A apărut noul număr al revistei Dacia Magazin

Categories ArticolePosted on

A apărut noul număr al revistei Dacia Magazin, (număr dublu 84 – 85, decembrie 2012 – ianuarie 2013), editată de Societatea Internaţională „Dacia Revival”, filiala din Tulcea.
Înfiinţată în 2003 de dr. Napoleon Săvescu, preşedinte al societăţii şi director al revistei, aceasta a devenit publicaţia care a propagat sistematic, competent  şi cu eficienţă ideile şi concepţiile dacologice în ţară şi peste hotare, mărind an de an numărul aderenţilor şi al simpatizanţilor.
Prezentul număr apare la răscruce de ani, lunile decembrie şi ianuarie fiind marcate de două evenimente – Marea Unire şi aniversarea „poetului nostru naţional”.

După editorialul dedicat lui M. Eminescu, prin care redactorul-şef, profesorul Gheorghe Bucur, susţine cu argumente ideea că poetul îşi asuma cu mândrie statutul etnic de dac, urmează trei capitole distincte. Primul, referitor la Eminescu, conţine cinci studii, între care unul al cercetătoarei indiene Amita Bhose (Eminescu şi limba sanscrită, de fapt un extras din excelenta ei lucrare  Eminescu, apărută în 2001), documentatul articol al Terezei Danciu despre publicistica eminesciană (partea a III-a), interesanta reconsiderare a lui Eminescu, făcută de Dan Ion Predoiu, privind „Eminescu istoric” (preţuit chiar de N. Iorga), şi deosebit de incitanta parte a IV-a a materialului Magul călător, din lucrarea cu acelaşi titlu, a lui Ioan Câmpan, unde autorul identifică, cercetând manuscrise eminesciene, concepte şi teorii din fizica modernă, cuantică şi chiar celebra formulă E=mc2, întrebându-se, evident, retoric, dacă nu cumva Einstein, înainte de a o lansa,  l-a citit pe Eminescu.


Al doilea capitolul, „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”, subliniază filonul dacic străbun al românilor. Se distinge, mai întâi, documentatul material Despre o „uitată”cronică a poporului dac (din vol. Noi, Dacii), unde dr. Napoleon Săvescu analizează, competent şi cu o bogată şi semnificativă ilustraţie, o parte din celebrele „plăcuţe de la Sinaia”, evidenţiind importanţa majoră a acestora şi vinovata lipsă de grijă şi preocupare a responsabililor de la Institutul de Arheologie din Bucureşti în păstrarea, gestionarea şi studierea acestor mărturii istorice  ale trecutului nostru dacic. Mioara Căluşiţă-Alecu face o cercetare aplicată,  „traducând” plăcuţa 22 în Din vechime. 

Remarcabil, articolul Întâiului poet român – mărire! (titlu semnificativ), semnat de G.D. Iscru şi Maria Ionescu, lansează îndrăzneaţa ipoteză, bine argumentată însă, că Orpheu este  primul nostru poet.
Interesante sunt cercetările lui Constantin Olariu-Arimin despre originea carpatică a sumerienilor (Carpaţii – baştina neamului emeş/sumerian, 2), a Simonei Condurăţeanu despre Dovezi toponimice legate de migraţia arienilor  şi a lui Silviu Dragomir despre Insula şerpilor, toate vizând Dacia drept „vatra vechii civilizaţii a Europei”. Valeriu D. Popovici-Ursu dezvăluie Adevăratele denumiri date de Constantin Brâncuşi monumentelor de la Tg. Jiu iar Andrei Claudiu Roibu, elev în cl. a XI-a din Piatra Neamţ, semnificaţia numelor populare ale constelaţiilor (Dacii şi văzduhul, III).
În următorul capitol – Recenzii, reportaje, interviuri, portreteLa secţiunea „Din activitatea societăţii şi a filialelor”, Mariana Terra arată convingător, cu imagini semnificative, că la  întrunirea „Dacia” de la New York, 5 decembrie a.c., ideea de forţă care s-a desprins din problematica diversă abordată de preşedintele Societăţii „Dacia Revival”, dr. Napoleon Săvescu, este că strămoşii noştri sunt dacii şi, de aceea, datoria noastră este de a-i înfăţişa în adevărata lor lumină, aşa cum au fost şi aşa cum ne-au transmis, prin timp, înaltele lor valori morale.

Ca şi celelalte, acest număr se evidenţiază prin bogăţie de informaţii, diversitate, prin ţinuta ştiinţifică şi grafica deosebită, având ca obiectiv fundamental argumentarea şi popularizarea concepţiei dacologice.Prezentare făcută de redacția revistei Dacia Magazin.
Pentru comanda revistei și abonament vă puteți adresa domnului Nicolae Nicolae la telefon 0729 011 003

Asculta Radio Vocea Sufletului! Muzica si emisiuni pentru sufletul tau.
http://radiovoceasufletului.ro

Lasă un răspuns