Statuia unui DAC – cea mai mare statuie din galeria Chiaramonti a Vaticanului

Categories ArticolePosted on

un articol de Daniel Roxin

Una dintre cele mai zdrobitoare dovezi ale importanței dacilor în lumea antică o reprezintă impresionanta colecție de statui impunătoare de daci (peste 100) pe care o găsim astăzi în cele mai importante muzee ale lumii. Imaginea strămoșilor noștri se lasă descoperită la Roma, Napoli, Florența, Paris, Londra, Madrid, Berlin, Ierusalim, Copenhaga și în alte multe locații.

Potrivit expertului în istoria artei, istoricul Leonard Velcescu, niciun alt popor învins de Roma nu a beneficiat de o astfel de atenție din partea artiștilor plastici romani. Întrebat de ce învinșii au figuri de învingători și decorează cele mai importante monumente romane, istoricul Leonard Velcescu ne spune: “Poporul dac a fost, putem spune, glorificat într-o manieră fără precedent de către romani, în aşa fel încât se dă impresia unei „simpatii” sau unei „admiraţii” cu totul aparte vizavi de acest popor. În Forul lui Traian a fost realizat un adevărat „program” iconografic.”

Multe dintre aceste statui depășesc 2 metri. Una dintre ele este însă cu adevărat impresionantă. Reprezintă un bust de dac și este cea mai mare statuie din galeria Chiaramonti de la Vatican, chiar dacă nu s-a mai păstrat decât bustul de aproape 2 metri. La origini, statuia avea 3 metri.

“Un fapt este cert:”, ne spune istoricul Leonard Velcescu în lucrarea Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică , “niciodată Romanii nu au realizat un număr atât de însemnat de statui și de asemenea proporții pentru a reprezenta popoarele “barbare”. În plus, romanii resimțeau un fel de repulsie vizavi de barbari. Imaginea barbarului la romani avea o valoare negativă; conceptul apăruse probabil într-un context războinic extrem de virulent. În lumea romană, popoarele barbare cunoscute erau considerate ca fiind deosebit de sălbatice și de agresive. Prin urmare, dacă toate aceste statui au fost făcute de către sculptori romani, se poate pune următoarea întrebare: cum se poate explica acest interes, această simpatie, această iubire neașteptată pe care romanii au manifestat-o față de daci, concretizată printr-un atât de mare număr de sculpturi? Și de ce tocmai pentru daci și nu și pentru alte popoare considerate barbare?“.

Fără îndoială, munca domnului Leonard Velcescu, materializată în lucrarea Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, o extensie a tezei de doctorat susţinută la Sorbona și École Pratique des Hautes Études, este de o uriașă importanță în restabilirea adevărului istoric.  De altfel, lucrarea a fost premiată și de Academia Română în decembrie 2013.

Lasă un răspuns