Tezaurul României: lucruri pe care Bruxelles-ul nu ar vrea să le aflaţi

Categories DezvăluiriPosted on

O anchetă de Radu Golban

Un secol de zvonuri peste o tăcere de aur: soarta Tezaurului României este, probabil, unul dintre cel mai bine păstrate secrete ale istoriei scolului trecut. Acel gen de secret al unei istorii în care curge mai mult sânge decât cerneală. Însă atât cât a spus cerneala în tratatele de pace din răgazul dintre războiae ar fi suficient pentru un cercetător atent ca să reconstituie traseul aurului, cu totul neaşteptat, pe care îl veţi regăsi în cronologia din ancheta pe care am iniţiat-o. Studiind problema datoriei istorice a Germaniei faţă de România de 18 miliarde de euro, am găsit în arhive o conexiune cu totul neaşteptată în alt dosar nerezolvat al istoriei: profesorul universitar şi diplomatul german Ernst Jäckh (1875-1959) scrie în Memoriile sale „Der goldene Pflug. Lebensernte eines Weltbürgers” (Stuttgart 1954, p. 382) că România a cedat aurul său Germaniei prin Tratatul de Pace de la Bucureşti din 7 mai 1918. Iată, răspunsul poate fi găsit nu exclusiv la Moscova, ci chiar în inima Europei, la Bruxelles. Dacă ne-am afla într-un roman de Agatha Christie, poate chiar în „Orient Express”, am exclude din start ipoteza că cele 93.400 kg aurîncărcate în vagoane într-un decor iarnă ar putea fi, în continuare, la Moscova. Voi demonstra, într-o serie de articole, care completează şi duc mai departe datele prezentate aici, povestea reală a traseului Tezaurului: Rusia – Germania – Franţa. O istorie pe care Bruxelles-ul nu ar dori ca românii să o cunoască.

Problema tezaurului a fost reşapată periodic, asemeni unei poveşti cu zâne, adică fără vreun final concret, de politicienii României. Pentru că sună bine. Pentru că 90% dintre români cred că problema tezaurului este importantă. Pentru că un secret nu este niciodată suficient de bine ascuns dacă asupra subiectului se aşterne o tăcere absolută. Pentru început, iată traseul cronologic al istoriei Tezaurului.

23 noiembrie 1916: Capitularea Bucureştilor, capitala României, în faţa trupelor de ocupaţie germană. În zilele următoare, Statul Major şi Comandatura germană au ocupat Hotel Bulevard, Capşa şi Athénée Palace.

12-14 decembrie 1916: Tezaurul este încărcat, la Iaşi, în vagoane, cu direcţia Moscova. Transportul viza exclusiv aurul României (o cantitate de 93.400 kg aur) deţinut sub formă de lingouri, monede diverse şi bijuterii. Porneşte către Moscova al doilea transport cu valorile Băncii Naţionale a României din care aur efectiv în valoare de doar 574.000 lei (echivalentul a circa 170 de kg aur). În total: 93.570 kg aur au luat drumul Moscovei, în cele două transporturi. Au dispărut exact 93.540 kg de aur. Reţineţi cifra: este cantitatea de aur pe care o vom regăsi, cu o precizie uluitoare, în păienjenişul armistiţiilor şi tratatelor de pace de după Primul Război Mondial: transportată de la Moscova la Berlin şi apoi în somaţia Antantei către Germania de a restitui „aurul României sau al Rusiei”.

18 decembrie 1916 (1 ianuarie după calendarul Gregorian): Alexandru Marghiloman scrie, în Notele sale politice:„Mecanismul emisiunii lor (n.r. al trupelor germane de ocupaţie) este următorul: ei emit indefinit, pentru a plăti soldele şi tot restul. Pe măsura ce se emite, tezaurul acoperă la Berlin în mărci. — Eu: «Dar reglementarea cu România?». El (n.r. generalul Petersen, şeful delegaţiei germane la Bucureşti): «Vom vedea la pace»”. Cu alte cuvinte, administraţia germană tipărea monedă în Romania pentru cheltuielile curente, pe care o garanta cu aurul României, pe care Guvernul român refugiat la Iaşi îl evacuase din ţară.

5 ianuarie 1917: Banca Naţională e pusă sub sigiliu de germani – „s-au dat 10 minute personalului pentru a se retrage”, notează politicianul român. După care adaugă că Banca Naţională a fost redeschisă a doua zi, dar sub supravegherea unui delegat german.

5 martie 1917: o altă ordonanţă a administraţiei de ocupaţie anunţă că Banca Naţională a fost pusă sub sechestru şi închisă până la noi ordine. „Ordonanţa vizează faptul că Tezaurul şi majoritatea Consiliului nu sunt la sediu”, scrie Marghiloman.

6 martie 1917: liderul conservator află conţinutul împuternicirilor semnate de Col. Hentsch, noul şef de Stat Major de la „Militarverwaltung”: „Administratorii-secheştrii trebuie să se pună în posesia Băncii Naţionale; sunt autorizaţi să exercite toate acţiunile pe care Banca le poate exercita şi să dispuie de tot avutul Băncii”(…) Spiess crede că germanii vor să se pună la adăpostul emisiunilor abuzive care s-ar face la Iaşi”.

http://de.scribd.com/doc/207736456/Document-e-1

Octombrie 1917: Marea Revoluţie în Rusia. Comuniştii, sub conducerea lui Lenin, preiau puterea cu sprijinul financiar, ajutorul şi angajamentul Germaniei cu intenţia să încheie Frontul din Est.

13 ianuarie 1918: Sovietul Comisarilor Poporului de la Moscova ia hotărârea de a rupe relaţiile diplomatice cu România, articolul 3 al acestei hotărâri stipulând: „Tezaurul României, aflat în păstrare la Moscova, se declară intangibil pentru oligarhia română”.

3 martie 1918: Rusia şi Germania semnează Tratatul de la Brest-Litovsk, marcând astfel ieşirea Rusiei din Primul Război Mondial, ca să înlăture astfel de pe Frontul de Est.

7 mai 1918: România semneazăTratatul de Pace de la Bucureşti, un document umilitor, dintre România, pe de o parte, şi Germania, Bulgaria, Austro-Ungaria, Turcia, pe de altă parte. Dincolo de cedările teritoriale impuse, România a cedat controlul activelor Băncii Naţionale către trupele de ocupaţie germane. Din interpretările asupra acestui tratat rezultă că România ar fi renunţat la Tezaur, odată cu documentele referitoare la acesta aflate în custodia BNR. Profesorul universitar şi diplomatul german Ernst Jäckh (1875-1959) scrie în Memoriile sale (Stuttgart, 1954, p. 382) că România a cedat aurul său Germaniei prin Tratatul de Pace de la Bucureşti. Se pare că România ar fi renunţat atunci la dreptul de proprietar al tezaurului.

http://de.scribd.com/doc/207736450/Document-e-2

27 august 1918: Acordul financiar germano-rus, semnat în continuarea Tratatului de la Brest-Litovsk, prevede daune de război şi compensări pentru prejudiciile aduse Germaniei prin confiscarea şi sechestrarea averii germane în Rusia. Compensările în aur făcute de Rusia în contul Germaniei se efectuează, conform tratatului, în două tranşe: prima de 42.860 kg aur şi a doua de 50.676 kg aur. În total: 93.540 kg aur. Sunt singurele tranşe prevăzute concret în tratat din cantitatea de aur pe care Moscova ar fi urmat să o trimită către Berlin (circa 245.500 kg aur) şi, totodată cantităţile de aur care au ajuns ulterior la Berlin.

10 septembrie 1918: se efectuează primul transport de 42.860 kg aur de la Moscova la Berlin.

30 septembrie 1918: al doilea transport de50.676 kg aur ajunge la Berlin.

http://de.scribd.com/doc/207736448/Document-e-3

11 noiembrie 1918: Armistiţiul de la Compiegne marchează înfrângerea Germaniei şi anulează Tratatul de la Brest-Litovsk, Acordul Financiar ruso-german şi Tratatul de Pace de la Bucureşti. Conform armistiţiului semnat între Germania, Franţa şi Regatul Unit (art. XIX – Clauze financiare), aurul ar fi trebuit sa fie predat puterilor Antantei, care au declarat că-l vor ţine în custodie până la semnarea unui acord de pace. Formularea exactă din armistiţiu este: „Restituirea aurului rusesc sau românesc capturat sau în aflat custodia Germaniei”. Este clar că textul din armistiţiu se referă la cele 93.536 kg aur transportate de la Moscova la Berlin în septembrie (cantitate echivalentă cu cea a Tezaurului României trimis, spre păstrare, la Moscova).

http://de.scribd.com/doc/207736453/Document-e-4

5 decembrie 1918: potrivitdocumentelor aferente armistiţiului din 29 noiembrie, o cantitate formată din două tranşe de 42.866 kg aur, respectiv 50.676 kg aur (un total de 93.536 kg aur) porneşte, în două vagoane, pe linia ferată Mainz – Saarbrücken către căile ferate controlate de Aliaţi, pe riscul Guvernului francez.

http://de.scribd.com/doc/207736445/Document-e-5

ianuarie 1919: În memoriul delegaţiei române de la Conferinţa de Pace de la Paris se arată că, în ce priveşte chestiunea Tezaurului, „poate n-ar fi de dorit să i se ceară Germaniei, ca o categorie de despăgubiri, dar dl. Danielopol consideră că faptul de a face Germania garanta a acestei restituiri ar putea avea ca efect prezervarea acestor bunuri şi asigurarea lor”.

23 iunie 1919: I.I.C. Brătianu se interesează într-un memoriu trimis d-lor Clemenceau (prim-ministru al Franţei), ministrului francez de Finanţe Klotz şi mareşalului Foch dacă aliaţii au primit de la germani vreo cantitate de aur în contul României. Răspunsul ministrului francez de Finanţe este negativ.

http://de.scribd.com/doc/128701886/48980343-Tezaurul-Romaniei-de-La-Moscova-de-Andreea-Tutunaru

28 iunie 1919: se semnează Tratatul de la Versailles, iar Rusia, deşi NU participa la semnare, are conform art. 116 al acestui tratat posibilitatea de a solicita direct pretenţii de despăgubire Germaniei. Cu toate acestea, Rusia nu a cerut niciodată înapoi cantitatea de 93.540 kg aur transportate de la Moscova la Berlin în septembrie, în baza tratatului financiar ruso-german, anulat prin armistiţiul din noiembrie 1918.

http://de.scribd.com/doc/207736444/Document-e-6

16 aprilie 1922: prin semnarea Tratatului de la Rapallo, Germania recunoaşte Rusia sovietică. Totodată, Germania renunţă la orice pretenţie de despăgubire împotriva Rusiei cu condiţia ca nici Rusia să nu despăgubească ţări terţe pentru confiscările şi naţionalizările pe urma revoluţiei din Rusia. Reamintim că, iniţial, România a pierdut controlul asupra Tezaurului aflat iniţial la Moscova în urma sechestrării acestuia de către regimul instaurat de Stalin. Mai mulţi delegaţi ai statelor participante, printre care şi Brătianu, condamnă acest tratat pentru că favorizează Rusia.

http://de.scribd.com/doc/207736443/Document-e-7

Toamna lui 1941: Armata a 4-a a Mareşalului Ion Antonescu, unul dintre cei mai înverşunaţi adversari ai Sovietelor, ajunge dincolo de Nistru, până la Odessa, însă nu scoate nici un cuvânt despre restituirea Tezaurului de către Moscova.

1956: Rusia a trimis către autorităţile comuniste dinRomânia aproximativ 33 kg aur, singura cantitate de aur returnată vreodată din Tezaurul care a luat drumul Moscovei în decembrie 1916. Şi, cel mai probabil, singura care mai era depozitată, la acea, dată, la Moscova. Dacă scădem aceste 33 kg aur din totalul celor 93.570 kg aur care au ajuns iniţial la Moscova, în cele două transporturi, obţinem exact cele 93.540 kg aur care au fost trimise de la Moscova la Berlin, conform cantităţii stipulate în Acordul financiar germano-rus şi cele 93.540 kg aur care au plecat din Germania către Franţa, conform documentelor aferente armistiţiului de la Compiegne.

Linkuri utile:

http://de.scribd.com/doc/207736454/Link-Uri

Sursa: http://www.cotidianul.ro/tezaurul-romaniei-lucruri-pe-care-bruxelles-ul-nu-ar-vrea-sa-le-aflati-232466/

A apărut volumul 2 al cărții POVEȘTILE MAGICE ALE DACILOR. Disponibil aici: http://dacia-art.ro/index.php/car-i/carti-pentru-copii.html

36 comments

 1. Dovezile sunt circumstantiale dar suficiente pentru a fi emise scrisori oficiale, de exemplu între parlamentele țărilor menționate. Nu vreau sa cred ca aurul a ajuns din Rusia in Germania, apoi in Franța iar francezii au zis pas retur României, negociind astfel Granițe si alte chestii.

 2. Cred ca e momentul ca Romania sa-si recupereze tezaurul(aurul)canfiscat sau furat de aceste puteri, am fost si inca suntem jefuiti de marile puteri ale Europei,ajunge odata pentru todeauna sa fim umiliti si tratati ca niste sclavi ai Europei!

 3. Iata cum tari sarace au devenit tari bogate si astazi sunt in primele 7 sau 20 de state ale lumii. Bogatia lor si puterea lor economica de astazi se bazeaza pe Romania.
  Daca romanii vor, avem 100% sanse sa devenim urmatoarea superputere a lumii.

 4. Intrebarea mea este de am dat aurul rusilor in priul rand? Oricare ar fi fost motivul (pe care sunt curioasa sa il aflu) a fost o greseala politica sa scoatem aurul din tara. Francezii l-au ascuns subteran, in nici un caz nu l-ar fi dat englezilor.

 5. Deci, Daniel, urmatorul pas e clar! Dar ramane sa aflam, cine va fi politicianul ROMAN care va gasi CURAJ sa intenteze un astfel de proces. Si, de ce Bruxellul nu vrea noi romanii sa stim? Arlington cu amaraciune in suflet, ca si-n trecut, ca si acum, toti vecinii Romaniei se aliau cu altii contra noastra, ungurii cu bulgarii si austriecii, sarbii cu bulgarii, francezii cu rusii, nemtii cu rusii, americanii cu rusii (1989), etc…De ce noi nu ne aliem cu slovacii, sau sarbii, sau austriecii de exemplul, sa vrem o parte din ungaria, sau cu alt sa-si I oblige pe francezi, sau pe co-o fi sa ne dea tezaurul ? Sau sa cerem despagubiri de razboi de la nemti, sau unguri, sau
  austrieci? De ce? Ptr. ca avem nevoie de cineva destept, superpatriot, curajos, extrem diplomat,

 6. Daniel, nu stiu prea multe despre tine, dar ce vad ca faci ptr.natiunea romana in ultimul timp este extraordinar. Cred ca tu ai nevoie de o pozitie anume in statul roman, ca sa-ti decat si puterea necesara sa poti actiona intr-un felt acolo unde trebuie. Nu crezi?

 7. va dati seama cat de mult ar insemna pentru Romania ca putere economica daca am primi inapoi aceasta cantitate imensa de aur?plus acea datorie imensa a Germaniei fata de noi..credeti ca ne vrea cineva dintre puterile lumii mai puternici?

 8. da este drept suntem umiliti si vom fi , nu pot sa cred ca ei de buna voie ne vor da inapoi ce este al nostru, dar nu numai atit ci sa ne lase in pace sa ne bucuram de bogatiile actuale dar si viitoare ale Romaniei,sa lase tara asta sa isi revina si sa infloreasca. Dumnezeu binecuvinteaza Romania!

 9. Europa ne demonstreaza in continuare ca e o curva si hoata, in frunte cu aia de se dau drept modelul de democratie si corectitudine pe continent, o adunatura de jigodii in paftanale si cu tupeu nesimtit. Le doresc sincer tuturor hotilor si dusmanilor Romaniei sa se aleaga praful de ei, si din furtul si crimele pe care le-au comis si le comit in continuare sa-si castige osanda vesnica! Iar Romaniei ii doresc sa infloreasca precum odinioara, in adevarata ei identitate aleasa si stralucire si sa dainuie de-a pururi, iar vrajmasilor acestui neam capete de lemn si maini si picioare de lut! Amin!

 10. Mai oameni buni, nu cred ca vom mai intra in posesia aurului nostru niciodata. De ce? pai, printr-un exercitiu de logica rezulta ca intotdeauna, in decursul istoriei noastre, am avut un statut umil fata de cei puternici si asta incepand cu cucerirea Daciei de catre romani (inainte Burebista avea suprematie in zona balcanilor). Intotdeauna cei puternici si-au promovat interesele aici fara niciun scrupul pentru a obtine tot ce vor si practic ne-am obisnuit sa fim tratati asa. Ca o analogie, uitati-va la ce se intampla acum cu noi, ce clasa politica avem (de mare KKT), “aleasa de popor” si cum “sustine” ea interesul nostru public si cel national. Priviti inapoi in istorie si vedeti ca similitudinea este destul de mare in diverse perioade istorice. Bun, nu ne-am desfiintat ca popor, natiune si nici ca stat (cei puternici nu au avut un astfel de interes), ba din contra, ne-au integrat in UE desi suntem departe de standardele lor (le trebuia un debuseu). Asa ca lasati visele cu aurul. Daca era altceva (lemn, sare, piatra etc) mai aveam o speranta, dar aurul (nu vedeti ce lupta este pentru minereul de la Rosia Montana?). Hai coborati in lumea reala fratilor!

 11. I-am imbogatit pe romani, unguri, austro-ungari mai apoi, si pe occidentali, intr-un final. Cu aur din Muntii Apuseni, aurul tarii noastre, al stramosilor nostrii. Rusine sa ne fie pentru ca nu luam atitudine ca sa se arate adevarul istoric, sa se rescrie istoria adevarata. Daca avem istorie, avem nevoie verticalitate. Copii nostrii trebuie sa invete istorie adevarata la scoala, dupa carti serioase nu dupa carti in care apare Andreea Esca. De secole am fost mintiti si indoctrinati sa pupam mana stapanului a asupritorului – asta s-a vrut, indobitocirea Natiei Romane, leaganul civilizatiei Europene, cei mai viteji soldati din toate timpurile.Astia suntem, asta este adevarul, dar din pacate avem conducatori (fanarioti). Numa’ bine va doresc.

 12. …. s-au imbogatit pe spatele nostru, secole de-a randul, uzand de viclesuguri, mismasuri, uneltiri,jafuri, in asta consta bogatia lor (a occidentalilor), in subjugarea altora. Noi am stat la portile Europei, dand piept cu uraganul. Prosti au fost domnitorii nostrii, trebuia sa lase turcii sa urce peste ei sa-i taie, sa-i faca pasalac. Niste fatalai au fost, toti..i-au subjugat si ei pe dezbracatii din India si America de sud, pe mortii de foame din Africa…etc. D’aia au uzat de uneltiri de fiecare data cand aparea un Domnitor Roman Adevarat, de frica, niste Fatalai, asta sunt, cu o cultura bolnava, de pedofili si homosexual, asta sunt occidentalii …. Pe Viteazul l-au taiat, pe Vlad l-au intemnitat…etc

 13. Daca aveau sange in veioza, de ce nu au coborat sa ne traga prin sabie? De frica, va spun, cumparau cu bani, boieri vanduti si asa scoteau din scena un Domnitor Roman care le putea crea probleme. Concluzia-sunt rasa de fatalai de la granita de vest in colo. Punct.

 14. Pe langa aurul furat,datoria germaniei fata de Romania mai sunt si conturile lui Ceausescu descoperite in Canada,cu toate astea suntem mici dar PUTERNICI,PACAT CA NU STIM SA LUPTAM PENTRU CE NE APARTINE

 15. Nici nu sti ce sa crezi poate e mai bine asa altfel l-ar fi transformat demult in jeep-uri si vile hoti care conduc Romania de, azi maiine , aproape 20 de ani. Nu e vina strainilor ca suntem unde suntem in Europa ci a imputitilor care au distrus-o bucata cu bucata si in fiecare zi isi bat joc de cetatenii lor

 16. Astfel de povesti am auzit si vom mai auzi, imi place sa cred ca sunt reale, imi place sa cred ca la un moment dat Romania va recupera, atat Tezaurul pierdut cat si datoriile de la state precum, Iran, Iraq, Libia, Sudan, s.a.m.d.
  Datorii de milioane de dolari (da, milioane de dolari) ingropate pe liste, de mult uitate prin stiu-eu-ce sertar prafuit de al domnului Ministru de Finante sau al celui de Afaceri Externe.
  Vorba aceea: cainii latra, ursul trece.

  Sa auzim numai de bine, dragi compatrioti.

 17. Marea finanta mondiala condusa de jidani face toate jocurile.
  Guvernele noastre tradatoare, toate din ’89 pana azi, nu au servit Romania ci marea jefuire mondiala orchestrata de jidani, fie din Europa fie din America condusa de evrei. UE, unde Germania este lider, ne-a impus toate regulile tampite care-i face sa ne domine economic si politic. Nu mai avem productie industriala, agricultura este facuta de straini. Am devenit o colonie care consuma produse industriale straine si alimente turcesti, italiene, spaniole, belgiene, olandeze etc., unele din ele fiind obtinute aici, exportate si procesate in tarile lor si readuse in tara la preturi imense. Ne-au preluat toate resursele minerale, acum urmeaza sa ne cumpere si pamanturile agricole, vor sa jefuiasca si resursele ramase precum aurul si hidrocarburile ramase. Nu au scrupule si impreuna cu politicienii tradatori ne umilesc si saracesc. Pana si pe resursele imense de apa dulce, vadute si nevazute, au pus ochii. Cartogafierea Romaniei cu toate resursele ei a fost furata si vanduta strainilor. De aceea stiu cu exactitate ce mai avem si mai poate fi jefuit. ROMANI, TREZITI-VA !

 18. Dupa mine, din ce am citit in cadrul articolului, aurul nostru trebuie recuperat de la rusi.Logic, daca rusii l-au predat ca despagubire de razboi Germaniei este strict treaba lor.
  Noua, Romaniei si romanilor trebuie sa ne retrocedeze cele 90 de tone de aur + toate valorile (tablouri ,statui).De bun simt ar fi sa plateasca si dobanda in principal dupa incheierea celui de-al doilea razboi mondial.
  Revin cu o intrebare: De ce au tinut mortis rusii sa intre in Berlin? Nu cumva ca sa-si recupereze despagubirile?.

 19. Suna a manipulare ruseasca. “Lucruri pe care Bruxelles-ul nu ar vrea să le aflaţi” – asta e titlu ? Ce ar trebui sa facem, sa ne certam cu UE ? Poate ca rusii au facut un stalp de aur si l-au bagat in pamantul mongolez, e treaba noastra ? Sa restituie datoria.

 20. intrebarea mea este, de ce oficialitatile romane nu fac nic un demers politic si diplomatic pentru recuperarea acestui tezaur?
  de la cine ,de unde, e treaba lor, dar nu se face nimic pentru asta

 21. Aurul si tot ce exista pe planeta este al Universului. El ,,hraneste “pe toti.Fiecare, in funtie de intelepciune, foloseste cat trebuie din acest Univers.

 22. cred si sunt sigur ca sunt cel mai mic de aici dar cred ca indiferent ce am face noi,ca popor roman,tot nu o sa primim sau nu o sa ni se restituiasca macar jumatate din ce ni s a furat.poate cea mai plauzibila situatie ar fi qaparitia unui razboi unde toate “super puterile” or sa se confrunte si abia atunci cand atentia nu v a mai fi asuprea noastra sa puteam face ceva si sa ne recapatam demnitatea ca popor, pana atunci o sa fim prinsi in afacerile celorlalte tari, fara a putea pafe absolut nimic.la prima vedere suna foarte sumbru acet comentariu dar sunt multe problema ce ne tin in loc.

 23. si o alta remarca ce as vrea sa o punctez desi nu are treaba cu tezaurul Romaniei sau cultura ei, acum 2 ani la concursul de enduro de la sibiu(nu mai sunt sigur de locatie) cum era evident strainii au castigat dar la final,unul dintre concurenti, filmat fara sa stie, purta o discutie cu un alt coechipier si ii spunea cam asa “daca romanii ar avea echipamentul necesar nici unul dntre noi nu ne am fi calificat pe o pozitie mai sus de locul 4”.tin sa completez ca au fost exact 4 roamani participanti dintre care 2 au reusit sa se inumere printre cei care au terminat cursa iar ceilalti 2 din cauza echipamentului s au retras.din asta am tras concluzia ca vecinii nostrii si nu numai, vad in noi un potetial pericol in dezvoltarea lor si se tot incearca ca noi sa nu descoperim ceva, acel ceva care mai mult ca sigur se afla chiar sub nasul nostru.

 24. In conditiile in care Statele Unite detin peste 8,000 tone de aur, Franta peste 2,000 de tone, iar China, Elvetia ambele peste 1,000 tone fiecare, ma indoiesc ca Romania, cu 93 de tone ale sale, in cazul in care le-ar recupera, ar putea fi catalogata ca si superputere.

  Sursa: Yahoo! Finance.

 25. Mi-ar place sa vad niste surse sa dovedeasca ceea ce sustii excluzand ce invatai in clasa a 4-a. Nu stiu la ce te referi ca singuri i-am batut pe turci, daca poti dezvolta, te rog. Din cate stiu eu, Imperiul Otoman a disparut din alte cauze.

 26. Mie nu-mi inspira incredere absolut deloc acest “personaj” Radu Golban. Se simte de departe un iz spurcat de MANIPULARE spionistico-masoneristica. ROMANI, TREZITI-VA, CERCETATI SI GANDITI !

 27. Pe turci I-am batut de vreo cateva ori, dar pe urma le-am dat “bacsis” ca sa nu ne faca pasalac ca pe unguri, iar cand nu le-am mai dat “bacsisul”, turcii le-au taiat capetele tuturor membrilor familiei conducatoare, vezi cazul Constantin Brancoveanu!
  In rest, de unde atata vitejie acum, sa ceri stapanului alte favoruri in afara de firimiturile pe care le-am primit, mai ales ca banii vorbesc… pentru toata lumea! Cred ca ar trebui ca cei care ridaca osanale occidentului sa mai termine cu expresiile gen “marile democratii”, “democratiile traditionale”, care au fost de fapt imperii, iar unele sunt si acum, cu teritorii peste mari si tari, ce-i drept mai putine ca in trecut, dar de acolo vine prosperitatea si bunastarea lor, din fostele colonii. Noi, romanii, cand am fost imperiu vreodata? Nu, noi am fost la intersectia a trei imperii si asa cum bine zice cineva, noroc ca nu au avut interes sa ne desfiinteze ca tara, stat si natie…

 28. aurul trebuia ascuns in munti nicidecum dat rusilor ,stramosii nostri asa ar fi facut.Acum e tarziu ,nimeni nu il va mai inapoia.Mai bine am scoate aur din Rosia Montana ne-am plati datoriile si am construi ceva industrie sa ne aducem cetatenii acasa si sa fim uniti iar pe viitor sa nu se mai intample asa ceva..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *