O scurtă geografie a Țărilor Dacice scrisă de Macarie tipograful în secolul XVI (1526-1528)

Categories DezvăluiriPosted on

Nota mea introductivă: Faptul că la începutul secolului 16, după domniile lui Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș și înainte de domnia lui Mihai Viteazul, zis și Malus Dacus, un egumen român, tipograf, face o descriere a “Țărilor Dacice”, este o dovadă limpede a conștiinței continuității dacice în Evul Mediu românesc…

MACARIE: „Aceasta e tălmăcirea egumenului Hilandarului, nevrednicul Macarie, cel din urmă dintre ieromonahi, despre țările dacice și despre hotarele lor.

Dacia prima: hotarul din părțile de miazănoapte ajunge până la Rusia Mică și până la Hațeg; iar hotarul dinspre apus, până la râul Tisa, care coboară din țările numite Ghermania, care este Ungaria; hotarul dinspre miazăzi, marele și slăvitul râu Dunărea, care coboară de la râul Tisa spre Marea Neagră, până la Nistru; hotarul dinspre părțile de răsărit, Nistrul, râu mare, al cărui curs desparte Tataria și Dacia, care este țara Muldovlahia și Ungrovlahia, care și Muntenia se cheamă.

Iar hotarul Misiei de Sus: dinspre apus, Dalmația, până la Marea de Apus, acum se numește Skenderia și țara Cernoevicilor, până la însăși Sava, râu mare, și până la Siracuza, care este Dubrovnicul; dinspre miazăzi, Machidonia, care este și se numește acum Serez; dinspre răsărit, Trachia, care este Drenopole, până la Dunăre, râu mare; iar hotarul dinspre miazănoapte, marele râu Sava și de asemenea Dunărea, cum s-a spus și mai înainte, și până la Ghermania, care este Ungaria.

Iar cea numită Dacia Mediteranea, acum este Hațegul și Ardealul și Muncaciul, se întinde până la râul Tisa, asemenea nume primindu-le acum, iar Mediteranea este numită după socotelile geografilor, însă și marginea ei se cheamă acum Mehadia, după cea dintâi denumire a geografilor, întinzându-se până la râul Olt.”

Sursa: Damaschin Mioc, Date noi cu privire la Macarie tipograful, în Studii. Revistă de Istorie, nr. 2 din 1963, anul XVI, București (pe www.dacoromanica.ro) via http://tiparituriromanesti.wordpress.com/2014/12/02/o-scurta-geografie-a-tarilor-dacice-scrisa-de-macarie-tipograful-1526-1528/

Nota mea: De câte dovezi au nevoie istoricii noștri pentru a recunoaște continuitatea dacică? Probele arată nu numai că străinii vedeau țările române din Evul Mediu ca pe Țări Dacice, dar și faptul că strămoșii noștri erau conștienți de originea lor geto-dacică. Să ne amintim că Mihai Viteazul era numit Malus Dacus, Iancu de Hunedoara – Ioan Getul, Horea – Horea Rex Daciae, sau că Tudor Vladimirescu se considera dac iar Mihai Eminescu dorea ca totul să fie dacizat în această țară!…

Daniel Roxin

Lasă un răspuns