Cetatea getică SALSOVIA

Categories ArticolePosted on

istoric Nicolae Nicolae

Situată la o distanţă de ≈ 3 km nord/est de localitatea Beştepe („Cinci munţi” în limba turcă) este numită în antichitate, dar şi în epoca medievală, Salsovia. Acest nume l-a avut atât cetatea, cât şi localitatea din imediata apropiere, până la anul 1420, când turcii îi schimbă numele în Beştepe.

Cetatea de secol VII a. CHR: iese în evidenţă prin ingeniozitatea soluţiilor tehnice găsite de constructorii geţi, care au îmbinat perfect avantajele naturale cu cele artificiale create de ei.

Cele două valuri de pământ din jurul cetăţii cu o suprafaţă de 25 ha, cât şi construcţiile interioare au un aspect de metropolă, unde în sec. IV atinge apogeul unui puternic centru politic, militar, comercial al civilizaţiei getice.

Cetatea trece prin toate epocile dar rezistă până la venirea turcilor. Un document medieval aflat la Constantinopole spune că cetatea Salsovia alimenta ritmic, cu produse cerealiere, zona Galata Sarai din Turcia. Cercetările arheologice făcute în anii 1960 – 1964 de arh. Simion Gavrilă au scos la lumină foarte multă ceramică getică, foarte puţină ceramică romană sau grecească, chiar dacă aici a staţionat Militis Quinti Constantiani. În sudul cetăţii s-a descoperit o biserică creştină de secol VI p.CHR., apărată la rându-i, de un alt val de pământ.

Ceramica, cărămizile, ţiglele, olanele  sunt în marea lor majoritate de sorginte getică.

În urma săpăturilor din anii 1960 – 1964 s-a găsit o diplomă militară şi o inscripţie închinată lui Deus Santacus din timpul lui Lucinius (322) p.CHR.

Tot la Salsovia a funcţionat secole de-a rândul o reşedinţă episcopală creştină începând cu anul 532 p. CHR.

Cercetările arheologice nu sunt finalizate, ele fiind întrerupte, din anul 1964, sau mai bine zis sunt abandonate, cauza principală fiind slaba prezentare prin artefacte a epocilor mult căutate, adică romană, grecească, romano-bizantină şi bizantină.

Cetatea Salsovia a avut o importanţă majoră atât din punct de vedere al schimburilor comerciale pe braţul Sf. Gheorghe (Stroma), cât şi din punct de vedere militar.

sursa: http://www.dacia.org/daciarevival/

Lasă un răspuns