Prostest împotriva denigrării lui Mihai Viteazul la TVR1

Categories ArticolePosted on

ASOCIAŢIA

„GETO-DACII”

 

PROTEST

Postul Naţional de Televiziune, TVR1, a difuzat în seara zilei de 07.04.2013, în intervalul orar 20:34-20:45 un reportaj ce se intitula „Istoria Mistificată”. Reportajul a fost difuzat în cadrul programului TVR „Reportajele jurnalului”. Cei intervievaţi au fost, pe rând: profesor Mihai Manea, Preşedintele Asociaţiei Profesorilor de Istorie, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, Dorin Dobrincu, istoric, prof. univ. dr. Lucian Boia care, fiecare în parte, în primele aproximativ cinci minute ale reportajului (dintr-un total de 11 minute), au abordat un subiect extrem de important al istorie naţionale a României şi anume: Mihai Viteazul.  

O primă precizare: nu marii noştri istorici moderni, de la Nicolae Bălcescu la Nicolae Iorga şi Constantin C. Giurescu au mistificat prin exagerare personalitatea şi epoca lui Mihai Viteazul ci cei patru invitaţi ai reportajului dvs. cărora li s-a asociat moderatorul TVR, care au denigrat acest moment deosebit al istoriei naţionale, de parcă ar fi avut un mandat în acest sens.

Modul în care cei intervievaţi au prezentat subiectul emisiunii,  referindu-ne aici la prima parte a acesteia,  unde s-a discutat despre Mihai Viteazul şi conştiinţa sa naţională, este unul care pune sub semnul întrebării atât personalitatea marelui voievod, acţiunile sale politice şi militare de la cumpăna veacurilor XVI-XVII, conştiinţa sa naţională dar mai ales unitatea politică realizată de Mihai Voievod Viteazul, ceea ce demonstrează cel puţin o lipsă a cunoaşterii realităţilor istorice şi politice de la acea vreme.

Debutul îl realizează dl. profesor Mihai Manea, care aduce în discuţie, cu o umbră de nemulţumire şi ironie din partea sa, faptul că în cărţile de istorie până nu demult „Românii sunt întotdeauna cei învingători. La lupta de la Călugăreni era celebra acţiune a lui Mihai Viteazul trecând podul care aproape îl spulbera pe Sinan Paşa” şi „românii erau victorioşi” dar că la căderea nopţii – spun izvoarele –, „armata lui Mihai Viteazul se retrage de pe câmpul de luptă, părăseşte Bucureştiul, trece prin Bucureşti, se duce la Târgovişte unde aşteaptă ajutoarele lui Sigismund Bathory!”.

Deci, de unde până unde victoria de la Călugăreni? Vorbitorul dovedea, prin aceasta, superficialitate în evaluarea şi în concluzia asupra acestei bătălii, ca să nu spunem mai mult. Biruind la Călugăreni, cu jertfe mari, Mihai, cu oastea totuşi împuţinată, s-a retras, strategic, spre munţi, din faţa „puhoiului” otoman şi, primind ajutorul dela Sigismund, dinainte obligat, a câştigat în final campania anului 1595 înt-una din cele mai glorioase bătălii ale sfârşitului de secol XVI şi împotriva celui mai redutabil comandant otoman al „zilei”. Aceasta o spun izvoarele istorice cunoscute.

Continuând pe aceeaşi linie, dl. profesor Mihai Manea recidivează şi afirmă că „niciodată nu le-am fi spus că Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul au plătit tribut pentru că noi îi vedeam pe Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul ca eroi ai luptei naţionale”. Da, voievozii amintiţi aşa au fost: eroi ai luptei naţionale dar cu această persiflare dl. Manea, preşedintele Asociaţiei Profesorilor de Istorie, se înscrie în şirul denigratorilor istoriei noastre naţionale.

Dl. prof. univ. dr. Bogdan Murgescu părea la început să se apropie de adevărul istoric dar până la urmă s-a „încadrat” în acelaşi „tipar”. Problema filiaţiei lui Mihai Viteazul – problemă în care vorbitorii au dovedit o insuficientă cunoaştere! – este, în prezent, rezolvată, în baza documentelor cunoscute astăzi şi valorificate în cartea recentă a prof. dr. Marin Al. Cristian, citată în nota 1. Iar Mihai Viteazul şi faptele sale, pe toată durata domniei, încheiată tragic în august 1601, nu a fost un „mit” – cum se opinteau să dovedească vorbitorii ci o realitate istorică, confirmată de izvoarele istorice.

Scrie în manuale deja – îşi aduce aminte dl. Dorincu – despre visul de veacuri al românilor care ar fi fost acela al unităţii politice. Asta este o poveste construită în secolul XIX. Evident că atunci această idee i-a atras pe cei mai mulţi români şi asta este o realitate dar înainte de 1830 nu există aşa ceva. Istoricii au inventat atunci povestea cu Mihai Viteazul care ar fi unit cele trei ţări române. E cam mult spus. E drept că a existat atunci o realitate, acest domnitor valah a reuşit să controleze pentru o scurtă perioadă de timp şi Moldova şi Transilvania dar n-a avut un proiect în jurul ideii naţionale, adică al unităţii naţionale. Abia paşoptiştii îl interiorizează, îl folosesc în spaţiul public, intră în manuale, în conştiinţa publică şi astăzi pentru că mai toţi românii ştiu de aşa ceva, pare că este un dat”, spune vorbitorul Dobrincu, care îşi permite să nege ceea ce încă nu s-a învrednicit până acum să cunoască din izvoarele istorice.

Vine, la rând, vajnicul „demitizator” al istoriei naţionale, dl. Lucian Boia,  afirmând de pe poziţia „magister dixit”: „Nu Mihai Viteazul a făcut România şi asta este o mitologie istorică. Nu la 1600 s-a făcut România nici măcar într-o formă primară. Cum să spun?” Să  spuneţi, d-le Boia, că necunoscând dvs. ce este acela un mit şi nici cum se lucrează cu izvoarele mitologice, nu aveţi dreptul să vă exprimaţi în această materie a … „demitizării”, cum faceţi de peste două decenii!

Cu aplomb însă, vorbitorul creşte „turaţia” discursului:  „Însă Mihai Viteazul, postum, a contribuit enorm la crearea României, adică mitologia lui Mihai Viteazul. Unirea de la 1859 şi de la 1918 s-au făcut şi sub semnul lui Mihai Viteazul cum s-au făcut sub semnul Daciei antice. Eu cred că în realitate România actuală nu are nimic în comun cu Dacia antică, dar ăsta a fost un simbol foarte puternic, adică oamenii trebuie să  aibă nişte credinţe …”. Da, „eu cred” este „argumentul” aroganţei prin care se ignoră concretul istoric dar şi exegezele pertinente de până la propria persoană!

Finalul primei părţi a reportajului, care-l avea în vizor pe Mihai Viteazul şi „mitul” unităţii naţionale, îi aparţine reporterului, la rândul său „îndoctrinat” la fel, care concluzionează: „Mitul unităţii a fost creat de paşoptişti dar comuniştii au creat atât de mult istoria încât o dată cu venirea lor la putere tot ce au învăţat bunicii şi părinţii noştri s-a schimbat”.

Stimată redacţie, după 22 decembrie 1989, în România au avut loc o serie de schimbări. Marea majoritate a  acestor schimbări nu a avut, în prim plan,  interesul naţional şi această tendinţă se menţine constant, parcă susţinută de cineva anume. Şi pe linie „ştiinţifică” s-a abordat, nu de la început ci, treptat, treptat, o cale de denigrare a istoriei naţionale, de minimalizare a faptelor înaintaşilor noştri, de înlăturare din manualele şcolare a strămoşilor noştri reali – geţii, dacii, tracii, illirii. Evident, nu puteau să „scape” continuatorii acestui „plan dacic care ne-a traversat istoria şi care ne animă şi azi”, iar unul dintre aceşti continuatori este Mihai Voievod Viteazul – un geniu politic şi militar de valoare naţională şi universală.

Ca răspuns la afirmaţiile d-lui profesor Manea, mai sus prezentate şi redate cuvânt cu cuvânt aici, din reportajul filmat, făcut de dvs., vă aducem la cunoştinţă atât dvs. cât şi Domniei  sale faptul că românii, din păcate, nu au fost întotdeauna învingători în luptă, cum prezintă situaţia, ironic, dl. profesor Manea. Înfrângerile s-au datorat, de foarte multe ori, de-a-lungul istoriei, numărului foarte mare de cotropitori care şi-au dorit cu orice preţ acest pământ şi cu care Ţara, Ţările române, cele trei Dacii, cele trei Valahii, cum mai erau cunoscute, s-au confruntat permanent.

Amintim doar câteva forţe teribile ale antichităţii, evului mediu, epocii moderne şi contemporane cu care oamenii locului şi conducătorii lor s-au confruntat: Imperiul persan, Imperiul roman, Hunii, hoardele tătărăşti, Imperiu otoman, Imperiul habsburgic (austro-ungar, mai târziu), Imperiul ţarist (mai târziu Imperiul sovietic, U.R.S.S.).

În luptele cu aceste forţe uriaşe românii au pierdut nenumărate bătălii, multe le-au şi câştigat, într-un mod eroic, iar acest fapt a fost consemnat mereu de cărţile de istorie, fiind o realitate, nefiind ascunse elevilor, studenţilor, ori publicului larg, interesat. Un alt motiv, extrem de important în pierderea anumitor bătălii sau „ratarea” unor momente importante în istoria naţională a României a constituit-o trădarea naţiunii şi a domnitorului, a conducătorilor, de către unii din cei ajunşi în sfera puterii, în jurul domnitorilor ori conducătorilor pe care i-am avut în istorie.

Nu poate fi uitat la acest capitol „interesul” enorm, „protector”, pe care l-au avut puterile occidentale, imperiul otoman, ori Rusia ţaristă şi sovietică mai târziu, în dominarea, controlul ori încorporarea acestui teritoriu în propriile lor imperii sau state. Acesta-i adevărul în privinţa victoriilor aşa-zis permanente ale românilor în istorie şi nu altul. Acelaşi „interes” enorm de „protecţie” a Statului Naţional Unitar Român există şi astăzi, manifestat prin noul Superstat apărut de câţiva ani pe harta lumii: Uniunea Europeană cu viitoarea sa prefigurată transformare în Statele Unite ale Europei, ca „antecameră” a unui aşanumit „Imperiu global”.

Revenim asupra bătăliei de la Călugăreni, asupra căreia denigratorii istoriei naţionale au încercat şi încearcă să arunce o umbră, chiar o uitare a sa sau a importanţei sale, cum au încercat şi vorbitorii din reportajul prezentat de dvs. La Călugăreni s-a înregistrat o mare victorie a lui Mihai Viteazul şi a valahilor, în lupta împotriva imperiului otoman. Raportul de forţe, în acea zi, 13/23 august 1595, era de 5 la 1 în favoarea otomanilor. La sfârşitul zilei, numărul morţilor era tot în favoarea  otomanilor, adică 7000 de turci morţi şi 2000 de morţi din oastea valahă, din care 700 erau unguri şi secui. Nu am adăugat la acest capitol dotarea foarte bună a armatei otomane în armament, muniţie şi provizii, în contradicţie cu armata lui Mihai.

Tot la finalul luptei în rândul armatei otomane se înregistrau mai multe paşale ucise pe câmpul de luptă (Mustafa paşa, Husein Paşa, Haidar Kidr paşa – ucis chiar de către Mihai Viteazul). Hasan paşa, urmărit de Mihai Viteazul pe câmpul de luptă, a scăpat cu fuga şi cu mare frică. O altă paşală, Mehmed Satârgi bei Yenişehir a fost rănit, scăpând de la moarte. Marele vizir, Sinana paşa, a fost la un pas de moarte în acele momente.

Captura de război a lui Mihai, la sfârşitul aceleiaşi zile a fost una consistentă în arme uşoare şi grele (15 tunuri) şi mai ales în steaguri, fiind capturat şi steagul verde al profetului, atât de preţuit de otomani[1]. În urma informaţiilor primite – de la prizonierii turci dar şi prin alte investigaţii –, după lăsarea serii şi încetarea bătăliei, evident că a doua zi armata lui Mihai s-a retras spre Bucureşti, apoi Târgovişte, aşteptând ajutorul promis de Sigismund. Acesta este un fapt cunoscut şi a fost o mişcare tactică bine gândită de Mihai, întrucât raportul de forţe rămânea, totuşi, în favoarea otomanilor.

Joncţiunea cu armata adusă de Sigismund Bathory, promisă, de altfel, i-a permis lui Mihai Viteazul să reia ofensiva, astfel încât să-l ajungă din urmă pe Cagal Oglu Sinan paşa, marele vizir, care se retrăgea în mare grabă spre Dunăre, iar la Giurgiu, surpinzându-l la trecerea podului cu armata otomană, să spulbere jumătatea ce nu reuşise să treacă Dunărea, inclusiv soldaţii otomani aflaţi pe pod la acel moment, pod ce a fost distrus de artileria lui Mihai. Corpul de oaste al akingiilor, la Dunăre, la trecerea podului, a fost complet distrus, nemairefăcându-se niciodată.

Ca o consecinţă a acestei înfrângeri, Sinan paşa este înlăturat din funcţia de mare vizir şi puţin a lipsit ca acesta să nu-şi piardă capul. Toate cronicile europene ale vremii au anuţat, după această bătălie, o mare victorie a lui Mihai Viteazul. Podul principal de peste Neajlov, a fost un pivot important în toată această luptă, unde Mihai Viteazul a fost prezent, iar Sinan Paşa, după ce a fost străpuns cu lancea dintr-o parte în alta a obrazului, a căzut în râu, fiind salvat de un supus al său, Deli Hasan (Hasan nebunul).

Oare de ce astăzi trebuie, neapărat, să minimalizăm, eventual să anulăm un trecut glorios şi să ştergem faptele înaintaşilor noştri încercând să prezentăm adevărul într-o lumină palidă, aproape întunecată? Retragerea de pe câmpul de luptă a armatei valahe şi a lui Mihai, a doua zi, a fost una strategică nu a fost o fugă, cum se înţelege din prezentarea făcută de vorbitorii dvs, a fost o retragere care a avut în vedere regruparea armatei prin aportul forţelor proaspete ce urmau să vină.

În toate cărţile de istorie faptele au fost prezentate în acest mod şi nu altfel, neascunzându-se nimic, dar, de cele mai multe ori, explicându-se care a fost scopul acestei retrageri. Faptul că ajutorul lui Sigismund a sosit, într-un final, nu minimalizează cu nimic rolul uriaş pe care l-a avut oastea valahă şi mai ales voievodul Mihai în această luptă.

Exemplul personal al lui Mihai Viteazul pe câmpul de luptă a fost unul care a dus la obţinerea unei mari victorii într-un moment în care lupta era în mare cumpănă, cum s-a întâmplat şi la Şelimbăr mai târziu, fapte mai puţin cunoscute publicului larg. Şi asta în condiţiile în care raportul de forţe era net favorabil otomanilor, Sinan paşa având poruncă fermă de a transforma Valahia şi Moldova în paşalâcuri.

La fel de cunoscut este şi faptul că atât Mihai Viteazul, dar şi Ştefan cel Mare au plătit tribut turcilor. Nici acest fapt nu a fost ascuns, cum se înţelege din prezentarea profesorului Manea. Ceea ce nu se ştie este că tributul s-a plătit, permanent, datorită lipsei de înţelegere a occidentului catolic şi politic care nu a văzut cu ochi buni, niciodată, cele trei Dacii şi nici pe conducătorii lor ori acţiunile acestora, obiectivul acestui occident fiind acela de a încorpora sau extorca aceste ţări de bunurile lor, „schismaticii” răsăriteni fiind o permanentă ţintă a occidentului.

În atari condiţii, fiinţa naţională, în faţa celei mai mari puteri militare şi politice a evului mediu, se putea conserva, în primul rând, în regim de urgenţă, prin înţelegere cu Poarta otomană, care, în schimbul păcii şi a unei aşa zise „protecţii”, percepea un tribut. Acestea sunt fapte care „scapă” vorbitorilor dvs. din ignoranţă sau cu premeditare. De asemeni, incorecte sunt aprecierile profesorului Manea şi vis-a-vis de cei doi voievozi, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, atunci când asociază caracterul de eroi naţionali, dar într-un mod ironic, al celor doi, cu tributul plătit de aceştia Porţii otomane.

                                                                                                               www.geto-dacii.ro

Este de notorietate faptul că au fost nişte eroi şi nu doar naţionali la acea vreme ci de talie europeană şi cu toate acestea au plătit tribut Porţii, în pofida tuturor victoriilor împotriva otomanilor, dar dl. profesor nu  prezintă aceste aspecte din motive cunoscute doar de Domnia sa. Neînţelegerile cu lumea creştină catolică, occidentală, care nu vedea în Ţările Dacice decât o sursă de venit, un teritoriu de cucerit, de încorporat, inclusiv din punct de vedere religios, ori un câmp de luptă, au dus, de cele mai multe ori, după trecerea la cele veşnice a lui Mircea cel Bătrân, la înţelegeri între aceste trei Ţări Dacice, cele trei Valahii şi Poarta otomană, înţelegeri care se materializau, de fiecare dată, cu foarte mici excepţii, prin plata unui tribut, cum am arătat anterior.

Acestea au fost, sunt şi vor fi nişte realităţi crunte, pe care naţiunea română le-a trăit cu sacrificii imense, nu sunt nişte „mituri” – cum le „ştie” dl. Boia! – nu poveşti, nu fabulaţii. Numai cine nu doreşte nu le vede ca pe nişte realităţi.

Ascultând cu atenţie prezentarea unui alt invitat al dvs., dl. Dorin Dobrincu, constatăm cu surpindere că „visul de veacuri al românilor … este o poveste construită în secolul XIX”. Că până la „1830 nu a existat aşa ceva”, o încercare de unitate politică a românilor. De asemenea, ne surprinde în mod neplăcut afirmaţia acestui istoric care ne spune că „Istoricii au inventat atunci povestea cu Mihai Viteazul care ar fi unit cele trei ţări române. E cam mult spus.”. Şi că, această idee, a unităţii politice a românilor apare abia în perioada paşoptistă, iar ideea este folosită „în spaţiul public”.

Nimic mai fals, din ceea ce a prezentat dl. Dobrincu, în expunerea sa. Să vă dăm câteva exemple cu privire la conştiinţa naţională şi la dorinţa de unitate politică a valahilor, a românilor, cu privire, deocamdată, la acel moment, al domniei lui Mihai Voievod Viteazul, atât pentru dl. Dobrincu, dar şi dvs., TVR-ului: Cărturarul german Ioannis Biselius scria că ardelenii „ţineau mai mult la unul de-al lor, la un dac ca Mihai decât la un străin ca Basta; care alt popor în afară de valahi, poate fi atât de plăcut transilvănenilor? Căci mai toţi sunt de acelaşi sânge, de aceeaşi origine, de acelaşi nume: daci sunt şi unii şi alţii!”[2]. Szamoskozy nota că „vestea luptei nenorocite a străbătut toată ţara; poporul românilor care locuieşte în satele Ardealului a făcut o conspiraţie şi s-a unit cu cei de acelaşi neam veniţi de dincolo   şi s-au ridicat din toate părţile”[3]. Sasul Mathias Miles constata că: „De îndată ce s-a răspândit în ţară zvonul despre victoria lui Mihai, numaidecât valahii din ţara noastră s-au adunat şi au atacat în taină şi public moşiile şi curţile nobililor şi au ucis mulţi dintre stăpânii lor …, şi aceasta, de fapt, din închipuirea visătoare că, având de acum înainte un principe din sângele lor, trebuiau mojicii valahi să-i stârpească pe nobili”[4]. Cronicarul era convins că între românii din Ardeal şi cei din Valahia exista „o puternică conştiinţă de neam”[5].

Cu o zi înainte să fie asasinat, Mihai Viteazul, la solicitarea lui Basta să părăsească Ardealul din porunca împăratului, răspunde astfel: „Nu-mi las nimănui ţara şi neamul nici mort.”[6]. Tot în aceeaşi zi, Mihai răspunde solului trimis de Basta care-i poruncea lui Mihai să se prezinte la consiliul de război: „Vor să-mi dea mie ordine cei ce n-au nici un drept asupra mea… . Cine dracu sunt acei Rudolfi şi cezari de care îmi vorbeşte unul ca Basta? Sau cine sunt aceşti Basta ce mi-i trimite Rudolf drept monitori? La dracu şi la corbi cu aceşti de două ori inoportuni areopagiţi! Cum? În aceste trei ţări ale Daciei, supuse cu primejdia vieţii mele, îngenunchiate prin vitejia mea, dobândite prin victoriile mele, mai cutează încă cineva să-mi prescrie legile îndurării (cu voia celui de sus), ale prudenţei, ale înţelegerilor şi alianţelor? Ori să îngrădească stăpânirea mea şi dreptul meu de a duce tratative? Pieri Basta! Sau, dacă voieşti a grăi, domneşte peste ai tăi, iar pe mine să mă laşi în pace, pentru că în treburile mele şi în ţările supuse cu braţul meu nu recunosc pe nimeni deasupra mea, necum pe un Basta şi nici pe vreun Rudolf şi pe alţi cezari. Fiecare e Jupiter în cerul său, iar nu într-al altuia”[7].

Un alt aspect mai puţin cunoscut publicului larg este acela al refuzului lui Mihai de a trece la catolicism, în pofida tuturor „sfaturilor” papale[8]. Răspunsul lui Mihai Viteazul adresat papei, la aceste solicitări, ademeniri de „sirenă” venite de la Vatican a fost următorul: „să părăsească rătăcirile italice şi să se întoarcă împreună cu poporul său la comunitatea cea adevărată a bisericii greceşti …<ortodoxe, n.n.>”[9].

Oare nu sunt suficiente argumente cu privire la dorinţa de unitate politică a valahilor, a românilor, la acea vreme, la dorinţa lui Mihai de unitate a celor trei Ţări Dacice?  Argumente pe care vorbitorii din reportajul dvs. nu le cunosc sau, deliberat, le ignoră? Nu mai aducem în discuţie prima refacere a teritoriului Valahiei în timpul lui Mircea cel Bătrân, cu teritorii sud-dunărene şi carpatice care au aparţinut acestei ţări, vechii Dacii şi locuitorilor ei, valahii, din totdeauna (Dobrogea, Amlaşul şi Făgăraşul).

Ceea ce au readus la trupul ţării marii voievozi şi valahii (românii), prin sacrifiul şi jertfa lor, alţii, peste secole, tot din ignoranţă, nepăsare, trădare naţională ori lipsă de educaţie naţională, au pierdut, au risipit, au adus ţara în situaţii limită. Vezi 11 februarie 1866, momentul 1907, vezi anul1940 cu fatidicele date 26 iunie, 30 august, 7 septembrie, etc. Situaţia, azi, în contextul intern şi internaţional, se poate repeta oricând, din aceleaşi motive.

Dl. Dobrincu recidivează, în  acelaşi interviu şi afirmă că „acest domnitor valah (Mihai, n.n.) a reuşit să controleze pentru o scurtă perioadă de timp şi Moldova şi Transilvania dar n-a avut un proiect în jurul ideii naţionale, adică al unităţii naţionale”?!?! Cam ce proiect politic ar fi trebuit să existe, la acea vreme, în condiţiile politice, militare şi economice date de atunci, care să vizeze unitatea politică a valahilor (românilor), astfel încât să fie recunoscut astăzi de denigratorii istoriei naţionale?

Au existat şi asemenea proiecte/înţelegeri în care Mihai aducea în discuţie cele trei ţări Dacice şi vă exemplificăm: „Discuţii mai concrete a avut Mihai cu paharnicul de Halicz în prima jumătate a lunii martie 1600. S-a convenit asupra unor jurăminte reciproce prin care Sigismund al III-lea de Vasa urma să recunoască lui Mihai Viteazul şi urmaşului său, Nicolae, stăpânirea principatelor Valahiei, Ardealului şi Moldovei cu condiţia ca această unire de state să constituie feudă a Coroanei Poloniei. Se menţiona că cetăţile Chilia, Cetatea Albă, Oceacovul şi Ismailul vor fi recucerite de Mihai Vodă de la turci „pe cheltuiala sa”, să fie supuse suveranităţii Poloniei. La rândul său, Voievodul Mihai se obliga „să nu intre în legături cu nici un domn străin, fie creştin, ori păgân” fără voia şi sfatul Măriei Sale Sigismund al III-lea de Vasa. Proiectul de tratat prevedea ca „Voievodatele Transilvaniei, Munteniei … Moldovei, şi toate ţările ce le-ar lua prin puterea şi sabia sa, trebuie să le unească şi să le dea atunci Coroanei poloneze”[10]. Tratatul cuprindea următoarea clauză: „iar aceste mai sus pomenite Măria Sa rege n-are să le dea nimănui altuia, decât urmaşilor Măriei sale domnului Mihai Voievod[11][12]. Ce spuneţi de un asemenea proiect sau înţelegere? Dar unitatea religioasă, unitatea ortodoxă, compactă şi permanentă a românilor, până azi, nu este o altă dovadă de conştiinţă naţională?

Dar devotamentul cu care l-au slujit românii ardeleni pe Mihai Viteazul în timpul scurt al unităţii politice, sau fraternizarea armatei moldovene cu armata lui Mihai, la data cuceriri Moldovei, nu putem considera că face parte dintr-un asemenea proiect? Dar refuzul românilor de a trece la catolicism, respingerea Uniaţiei, impusă într-un mod barbar la cumpăna secolelor XVII-XVIII, nu este o dovadă de conştiinţă naţională şi de unitate, prin religie naţională, a românilor?  Ca o scurtă precizare, în acelaşi context, vă amintim că momentul 1821 a avut un ecou foarte mare în Ardeal, românii adeleni aşteptându-l pe „Todoruţ” să-i elibereze de sub jugul imperial, având mari speranţe de la acest valah ce se ridicase împotriva asupritorilor. Şi asta se întâmpla înainte de data „exactă” postulată de dl. Dobrincu, 1830.

Cel ce completează tabloul acestor dezinformări, amestecând idei şi cuvinte, este dl. Boia care afirmă „ex catedra”, că: „Nu Mihai Viteazul a făcut România şi asta este o mitologie istorică. Nu la 1600 s-a făcut România nici măcar într-o formă primară”. În primul rând, la 1600 nu se vorbea despre România ci despre cele trei Ţări Dacice sau despre cele trei Valahii. Mihai Viteazul, prin fapta sa, cu efortul său uriaş şi al valahilor (românilor) săi, uneşte –, este adevărat, pentru scurt timp –, cele trei Ţări Dacice.

Nu degeaba duşmanii săi, nu puţini la număr, l-au numit pe Mihai Viteazul malus dacus. Ce a însemnat unirea lui Mihai Viteazul de la 1600, ne-o spune Nicolae Iorga:  „De la 1600 nici un român n-a mai putut gândi unirea fără uriaşa lui personalitate, fără paloşul sau securea lui ridicată spre cerul dreptăţii, fără chipul lui de curată şi desăvârşită poezie tragică.”. Profesorul Cristian, în lucrarea sa, Mihai Viteazul, Restauratorul Daciei şi al Bisericii Strămoşeşti, Ed. Nicolae Bălcescu, 2011, după o analiză atentă a documentelor de epocă, a izvoarelor, afirmă: „Mihai Vodă, prin biruința gândului unirii, a luat-o înaintea timpului său, reuşind să adune la un loc cele trei Ţări Dacice, în vreme ce ideea politică a unității statale naționale nu exista nicăieri în Europa.” (s.n.).

Oare acest efort şi sacrificiu suprem nu mai înseamnă nimic azi? Aceasta este mitologie istorică, d-le Boia? O altă afirmaţie bulversantă a d-lui Lucia Boia este următoarea: „Eu cred că în realitate România actuală nu are nimic în comun cu Dacia antică”. Oare? Absurd, d-le Boia! „Iar cee ce e absurd nu poate fi crezut” (Voltaire)! Raportându-ne la epoca lui Mihai Viteazul, este bine ştiut că Mihai Viteazul era cunoscut ca fiind dacul, valahul sau dacul ce rău. Cele trei Valahii, Ţara Moldovei, Ţara Ardealului (nu Transilvania, care este denumirea latină a zonei din interiorul arcului carpatic, denumire folosită de cancelaria maghiară) şi Valahia, erau cunoscute sub denumirea de cele trei Dacii, denumire ce s-a păstrat până în zilele noastre şi care desemnează un anumit teritoriu şi o anumită populaţie bine identificată, trăitoare pe acel teritoriu şi, mai ales … străveche şi sedentarizată. Mai târziu, Horea este numit Rex Daciae, Vladimirescu afirmă originea dacă a românilor etc, etc, etc. De amintit este şi faptul că la 1595 apare publicată Harta Daciei, autor fiind cartograful olandez Abraham Ortelius (1527-1598).

Harta face parte din lucrarea Theatrum Orbis Terrarum („Teatrul lumii”), considerată primul atlas modern[13]. Descrierea hărţii ne arată cu exactitate unde se află acest teritoriu, ce populaţii îl ocupau, de ce râuri era traversată etc. Fidelitatea cu care sunt redate aceste elemente esenţiale, la o distanţă în timp atât de mare, este uimitoare şi coincide perfect cu teritoriul ocupat de valahi în cele trei Ţări Dacice.

Iată alte câteva menţiuni extrem de importante, de epocă, cu privire la Dacia, daci, teritoriu, exemple de continuitate etnică şi statală: „Italianul Lazaro Soranzo scria în opera sa L’Ottomano, apărută în anul 1598 la Ferrara, că locuitorii celor „trei Dacii” adică ardelenii „împreună cu moldovenii şi cu valahii sunt vechii daci atât de temuţi de romani”[14]. Aceeaşi opinie o împărtăşeşte şi reverendul napolitan Paolo Sartorio care susţinea că „transilvăneni … moldovenii şi valahii sunt anticii daci”[15].Cărturarul german Ioannis Bisselius amintea la începutul unuia din capitolele operei sale Aetatis nostrae gestorum eminentium Medulla Historica, apărută la Amberg, că „vor fi amintite nu arareori Daciile, adică Transilvania, Valahia şi Moldova”[16]. Istoricul englez James Samuelson scria în lucarea Roumania – past and present, apărută la Londra, că după cucerirea Moldovei Mihai a devenit „stăpânitor independent asupra a ceea ce fusese Dacia antică, anume Valahia, Moldova, Transilvania”[17]. În acelaşi sens se exprima şi francezul Jean Vaillant, că Mihai Viteazul a gândit şi a luptat „pentru a constitui în regat vechea Dacie întreagă”[18]. Lombardul Jean Henri Ubicini arată în lucrarea Provinces d’origine roumaine, Valahia, Moldavie, Bukovine, Transylvania, Bessarabie, apărută la Paris în anul 1856, că Mihai Viteazul bazându-se pe comunitatea „de origine, de limbă şi de religie” „a încercat să unească într-un singur corp naţional pe toţi locuitorii vechii Dacii”[19]. Cecetătorul englez William Miller scria în opera sa The Balkans că voievodul valah a reuşit, după obţinerea victoriei de la Şelimbăr, să plaseze „citadela anticii Dacii sub puterea sa”[20]. Cronicarii şi istoricii care au făcut referire la Dacia cunoşteau cu exactitate părţile componente ale anticei Dacii. De pildă Nicolau Olahus nota în lucrarea Hungaria că, „în Dacia se găsesc provinciile Valahia Mare numită şi Transalpina, Moldova, Transilvania, Maramureşul, Ţara Someşului, Ţara Crişului, Nyr şi Ţara Timişului”[21]. Iezuitul italian Giovanni Botero menţiona în lucrarea sa Le relationi universali, apărută în anul 1596 la Bergamo: „Provincia pe care anticii o numeau Dacia, cuprinde astăzi Transilvania, Ţara Românească şi Moldova[22]”[23].

Faţă de toate aceste aspecte şi multe, multe altele pe care nu le mai menţionăm în economia acestui protest, afirmaţia d-lui. Boia cum că  „Eu cred că în realitate România actuală nu are nimic în comun cu Dacia antică”, nu are nici o valoare, fiind absurdă, cum am spus.

Ne întrebăm de ce reportajul realizat de TVR poartă o denumire atât de „incitantă”: Istoria Mistificată. Despre ce mistificare este vorba şi făcută de cine pentru că din ceea ce aţi prezentat, nimic nu este în concordanţă cu adevărul istoric. Prin aceasta, Televiziunea publică s-a făcut, practic, o „porta-voce” a unor falsuri istorice.

Dacă în perioada comunistă istoria naţională a fost substanţial ideologizată, pro-domo, în tranziţia postdecembristă, într-un context politic care le este favorabil, s-au înmulţit îngrijorător denigratorii istoriei naţionale, cărora le stau la dispoziţie edituri şi canale media, inclusiv Televiziunea Română. Toţi aceşti denigratori caută continuu să minimalizeze persoanlităţi, să falsifice evenimente. Dumneavoastră, Televiziunea Română, post  public, naţional, dacă veţi continua, unilateral, cu astfel de „oracole”, vă încărcaţi cu o mare răspundere faţă de istoria naţională, ştiinţa chemată să apere adevărul istoric şi, prin el, interesul naţional. Am asistat, la mijlocul anilor ’90, la prima încercare, reuşită, de minimalizare a personalităţilor istoriei naţionale şi de amalgamare a evenimentelor istorice naţionale cu cele europene în manualul de istorie, prin apariţia, pe linie ministerială, guvernamentală, a manualelor alternative. Astăzi, cel puţin manualul de clasa a XII, cel mai important din învăţământul preuniversitar, este unul neştiinţific, ametodic şi contrar interesului naţional.

Faţă de cele prezentate de dvs. în reportajul Istoria mistificată, prezentat pe postul public de televiziune, la o oră de maximă audienţă, prezentare ce s-a făcut într-o manieră ce nu are nimic în comun cu adevărul istoric, protestăm energic faţă de această falsificare şi denigrare a istoriei naţionale, a geniului politic şi militar care a fost Mihai Viteazul, recunoscut ca atare atât în epocă dar şi ulterior cu şi mai mare admiraţie – şi aşa a rămas în conştiinţa naţională şi în operele celor mai de seamă istorici români, opinie preluată şi de istorici străini – şi îi învinuim pe invitaţii dvs. de necunoaştere şi neînţelegere a izvoarelor istorice, dar şi de reaua credinţă cu care au abordat personalitatea, epoca şi memoria restauratorului Daciei – cum a fost el perceput în plan naţional şi european –, precum şi ideea de conştiinţă şi de unitate naţională. Deplângem faptul că Televiziunea Română, publică, s-a făcut purtătorul de cuvânt al unor denigratori ai istoriei naţionale pe o temă majoră.

Încheiem acest protest cu un citat din istoricul Johann Christian von Engel: „Vrem … să aşternem câteva flori pe mormântul unui principe valah care este de interes universal”[24]. Iată cum a fost văzut Mihai Viteazul în epocă.

Şi încă un aspect important poate mai puţin cunoscut. Mihai Voievod Viteazul, în Mai 1600, când a unit cele trei Valahii, cele trei Ţări Dacice, avea 41 de ani. La data asasinării sale, duminică, în cursul dimineţii, 9/19 august 1601, Mihai Voievod Viteazul nu împlinise 43 de ani…

 

 

 ASOCIAŢIA „GETO-DACII” , Consiliere ştiinţifică: Conf. univ. dr. Iscru D. Gheorghe, Prof. dr. Marin Alexandru Cristian

  

 * (prezentul protest a fost depus la Televiziunea Română, în atenţia Consiliului de Administraţie şi către redacţia Ştiri cu următoarele nr. de înregistrare:  Către C.A. al T.V.R. cu nr. 9960/20.05.2013; către redacţia „Ştiri” T.V.R. cu nr. 9959/20.05.2013).

 

[1]. Vezi, pe larg, Marin Alexandru Cristian, Mihai Viteazul, Restauratorul Daciei şi al Bisericii Strămoşeşti, Ed. Nicolae Bălcescu, Bucureşti, 2011.

[2]. Mihai Viteazul în Conştiinţa Europeană, II, p. 302, s.n.

[3]. P.P. Panaitescu, Mihai Viteazul, Bucureşti, Fundaţia Regelui Carol I, 1936, p. 171, s.n.

[4]. Mihai Viteazul în Conştiinţa Europeană, II, p. 343, s.n. 

[5]. Idem, p. 346, nota 22, s.n. 

[6].  Marin Alexandru Cristian, Mihai Viteazul, Restauratorul Daciei şi al Bisericii Strămoşeşti, Ed. Nicolae Bălcescu, Bucureşti, 2011, p. 289.

[7].  Ibidem, p. 290.

[8]. Marin Alexandru Cristian, Mihai Viteazul, apărător al Creştinătăţii, în Studii Slătinene, anul VI, vol XI, nr. 2/2012, p. 36, nota 138. Vezi şi revista Atitudini, numerele 25-28/2013.

[9]. Apud, P.P.Panaitescu, op. cit., p. 106.

[10]. Mihai Viteazul în Conştiinţa Europeană, I, p. 438, 439.

[11]. idem, p. 439.   

[12]. Marin Alexandru Cristian, Unirea Valahiei, Ardealului şi Moldovei, încununarea afirmării conştiinţei naţionale a lui Mihai Voievod Viteazul, în manuscris, p. 25.

[13]. Abraham Ortelius, Harta Daciei – Izvoarele – Editura Dacica, Bucureşti, 2009, traducere din limba latină, note şi introducere de Aurora Peţan.

[14]. Mihai Viteazul în Conştiinţa Europeană, II, p. 246, s.n.  

[15]. Idem, p. 233, s.n.

[16]. Idem, p. 297, s.n.

[17]. Idem, III, p. 439, s.n.

[18]. Idem, p. 186, s.n.

[19]. Idem, p. 220, s.n.

[20]. Idem, p. 477, s.n.

[21]. Apud. Mircea Dogaru, Singur împotriva Europei, Mihai Viteazul (1593-1601), Editura Phobos, Bucureşti, anul 2005, p. 25.

[22]. Călători străini despre ţările române, IV, p. 173, s.n.

[23]. Marin Alexandru Cristian, Unirea Valahiei, Ardealului şi Moldovei, încununarea afirmării conştiinţei naţionale a lui Mihai Voievod Viteazul, în manuscris, p. 2 şi 3.

[24]. Marin Alexandru Cristian, Mihai Viteazul, Restauratorul Daciei şi al Bisericii Strămoşeşti, Ed. Nicolae Bălcescu, Bucureşti, 2011, p. 295.

 

45 comments

 1. Felicitari voua si rusine la toate cadrele universitare di Romania. Nu este o universitate de la noi nici in top 500 a celor mai bune din lume. Rusine! Mai bine va duceti sa sapati in schimb sa predati la instituti superioare!

 2. Si vreun raspuns oficial la acest Protest? De la L. Boia nu ma astept la corectitudine, omul, desi profesor universitar, lucreaza pe alte coordonate, nu pe cele ale Romaniei.
  Felicitari pentru actiune! Dar trebuie mentionat ca nu doar o emisiune-doua mistifica istoria nationala, ci manualele si caietele de studiu de toate clasele si gradele, incepand din scoala generala. Daca va uitati dupa ce manuale si caiete invata copilasii, va ingroziti! Problema porneste din ministerul educatiei, de la comisia de elaborare si controlare a manualelor: pe acesti domni dinozauri foarte bine platiti nu-i controleaza si nu-i scutura nimeni de zeci de ani. Oare de ce?

 3. greu fratilor cu istoricii astia si cu ironiile lor…..
  Asa e frumos, sa fii “luminat” si sa ai si ironii pe tine: e de Oscar!

 4. Fratilor! Sa facem front comun cu totii, exprimandu-ne indignarea impotriva denigratorilor de neam. Pasivitatea noastra da curaj acestor sa propovaduiasca o istorie mincinoasa in locul celei adevarate! Oare toti acesti indivizi mai pot fi numiti fratii nostrii, mai pot face parte din neamul nostru!!!??? Haidem fratilor, haidem s-ai punem la stalpul infamiei. Cum putem face aceasta? Putem, iesind din pasivitate. Avem internetul la indemana dar constienti fiind, putem si sa aducem la cunostinta celor din jur despre pricolul ce ne paste prin viu grai. Fiecare din noi avem copii, frati. parinti, prieteni si cunoscuti. Toti acestia capatand constiinta de neam o vor impartasi la randl lor mai departe.

 5. Felicitari! asa trebuie,sa le dam peste nas celor care vor sa ascunda adevarul si ar trebui sa plateasca pt cele spuse la tembelizor!

 6. Pana acolo au ajuns TRADATORII?, se pare ca in ACEST NEAM SFANT TRADATORII S-AU INFILTRAT PANA LA VARF!
  Daca si in TARA LUI MIHAI VITEAZUL ESTE HULIT, CE NE MAI RAMANE?
  Ma alatur cu toata FIINTA MEA ACESTUI PROTEST SI CER SA-SI DEA DEMISIA sau sa fie demis, pentru ca la acesti TRADATORI NU EXISTA DEMISIE DE ONOARE, cel care a DEBITAT asemenea ineptii!
  O GETO-DACA si URMASA A LUI MIHAI VITEAZUL.

 7. Suzati, va rog, DEMISIA CELOR CARE AU PERMIS DIFUZAREA ACESTOR afirmatii INJOSITOARE.
  Cred ca este timpul sa FACEM CEVA CU SOCIETATEA ROMANEASCA, A AJUNS PUTREGAIUL PANA SUS, SUS DE TOT!

 8. Felicitari pentru articol. As mai adauga doar ca tributul platit de catre valahi nu erau DOAR pentru protectia lor, ci si a Athosului. Au fost vremuri cand nici macar rusii nu mai ridicau un deget pentru a ajuta Insula. Romanii, care au ajutat Athosul mai mult decat oricare alt popor dreptcredincios, dupa cum afirma cercetatorul rus Porfir Uspenski – autorul unei monografii monumentale a Sfantului Munte Athos, “au oferit ajutoarele ca unui frate aflat in nevoi, fara sa ceara nimic in schimb”. Acesta este motivul pentru care turcii au ocolit centrul ortodoxiei mondiale, iar dovezi in acest sens gasesti in toate manastirile de pe Sfantul Munte.

 9. Scuze, revin cu date concrete:

  Dupa caderea Constantinopolului sub turci, manastirile din Sfantul Munte erau nevoite sa plateasca un bir ca pret al libertatii lor. In acesta situatie, domnitorii romani, precum au oferit ajutorul Patriarhiei de Ierusalim, Manastirii Sfanta Ecaterina din Sinai si tuturor locurilor sfinte aflate sub ocupatie musulmana, si acum au facut danii generoase tuturor manastirilor din Athos, rezidind din temelii unele dintre ele, construind corpuri de cladiri noi la altele, inchinandu-le manastiri si schituri din tara, oferind bani pentru intretinerea calugarilor si multe altele. In randurile de mai jos vom aminti si enumera o parte din daniile facute de romani Sfantului Munte.

  In anul 1508 Bogdan, fiul lui Stefan cel Mare si Sfant, a reparat intreaga Biserica Protaton din Careia – Karies.

  In jurul anului 1645 domnitorul Vasile Lupu a facut danii in bani, prin care s-au platit impozitele tuturor asezamintelor monahale athonite catre Poarta Otomana. Pentru a nu provoca dezbinari si certuri intre manastirile athonite (dintre care unele aveau averi mari in Tarile Romane), manastirile Trei Ierarhi si Cotroceni – cele mai mari manastiri din Moldova si Tara Romaneasca – au fost inchinate intregii comunitati athonite si nu doar unei singure manastiri. De al aceste doua manastiri venitul era trimis direct la Karies, iar de aici se impartea fiecarei manastiri suma cuvenita.

  Manastirea Marea Lavra – Domnitorul roman Neagoe Basarab acorda manastirii Marea Lavra un ajutor financiar anual de 200 de taleri, reface biserica mare, rezideste din temelii biserica din cimitir, repara turnul si picteaza trapeza – care este cea mai frumosa din tot Sfantul Munte. Vlad Voda Vintila acorda 10000 de asprii anual manastirii Marea Lavra. Din acesti bani s-a pictat biserica mare a manastirii. In anul 1562 hatmanul Ioan Sturza al Moldovei fixeaza, printr-un hrisov, suma de 100 de florini anual pentru aceasta manastire. In anul 1579 Petru Schiopul al Moldovei face o danie de 6000 de asprii manastirii Marea Lavra. In 1585 s-a daramat cupola bisericii, pe care o reface Doamna Maria – sotia Domnitorului Stefan Surdu din Tara Romaneasca. Domnitorii fanarioti din Tara Romaneasca si Moldova ajuta, si ei, Sfantul Munte dar cu toate ca erau greci, daniile lor sunt mai mici decat ale domnitorilor romani.

  Manastirea Vatopedu – In anul 1472 Stefan cel Mare si Sfant construieste un port pentru aceasta manastire. Domnitorul Neagoe Basarab ridica, aici, o biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului, construieste o pivnita, hambarele de grau si reface bucatatria. Vlad Vintila acorda anual 10000 de asprii acestui asezamant. Alexandru Lapusneanu doneaza, in fiecare an, 300 de galbeni rosii acestei manastiri. In anul 1606 ii este inchinata Vatopedului manastirea Golia din Iasi (care avea 58 de mosii, dintre care 48 erau in Basarabia si se intindeau pe 64000 de hectare). In orasul Galati i-a fost inchinata manastirile Sfantul Dumitra si Precista. Ruxandra – fiica voievodului Vasile – inchina acestei manastiri trei sate. In anul 1669 ii este inchinata manastirii Vatopedu manastirea Barboi din Iasi. In jurul anului 1690 i se inchina manastirea Mira din tinutul Focsanilor. Constantin Brancoveanu fixeaza acestei manastiri o suma anual de 21000 de asprii. In anul 1729 i-a fost inchinata manastirea Rachitoasa din Judetul Tecuci, cu o multime de mosii.

  Manastirea Iviron – Radu Voda al Tarii Romanesti ofera, in fiecare an, acestei manastiri 150000 de asprii. Acelasi domnitor ii inchina manastirea Radu Voda din Bucuresti, care avea foarte multe mosii. In anul 1626 Alexandru Coconu al Tarii Romanesti inchina acesteia manastirea Glavacioc din Judetul Vlasca – cu toate satele si mosiile ei. In anul 1630 Leon Voda inchina Biserica Spatarul Stelea din Bucuresti. Acelasi domnitor ii inchina manastirea Dealu cu toate motiile ei. In 1649 Gheorghe Stefan stabileste o danie de 3500 de asprii anual catre Iviru, iar in 1644 Grigorie Ghica ofera 7000 de asprii. In anul 1678 domnitorul Moldovei Petru Schiopul ii inchina manastirea Raducanu din Judetul Bacau, cu multe mosii. Cu bani romanesti s-au facut la aceasta manastire, in secolul al XVII –lea cladirea arsenalului de langa mare, turnul, trapeza, portul, acoperisul bisericii centrale si altele.

  Manastirea Hilandar (sarbeasca) – Domnitorul Neagoe Basarab acorda acestei manastiri un ajutor anual de 7000 de asprii, suma ridicata de Vlad Voda Vintila la 10000 de asprii, iar de la Mihnea Turcitul la 15000 de asprii. In anul 1645, pe cheltuiala lui Matei Basarab, se renoveaza trapeza manastirii. In secolul al XVII-lea este inchinat manastirii Hilandar schitul mehedintean Baia de Arama, cu toate acareturile lui. Intre anii 1819-1820 a fost refacuta aripa vestica a manastirii pe bani romanesti.

  Manastirea Dionisiu – Neagoe Basarab a refacut din temelie aceasta manastire, zidindu-i, in anul 1520, un turn impunator. Dupa un incediu, care a avut loc in anul 1535, manastirea a fost renovata de catre domnitorul Petru Rares. Intre anii 1569-1570 turcii pun biruri mari asupra Sfantului Munte, iar pentru ca manastirea Dionisiu nu cu ce le plati, i s-au vandut metoacele. Doamna Ruxandra – fiica lui Petru Rares – va rascumpara aceste metoace. Petru Schiopul hotareste, in anul 1577, sa acorde manastirii 6000 de asprii pe an. In secolul al XVII-lea i se va inchina manastirea Romanati. In anul 1640 Matei Basarab ofera acestei manastiri o danie, in fiecare an, de 4000 de asprii.

  Manastirea Cutlumus – Vlaicu Voda imprejmuieste manastirea cu ziduri, ridica un turn, construieste trapeza manastirii, face chilii si multe altele. Mircea cel Batran inchina acestei manastiri satul Ciresov in anul 1398. In anul 1467 Laiota Basarab confirma stapanirea Cutlumusului peste 15 sate donate de inaintasii sai. Acelasi lucru il confirma, in anul 1489, Vlad Voda Calugarul. In anul 1497 manastirea va arde. Voievodul Radu cel Mare inchina acestei manastiri satul Danesti si incepe refacerea manastirii. Neagoe Basarab face donatii foarte generoase acestei manastiri, pe care o si numeste Lavra cea mare a Tarii Romanesti, in care astazi, din pacate, nu mai este nici un calugar roman !?… Datorita acestor danii manastirea Cutlumus ajunge, din a saptesprezecea manastire athonita a sasea in ierarhie, loc pe care il pastreaza pana astazi. Alexandru Ilias inchina Cutlumusului manastirea Clocociov cu toate averile ei.

  Manastirea Xiropotamu – Voievodul Alexandru Aldea face danii de 3000 de asprii acestei manastiri. Neagoe Basarab ii zideste o trapeza si impodobeste manastirea in jurul anului 1515. Vlad Vintila daruieste, in anul 1553 acestei manastiri, 5000 de asprii, iar Alexandru Lapusneanu reface biserica mare a manastirii. In anul 1585 Petru cel Tanar inchina acestei manastiri metocul de la Colentina al manastirii Plumbuita, cu toate averile lui. Vamesul Paun inchina Xiropotamului manastirea Sfanta Treime de langa Iasi, cu toate mosiile ei. In anul 1703 Duca Voda inchina Xiropotamului biserica Dancului din Iasi, dimpreuna cu un helesteu si mosia Vacota. In anul 1759 boierii slatineni si fratii Falcoianu inchina manastirii Xiropotamu biserica Adormirii Maicii Domnului din orasul Slatina, cu toate averile ei. Teodor Calimah fixeaza acestei manastiri o danie anuala de 150 de lei, pe care Scarlat Ghica o ridica la 500 de lei, facand in anul 1760 o donatie de 8000 de lei. Din aceste danii se reface manastirea Xiropotamu in intregime.

  Manastirea Zografu (bulgareasca) – In anul 1429 Alexandru cel Bun inchina acestei manastiri cateva mosii din Bsarabia. In anul 1433 Alexandru Aldea hotareste sa dea in fiecare an 3000 de asprii acestui asezamant. In 1466 Stefan cel Mare si Sfant stabileste manastirii un ajutor de 1000 de galbeni unguresti pe an. Dania va fi platita anual de catre toti urmasii lui. In anul 1471 acelasi domnitor construieste turnul pentru corabii de langa mare, reface zidul, chiliile si trapeza manastirii. Prin anii 1501-1502 Stefan Voda repara, inca o data, intreaga manastire si impodobeste cu pictura biserica principala. Radu cel Mare stabileste, in anul 1500, un ajutor anual de 3000 de asprii. In anul 1566 Ruxandra, vaduva lui Alexandru Lapusneanu, rascumpara metoacele manastirii de pe raul Struma, pentru care a achitat suma de 52000 de asprii unguresti. In 1628 Miron Barnovschi ii inchina manastirea Adormirea Maicii Domnului din Vaslui, impreuna cu cateva mosii. In anul 1651 Vasile Lupu inchina manastirii Zografu ctitoria lui Stefan cel Mare de la Dobrovat, cu toate bunurile ei – care numai in judetul Vaslui mosiile manastirii insumau 14000 de hectare de pamant. In anul 1690 Constantin Cantemir inchina Zografului manastirea Capriana cu toate mosiile ei. In veacurile XVII – XVIII manastirea Zografu avea, in Basarabia, 23 de mosii cu aproximativ 50000 de hectare de pamant.

  Manastirea Dochiariu – Alexandru Lapusneanu rezideste acesta manastire din temelii si o infrumuseteaza cu pictura. In 1568 sultanul Selim confisca toate averle manastirilor athonite si le vinde turcilor din Thessalonic. In acesta situatie Ruxandra – vaduva lui Alexandru Lapusneanu – doneaza acestei manastiri 165000 de asprii – o suma imensa in acele timpuri. In 1626 domnitorul Alexandru Coconu intareste Dochiariului stapanirea peste 12 mosii din judetul Ialomita, care valorau aproximativ 300000 de asprii. Nu se stie exact cand au fost inchinate aceste proprietati acestui sfant lacas.

  Manastirea Caracalu – In 1534 se zideste turnul dinspre mare al manastirii de catre Petru Rares al Moldovei. In anul 1569 doamna Ruxandra daruieste acestei manastiri 35000 de asprii. In secolul al XVII-lea i se inchina manastirea Sfantul Nicolae din Ismail.

  Manastirea Filoteu – Vlad Tepes acorda acstei manastiri un ajutor anual de 4000 de asprii, pe care il continua si fratele sau Vlad Calugarul. In 1540 este refacuta aproape toata manastirea cu bani din Tarile Romane. In anul 1734 Constantin Mavrocordat al Moldovei stabileste o danie anuala catre acesta manastire in valoare de 6600 de asprii.

  Manastirea Simonopetra – In anul 1540 Petru Voda daruieste acestei manastiri bani si satul Scurtesti din judetul Arges. In anul 1570 Mircea Ciobanu confirma acesta danie, adaugandu-i satul Dragomiresti, cu multe averi. In anul 1580 manastirea va arde. Domnitorul Mihai Viteazul renoveaza complet manastirea si o inzestreaza cu 14 sate (13 sate au fost cumparate de domnitor cu suma de 472000 de asprii). Boierul Oxotie Aga zideste turnul de la mareal manastirii Simonopetra.

  Manastirea Sfantul Pavel – In jurul anului 1500 Stefan cel Mare si Sfant repara manastirea si ii construieste un apeduct, iar in urmatorul an un baptisteriu. In anul 1501 boierii craiovesti incep sa dea un ajutor anual de 2000 de asprii acestei sfinte manastiri. In jurul anului 1654 ii este inchinata manastirea Jitianul de langa Craiova. Domnitorii Tarii Romanesti din veacul al XVII-lea ii daruiesc mai multe mosii. In anul 1654 Miron Costin – parcalabul Hotinului – ii inchina manastirea Todirenilor din Burdujeni. Constantin Brancoveanu continua zidirea turnului manastirii care a fost inceput de domnitorii romani anteriori, deasemenea, repara chiliile, trapeza si inalta un paraclis.

  Manastirea Stavronikita – Matei Basarab ajuta acesta manastire. Deasemenea Serban Cantacuzino o ajuta foarte mult, construindu-i, la anul 1680, un apeduct cu bazine deosebite. Manastirea Sfintilor Apostoli din Bucuresti, supranumita a arhimandritului, care era foarte bogata, este inchinata acestei manastiri athonite.

  Manastirea Xenofont – Dupa anul 1500 Barbu – banul Craiovei – ii inchina doua sate. Acelasi boier daruieste 2000 de asprii anual acestei sfinte manastiri. Intre 1500 – 1658 domnitorii romani fac donatii substantiale manastirii Xenofontu. Intre 1544 – 1545, pe banii adusi din Tarile Romane, se construiesc chiliile, biserica centrala a manastirii, care va fi si pictata. In anul 1607 Radu Serban stabileste suma de 10000 de asprii anual ca ajutor pentru manastirrea Xenofontu. Aceeasi suma o confirma, intre anii 1635 – 1636, si Matei Basrab.

  Manastirea Grigoriu – In anul 1500 Stefan cel Mare si Sfant rezideste, din temelii, acesta manastire si ii face o donatie de 24000 de asprii. In anul 1729 domnitorul Alexandru Ghica ii inchina manastirea Vizantea din judetul Putna. In anul 1766 ii va fi inchinata manastirea Sfantul Spiridon Nou din Bucuresti. Cu bani din Tarile Romane s-au ridicat chiliile din partea de nord si sud si s-a pictat biserica manastirii.

  Manastirea Esfigmenu (stilista) – In anul 1546 Petru Rares va face o donatie importanta acestei sfinte manastiri. In anul 1814 mitropolitul Veniamin Costachi inchina manastirii Esfigmenu manastirea Floresti care avea multe mosii. La inceputul secoluli al XIX-lea intreaga manastire este refacuta cu bani veniti din Moldova.

  Manastirea Sfantul Pantelimon (ruseasca) – In anul 1457 Vlad Tepes ajuta acesta manastire. In anul 1487 Vlad Calugarul ofera un ajutor financiar anual de 6000 de asprii acestei manastiri. Radu cel Mare stabileste, in anul 1496, un ajutor financiar de 3000 de asprii anual acestei manastiri, iar in anul 1502 va urca dania la 4000 de asprii. In anul 1631 Moise Movila – domnul Moldovei – ii inchina biserica Uspeniei din Botosani. In anul 1743 Ioan Mavrocordat fixeaza manastirii o danie anuala de 10000 de asprii. In anul 1750 Constantin Racovita ridica acesta suma la 15000 de asprii. In anul 1760 Ioan Calimah, pe langa ajutorul financiar acordat manastirii Sfantul Pantelimon, ii inchina conacul Sfantul Nicolae din Constantinopol cu biserica, gradina si case, unde locuiau voievozii romani cand se duceau cu treburi la Constantinopol.

  Manastirea Kostamonitu – Stefan cel Mare si Sfant stabileste, in anul 1493, suma de 5000 de asprii anual pentru acesta manastire. Petru Rares reinnoieste, in anul 1542, merticul anual catre manastirea Kostamonitu, care, cu timpul ajunge la 6000 de asprii. Dupa anul 1800 manastirea primeste cateva mosii si case in Moldova, iar cu banii de pe acestea isi ridica un turn, chiliile si biserica. Din pacate nu cunoastem toate donatiile romanesti facute catre aceasta manastire deoarece arhiva ei a fost distrusa.

  Demn de remarcat este faptul ca daniile romanesti catre Sfantul Munte Athos au inceput inainte de caderea Constantinopolului sub turci (amintind, mai sus, donatiile facute de catre domnitorii Mircea cel Batran, Alexandru cel Bun si Alexandru Aldea), iar asezamintele monahale ale Sfantului Munte au putut exista si supravietui, secole de-a randul, in timpul ocupatiei otomane, datorita ajutoarelor generoase ale romanilor.

  Romanii, desi au ajutat Athosul mai mult decat toate celelalte popoare ortodoxe in timpul dominatiei turcesti, n-au intemeiat, n-au cumparat, si nici n-au pretins in schimbul ajutoarelor acordate – o manastire pentru neamul lor. Ajutorul a fost oferit dezinteresat tuturor romanilor athonite, ca o dovada incontestabila a credintei sincere si nestramutate a stramosilor nostri.

  SURSA: http://www.crestinortodox.ro

 10. Ar fi trebuit sa puneti in titlu “Malus Dacus” caci bozgorii care conduc Romania (chiar daca oficial nu sunt la guvernare) impreuna cu clica politica mafiota fosta si actuala, indivizi aserviti exclusiv intereselor externe, vor sa ne distruga in totalitate istoria! nu vedeti ca toate demersurile oamenilor de bine sunt ignorate? Nu vedeti ca toti cei care incercam sa evidentiem adevarata natura a noastra, adevaratul potential al tarii, este calcat in picioare de care acesti tradatori, spagari si ucigasi?
  NUMAI IMPREUNA VOM REUSI! IN UNIRE NE STA PUTEREA! NU VA MAI INCREDETI IN EMISIUNILE IMBECILE DE LA TV UNDE APAR MAFIOTII DE LA CONDUCEREA TARII, CI IN FORTELE VOASTRE CARE, UNITE, ISI VOR RECASTIGA DREPTUL LA VIATA PE PROPRIUL NOST’ PAMANT!

 11. Multe napirci s-au nascut si au supt lapte din “sinul romanesc” Dumnezeu s-ai pedepseasca si pe saminta lor ca vinzatori de neam, dar noua nici ca ne pasa !! NOI copii lui Dacus Malus ascultam de vocea singelui ca dovezile exsista! iar fiorul cel simtim in inimile noastre cind ne gindim la Mihai Viteazul,ne confirma ca el a fost cel ce a unit cele trei Dacii, iar noi il preamarim si acum si in veci vecilor Amin ! Dumnetzeu sa-i de-a odihna vesnica !

 12. Stim cu totii despre eforturile voastre de a denigra orice valoare romaneasca, orice model.
  Ati lovit in tot ce se putea incercand sa dezradacinati acest neam.
  Vrem sa stiti ca stim asta si vrem sa va intrebam de ce o faceti?
  Care este pretul pentru care faceti asa ceva?

  Cat o sa ne mai lase Dumnezeu sa induram asa ceva?
  Si mai ales ce se v-a intampla dupa ce v-a veni Pastele si pentru Romani?

 13. Sunt in totalitate de acord cu dumneavoastra in cele afirmate de dumneavoastra si cu demersul facut . Ca o complectare as vrea sa adaug ca daca nu era constiinta de neam , atunci de ce Mihai Viteazul nu a cucerit Polonia sau teritoriul Serbiei de astazi ?

 14. „Istoria mistificată” a fost un nume potrivit cu conținutul emisiunii lor. Adică, ei, cei din platou (și nu numai, din păcate), mistifică istoria.
  Am constatat, încă o dată, că de fapt postul național de televiziune este antinațional și enervează multă lume. De-ar da faliment cît mai repede, să nu prolifereze găștile antiromânești de acolo!

 15. In plus ar trebui cerut Academiei Romane retragerea tuturor drepturilor academice si profesorale, trimiterea lor in judecata pentru atentat la unitatea de neam si mistificarea adevarului istoric.Eu nu am mila fata de aceste specimene umane, sa dea Dumnezeu sa li se stinga neamul. Cu stima.

 16. Sa le fie RUSINE,se prezinta ca fiind mari istorici.Am pierdut multe batalii dar cele castigate au fost si mai multe deoarece s-a luptat pt.UNITATE ,DREPTATE si am AVUT CREDINTA(SI CRUCEA LE E SPADA).Mari (profesori si istorici)unde ati fost pe vremea lui CEAUSESCU?de ce nu ati spus atunci aceste prostii.Vreti sa deveniti VEDETE TV.sau nu va mai ajung banii(luati mita pt.minciuni)Unde va este onoarea de a fi ROMAN(MAI BINE ZIS DAC)?STRAMOSII AU LUPTAT SI PT.VOI (BOILOR)PT.UNIFICAREA ROMANIEI.ATENTIE ACUM CU CE VOR ACTUALII POLITICIENI CU IMPARTIREA TERITORIALA .SE VA DUCE DE RAPA TOT CE AU FACUT EROII NOSTRI PT UNIRE.

 17. Nu pot sa ajung sa inteleg de ce inca exista atatea idioti in tara noastra. De ce nu vor sa accepte adevarul istoric al neamului asa cum a fost? Cui foloseste minciuna si la ce folosete? Cum te poti numi istoric daca nu vrei sa spui adevarata istorie?.Va veni ziua cand o sa trebuiasca sa-si inghita vorbele si sa moara asfixiati de minciunile lor.

 18. Pe indivizii aia ii împușcă cineva sau își dau demisia ? Asociația profesorilor mai tolerează asemenea specimene ?

 19. Susţin protestul! Păcat că avem atâtea uscături printre noi… problema e că şi ajung să trâmbițeze inepții la o televiziune publică plătită din buzunarul fiecărui român…

 20. etapa 1:distrugeti-le istoria , cultura ,traditia, morala : timp de executie 20 ani
  etapa 2: puneti-le pe butuci economia, agricultura : timp de executie 5 ani
  etapa 3: criza
  etapa 4 : venim noi sa “va ajutam”
  din manualul kgb

 21. Pai astia sunt tot din aia care spun ca nu suntem urmasii dacilor ,asa ca pina nu om pune piciorul in prag se vor c….in capul nostru.
  Daca mai stam mult si dormim ne vom trezi intr-un stat numit Israel.

 22. Suntem de vis!Incredibil!N-am vazut emisiunea.Cred ca doar la romani mai vezi asa ceva.Suntem niste oameni deosebiti,in niciun caz daci.Dacii au fost pe aceste meleaguri insa ce suntem acum, suntem rodul trecerii popoarelor migratoare, a ocupatiei turcilor,a trecerii tatarilor, a influentelor rusilor in Moldova etc.Suntem atat de amestecati ca nici noi nu stim ce mai suntem.Asta spre deosebire de alte natii mult mai inchegate decat noi.
  De asta si pot sa apara la televizor pe postul national(care se prinde inclusiv in zonele rurale) tot felul de neaveniti.De asta si se permit lucruri din astea pe la noi.
  Suntem exact ca vremea fanariotilor, domniile se cumpara(acum de la rusi si americani, atunci de la turci),fiecare domnitor vine cu clica lui(vezi firmele care asfalteaza,prestari servicii, etc).
  Deh, de la Carol al doilea n-am mai avut niciun conducator sa se mai uite si spre popor.

 23. Mai toate orasele din trandilvania au fost construite de sasi si maghiari marea majoritate a romanilor au fost adusi de ceusescu sa distruga orasele , aducand oameni din tara rom si moldova….nu va certati
  Sunteti in top trei ce insemnand hotia, crima in europa

 24. Si acesti profesori predau istoria pentru elevi si studenti ? Si banuiesc ca sunt platiti din banii nostrii. Va multumesc ca sunteti alaturi de noi, poporul care a fost mintit de zeci de ani , daca nu de sute.

 25. Emoţionant tot ce am citit aici. Apelul acesta e o primă VICTORIE, respect!

  In visul meu, Biserica e alături de noi şi ne sfinţeşte Drapelele
  de luptă…pentru a împărţi acest vis cu cei care mai avem o patrie.

 26. Hai să le deschidem ochii acestor orbi care nu vor să vadă : doar citind o parte din istoria Transilvaniei am găsit acum nu demult un document nici scris de istoricii vremii şi nici de popi . Era pur şi simplu administativ unde se spune că Mihai Vitezu atentie, intors victorios de la luptă şi ajuns în Cluj vroia şi a reuşit să ducă la bun sfârşit un ospăţ, pentru a sărbătorii victoria. Se spune câte găini , câte ouă şi cât vin au mâncat şi au băut.
  RUSINE , RUSINE pentru aceşti domni cu şcoli înalte care nu cunosc sau nu vor să cunoască aceste lucruri atât de importante în istoria României.
  Să fie focul foc şi apa apă
  Să fie lemnul lemn şi piatra piatră.

 27. Buna seara.
  Dragi FRATI ROMANI, va astept IN STRADA LA MITINGURILE CARE VOR URMA, daca nu IESIM NU VOM MAI AVEA PAMANTUL NOSTRU PE CARE TRAIM IN PREZENT.
  Copii plecati la studii, chiar si cei ramasi acasa, NU VOR MAI AVEA ISTORIE, STRAMOSI, vor fi ai NIMANUI, vor fi VANATI PESTE TOT ca sunt FARA TARA!
  Practic NU VA MAI EXISTA ROMANIA.
  Va asteptam. Cu respect si speranta,
  I.M.

 28. Attila meniuc hoso te ! ca te-ai bagat ca musca in ra…..! si nu cred ca-ti ai trebuinta aici, sper ca intelegi limba daca!

 29. foarte interesant!cine ar fi stiut?.. cita contributie au adus domnitorii daci la Sfintul Munte! si nici in prezent nu lipseste credinta de pe la noi , acest aspect deranjeza pe europeni, poate si din aceste motiv suntem intr atit de blamati pe la ei. Insa din pacate azi nu putem pune mina pe sabie la propriu si sa lovim in ei.Putem insa face altceva mai de temut decit lupta cu sabia, putem sa ne intarim constiinta de unitate nationala!putem incepe sa respectam cu devotament marile fapte al strabunilor nostrii ,iar pe celelalte cite sosesc din Europa sa le ignoram cit mai mult. si Dumnezeu binecuvinteaza Romania si pe cei inteligenti care vor binele neamului!

 30. MESAJ PENTRU ATTILA : inainte de a face afirmatii de genul asta ca noi Romanii am fi in “top trei” in ceea ce inseamna hotia, crima in Europa, te rog sa citesti date statistice. Si pentru ca sunt altruist iti postez mai jos elemente dintr-o carte pe care o poti gasi pe net foarte usor:

  EUROPEAN INSTITUTE FOR CRIME PREVENTION AND CONTROL, AFFILIATED WITH THE UNITED NATIONS

  INTERNATIONAL STATISTICS on CRIME AND JUSTICE

  Edited by S. Harrendorf, M. Heiskanen, S. Malby

  http://www.heuni.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=Hakapaino_final_07042010.pdf&SSURIsscontext=Satellite%20Server&blobwhere=1266335656647&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf

  pag. 36 B to Chapter 2

  TABLE1. ASSAULT AND MAJOR ASSAULT RATES IN DIFFERENT COUNTRIES (POLICE RECORDED ASSAULTS/100,000 POPULATION)

  Lowest Quartile – Median (2)

  ROMANIA (2006)

  Assault total : 43.9

  Major assault : 3.1

  Median – highest Quartile (3)

  HUNGARY (2004)

  Assault total : 127.0

  Major assault 80.7

  pag. 37

  TABLE 2.MEAN ANNUAL CHANGES IN THE ASSAULT RATES

  1996 —- 2001 —- 2006
  Hungary 100.1 —- 107.7 —- 127.0
  Romania 6.1 —- 59.0 —- 43.9

  Table 5. Robbery rates in different countries (police recorded assaults/100,000 population)

  Hungary (2004) 31.9
  Romania (2006) 18.9

  Table 7. Burglary rates in different countries (police recorded cases/100,000 population)
  Romania (2006) 79.8
  Hungary (2004) 442.2

  Table 9. Motor vehicle theft rates in different countries (police recorded cases/100,000 population)
  Romania (2006) 5.9
  Hungary (2004) 73.8

  Table 1. Drug related crime and drug trafficking offences (rates per 100,000 population) reported to
  the UN CTS, latest available year

  Drug-Related Crime Drug Trafficking
  Rate per year 100,000 population
  Romania 15 (2004) 7 (2006)
  Hungary 66 (2004)

  Table 1. Persons prosecuted, 2006

  Hungary
  Total rate / 100 k = 1.028
  Adults = 95.459
  Females = 15%
  Juveniles = 7.943
  Females = 12%

  Romania
  Total rate / 100 k = 246
  Adults = 46.234
  Females = 7%
  Juveniles = 6.709
  Females = 5%

  Table 3. Persons convicted, 2006

  Hungary
  Total rate / 100 k = 979
  Adults = 91.850
  Females = 14%
  Juveniles = 7.059
  Females = 10%

  Romania
  Total rate / 100 k = 263
  Adults = 50.560
  Females = 8%
  Juveniles = 6.145
  Females = 8%

  Dupa cum ai putut sa observi, datele din Ungaria sunt 2004. Probabil ca ofiterii unguri au fost “ocupati” cu paza trupelor paramilitare care au omorat tigani unguri. (sper ca stii cateva boabe de engleza) :

  Between 2008 and 2009 six Roma were killed in a string of attacks.[28] The group of men who are thought to committed the murders went on trial in 2011.[29]
  On 22 April 2011 a vigilante group called Véderő organized a training camp in the town of Gyöngyöspata. This created fear in the local Roma residents, and Aladár Horváth, leader of the Roma Civil Rights Movement, called on the Red Cross to evacuate the women and children. Péter Szijjártó, spokesman of the Hungarian prime minister stated that the evacuation is clearly a lie as the departure of the people is an organized vacation. The Red Cross also denied that it was an evacuation, stating the trip was requested by the Roma community for the Easter holidays.[29] The camp was eventually folded up yet on 22 April and the members of Véderő left the area. Four days later some of the members returned to Gyöngyöspata following the situation escalated and in the fight between the local Roma and the Véderő left four people injured.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Roma_in_Hungary

  http://www.thestar.com/news/world/2012/10/13/why_the_roma_are_fleeing_hungary_and_why_canada_is_shunning_them.html

  GYONGYOSPATA, HUNGARY—They called themselves a neighbourhood watch.
  On March 1, 2011, at least 2,000 members of a right-wing paramilitary group called the Civil Guard Association for a Better Future rolled into this sleepy former coal-mining village 80 kilometres east of Budapest.

  Wearing black uniforms and hats, they pledged to help police maintain law and order and stamp out “Gypsy criminality.”
  About 450 of Gyongyospata’s 2,800 residents are Roma, members of a nomadic tribe believed to have immigrated to Europe from northern India perhaps a thousand years ago. With their dark skin and cloistered culture, Roma have struggled to fit in across the continent.

  he paramilitary members lingered in front of Roma homes in Gyongyospata with snarling dogs, lit torches and whips. They waved red and white flags similar to those flown by the Arrow Cross Party — Nazi sympathizers — during World War II.
  “Dirty Gypsies! We should exterminate all the Roma and their children,” one paramilitary member screamed in a scene that was captured on mobile phone video and later showed to a visitor.

  PERHAPS MORE REMARKABLE THAN THE OUTPOURING OF HATE WAS THE REACTION OF POLICE AND THE HUNGARIAN GOVERNMENT — SILENCE. The activists who tracked the event say the paramilitaries were ignored by authorities for more than a month. The government said nothing.

 31. MESAJ PENTRU ATTILA : citeste ce spune articolul, si apoi gandeste-te te rog de doua ori inainte de a mai face propaganda neagra impotriva noastra. Busteanul din ochiul tau e atat de lung ca ajunge pana la Jupiter !

  Radio Free Europe – Radio Liberty

  http://www.rferl.org/content/red_cross_evacuates_roma_over_far_right_fears_in_hungary/9501978.html

  Red Cross Evacuates Roma Over Far-Right Fears In Hungary

  The Hungarian Red Cross has evacuated hundreds of Roma from a village as a far-right group moved in to begin a weekend of paramilitary training nearby.

  The Red Cross action was unannounced, and came in response to the latest activities by far-right activists in the remote Hungarian town of Gyongyospata.

  After the evacuation, the organization said in a statement that “THIS IS THE FIRST TIME THE HUNGARIAN RED CROSS HAS ORGANIZED THE EVACUATION OF HUNGARIAN CIVILIANS THREATENED BY PARAMILITARY ACTIVITIES SINCE THE SECOND WORLD WAR.”

  Ultranationalist paramilitary vigilante groups have been active in several Hungarian towns in recent weeks, patrolling areas inhabited by ethnic Roma, prompting rights groups to demanded government action.

 32. Toate momentele mari ale neamului asta au avut un pret, de cele mai multe ori greu.
  Observati ca de la o vreme ritmul in care alunecam s-a accelerat, lumea e din ce in ce mai bolnava, se pleaca din tara in continuare, natalitatea scade, mortalitatea creste. Cei mari ni se duc pe rand si oamenii o duc din ce in ce mai rau. Dar nu am nicio indoiala ca noi vom invinge. Daca ati stii ce multi suntem nici nu ati crede.

 33. Of Doamne pune mâna Ta, pe jugul nost,

  Ca doar aşa noi om mai şti, de adăpost.

  Lasă să fim mîndrele Tale rândunele.

  Din nou mai dă-ne zăci de porunci grele.

  Şi-o palmă dă din când în când, să ne trezim

  Ca să vedem ce-ai poruncit şi când, razim

  Increderea ce me-a rămas în cerul Tău

  Ca mulţi şi răi s-au strâns acum, în jurul meu.

  …………………………..

  Avem necaz şi mult şi greu, şi munţii au secat

  De crengi şi râul nu-i şuvoi şi mi-e păcat

  De fraţii mei, că-s slabi şi goi, bunicii morţi

  Cu zile de trăit, amarul ăst de viaţă după porţi.

 34. Bolovane, stiu ca nu sunteti putini cei care gandesc asa si mai stiu ca cei mai multi dintre unguri sunt oameni de omenie. In general vorbind sunteti atat de tineri in Europa incat mai aveti mult de mancat ca sa ne ajungeti din urma asta daca va fi vreodata posibil. Eu personal te compatimesc, imi este mila de tine. Cu stima.

 35. Nu e de loc de mirare ca azi romanii sunt umilti si batjocoriti la ei in tara, de unii asa zisi romani…Poti sa te numesti roman cand nui-ti iubesti istoria si stramosii tai ? Daca in fruntea Ministerelor Culturii si Invatamantului au fost pusi oameni care n-au iubit pe romani si istoria lor adevarata, din contra au cautat sa falsifice si sa denatureze istoria noastra adevarata, iar ca rezultat se vede ca au aparut si adeptii si simpatizantii. Cum pot aparea in fata studentilor, sau elevilor acei profesori care pot sa predea acestora asemenea neadevaruri, iar cei care asculta, si in mod sigur citesc si sunt informati, cunosc cele adevarate si nu se revolta. Foarte corect a procedat autorul prezentului protest ca a pus la dispozitie ” istoricilor ” respectivi bibleografia necesara ca sa mai citeasca, ca mai au nevoie…

 36. Este cazul sa trecem la fapte concrete,sa sensibilizam patidele politice ,istorice,de dreapta societatea civila ,ptr. ca acesti indivizi sa fie anlaturati din functiile publice,si judecati pentru denigrare si rea credinta fata de Romania.Aceste lucruri care apar an presa si TV nu sant deloc intamplatoare ,si mai ales amploarea lor.

 37. “domnul dinu” suntem urmasii a ce!!!!!!!!! Nu vreau sa intru in conflict cu dumneavoastra pentru ca se vede ca de noi nu stiti nimic, dar o sa va pun o singura intrebare; Cum se face ca dupa atatea ocupatii si razboaie inca mai suntem aici vorbind o limba fara seaman si fara dialecte? Toate popoarele lumii au dialecte,iar daca vreti sa stiti cine suntem va sfatuiesc sa mergeti la tara unde o sa gasiti batrani cu 4 clase primare care o sa va explice pe indelete si cu lux de amanunte cine suntem NOI. Eu istoria am invatat de la bunicul meu ofiter al Maiestatii sale Regale si prizioner de razboi in rusia timp de 5 ani. Cu stima si respect.

 38. Prietenii nostri studiaza posibilitatea ca lichelele care fac praf istoria nationala sa fie dati pur si simplu in judecata, chestiile pe care le spun si le fac, coroborate, se pare ca intra sub incidenta penala. Asa ca s-ar putea sa ii tinem nitelus ocupati, pe fiecare cu cateva zeci de procese, ca sa nu mai aiba nici zi nici noapte, sa viseze urat, oricum le place intunericul. Si atunci sa vedem noi cat timp le mai ramane pentru porcarii! Iar dupa ce se termina procesele astea, sa se pregateasca pentru altele, schimbul doi! Trai nineaca!

 39. In orice tara civilizata din lume, daca asa ceva s-ar fi intamplat la o televiziune publica, de la asa-zisul moderator pana la director erau demisi cu toti. Ar fi iesit un scandal de pomina. Pentru masluirea istoriei, pentru abordarea in acest fel a personalitatilor care au marcat istoria nimeni nu te iarta. Cat despre actorii principali ai piesei, asa-zisii profesori..nici nu vreau sa ma gandesc. Cred ca nu-si mai gaseau loc nici la gradinita.

 40. Procese, legal, fiindca stiu numai de frica. Frica e mama intelepciunii pentru asemenea secaturi. Nu e nevoie sa ne deranjam decat pentru cativa. Oricum au sa se mute in cort, ca sa faca naveta intre cort si sala de judecata, ca niste boschetari, atunci o sa vedeti cum o sa le treaca cheful sa-si mai bata joc de istorie si de eroi.

  Cred ca ar trebui sa incepem cu omida batrana, apoi pişu, sa vedem cu cine continuam.

 41. LUCIAN BOIA este NICOLAE GUTA al istoricilor din toata lumea, nu numai din Romania ! operele sale sunt pur comerciale , nu opere istorice ! De ce nu gandim puti : la TV sunt promovate non valorile ,toate curvele si toti manelistii apar la TV pe post de mari actori si cantareti !Adevaratii cantareti si actori nu apar deloc las TV ! Asa si cu BOIA si ceilelalte nulitati !De cate ori l-ati vazut la TV pe M.Iures sau Dinica ?? NICIODATA !Dar pe IOAN AUREL POP , ispric si care a demontat bucatica cu bucatica porcariile lui BOIA !

 42. Subsemnez protestului.

  Cum de nu li se usucă limba-n gură denigratorilor celui pe care însuşi poporul l-a numit MIHAI VITEAZU?

  El a urmat planul dacic al unirii tuturor provinciilor geto-dace.

  Străinii l-au numit Dacul cel Rău, pentru că le încurca planurile.

  Ar fi frumos ca, dintre românii de azi, să se ridice unul pe care cei ce stau cu ochii pe bogăţiile noastre să-l numească Malus Dacus.

  Am observat un lucru: cu cât călăii sufletelor noastre ne denigrează înaintaşii, cu atât este mai mare dorinţa noastră de a ne cunoaşte trecutul.

  Spre cunoştinţa denigratorilor: toate tradiţiile şi obiceiurile noastre, portul naţional, poveştile, poezia populară – totul arată că suntem geto-daci şi că am păstrat mereu contactul cu spiritualitatea Vechii Europe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *