Cum a fost cu putinţă să dispară limba dacilor, după cum susţin unii istorici?

Categories ArticolePosted on

O întrebare de care noi, românii, suntem preocupaţi de foarte mult timp este următoarea: cum a fost cu putinţă să dispară limba dacilor în aşa fel încât să nu mai rămână din ea decât 10-15 (adică 0,04 la sută din vocabularul uzual), ori cel mult 170 cuvinte dace «sigure» (conform unor voci precum cea a lui I.I. Rusu)?

Cum să ne putem imagina dispariţia totală a limbii celor peste 2 milioane daci sub Burebista (Strabo), a unui popor de aleasă cultură sufletească, având o tradiţie de vitejie, demnitate şi neatârnare şi care nu se ploconea înaintea trâmbiţatei superiorităţi culturale şi a «prestigiului» romanilor?

Cum să putem admite dispariţia unei limbi omogene, capabile să exprime înalte idei politico-filosofice (Ovidiu a scris un poem în getă!) şi înlocuirea ei fulgerătoare, în 165 ani, cu graiurile disparate ale coloniştilor din 21-25 provincii romane (copleşiţi şi asimilaţi curând de daci)?

Cum să concepem pieirea limbii vorbite de dacii liberi din restul de 3/4 ale imensului teritoriu geto-dac? Cum să acceptăm teza desfiinţării acestei limbi autohtone, când Roma nici măcar n-a intenţionat înlocuirea ei?

Cum să ne închipuim dispariţia limbii materne a unui popor statornic, care n-a pierit şi a cărui continuitate e definitiv şi irecuzabil atestată şi prin cele peste 150 de puncte arheologice date la iveală, prin menţinerea hidronimiei, toponimiei etc. a corpurilor militare de daci din Imperiul roman etc.?

Când se ştie că limbile nu mor decât odată cu popoarele care le vorbesc, cum să acceptăm absurda teză a dispariţiei limbii unui popor care n-a pierit, ci, în ciuda pierderilor, a continuat să reprezinte populaţia majoritară şi formează elementul etnic preponderent al poporului român?

sursa: http://www.financiarul.ro/2013/08/20/cum-a-fost-cu-putinta-sa-dispara-limba-dacilor-asa-cum-sustin-unii-istorici/

Lasă un răspuns