistru în 1941 şi a mers până în stepa Calmucă şi Cotul Donului? Două manuale nu dau vreun răspuns (Corint 1, p.124; Corint 2, p.98; cel al editurii Pedagogice explică la p.250). Referitor la colectivizare nu se explică ţelul ei real nici consecinţele pe plan individual. Tema ocupa un paragraf în manualul Corint 1, pp.102-103, 6 rânduri în Corint 2, p.80.

Această conspiraţie împotriva istoriei nu se opreşte aici, ea atinge şi băncile facultăţilor de istorie din ţară. De pildă, la primul curs de Evul Mediu de la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti, aflăm de la domnul profesor (care nu este specializat pe etnogeneză) ca poporul român s-a format pe ambele părţi ale Dunării, în special la sud de Dunăre, asemănându-se cu romanitatea orientală, iar romanizarea Daciei nu aveam cum să se concretizeze în doar 165 de ani, fiind mai mult o colonizare de seminţii ,, din toată lumea romană”.

De asemenea aflăm că, după Retragerea Aureliană, populaţia de la nord de Dunăre s-a mutat la sud de Dunăre unde a revenit în secolele VIII-XIII, găsind pe unguri în Transilvania. Ştim cu toţii ca domnul profesor şi-a susţinut doctoratul în Ungaria şi că aceste teorii respinse de istoriografia românească încă mai servesc istoriografiei maghiare, sperând că într-un moment de răscruce (aşa cum se întâmplă acum cu autonomia ungurilor în Transilvania), aceste pseudo-argumente să fie invocate din nou.

Contradicţiile nu se opresc aici. Aflăm că românii nu au câştigat bătăliile de la Rovine, Călugăreni, Târgovişte, iar conştiinţa de naţiune şi unitatea teritorială au existat doar la 1918 (evenimentele din 1600 şi 1848 nu există în viziunea d-lui profesor), ceea ce manualele de istorie contrazic.

În final aflăm despre Mihai Viteazu că avea două ,,calităţi”: era viteaz şi ,,îi plăcea băutura”, iar dacă aducem argumente în defavoarea ungurilor suntem acuzaţi că ,,suntem obsedaţi după discursul naţionalist”. Întrebarea firească ar fi următoarea: un student care termină Facultatea de Istorie şi doreşte să profeseze în învăţământ, ce teorie va scrie în examenul pentru ocuparea unui post de cadru didactic?

Teoria învăţată în liceu (teoria oficială) sau teoria predată la cursul facultăţii unde profesorul ne spune răspicat că istoriografia românească este plină de minciuni şi tributară discursului naţionalist?

După 23 de ani de la revoluţie, învăţământul nu este cu adevărat modern. Mai de grabă, în acest interval de timp, el a devenit un domeniu subfinanţat şi neglijat de către guvernanţi. Prin elaborarea de noi programe şi manuale şcolare, eliminarea examenului de admitere, reducerea duratei învăţământului universitar la 3 ani şi salariile derizorii din învăţământ, degradarea sistemului a devenit evidentă.

Istoria a devenit o disciplină oarecare, tinerii nu se mai îndreaptă spre facultăţile de istorie, deoarece pasiunea  şi rădăcinile de cunoaştere au fost tăiate încă din liceu.

32 comments

 1. V-as sugera la fiecare emisiune a lui Roxin sa se prezinte cate un tradator , cu poze , activitate si cum mistifica istoria nationala.
  De exemplu la Univ Bucuresti Facultatea de Istorie sunt 2 profesori si mai cativa conferentiari.
  Daca cititi CV celor doi profesori va dati seama ca acestia nu au cunostintele necesare legate de istoria patriei .
  De exemplu Profesor dr. Valentin STAN s-a ocupat mai mult(covarsitor) de relatii internationale, de securitate si de drepturile minoritatilor.
  Celalalt ,Prof.dr. Viorel PANAITE s-a ocupat in special de imperiul Otoman.
  Asa ca ce pretentii aveti de la acesti indivizi care nu au nimic cu istoria Romaniei.

  Daca o sa ma uit pe CV celorlaltii, conferentiari, sunt convins ca nu o sa am surprize (in bine). Asa ca nu o sa mai pierd timpul.
  Cand am fost la Castelul Rasnov un individ, hipi, ce era angajat acolo, intrand in vorba cu el, mi-a spus ca ii e rusine cu dacii ca erau barbari ce nu stiau sa scrie. Vrand sa-l contrazic, mi-a retezat vorba scurt ca ce pregatire am , ca el stie asta de la un profesor, sau somitate istorica.
  Pai citind aceste CV de profesori pot sa spun ca fiind un autodidact intr-ale istoriei sunt convins ca am mai multe cunostinte despre istoria Romaniei decat acesti profesori pusi la loc nepotrivit.

 2. MA doare sufletul cand vad toate astea.In condiitiile astea nu in mult timp poporul roman nu va mai fi un popor ci doar o populatie buna de manevrat.

 3. Valentin,

  Chiar nu este o idee rea ca acesti oameni car ne distrug istoria sa fie cunoscuti.Este clar ca sunt mari interese externe altfel nu se intelege de acesti oameni ne ciopartesc istoria.Sunt cu adevarat niste tradatori de neam si tara!!

 4. “Etnogeneza poporului roman” este o lectie fundamentala pentru orice persoana interesata de istoria acestei tari. Eu l-am avut ca subiect la examenul de capacitate acum multi ani.
  Ma gandeam mai zilele trecute cat de ambigue si vagi sunt referintele asupra originii acestui popor. Ni s-a spus ca eram numiti geto-daci, se punea mare accent pe romanitatea poporului roman si mai putin (deloc) pe mostenirea dacica. “In aste maini mai curge, un singe de roman”, dar dac nu?
  Istoria isi bate joc de cei care nu o cunosc repetandu-se spunea dragul de Iorga.
  Ceea ce se intampla la Uni. Bucuresti este foarte grav, s-ar intoarce in mormant multi care si-au dedicat viata pentru demonstra, pastra si conversa identitatea acestui popor.

 5. Ma doare sufletu cand vad ce este in tara asta noastra ca sunt profesori care nu au ce cauta in invatamant puusi pe pile sau ca au dat spaga astea sunt criteriile adevarate la noi in tara. Iar faptu ca suntem legati la ochi de interese ca ni se sterge aderata istorie inca in vechi timpuri catolicismul a fost o parghie buna prin care preoti sau mai bine zis agenti secreti incercau sa ne indoctrineze cu informatii false ca suntem urmasi ai romei stergandune identitatile ma bucur ca observ mici impulsuri care incet incet prind contur de trezire a natiunii dar pentru asta trebuie sa renuntam la pasivitate la gandul ca nu putem face nimic sau ca sa faca altu ,daca tu nu te zbati altu din alta parte nu o face ca sati fie tie bine CETATEAN DAC(roman)

 6. Sunt bucuros ca printre studentii de la Istorie exista astfel de tineri constienti de dezastrul in care se afla educatia,in cazul acesta Istoria.Toate gandurile mele de bine si tot sprijinul meu moral ptr Mihai Flororiu si altii ca el.Macar dinspre partea viitorilor profesori la Istorie sunt cat de cat linistit.
  As vrea de asemenea sa ii transmit si lui Daniel Roxin sentimentul meu de bucurie cand l-am vazut aseara in emisiune purtand bentita tricolora la piept,ca semn de sprijin ptr Sabina Elena.Spunea el in incheierea emisiunii ca exista anumite proiecte ptr care asteapta finantare.Poate printre proiectele acestea s-ar putea strecura si ideea unui Manual de Istoria Antica a Romaniei,coordonat de o echipa formata numai din profesori alesi de voi(se intelege ca nu va avea ,,binecuvantarea”Ministerului Educatiei!),care sa intre pe piata ca un raspuns la toate mizeriile care exista acum.Proiectul sa fie anuntat public,sa existe un cont bancar dedicat special,in care cine doreste sa contribuie cu cat poate.Cred ca este cel mai important pas pe care il putem face la inceput,ptr a forma o noua generatie de tineri constienti de istoria neamului lor.Asa precum partidele au o platforma dupa care se ghideaza,un stat are o constitutie,Biserica are Canoanele Sfintilor Parinti,asa si manualul acesta trebuie sa fie ca o baza ptr toata lucrarea noastra si la care sa ne raportam atunci cand este nevoie sa punem pe tapet niste idei.
  O alta idee care o am:daca ar fi posibil sa realizati un proiect prin care sa transmiteti in teritoriu,prin persoanele de legatura care le aveti,misiuni catre tinerii de la licee,voluntari in a prezenta asa cum pot colegilor lor aspectele cele mai importante ale istoriei antice de pe teritoriul Romaniei.Se pot folosi pliante informative,tricouri cu steagul dacic,se pot deschide cluburi dedicate in marile orase,poate cativa profesori mai curajosi ar putea tine conferinte in tara,asa cum odinioara facea Nicolae Iorga,sau cum prof.Stefan Gorovei de la Iasi a tinut o conferinta extraordinara despre Stefan cel Mare.Adica,trebuie sa manifestam si o anume ,,agresivitate”(precum in publicitate).
  Nu stiu,sunt cateva idei pe care vi le-am impartasit.Stiu ca piedica cea mai mare este banul,dar poate,cu ajutorul lui Dumnezeu care l-a trimis pe Apostolul Andrei la geto-daci,vom razbi inainte.
  Va asigur in continuare de tot sprijinul meu si sunt alaturi de voi,asa cum sunt sigur ca o fac azi multi romani,din ce in ce mai multi.

 7. Daca vrem o schimbare trebuie sa vina de la noi. Ar trebui adus la cunostinta studentilor aceste fapte si ei sa se organizeze si sa ceara sa li se predea ADEVARUL istoric. Ca masura de protest ar trebui arse in public cartile de “istorie” si refuzul tuturor de a studia aceasta mizerie. Nu am copii inca, dar cand voi avea nu vreau ca ei sa studieze asemena rahaturi. Iar daca ei nu ii invata ce trebuie la scoala, am sa ii invat eu si am sa le cultiv spiritul de cunoastere si am sa le spun mereu ca ei sunt fii ai DACILOR si sa fie mandri de proveninenta lor.
  Tot ce se intampla se intampla pentru ca acceptam.

 8. COPERTA ESTE CHINTESENŢA ORICĂREI PUBLICAŢII !
  Orice carte, revistă sau ziar oferă o atenţie DEOSEBITĂ COPERTEI, respectiv primei pagini care, în cazul ziarelor ţin loc de copertă !
  Manualul din care am învăţat Istoria Antică în liceu îl avea pe copertă pe regele Decebal! De asemenea, celelate manuale de Istorie aveau ÎNTOTDEAUNA pe copertă câte o mare personalitate ce a influenţat şi însufleţit consistent conştiinţa românilor. Mesajul către elevi era clar : uite cine au fost strămoşii noştri ! Trebuie sa fim demni, verticali şi viteji ca şi ei !
  COPERŢILE ANOSTE sau TOTAL DEPERSONALIZATE ale preamultor manuale de Istorie de liceu pot fi un indiciu ce demonstrează intenţia/operaţiunea de spălare a creierului şi deznaţionalizare/internaţionalizare dezidentificatoare a elevilor !
  Atât prin imagini cât şi prin modul de redactare a conţinutului manualelor, se urmăreşte/obţine DELIBERAT stingerea interesului elevilor pt Istorie ca disciplină şi pt cei care au făcut-o la propriu ca potenţiale modele !
  Astfel, pe coperta manualului “Istorie – clasa a XII-a.”, editura Corvin, 2007 apare Sarmizegetusa … dar … Ulpia Traiana !
  Coperta manualul ex. consilier prezidențial pe probleme de politică internă și externă al Președintelui României, Emil Constantinescu, coordonator al Departamentului de Politici Publice al Președinției României, Zoe Petre este Depersonalizat TOTAL.
  Singurul manual pe a cărui copertă apare regele Decebal, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu dar şi … ciudatul Carol II este cel al editurii Gimnasium, autor prof. Scurtu.

  Dar, Comparativ ÎN CONŢINUT, spre deosebire de acestea, par ex. în manualul de Istoria Românilor editat în 1996, Preistoria şi Antichitatea NOASTRĂ sunt descrise pe larg în 155 pagini !!!

  Ce se poate face ?
  Cea mai eficientă şi dureroasă metodă pt. aceşti demni urmaşi ai lui Roler ar fi „deconspirarea” prin mediatizare DETALIATĂ(minim o emisiune la Roxin pt fiecare manual în parte !!) a tuturor autorilor de ”manuale” şi a „operei” lor didactice bazată pe omisiune, ignorare, minciună, pe excluderea/distrugerea/denigrarea personalităţilor autentice din istoria românilor şi a strămoşilor antici-ancestrali. De asemena, prezentarea cu nume şi prenume a tuturor celor care au aprobat/avizat favorabil aceste manuale !

 9. Dumneavoastră nu va-ți saturat sa va tot auziți zicând aceleași cuvinte? E inutil dacă ne oprim 5 minute pe acest blog ca sa ne manifestam nemulțumirea fără sa facem nimic în mod concret, azi ca azi nu se mai rezolva nimic doar cu vorbe frumoase,ascutiti-va falx-urile și sa trecem la treburi serioase. Tara se duce de râpa în un ritm alarmant iar m…… ne pregătesc mari surprize la nivel național și internațional. Daca strămoșii noștri au dăruit limba tuturor popoarelor lumii, noi va trebui sa le dam libertatea și onoarea, numai noi avem aceasta putere; Sa o folosim.

 10. povesti. priviti in jur cati s-au trezit: foarte putini. priviti in jur cati au semnat pentru zvantarea acelei scarbavnicii din fata Muzeului de Istorie: nici 2000. in orice alta tara statuia cotropitorului, in fata muzeului national de istorie, ar fi fost de neimaginat. numai propunerea unei asemenea nebunii ii matura pe insi si ii expunea oprobiului public pe veci!

  o picatura intr-un pahar cu apa. toate blogurile si saiturile noastre nu au mai mult de 250 000 – 300 000 de cititori. este putin. iar acest putin nu va schima nimic. este adevarat ca acum 2-3 ani acest subiect nu preocupa mai mult de cateva zeci de mii de oameni. am crescut, insa stim la fel de bine ca ne vom stinge daca nu se va intampla ceva. iar acest ceva trebuie sa se intample in primul rand cu noi – astfel incat ceilalti sa ne urmeze. daca noi insine nu vom fi convinsi ca putem face ca adevarul istoric sa invinga – cum ii putem convinge pe ceilalti? repet ce au spus si alti prieteni ai nostri: avem nevoie de o victorie!

  ps: personal ma lasa rece daca in fata inamicilor nostri se va aseza giurascu. gloria va fi cu atat mai mare; desi nu luptam pentru glorie.

 11. Ar fi interesant sa alcatuim o lista a rusinii cu “specialistii” care si-au tradat nu doar profesia, dar si istoria nationala.

  autorul X cu asa-zisele realizari_doua puncte_si enumerate nenorocirile acestor potai.

 12. Ar trebui sa raspunda la bara pentru incalcarea legii si pentru acuze foarte grave. Justitia este singura care mai poate face ceva.

 13. la scoala se face dezinformare si manipulare. a trebuit sa ajung pe alte meleaguri sa aflu despre istoria noastra adevarata…. si sa fiu mandra ca sunt daca…. si nu romanca….
  vinovati sunt doar cei vanduti pentru putere care fac jocurile occidentului,…
  o masa de oameni fara istorie si cultura o distrugi intr.o clipita…

 14. Buna ziua!
  Cum se doboara mai usor un copac MILENAR? Raspuns -TAINDUI RADACINILE! Romanilor li se taie RADACINILE pentru a putea disparea mai usor ca natie.
  Daca nu ne ridicam, noi cei mici (ca cei mari au de facut bani) chiar vom disparea!
  Cum facem? Adevarati conducatori PATRIOTI NATIONALISTI (in sensul pozitiv al cuvantului) mai avem oare?
  Eu “vad un scenariu” care ma inspaimanta, sper sa nu se realizeze, ma rog zilnic pentru acest NEAM SFANT!
  Doamne SALVEAZA ROMANIA DE LA DISPARITIE!

 15. De ce atata ura?Haidem sa ne calmam,ca sa facem lucrurile cum trebuie.Oare credinta nu inseamna si hotarare?Orice ar zice ,oricine ar zice ceva,noi trebuie sa ne atingem telul de neam si de popor sfant.Pentru ca ADEVARUL o sa iasa la suprafata.Traim pentru asta si nimeni nu ne poate lua ce avem.Trebuie sa chibzuim de zece ori si sa facem lucrurile bine odata.Sunt mandru de trecutul neamului meu,dezamagit in prezent,dar am sperata de un viitor mai bun,pentru ca…uitativa ce generatie de copii destepti si cuminti avem.
  Cosmin-Alexe,Mihai Floroiu,Sabina Elena si inca multi altii de generatia lor,azi ne dau lectii de patriotism.Si sunt copii nostri

 16. Cinste fetei cu bentita tricolora si colegilor ei! Ne-a dat tuturor o lectie de patriotism! Tuturor ce stam si ne pretindem patrioti doar pe net!

 17. draga prietene ADRIAN FLUERAS, dumneata stii cine este cel ce îi a interviu lui BICA MARIAN DACIAN???
  VREAU SA STIU DACA TIPUL NU A FOST INGINER LA INSTITUTUL DE METALE DE LA TIMISOARA; acest individ a fost inventatorul unui aliaj ce facea buna aderenta cu osul in caz de implantatie dentara, daca nu este ungur si daca nu a plecat in SUEDIA dupa vreo 11-12 ani de la 1989 dupa miscarea ce a fost lovitura de stat din Romania; adica dupa 2001 cind eu mi am terminat masterul in finante; am terminat masterul in FRANTA si am venit pentru a il finaliza in ROMANIA LA TIMISOARA; am vrut sa fac o mare miscare romaneasca pro DACIA ROMANIA si nu am avut cu cine; am fost atunci incredintata ca ma gasesc pe teren minat atit la TIMISOARA, cit si in BRASOV;
  m am gasit in mijlocul unor tradatori;
  cu acela am avut eu o discutie in contradictoriu asupra LUI BRICUSI ce el imi spunea ca este francizat si ca nu putem sa ii recuperam romanizarea, pentru ca francezii l au introdus in arta universala ca fiind un francez de origine;
  astazi gasesc ca este o mare abratie si o mare manipulare a intregii culturi romanesti ce este la origine DACA;
  acest personaj il manipuleaza pe BICA DACIAN AICI IN INTERVIU; daca sinteti atenti o sa intelegeti totul; va rog nu va lasati amagiti de oameni ce nu sint de credinta DACIEI ROMANE;
  acest tinar nu este fidel DACIEI CI LUI SOROSI; PUNCT.

 18. CITITI

  LA ROMANIE
  OU
  HISTOIRE, LANGUE, LITERATURE, ORTOGRAPHIE, STATISTIQUE
  DES
  PEUPLES DE LA LANGUE D’0R,
  ARDIALIENS, VALLAQUES ET MOLDAVES,
  resume sous le mom
  DE ROMANS,
  Pea J. A. VAILLANT,
  1844.

  HOMMAGE
  AUX PEUPLES DE LA LANGUE D’OR,
  ROMANS DE LA DACIE TRAJANE.

  C’est donc a vous , Romans de la langue d’Or,
  vous Romans de la Dacie trajane , Ardialiens et
  Moldaves; a vous surtout Vallaques, avec lesquels
  j’ai vecu douze ans comme avec des freres, que je
  dedie cet ouvrage ,

  Revenez a votre dignite , reprenez votre vertu antique, travaillez tous pour la patrie , ayez le sentiment de votre force, ayez la force de votre courage et vous rede¬viendrez une nation , et vous m’aurez console de 1’exil.
  Encore une fois et a vous tous adieu , Votre frere et ami,
  VAILLANT.

  https://www.myairbridge.com/download/zip/KPC8Z4OA77N2O45X/downloadAllAsZip.zip

 19. Language d’Or = “limba romanesca de la resarit”, langue romane, d’Or ou d’Orient, par oposition a la langue d’oc, d’oil ou d’oui, d’Occident ou d’Occitanie, d’Ouessant ou d’Ouest (vol III, Vaillant, pag 111)

 20. Cateva pasaje din cartea LA ROMANIE OU HISTOIRE, LANGUE, LITERATURE, ORTOGRAPHIE, STATISTIQUE DES PEUPLES DE LA LANGUE D’0R, ARDIALIENS, VALLAQUES ET MOLDAVES, J. A. VAILLANT, 1844.

  Am cautat pe Google despre Alexis Comnene, Isaac l’Ange, Baudouin. Nici o legatura intre ei si Vlahi. Traiasca NEW SPEECH (a la 1984) !

  Un prieten al Romanilor ne caracterizeaza trasaturile poporului enuntand si posibilele cauze pentru care am ajuns in stadiul acesta de inrobire spirituala. Ultima fraza parca este scrisa azi 11.05.2013.

  Ce sont eux qui, sous le nom de Vlacqui, ont repoussé les Slaves jusqu’a la Vistule, défait dans maints combats Alexis Comnène et Isaac l’Ange, fait trembler nos princes francais sous les murs de Constantinople , massacré Baudouin , comte de Flandre, et refusé enfin à Bathus, petit-fils de Gengis, et à ses Tartares, un passage vers 1’Occident. Arrivé à des temps plus rapprochés , on ne les verra pas non plus sans admiration lutter quelquefois seuls contre toutes les forces de ]’empire ottoman; on s’etonnera peut-etre en reconnaissant un Roman dans Jean Corvin, ce preux des preux, cette colonne inébranlable de la chrétienté, qui reçut des siens le surnom de Huniade, et sur qui Mahomet II laissa tomber ces paroles pesantes : “Non, it n’y eut jamais un si grand homme”. On admirera peut-être aussi Etienne IV, ce Louis XIV de la Moldavie, qui éternisa par quarante monuments pieux les quarante victoires qu’à la tête de ses quarante mille hommes il remporta, pendant son regne de quarante ans, sur les Hongrois, les Polonais, les Basses et les Turcs: on trouvera inconcevable 1’audace de ce Vlad V, surnommé à la fois l’Empaleur et le Diable, qui, à la tete de sept mille hommes , osa se ruer toute une nuit sur l’armee la plus belle, la plus nombreuse, la mieux équipée que les Turcs aient jamais eue, avec celle qui s’empara de Constantinople. Et lorsque, quinze jours après la célèbre victoire qui 1’aura rendu maître de 1’Ardialie, on verra Michel IV tomber comme Alcibiade , en vendant chèrement sa vie aux satellites de Basta, on baissera la terre , en disant : Encore un grand homme qui tombe ! Et, la relevant et récapitulant tous ces faits , on s’écriera : Ce peuple a été bien brave ! Oui , certes , il a été brave , et c’est à sa bravoure qu’il doit d’etre resté, lui, quand la Hongrie et la Pologne agitèrent trois fois la question du partage de son territoire ; s’il eût été moins brave, it se serait fait ou catholique, pour être mieux soutenu des Polonais et des Hongrois, ou mahométan pour mettre fin à des luttes qu’il se serait senti incapable de soutenir : mais il est resté orthodoxe. Il a donc été brave, et l’on verra que ce n’est pas lui qui a lâche pied , ni à Nicopoli , ni à Varna; […] Mais il a perdu presque tous ses droits politiques, mais il est désarmé, mais il est en proie à des influences qui, redoutant sa bravoure, se préparent la conquête de son sol par la corruption; mais il est corrompu par cent ans et plus d’un regime essentiellement démoralisateur, sous lequel, semblable à ce supplicié obligé de se tenir debout entre quatre baïonnettes, it s’est affaissé comme lui sous son propre poids; mais il est démoralisé, sans confiance entre ses membres, sans union des membres au corps […]

 21. Traducerea pasajulelor din Prefata de la LA ROMANIE OU HISTOIRE, LANGUE, LITERATURE, ORTOGRAPHIE, STATISTIQUE DES PEUPLES DE LA LANGUE D’0R, ARDIALIENS, VALLAQUES ET MOLDAVES, J. A. VAILLANT, 1844.

  Ultima fraza parca este scrisa azi 11.05.2013.

  “Ei sunt cei care, sub numele de Vlahi, au împins slavii până la Vistula, i-au învins în multe bătălii pe Alexis Comnène și Isaac l’Ange, i-au facut sa tremure pe căpeteniile noastre franceze sub zidurile Constantinopolului, l-au masacrat pe Baldwin, contele de Flandra și in cele din urmă i-a oprit la Bathus, pe nepotul lui Genghis și tătarii lui, sa aiba trecere catre Occident.

  Ajungand la momente mai târzii, nu putem sa nu vedem cu admirație, ca uneori, au luptat singuri împotriva tuturor forțelor Imperiului Otoman, vom fi uimiti, probabil, recunoscând un Roman in Ioan Corvin, cel mai viteaz dintre cavaleri, aceasta coloana neclintita a creștinismului, care a primit porecla de Huniad, și despre care Mahomed al II-lea a spus la cuvinte cu talc: “Nu, nu a mai fost nici un om mare ca el.”

  Poate că-l vom admira pe Ștefan al IV-lea, acest Ludovic al XIV-lea al Moldovei, care a eternizat, prin intermediul a patruzeci de monumente pioase patruzeci de victorii, fiind la conducerea a patruzeci de mii de oameni, pe care le-a avut în timpul domniei sale de patruzeci de ani, asupra ungurilor, polonezilor, turcilor și a BASSES (NU STIU CE INSEAMNA.

  Vom vedea indrazneala de neconceput a lui Vlad al V-lea, poreclit cand Țepeș, cand Dracul, care, la conducerea a șapte mii de bărbați, a îndrăznit să navaleasca noaptea asupra Armatei cea mai frumoasa, cea mai numeroasa, cea mai bine echipata pe care turcii au avut vreodata, cu care au capturat Constantinopolul.

  Și atunci când, la două săptămâni după victoria faimoasa care l-a facut stapanul Ardealului, il vom vedea pe Mihai al V-lea cum va cădea ca Alcibiade, vânzandu-si viața lui scumpa aliatilor lui Basta, cum va cadea la pământ, si vom spune: Inca un om mare care a murit!

  Și rezumand toate aceste fapte, am exclama: Acești oameni au fost foarte curajosi! Da, într-adevăr, ei au fost curajosi, și a fost curajul lor, pe care trebuie să se fi bazat ei, când Ungaria și Polonia au fluturat de trei ori ideea de impartire a teritoriilor lor, caci dacă ar fi fost mai puțin curajosi, ar fi fost catolici pentru a fi mai bine sustinuti de catre polonezi sau maghiari, sau mahomedani pentru a termina luptele pe care au simtit ca nu pot sa le mai duca, dar ei au rămas ortodocsi. Deci au fost viteji, și vom vedea că nu s-au retras, nici la Nicopole nici la Varna, […]

  Dar ei au pierdut aproape toate drepturile lor politice, sunt dezarmati, sunt influențati, fiind temuti pentru curajul lor, se pregătește cucerirea sufletelor lor prin corupție, si sunt corupti de sute de ani de un regim esentialmente demoralizator, sub care, similar cu o tortura in care sunt forțati să stea între patru baionete, se prăbușeste sub propria sa greutate, dar ei sunt demoralizati, fără încredere între membrii săi, fara nici o unitate intre membrele corpului […]”

 22. Exista insa si profesionisti impecabili, unul din ei IOAN AUREL POP, a crui opera demonteaza bucatica cu bucatica manelista opera a istoricului de umplutura LUCIAN BOIA ( un Nicolae Guta al istoricilor) un diletanto-comerciant de literatura vandabila ce se vrea a fi istorie -originala !!!

 23. am dat bacul azi la istorie. Iar personal am fost dezamagit de materia clasei a XII-a nu am putut sa invat din manualele scolare din programa Corint Gimnasium Econiomica am invatat din Humanitas 2000 pentru ca este insuficienta materia din programa. Unele teme sunt explicate vag si foarte superficial. Iar acest lucru este trebuie sa fie foarte urgent remediat, Chiar imi pare rau de stiuatia la care s-a ajuns.

 24. Referitor la manualul de istorie clasa XII, daca va uitati atent autorul este nimeni alta decat evraica Zoe Petre, atunci urmatoarea poezie spune TOT.

  DE CE-ATI UITAT STRABUNII?

  1. Sa ne miram ca soarta ne mai doare
  Si-n cupa vietii ploua cu venin,
  Cand ne-am vandut strabunii prin oboare
  Si Dumnezeul L-am schimbat pe vin?

  2. Cand zeii surzi si negri din icoane
  Sunt marfuri procurate din import
  Iar popii judei sporavaie in strane
  Ca viitorul ni-e trecut si mort

  3. Sa ne miram ca ploua cu blesteme,
  Cand, veac de veac, noi ne-am tradat eroi?
  Cand zei straini ne fulgera din steme
  Cu ochii lor vicleni si cruzi si goi?

  4. Sa ne miram ca fratii musca fratii,
  Cand am uitat ca omenia-i sfanta,
  Cand pasi straini ne murdaresc Carpatii
  Si ne conduc doar fiare ce cuvanta

  5. Fara-a gandi o clipa omeneste,
  Fara-a simti vreo dragoste de tara,
  Fara-a vedea ca-n neamul nostru creste
  Un foc aprins ca Soarele de vara,

  6. Arzand total si sila si minciuna,
  Scotandu-ne strabunii din uitare.
  Simtiti cum creste iar in noi furtuna
  Si-a-toate arzatorul foc de soare?

  versuri: P.C.

 25. ISTORIA ROMANIEI? DA! SE INVATA! MANUALELE SCOLARE SI CURSURILE STUDENTESTI? FACUTE! AUTORII? “ROMANI” SI RROMANI CARE AU STUDIAT SI SI-AU LUAT DOCTORATUL IN ISTORIA ROMANIEI, LA MOSCOVA, CU ACADEMICIENI DE LA KREMLIN! ION ILIESCU ESTE UN MARE IUBITOR DE ISTORIE A RROMANIEI! NU A ROMANIEI! NU A ROMANIEI! OBRAZUL UNEI NATIUNI, SUBTIRE SE TINE CU ASEMENEA COMPATRIOTI DE ALTE SEMINTII, ACOMODATI, ACLIMATIZATI, RE-INVENTATI, RE-FABRICATI, PREFABRICATI AICI! EI SUNT! NOI NU SUNTEM! EI SUNT BETON! NOI-APA!DAR CAND SI-AU IESIT APELE LACRIMILOR ROMANILOR DIN MATCA, N-A MAI STAT NIMENI IN CALE!ISTORICI???… DA, MULTI! MUUUUUUULTI! CU DOCTORATE LA MOSCOVA! DESPRE ISTORIA RROANIEI!NU A ROAMNIEI! CINE SUNT EI???… CEI CARE TAC PRECUM PORCUL CAND MOLFAIE MULTUMIT SCARNAVENIILE SALE SI ALE VECINILOR DE TROC! CUM II CUNOASTEM???… ATI VAZUT, ORI ATI AUZIT VREUN PORC SA IA ATIUDINE CU SIMTIRE ADEVARATA, CU PRIVIRE LA CRIMA DEZNATIONALIZARII POPORULUI ROMAN DE MARILE TEZAURE SI MARTURII A ISTORIEI SALE, ASA INCAT, ACUM, MAI MULT CA NICIODATA, UNGURII, BULGARII, RUSII, UCRAINIENII, SA SPUNA CA AICI NU ERA NIMENI SI NIMIC CAND EI AU VENIT???… DAR VREUN ISTORIC, DOCTOR IN ISTORIA ROMANIEI???… DAR VREUN IISTORIC NEDOCTORAND???… DAR VREUN PROFESOR DE ISTORIE, SA SE UNEASCA CU ALTI PROFESORI DE ISTORIE SI TOTI PROFESORII DE ISTORIE DIN TARA SA FACA GREVA GENENERALA, ORI SA-SI DEA DEMISIA LA ZI IN BLOC, DREPT ATITUDINE CU PRIVIRE LA JAFURILE MAFIEI JEFUITORILOR DE COMORI COMPUSA DIN POLITICIENI, MAGISTRATI, POLITISTI, PRIMARI, COMISARI DE MEDIU, SPECIALISTI AI MUZEELOR DE ARHEOLOGIE SI PATRIMONIU-VANZATORI DE PONTURI, SRIE SI SIE-COMPLICI PRIN TACERE, PRIN TOLERAREA CU BUNA STIINTA LA ACTUL DE DEZNATIONALIZARE, CSAT, PENTRU LIPSA ORICAREI FIRAVE REACTII IN TOATE ACESTE CAZURI CARE NU DOAR ADUC ATINGERE SIGURANTEI NATIONALE, DAR, DUC LA RADIEREA TOTALAQ SI DEFINITIVA A ORICAROR DOVEZI CONCRETE A EXISTENTEI NOASTRE NEINTRERUPTE PE ACESTE LOCURI, PE FATA PAMANTULUI! CAT DESPRE ROSIA MONTANA-TOTI ELUDEAZA CU BUNA STIINTA, ORICE TINE DE EXACT ACESTE ASPECTE: RADIEREA TOTALA A DOVEZILOR CONCRETE, MATERIALE A EXISTENTEI NOASTRE NEINTRERUPTE AICI, DINTOTDEAUNA SI TRECEREA IN APROAPE BANAL: CA E PREA PUTIN CAT INCASEAZA STATUL, CA REDEVENTE, CA TREBUIE EXPLOATAT TOTUL DAR NU CU CIANURI, CA NU AURUL, CI METALELE RARE, NOBILE, CA URANIUL, TITANUL, THORIUL, RADIUL, ETC. NIMIC DESPRE VALOAREA CU ADEVARAT FABULOASA A CEEA CE DEJA “A FACUT PICIOARE-BLAT” DIN TEZAURELE DE LA ROSIA MONTANA! CAT DESPRE CEEA CE SE BANUIE, DAR URMEAZA ABIA APOI A SE SCOATE DIN MUNTII DE ACOLO-DIN GALERII, ORI ALTE LOCATII ARHEOLOGICE-NICI O SUFLARE! ISTORIA ROMANIEI???… CARE ROMANIE???… PE-AICI NICIODATA N-A FOST ASA CEVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SHALOM-CA MAI SUNT SI ALTE GHESHEFTURI DE FACUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SHALOM!

 26. Eu nu sunt chiar de aceeasi parere.Lucrurile au evoluat mult fata de acum cativa ani.Vreau sa spun ca se vorbeste mult mai mult despre istoria geto-dacilor si vechimea noastra ca popor atat in tara cat si afara.Exista un mare interes pt asta,documentarul Dacii-adev.tulburatoare are in jur de 1.200.000 de vizualizari sau pg.fb.pt Cucuteni a avut 1 milion de vizualizari anul acesta.Ca sa nu mai zic de alte pagini,care nu sunt de istorie,dar unde se posteaza informatii despre istoria dacilor si vechimea noastra.Dar tre’sa scapam de fosilele indoctrinate,tradatoare si dogmatice.Normal ca nu vor sa evolueze si sa admita adevarul ca doar asa s-ar prabusi toata “munca” lor de-o viata.Sunt mult prea multe dovezi care se tot aduna si nu mai pot sa fie ignorate.Descoperiri arheologice care sunt studiate si recunoscute peste tot in lume.Mare rau ne-au facut aia din Scoala Ardeleana cu teoriile lor de doi bani.Si mai ales avem studiile in paleogenetica care nu pot fii contestate absolut de NIMENI!Cu rezultate care arata clar ca suntem urmasii unei populatii f vechi,populatie care a migrat din regiunea carpatica spre tot restul Europei.Oricum,oricine are mai mult de 2 neuroni poate sa-si dea seama de minciunile penibile,trase de cap care ni s-au predat la scoala.Iar statuia aia groteasca a jegului de Traian trebuie indepartata mai devreme sau mai tarziu.Doar un scelerat cu mentalitate de sclav poate fi de acord cu asa ceva.Genetica desfiinteaza istorii nazuite si rudenii inventate de unii si de altii in functie de cum le-a convenit unora.Suntem in sec.XXI,bazbuzucii depasiti si dogmatici impreuna cu vrajelile ieftine din manualele noastre de istorie trebuie sa dispara.Si din fericire avem istorici tineri,pregatiti si deschisi la minte care sa le ia locul,la fel si oameni care vor sa cunoasca istoria geto-dacilor,a stramosilor nostri.

 27. Poate ca este timpul ca cei ce stiu istoria cronologic sa o publice undeva.
  Si plecand de la acele date si locuri sa prezinte contextele politice, culturale si religioase.

  Asa si prostimea va intelege jocurile de putere si dominare, de unde vin ele si cum au evoluat, cine li s-a opus si cum a reusit sau nu sa o faca.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *