Latinizarea limbii dace – un basm de adormit lingviştii

Categories DezvăluiriPosted on

Avertisment

Pentru cei care iubesc atât de mult mitul latinizării limbii dace şi pentru care dărâmarea acestei poveşti ar fi o imensă tragedie psihică le recomand să nu citească acest material.

Dogma oficială, pe care toţi am învăţat-o, afirmă că după cucerirea romană din 106 e. n. şi până la retragerea aureliană din 275 e. n. limba dacă a dispărut, din ea rămânând aproximativ 150 cuvinte.

Întrebarea pe care mi-am pus-o când am început să studiez acest domeniu a fost următoarea:

Cum a fost posibil, să existe o limbă română unitară pe un teritoriu atât de întins (România plus Basarabia şi Bucovina), în condiţiile în care administrativ, acest teritoriu nu a fost unit decât în timpul lui Burebista şi Decebal, aproximativ 86 de ani, la 1600 e. n. timp de un an sub stăpânirea lui Mihai Viteazul şi apoi de la 1859 cînd a fost prima Unire­­­­?

Răspunsul oficial nu oferă nici un fel de argumentaţie, este ca în Biblie ­­„Crede şi nu cerceta” ba chiar punerea în discuţie a acestei probleme este privită ca o erezie majoră.
O explicaţie a acestei intransigenţe poate veni din secolul XVIII când ne străduiam să ne afirmăm anterioritatea pe acest pământ faţă de maghiarii din stepe şi cum legăturile noastre cu civilizaţia romană erau greu de discutat, am creat această teorie pe care în entuziasmul general patriotic a fost greu să mai poată fi analizată lucid.

Revenind la întrebarea iniţială:

Este posibil ca în 169 de ani romanii să fi schimbat limba unui întreg popor, aceasta să ramână unitară, şi să reuşească să o schimbe chiar în regiuni pe care nu le-au stăpânit niciodată?

Pentru a putea răspunde la această întrebare trebuie să luăm în calcul toate argumentele şi să verificăm toate ipotezele.

O astfel de ipoteză ar fi că civilizaţia geto-dacă ar fi fost atât de înapoiată cultural şi lingvistic, încât atunci când i-au cucerit romanii, geto-dacii ar fi trecut în masă la latinitate, ca și cum de abia ar fi aşteptat să scape de limba cu care s-au născut.

Să vedem dacă datele pe care le avem ne pot permite această ipoteză.

Spaţiul carpato-danubiano-pontic a fost locuit neîntrerupt (o atestă istoria oficială) de peste 600.000 de ani, din paleolitic şi există chiar dovezi neverificate foarte bine, că acest spațiu ar fi fost unul din locurile de antropogeneză (omul de la Bugiulești, un australopitec,) unde s-a născut „Omul”.

Clima, relieful şi existenţa depozitelor de sare la suprafaţă au fost argumente foarte puternice ale locuirii omului în acest spaţiu.

Importanţa sării pentru existenţa vieţii este adesea uitată deşi în condiţii de efort prelungit, prin transpiraţie se pierd săruri care sunt indispensabile funcţionării normale a celulei, şi supravieţuirii. În sare se conservau alimentele, cu sare se argăseau pieile, iar suplimentul de sare pentru animalele domestice era vital. Se pare că „salariul” provine din salis=sare (latină) şi că în cantitaţi de sare erau plătiţi soldaţii romani la început. Ocna Sibiului are urme de locuire permanentă din paleolitic și până în prezent.

Masivele de sare din spaţiul acesta erau singurele surse exploatabile la suprafaţă, din Europa începuturilor. S-au creat adevărate drumuri ale sării care brăzdau continentul, așa cum mai târziu a fost „Drumul Mătăsii”.

În acest spaţiu a apărut prima scriere cunoscută, mai veche cu 1.000 de ani decât cea de la Sumer, și anume scrierea pictografică de pe tabliţele de la Tărtăria care a apărut [„curând după jumătatea mileniului al VI-lea și a fost folosită continuu timp de un mileniu și jumătate în epoca cuprului din Europa central-răsăriteană între 5.500 și 4.000 î.e.n.. Este acum cert că scrierea veche europeană este mult mai veche decât cea sumeriană”].

Am citat din Marija Gimbutas – Civilizaţia Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici Ed. Lucreţius 1997 pag. 37.

În zona Porţilor de Fier s-a descoperit în 1965 unul dintre cele mai vechi oraşe din lume, și anume Lepenski Vir în zona Serbiei și Schela Cladovei în zona românească a cărui datare arată o vechime de 10.500 ani, din vremurile de după Potop, dacă ar fi să credem Biblia. (Marija Gimbutas pag.53.).

Am ales referinţele din „Civilizaţia Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici” a Marijei Gimbutas deoarece aceasta a fost o autoritate în materie, fiind profesor de arheologie europeană cu specializarea în neolitic la Universitatea din Los Angeles între anii 1965-1995 şi de origine lituaniană, deci nu poate fi banuită de simpatii proromâne.

Culturile neolitice, Cucuteni, Hamangia, Boian, Petreşti, Gumelniţa atestă o locuire foarte intensă şi o tehnologie destul de avansată. Când spunem neolitic ne gândim imediat la epoca pietrei şlefuite, deci o piatră nu cioplită ca în paleolitic, ci puţin mai finisată, dar tot în epoca pietrei erau.

Fals. Acum 7000 de ani în civilizaţia Gumelniţa se prelucra aurul şi se făceau bijuterii din el. Arta ajunsese la un rafinament pe care cu greu ni-l putem imagina.

Acest cap de copil nu este o operă pierdută a lui Brâncuş, ci al unui artist din cultura Gumelniţa.

Sistemul de construcţie al caselor pe structură de lemn şi apoi acoperită cu pământ (care are certe calitaţi izolante) mai există și azi la 60-70% din locuinţele construite în România (se observă foarte bine la inundaţii), atunci a fost inventat.

Toate au culminat cu formarea imperiului lui Burebista. Aceste teritorii au fost unite sub o singură administraţie şi au format o entitate puternică privită cu teamă chiar de romani.

Regatul lui Burebista (harta aproximativa)

Făcând o sinteză până în acest moment istoric putem spune că pe acest teritoriu a luat naştere una dintre cele mai vechi civilizaţii care cunoştea scrierea cu 1.000 de ani înainte de Sumer, care avea o tehnologie avansată şi o putere militară destul de mare.

Era Imperiul Roman superior Civilizaţiei dace?

La capitolul tehnologie, organizare, evident da pentru că altfel nu ar fi reuşit sa ne învingă.

Dar în timp ce la Roma erau o mulţime de zei și zeiţe (religie politeistă), dacii nu aveau decât un singur zeu (monoteişti), Zalmoxis. (Herodot).

În timp ce Imperiul Roman era sclavagist, iar culmea ororii sclavagismului erau luptele de gladiatori când cetăţenii romani respectabili se bucurau şi erau cuprinşi de emoţii estetice la vederea şuvoaielor de sânge ce curgeau din trupul gladiatorilor ucişi, în Dacia nu se întâmpla nimic similar, iar dacă au existat sclavi, aceştia erau extrem de puţini.

Dacii au avut cea mai completă doctrină medicală care este şi astăzi superioară medicinii moderne, unitatea între trup şi spirit şi vindecarea întregului.

„ […] Dar Zalmoxis, adăuga el, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie să încercăm a îngriji ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit neţinându-se seama de corp, tot astfel medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli (anume) pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă. Căci, zicea el, toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru om în întregul său, vin de la suflet şi de acolo curg (ca dintr-un izvor) ca de la cap la ochi. Trebuie deci, în primul rând, să tamăduim izvorul răului ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului.”
Platon, Carmide ( Platon 428-347 î.e.n.)

Deci era Imperiul Roman, superior moral, filosofic, religios? Cu siguranţă NU.

Am putea face o paralelă între Imperiul Mongol şi China sau mai în zilele noastre, între SUA şi India sau China să zicem. Cam aceasta era diferenţa între Dacia şi Imperiul Roman.

După moartea lui Burebista, imperiul s-a dezmembrat, şi apoi în faţa pericolului roman o parte din teritorii s-au reunit sub conducerea lui Decebal. Romanii au cucerit Dacia în 106, dar ei au stăpânit efectiv din Dacia nord Dunăreană doar aproximativ 1/5 (vezi harta de mai jos). Centrul stăpânirii romane (în roşu pe hartă) a fost pe munţii Apuseni pentru că pe ei aurul dacilor îi interesa şi nimic altceva.

Romanii au cucerit Dacia pentru că altfel Imperiul era în faliment şi atât de mult s-au bucurat că ne-au cucerit încât s-au distrat 123 de zile (cea mai lungă petrecere din istoria omenirii, evident cu gladiatori daci).

Comparând zona de stapânire romană cu suprafața celor două state de limba română, (harta României și a Republicii Moldova de sus) observăm că logic este aproape imposibil să acceptăm varianta înlocuirii limbii dace cu limba latină pe un asemenea teritoriu în condiţiile unei stăpâniri romane atât de puţin întinsă. Dacă ar fi să acceptăm teoria latinităţii pe un asemenea teritoriu privind harta, am putea deduce că limba română vorbită în aria în care au stăpânit romanii ar trebui sa fie mult mai curată, în orice caz mai aproape de latină decât cea din Bucovina de exemplu. În realitate însă, nu există diferenţe semnificative.

Dar să presupunem totuşi că dogma latinizării este adevarată. Au venit romanii în 106 şi au început o campanie de latinizare a dacilor. Mii de învăţători romani şi-au încălţat sandalele, au luat toiegele, tăbliţele de scris şi translatorii, care trebuia să le asigure înţelegerea cu populația dacă şi au început latinizarea. Populaţia în acele vremuri era o populaţie de păstori, de vânători şi agricultori, iar aceştia trebuia să fie găsiţi, convinşi prin translatori de importanţa studiului limbii latine şi convinşi în primul rând de cât de buni sunt romanii sau de avantajele vorbirii în limba latină, iar în final aceştia nu ar mai fi denumit pădurea sub numele de „pădure”, ci „silva” sau în loc de tata ar fi spus „pater”.

Ce ar fi câştigat dacii din această învaţare a limbii latine? Probabil favoruri de la stăpânitorii romani, mândria de a vorbi limba celui mai mare imperiu al lumii care-i cucerise şi posibilitatea de a vizita Roma fară translator.

Ce ar fi câştigat romanii? Probabil mulţumirea sufletească a faptului că limba latină este vorbită de mult mai multă lume şi că aici, la margine de imperiu, se simţeau ca pe străzile Romei.

Ar mai fi o problemă. Media de vârstă fiind în vremurile acelea mult mai mică decât astăzi, trebuia ca această campanie să fie facută foarte rapid pentru ca subiecţii să apuce să-şi înveţe urmaşii latineşte.

Ce costuri ar fi avut această campanie pentru romani? Probabil uriaşe deoarece trebuie luat în calcul şi că trebuia asigurată protecţia acestor misionari ai latinităţii, ei ajungînd în zone în care se vorbea limba dacă, dar stăpânirea romană nu era privită cu simpatie dovadă şi desele rascoalele ale dacilor din zona ocupată.

Vorbesc romanii în documentele lor de o operaţiune de o anvergură aşa de mare ce ar fi necesitat costuri uriaşe? Au ajuns romanii în Bucovina şi Basarabia mai mult decât cu misiuni comerciale? Din câte ştim noi, nu. Care ar putea fi explicaţia că totuşi acolo se vorbeşte româneşte? O explicaţie a fost că în timp, dacii care au fost latinizaţi de romani au luat la rândul lor toiagul şi tăbliţele şi s-au apucat să-i latinizeze ei pe dacii rămaşi neaoşi. Este o ipoteză. Este aceasta credibilă? Dogma spune că da.

Este acest proces de schimbare a limbii unui popor într-o perioadă scurtă de timp (la nivel istoric) frecvent în istorie?

Din câte ştim, până în prezent nu s-a mai întâmplat nicăieri aşa ceva.

Interesant este că romanii nu au putut să latinizeze nici măcar Peninsula Italică, deşi au avut la dispoziţie din 753 î.e.n. când s-a înfiinţat Roma (după legende) şi până în prezent (2750 de ani). Dacă ar fi latinizat-o atunci, în Italia nu ar exista dialecte şi ar exista o unitate de limbă mult mai puternică decât în România fiindcă romanii au avut la dispoziţie mult mai mult timp. Şi totuşi, în Italia sunt aproximativ 1500 de dialecte!

De ce au vrut romanii să ne latinizeze numai pe noi deşi până la noi au mai cucerit o mulţime de popoare, şi lor nu le-au schimbat limba, (au stăpânit în Anglia 400 de ani, Siria şi tot litoralul mediteranean sute de ani, Armenia, Georgia, toată Asia Mică, Malta 1000 de ani) ramâne un mare mister al antichităţii la a cărui dezlegare chemăm toti lingviştii români care susţin teoria latinizării.

Interesele cuceritorilor dintotdeauna au fost de a obţine cât mai multe bogăţii din teritoriile stăpânite, iar pentru aceasta nu aveau nevoie decât de câţiva translatori care să aducă la cunoştiinţa băştinaşilor poruncile şi cererile stăpânitorilor (vite, cereale, fecioare, alte produse).

Schimbarea limbii unei populaţii, schimbarea compoziţiei etnice a unei populaţii se produce doar în perioada modernă când se pune problema justificării stăpânirii unui teritoriu cu alte argumente decât argumentul forţei. În perioada modernă, maghiarii au stăpânit 600 de ani în Transilvania, nu 169 ca romanii, și în ciuda faptului că au făcut tot ce le-a stat în putinţă, tot nu au reuşit să-i facă pe ardeleni să-şi uite limba şi să vorbească doar maghiara.

Dacă totuşi romanii nu ne-au latinizat atunci, cum de există o asemănare atât de mare între limba româna şi italiană? Există dovezi conform cărora limba română este o limbă foarte veche şi anume este indo-europeană comună care era deja cristalizată la venirea romanilor. Dacă vom compara aria de vorbire actuală a limbii române cu vatra geto-dacică (fig.1 si fig.3) observăm o suprapunere perfectă care după părerea noastră nu este deloc întâmplătoare, comparaţie care vine în sprijinul afirmaţiei că limba dacilor era deja formată când ne-au cucerit romanii, iar influenţele pe care le-a suferit mai târziu au fost nesemnificative.

Întemeierea Romei s-a produs la 753 î.e.n. (din legende) şi s-a făcut de către troianul (neam tracic) Eneas care după distrugerea Troiei de către greci s-a stabilit în Peninsula Italică şi a întemeiat Roma.

Putem emite ipoteza care este susţinută de unele dovezi că Troia a fost înfiinţata de un popor care a migrat din Carpaţi şi care vorbea limba dacă. În 106 când romanii au cucerit Dacia practic s-au reîntors pe meleagurile de unde au plecat la o distanţa de 1.000 de ani, dar acum în calitate de cuceritori. Există de asemenea mărturii ale unor istorici antici cum că din spaţiul românesc au migrat către peninsula Italică mai multe populaţii într-o perioadă cuprinsă între anii 3000 î.e.n. şi 1000 î.e.n.

O ipoteză disperată care încearcă să susţină dogma oficială este că romanii, fiind o civilizaţie superioară tehnic, militar, administrativ, juridic, i-au făcut pe băștinași să preia din limba latină termeni din respectivele domenii, iar aceștia (băștinașii) ar fi preluat întreaga limbă latină. Aceasta ar fi ca şi cum în zilele noastre, preluând termenii de „internet”, „computer” sau„briefing” am începe să spunem în loc de mamă „mother” sau „father” în loc de tată. Este evident o aberaţie fiindcă este logic să preiei termeni noi (sau chiar sa înveţi o limbă nouă) pentru care nu ai corespondenţi, dar nu este logic să schimbi mii de cuvinte (sau toată limba) doar de dragul unor termeni noi.

Se vorbeşte foarte intens despre armonia care există între populaţia dacă şi romanii cei civilizatori şi despre osmoza care s-a făcut între cele două populaţii. Nimic mai fals. Din analiza cimitirelor din perioada romană, după riturile de înmormîntare se constată diferenţierea netă între localnici şi ocupanţi, ale căror morminte erau separate ca dispunere în cimitir, mormintele localnicilor fiind foarte sărace, iar ale stăpânitorilor foarte bogate. Practic autohtonii erau sărăciţi la maximum, în timp ce cuceritorii trăiau în lux şi bogăţie, ceea ce este absolut logic în orice perioadă şi mai ales în antichitate. Este greu de crezut că asupriţii ar fi nutrit o dragoste neţărmurită faţă de asupritori în aşa fel încât să-şi schimbe limba şi obiceiurile.

Se vorbeşte la fel de mult despre frumuseţea femeilor dace şi cum în timp prin căsătorii mixte s-a creat poporul român. De abia în jurul anului 212 edictul împăratului roman Septimius Severus legalizează căsătoriile între soldaţii romani şi frumoasele autohtone. Pare cam scurt (55 de ani!) timpul de osmoză şi de formare a poporului român. Existau şi cutume foarte puternice care îngreunau amestecul cu ocupanţii, care au ajuns până în zilele noastre sub forma expresiei „Să nu-ţi strici sângele”, să nu te amesteci cu străinii, iar cine a trăit la ţară ştie că şi acum există o rezistență şi o neîncredere faţă de străini (venetici) chiar dacă vin din satul vecin. A existat o lege din anul 1767 care stabilea izgonirea din ţară şi confiscarea averii în cazul căsătoriei cu străinii (Paul Lazăr Tonciulescu).

Singura explicaţie logică este că limba română era puternic cristalizată la venirea romanilor. Era imposibil ca în 169 de ani, romanii să fi schimbat complet o limbă, iar aceasta să dăinuie neschimbată aproape 1.800 de ani până la 1859 când teritoriile româneşti încep să fie reunite sub o administraţie unică.

Dacă totuşi procesul de latinizare a existat, acesta desfide orice logică, orice date istorice, orice experienţă a altor popoare şi face din istorie o povestire ştiinţifico – fantastică (deşi povestirile S.F. bune au logică!).

Singura ipoteză care ar mai putea fi luată în calcul poate fi doar o intervenţie Divină directă, dar eu cred că Dumnezeu avea alte treburi mai importante de făcut decât să-i înveţe pe daci limba latină .

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. MARIJA GIMBUTAS, Civilizaţia Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici, Ed. Lucreţius, 1997

2. GABRIEL GHEORGHE, Sarea Carpatică – criteriu pentru regândirea istoriei, Revista Munţii Carpaţi nr. 16, 1999

3. GETICA, nr. 1-2 și 3-4, Ed. Gândirea, 1992

4. ROMÂNIA, atlas istorico-geografic, Ed. Academiei Române, 1996

5. IORDACHE MOLDOVEANU, Dacii vorbesc

6. BALAS MOLDOVEANU, Introducere în tracologie, Ed. Semne, 1999

7. G.D. ISCRU, Naţiunea matcă din spaţiul Carpato – Danubiano-Balcanic, Casa de editura şi librărie „Nicolae Bălcescu”, 1998

8.PAUL LAZĂR TONCIULESCU, Impactul Romei asupra Daciei, Ed. Miracol, 1997

9.ELIE DULCU, Românii, o antichitate arhaică, Ed. Luana, 1998

10. ALEXANDRU BADEA, Începuturi româneşti, Ed. Enciclopedică, 2001

Comentarii

Am scris acest material în anul 2000 şi nu am nici o pretenţie de primordialitatea ideii. Majoritatea argumentelor erau cunoscute şi acceptate în cadrul Societăţii Getica al cărei membru eram. Singurul argument nou pe care nu l-am găsit nicăieri este argumentul vizual, suprapunerea mentală a hărților cu imperiul lui Burebista, stapânirea romană şi harta cu cele 2 state de limba română şi care cred eu că este un argument foarte puternic în sprijinul ideii de păstrare a limbii dace.

Am folosit în primul rând argumente logice şi mai puţin tehnice deoarece mă adresez mai ales omului obişnuit care este deschis şi mai puţin specialistului, care a construit demult o fortăreaţă în jurul dogmei latinităţii, iar ca eu să aştept acum, să o dărâme el cu mâna lui ar fi o aşteptare mult prea mare.

Pentru specialişti sau pentru cei cărora le-am zdruncinat un pic credinţele şi vor argumente tehnice le recomand cu cea mai mare căldură cartea „Începuturi româneşti” scrisă de un specialist, istoric reputat, Alexandru Badea şi care demolează piatră cu piatră dogma latinităţii cu argumente ce nu pot fi combătute.

De aceea, această carte a fost trecută sub tăcere pentru că, neavând argumente cu care să fie combatută, politica a fost de ignorare pentru că sigur „dacă nu vorbim de ea înseamna că nu există”.

Din nefericire, din 2000 şi până acum nu s-a schimbat absolut nimic, nu s-a zdruncinat nici măcar o pietricică din mitul latinităţii. Dar cine ştie…

Dumitru Badilă, 2008

 

sursa: http://www.worldwideromania.com/2013/07/30/latinizarea-limbii-dace-un-basm-de-adormit-lingvistii/#more-9829

A apărut volumul 2 al cărții POVEȘTILE MAGICE ALE DACILOR. Disponibil aici: http://dacia-art.ro/index.php/car-i/carti-pentru-copii.html

33 comments

 1. Aici precizeaza ca dacii aveau o religie monoteista,dar,ei nu aveau si alte zeitati precum Bendis,Gebeleizis,Derzelas,Pleistoros etc…?

 2. Mi se pare o prezentare logică și de bun simț. În aceste condiții apare cu atât mai aberantă poziția susținută de unii care prezintă situația exact invers. Mai mult decât atât, aceștia din urmă în numesc pe primii dacopsihopați. În fapt cei care neagă realitatea dacologică sunt pur și simplu psihopați.

 3. nu aveau nevoie de translatori pentru simplul motiv ca majoritatea cunosteau traca comuna, foarte apropiata sau aceiasi cu geto-daca, numita de peninsulari “latina vulgara”. Luand in considerare si varianta, f putin probabila, ca nu este asa, mare scofala sa prinzi cateva sute de cuvinte dintr-o limba straina nu e.
  Cu privire la romanizare, un savantlac inventat pentru ca nu au avut nici macar curajul sa spuna verde in fata ca Dacii si-au pierdut limba, va inselati! Teroria mea este ca restul dacilor se rohmanizau prin lupte, adica romanii, numai Dumnezeu stie cat erau de romanizati “romanii”, erau ca alienii, ati vazut filmele, le iesea vietatea romanizarii din gat si GGRAH!- se trezeau bietii daci rohmanizati! E simplu, ca in teroria rohmanizarii!

 4. Foarte bun articolul, dar lipseste un argument extrem de puternic, si acela ca in timpul colonizarii “romane”, majoritatea colonistilor erau neamuri tracice de la sud de dunare, si doar o mica parte erau romani. Astfel, consider ca cele mai importante 4 argumente, sunt: romanii ocupasera doar o cincime din spatiul locuit de daci, au stapanit doar o perioada de aproximativ 160 de ani acest spatiu, colonizarea a adus un numar mic de romani autentici in zona, dacii stapaniti, cat si cei liberi, au luptat in toti acesti 160 de ani pentru a scapa de asuprirea romana. As vrea sa-mi imaginez cum au reusit romanii sa ne latinizeze, in aceste conditii, dar nu reusesc!

 5. Eu nu prea stiu sa existe “insemnari” de la taranii romani de acum 10 secole, adica si-au pus ei semnatura altfel, daca intelegi d-ta, Radule: sculptand porti, pictand biserici, adaugand motive la costumele populare, limpezind lucratura pana aproape de perfectiune, construind mori, biserici si atatea altele; asa a scris taranul român – cu munca si sange pentru pamantul lui si al Tarii! Iar Dumneavoastra ii cautati ‘insemnarile’, desi semnatura lui este peste tot.

 6. D-le Codita, fiindca mi-au cazut ochii peste ce ati scris, nu este vorba de nicio ‘dacologie’ sau mai stiu eu ce. Noi sustinem exact ce a pastrat poporul acesta din mosi-stramosi, practic de cand se stie. Iar pohta noastra si a Tarii nu e, din pacate, tot una cu a acelora CARE PÂRĂSC LUMINA. Si vrem sa invingem pentru ca Legea Veche sa nu se piarda acum cand lumea cea veche si buna a taranului român pare ca se stinge. SI DE-ASTA VOM INVINGE!

 7. foarte buna teoria si foarte logica era imposibil sa ne uitam limba in 160 ani de ocupatie romana!!! de ce nu se face o dezbatere pe tema asta la un post de televiziune in care sa vina si pro-latinistii?! invatam copii o istorie falsa…

 8. bune argumente – in fapt s ar gasi chiar mai multe dar e relevant?

  oare nu omitem cu buna stiinta niste mici addevaruri?

  simtamintele noastre sunt aceleasi – stim genetic ca asta ne e limba dintotdeauna ;doar ca noi am avut parte de o cultura rurala , mistica (si mistificata) dar precum alte civilizatii agrare de lut (si noroi – ar spune dl Paler) nu ne puteam compara cu un imperiu – 60milioane cu o roma ce depasea1milion ( oare noi dacii din granitele geografice de azi eram 1mil?

  ROmanii au avut arhitectura ( cea ma complexa-multitudini de functiuni, cea publica-reprezentativa ciclopica , cea privata – insulae caturi cu peste 10 niveluri, vile patriciene – imense etc ) roma nu se putea compara cu Atena, Alexandria, Samarkandul etc ci poate doar cu Damascul

  ; au mai avut o super armata, super institutii de stat – precum de ex cea judecatoareasca , administrativa etc – au trebui sa faca o gramatica sa structureze limba(daca) si sa ne o redea
  in forma actuala;par sa fie mai indreptatiti acum , cand reveneau aici si gaseau o “latina vulgara”

  – nu are rost sa mai incerc ceva dar poti compara New York ul sau Hong Kong cu Codlea? e o problema similara –

  ; insa noi avem folclor

  si basme de adormit lingvistii

  -o trirema romana(nava razboi) se foloseau si 300 de sclavi – doar pt ca nu aveau electromotoare – deci nr de sclavi releva avansul societatilor sclavagiste oricum ca bun nationalist dac voi pleca si eu canada – sa i invat latina vulgara, pardon daca justa

 9. Pare logic, e adevarat, dar e o logica bolnava ! De ce nu au comentat specialistii din 2000 pana acum? Pentru ca au considerat inutil si de obicei la asemenea bazaconii-speculatii ieftine, nu se raspunde, nu merita !

 10. Manuscrisele din peninsula Sinai in limba protoramana ar fi clarificat originea limbii romane. Ele au fost preluate de Biserica Ortodoxa Greaca si nimeni nu poate sa le vada.

 11. Dacii au fost schitieni deci nu au nimic comun cu romanii poate au vorbit ungureste. Limba maghiara are o vechime de 3000 de ani.

 12. mereu se uită de imperiul geto-trac, care acoperea 3/4 din europa de azi,
  ori azi Europa este împîrţită, lingvistic, în 3: latină, germanică şi chirilică (mongolă) (aici preiau denumirea alfabetului).
  limbi germanice: germană, engleză,etc
  latine: franceză, italiană, spaniolă, română, etc…
  chirilică: rusă, sârbă, etc…
  dar turcii?… nu ştiu…, cu toate că la Istanbul (sau pe aroape) era capitala imperiului roman de răsărit.
  Din păcate, sau din fericire, există dovezi că spaţiul danubiano-pontic, este leagănul civilizaţiei.
  citez:
  „Noi, cârpim cerul cu stele”
  Eminovici, Scrisoarea a III-a

 13. foarete adevarat,logic si mai ales adevarat ce s-a scris mai sus.treaba cu latinizarea noastra a fost facuta de reprezentantii sclii ardelene,dar oamenii au facuto mai mult politic pentru a facilita uniunea nationala(CACI NOI TOTI DE LA RAM NE TRAGEM).altii au incercat sa ne slavonizeze(PRACTIC SA NE TRANSFORME IN RUSI)vezi doamne terminatia slavona a cuvintelor romanesti.singura noastra problema a fost si este perpetua lasitate a politicienilor nostri vechi si noi care s-au caciulit la altii numai sa le fie lor bine,ignorandusi originea,limba si poporul,acceptand interesele altora ,in favoarea intereselor personale,un fel de iuda (sau chiar de aici a venit ideea cu iuda?)ne-au tradat si vandut atunci si ce este mai groaznic o fac si acum.

 14. In mod cert lingvistica nu e o stiinta la fel de exacta ca matematica, mai ales atunci cand lipseste suportul scris.
  Adevarul e poate, undeva… intre. Dar ceva mai aproape de partea latina.
  Stau sa ma intreb de ce oare nu au latinizat si BRANZA, BARZA, VARZA, VIEZURELE si ZARZARELE? Era branza un element chiar atat de lipsit de importanta la o populatie pentru care pastoritul se numara printre ocupatiile importante?
  Cel mai probabil, pentru ca aici putem sa discutam mai mult de probabilitati decat de certitudini, este ca traco-dacii si romanii au avut stramosi comuni. Iar cand romanii le-au impus civilizatia lor “superioara”, dacii au adaptat din mers o mare parte a vocabularului latin.
  Asa cum azi “downloadam (!) de pe net (!!) un show (!!!) trance (!!!!), ca e free (!!!!!)”.
  Cum credeti ca va arata limba romana peste o suta de ani?

 15. Se pare ca autorul inca mai crede anumite mituri, citez: “Răspunsul oficial nu oferă nici un fel de argumentaţie, este ca în Biblie ­­„Crede şi nu cerceta”
  Intrebare: unde este in Biblie acest principiu, enuntat sau textul din care poate fi dedus?
  Iata un subiect de cercetare. Daca cineva a citit Biblia, ar sti ca este incurajata cercetarea si verificarea.

 16. adevarat ce spui, Lucian, insa toti am fost hraniti si indoctrinati cu minciuni! Iar acum incercam sa ne adunam si sa ne scuturam de lanturi!

 17. foarte just.in definitiv legiunile romane care au luptat cu dacii 80%au fost recrutati din teritoriile ocupate mai ales din orientul mijlociu.chiar si multi evrei,dovezi fiind si mormintele cu nume evreiesti cu litere latine,pana azi existente in cateva locuri.sunt multe de spus pe tema asta dar nu vreau so lungesc caci la cei maimulti nu le place.cu multa stima ivan.

 18. Este mai bine, “Ivan”, sa nu o lungiti cu cei despre care avem semnale ca au fost amestecati cu intentie in istoria traco-geto-dacilor, fara nicio legatura cu noi.

  Pana acum Asociatia Geto-Dacii a adoptat, din cate vad, si vad bine, o pozitie echilibrata, fara legatura cu grupuri de aiuriti. In ce priveste micile scapari, ele sunt inerente. Eu le-as atrage atentia sa fie f prudenti, fiindca cu cat se indeparteaza de epoca lui Burebista, cu atat sunt mai expusi. Fiecare cuvant pe care fratii nostri il spun va putea fi folosit, atunci cand nu se asteapta, impotriva lor. Trebuie sa avansam doar pe teren sigur, chiar daca mai lent. Asta nu inseamna renuntare la entuziasm.

 19. bazne de adormit mitzura, de acord. Copilul meu are 4 ani, sper din tot sufletul sa invete la scoala despre stramosii lor geto-daci si nu pacaleli despre ””inaintasul”” lor badita traian, mai mare bataia de joc!!!!

 20. IN BIBLIE NU SCRIE NICAIERI ” CREDE SI NU CERCETA ” !!!!!
  Asta face parte din propaganda marxist – leninista !
  IN rest cu totul de acord.

 21. Poporul asta dacic-român a fost si este o vacă de muls si de prostit…
  Multe natii cotropitoare au jefuit tara in lung si in lat,romanii
  turcii,grecii fanarioti,austriecii,ungurii,ruşii,arendasii evrei
  ,,sfintii,,evrei cu marea manipulare crestina,si multi altii.
  Limba noastră-i o comoară,Limba noastră-i foc, ce arde
  Limba noastră-i frunză verde,Limba noastră-i unicat caci cum se scrie asa se vorbeste.
  Desteapta-te dacule din multele manipulari politico-religioase
  economice-sociale

 22. “Se vorbeşte la fel de mult despre frumuseţea femeilor dace şi cum în timp prin căsătorii mixte s-a creat poporul român. De abia în jurul anului 212 edictul împăratului roman Septimius Severus legalizează căsătoriile între soldaţii romani şi frumoasele autohtone.”

  Sepimius Severus a murit in 211. Legalizarea casatoriilor inter-rasiale a fost facuta de catre fiul sau, Caracalla, in 212 si a fost doar un pas pentru intrarea in legalitate a populatiei care practica mixiunea de mult timp, chiar el provenind din tata cu radacini punice si mama cu radacini arabe.

 23. va multumim pentru articol. crede si nu cerceta nu exista in scriptura. este o eroare. Toata scriuptura este un indemn la cercetare. Va multumesc! Un teolog…

 24. Aceasta teorie poate fi foarte usor infirmata sau confirmata. Trebuie gasite inscrisuri vechi de 2000 de ani si analizata limba. Ar fi foarte simplu.

 25. Tot acest can-can de teorie care zăpăcește mințile multora de vreo 20 de ani încoace cum că dacii vorbeau latina este făcut harcea-parcea de o mărturie de epocă, dela Ovidiu. Poetul exilat la Tomis menționează că atunci când a învățat limba geților locali și a compus în ea, aceștia au rămas impresionați de talentul lui și au căutat să-l consoleze pentru soarta vitregă pe care i-o hărăzise împăratul.
  Așa că, oameni buni, mai lăsați dacomania, că există cu siguranță lucruri mai corecte și mai folositoare de făcut în viață.

 26. bineinteles ca limba rumunilor, getilor, dacilor este limba care nu se trage din latina ci este invers si anume limba latina se trage din spatiul balcano-carpatico-baltic va dau si dovada

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca ZI, ZIUA s-a transformat din latinul dies pentru ca si in poloneza, bielorusa este ca si in română si anume in poloneza, bielorusa este DZIEN

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca pronumele CARE s-a transformat din latinul qualis pentru ca si in lituaniana, letona, poloneza, suedeza este ca si română cu litera R si anume in lituaniana, letona este CURI pentru CARE, CURIA cu A prelung si nazal pentru CĂREIA, in poloneza CTURE, in suedeza CHENDERA

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca NUIA s-a trasnformat din latinul NOVELA pentru ca si in letona se zice tot NUIA

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca BATRAN s-a transformat din VETERANUS pentru ca in lituaniana, letona la maturitate, vechime in ani se zice BRANDUS, SU-BRENDES, NU-BRIEDES cu litera B ca si in română

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca APA s-a transformat din latinul AQUA pentru ca si in sanscrita la APĂ se zice APA

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca A AVEA s-a transformat din latinul habere pentru ca si in suedeza la A DETINE, A AVEA se zice HVORVOLA, in lituaniana proprietate este DVORA ambele cu litera V ca si in română. unii sunt si mai ridicoli si zic ca habere este AVERE dar cum sa fie habere avere cand habere este avea deci este verb pe cand avere este cu sufixul vechi rumunesc RE de mai bine de doua milenii si jumatate exact ca si in IUBIRE, PRIVIRE, UITARE, DOBORARE, PLECARE, CADERE, VRERE, samd

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca LAPTE s-a transformat din latinul lactis pentru ca si in letona la muls se zice SLAUCT si la lapte se zice PIEN asadar SLAUCT PIEN cu litera P la fel ca românescul LAPTE

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca LINGURA s-a transformat din latinul lingula pentru ca si in letona se zice CAROT cu litera R la fel ca in română

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca VECHI s-a transformat din latinul vetulus pentru ca si in poloneza se zice WIECHI la foarte vechi, secular

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca FIICA s-a transformat din latinul filia pentru ca si in suedeza la persoana de sex feminin, fiica se zice FLICA cu litera C ca si in română cu litera C ceea dovedeste atunci ca nici FII,FIU nu provine din latina

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca GURA s-a transformat din latinul gula pentru ca si in sancrita la imbucatura, gura se zice GUDERA cu litera R ca si in română

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca SOARE s-a transformat din latinul sole pentru ca si in sanscrita se zice SURYA cu litera R ca si in română

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca LUPTA s-a transformat din latinul luctare pentru ca si in sancrita la lovit,ranit se zice LUPTA cu litera P ca si in română

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca in verbul A LUA EU IAU, TU IEI, etc s-a transformat din latinul levo, levas pentru ca si in lituaniana, gotica la persoana intai se conjuga verbe cu terminatia AU ca si EU IAU exemplu in gotica EU VREAU este WILIAU, in lituaniana este SULAIKAU, STATAU, VALDAU, etc

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca A VREA s-a transformat din latinul vollo pentru ca si lituaniana este PRIVERSTI a voi ceva, VARTOTI a consuma un aliment, a utliza un prosdus, a vrea, in gotica WEREI a face ceva din suflet, a vrea cu litera R ca si in română

 27. inscrisuri de 2000 de ani nici nu mai este nevoie de ele. exista limba lituaniana, letona, poloneza, suedeza, sanscrita in care cuvintele sunt in forma ca si in limba noastra cu acelaesi litere. dat fiind ca sunt multe astfel de exemple de cuvinte dupa cum vedeti mai sus coincidenta este eliminata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *