Unii istorici oficiali au decis: susținătorii dacilor sunt fasciști sau comuniști!

Categories ArticolePosted on

un articol de Valentin Roman

 

Drept raspuns la unele declarații făcute recent de unele personalități ale lumii noastre academice în ziarul Adevărul și în revista Historia, cum ar fi domnul profesor doctor Ioan Piso și doamna profesor doctor Zoe Petre, vă supunem atenției, ca drept la replică, următorul text. De precizat că articolele cărora noi le răspundem mai jos pt fi regăsite aici www.adevarul.ro  si aici www.historia.ro

 

Pentru unii istorici, cine promovează intens amintirea dacilor este fascist

 

Stimate domnule profesor Ioan Piso, am parcurs cu interes declarațiile dumneavoastră și afirmațiile făcute pe marginea demersului nostru în paginile ziarului Adevărul. Vă mărturisesc deschis că sunt profund dezamăgit de modul în care ne “combateți”, căci discursul pe care îl adoptați nu are nimic de-a face cu zona academică pe care se presupune că o reprezentați. În tot textul interviului pe care l-ați dat, nu am reușit să găsesc nici măcar un contraargument de natură științifică, unul cât de mic, la afirmațiile noastre din primul film documentar (Dacii – Adevăruri tulburătoare) sau care să combată, coerent și documentat, ceea ce noi publicăm pe site.

Debutați în textul respectiv afirmând că, citez: „Ideile care circulă pe internet nu sunt nicidecum “adevăruri tulburătoare”. Ele sunt bazaconii comunistoide sau fascistoide care apar periodic în peisajul nostru subcultural”.

Oare Eminescu sau Bogdan Petriceicu Hașdeu, de pildă, care au susținut, mai mult sau mai puțin vehement, descendența preponderent dacică a acestui popor, erau comuniști sau fasciști care se manifestau într-o zonă a subculturii? După logica enunțata de dumneavoastră asa se pare. Eu vă propun să lămurim, pentru început, această caracterizare pe care, cu lejeritate, ați emis-o.

Fascismul, domnule profesor, are câteva caracteristici definitorii, printre care “sprijinirea violenței, a războiului și militarismului, ca furnizor de transformare pozitivă în societate, de aducere a unui nou spirit, în educatie, insuflarea unei dorințe de a domina în caracterul oamenilor și crearea de camaraderie națională prin intermediul serviciului militar” (Kallis, Aristotle. Fascist Ideology: Territory and Expansionism in Italy and Germany). De asemenea, “fasciștii văd violența și războiul ca acțiuni care creează regenerare, spirit și vitalitate națională” (Griffin, Roger (ed.); Feldman, Matthew (ed.). Fascism: Fascism and culture).

Potrivit legislației românești în vigoare, respectiv O.U.G nr.31/2002, în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, art. 2: “prin organizație cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violență pentru schimbarea ordinii constituționale sau a instituțiilor democratice, naționalismul extremist.”

Prin urmare, unde am putea fi noi încadrați, ca demers, în doctrinele fasciste? Care dintre lucrurile de mai sus este promovat de noi? Sau promovarea dacilor se înscrie, cumva, ca acțiune cu caracter naționalist extremist? Domnule profesor, este ușor de folosit diverse apelative sau caracterizări. De susținut, nu le-ați sustinut cu nimic, însă.

Un alt element prin care încercați discreditarea noastră pare a fi cel al ocupațiilor noastre. Iarăși folosiți un argument forțat, în lipsa unei pledoarii științifice care să demonteze, element cu element, ceea ce noi susținem.

Faptul că ești general în rezervă, medic sau jurnalist, nu te impiedică, dacă ești înzestrat cu un dram de logică, bun-simț și curiozitate, să te apleci asupra trecutului, să accesezi informațiile, să citești, să compilezi și să pui întrebări forurilor academice.

Ceea ce dumneavoastră probabil nu întelegeți este faptul că istoria oficială a unui popor nu trebuie să rămână închistată în teoriile ce deja au câteva zeci de ani, ci ea trebuie “scormonită” permanent, cercetată, argumentată, iar concluziile vechi supuse analizei prin prisma tehnologiilor și informatiilor noi.

 

Scurtă listă cu argumente ce susțin o altfel de istorie

 

Un mic exemplu în acest sens ar fi studiul de paleogenetică realizat la Hamburg, ale cărui rezultate au fost prezentate public în primul nostru documentar. Nu ați suflat o vorbă despre asta. Sau nu merită atenție pe motiv că ar fi tot o realizare “fascistoidă”?

Dacă acel studiu relevă o înrudire strânsă a locuitorilor actuali de pe teritoriul României cu populațiile de pe aceste meleaguri ce au viețuit în urmă cu 3.000-5.000 de ani, dacă autori și cercetători moderni, ba chiar unii dintre ei italieni, precum Graziano Baccolini și Massimo Pallatino vorbesc despre descendența tracă a etruscilor sau venetilor, lucru care nu face decât să confirme și completeze informații ce ne parvin încă din antichitate, de la autori precum Tucidite, Seneca, Vergilius, Tacitus, Hellanikos din Mytilene, unde este eroarea în concluzia că o parte din populația antică a Italiei avea descendență tracă și, printr-o logică elementară, era înrudită cu neamurile dacice de la Dunăre?

De precizat că teoria tracismului etruscilor este susținută și de un studiu de paleogenetică realizat în urmă cu aproximativ șapte ani de universitatea Stanford.

Și, pornind de aici, unde este eroare în teoria potrivit căreia limba dacilor și limba romanilor ar fi putut fi înrudite, dacă avem în vedere că etruscii, “suspectați” a fi traci, le-au oferit romanilor alfabetul, dar i-au și influențat în artă, cultură și legislație în perioada de incubație a civilizației lor? Până și legendele romanilor vorbesc despre strămoșii acestora veniți din Troada, o zonă locuită, la acea vreme, de…traci.

În completarea celor de mai sus, concluzia este întărită și de o măsură impusă de împăratul Traian, potrivit căreia era interzisă colonizarea noilor teritorii cucerite cu etnici romani din zona Latium, din pricina depopulării acestui areal în urma colonizărilor excesive de dinaintea domniei sale și a războaielor purtate (așa cum se arată în Historia Augusta).

În Dacia Romană au venit, în mare parte, coloniști din zonele invecinate (potrivit lui Nicolae Iorga), adică traci, frați ai celor ce tocmai fuseseră înrobiți, ce vorbeau aceeași limbă, deoarece ar fi fost total ilogic să fie aduși coloniști din Siria, de pildă, din motive de adaptabilitate la teren, climă, cultură, practici agricole etc. O spun sursele antice, moderne, în număr mare, domnule Piso, nu o spune nici Roxin, nici Roman, nici Savescu.

De asemenea, ponderea celor două legiuni cantonate în Dacia după 106, ce însumau undeva între 9.000 și 11.000 de oameni, era nesemnificativă în raport cu numărul autohtonilor, chiar și în contextul în care mulți bărbați daci au murit în cursul celor două războaie mari cu romanii sau au fost duși ca sclavi în imperiu.

Prin urmare, dacă avem coloniști în mare parte traci și doar câteva mii de legionari (care numai cultură nu răspândeau), atunci despre ce romanizare vorbim în Dacia? Sintagma “ne tragem din daci și romani” este una falsă și periculoasă. Din asta se înțelege că noi, cei de astăzi, suntem urmași ai dacilor și ai romanilor de la Roma, dar istoria oficială a tot omis să ne explice că prin romani trebuie să înțelegem coloniști și veterani lăsați la vatră în Dacia, care aveau statut de cetățeni ai imperiului, nu neapărat caracter etnic de romani de la Roma.

Mai mult, cum a fost posibilă romanizarea atât de rapidă, în contextul în care, pe toată perioada stăpânirii romane în Dacia, autohtonii nu au manifestat mai deloc supunere, istoria consemnând o serie de revolte violente și de atacuri ale dacilor liberi (anii 117, 138, 140, 143, 156-157, 159, anii 167-180 – când lupta de eliberare din provincia Dacia Romană a fost coordonată cu atacuri ale dacilor din afara limesurilor romane – etc, atacuri ce au loc, într-un ritm susținut, timp de mai bine de 200 de ani? Cum s-a făcut romanizarea într-o zonă focar de conflict, caracter despe care vorbesc chiar romanii (Panegiricul lui Aelius Aristide către Roma rostit în aprilie-iunie 144 vorbeşte de “nebunia geţilor”)?

De altfel, mai toată durata domniei lui  Marcus Aurelius, respectiv 19 ani, este marcată de lupte permanente, de războaie ale romanilor cu dacii revoltați. Domnia lui Commodus Antoninus, de asemenea, este marcată prin trei războaie cu dacii liberi, în 180, 183 și 184. La fel domnia lui Caracalla, în anii 217-218, după cum consemnează Dio Cassius, dar și perioada lui Gordian este marcată de conflicte cu dacii liberi, în 238 și 242.
Și aici lista poate continua, cu împărați ce s-au aflat în conflict cu dacii, precum Claudius al II-lea, Gallienus, Valerian (în timpul căruia carpii atacă sudul Dunării pe uscat și pe mare, în 256 supun Colhida, iar în 257 și 258 ocupă Trapezuntul, trec Bosforul și eliberează orașele de pe coasta Asiei Mici: Calcedon, Niceea, Apameea, Nicomedia) sau Filip Arabul (care, în 245, este nevoit, sub presiunea carpilor, să abandoneze definitiv limesul Transalutan).

De ce istoria oficială a pus “cruce” destinului poporului dac în anul 106, când, de fapt, războaiele au continuat până la retragerea aureliană și chiar și ulterior acestui moment? De ce se vorbește, în istoria oficială despre cucerirea și romanizarea dacilor, dacă avem în vedere, susținut de argumentația de mai sus, că dacii au fost cuceriți și stăpâniți doar parțial, o perioadă mică de timp, perioadă în care situația numai calmă nu a fost pe aceste meleaguri? Cam la astfel de întrebări ar trebui să ne răspundeti, domnule profesor. Dacii, așa cum istoria relevă, NU au fost niciodată cuceriți și stăpâniți total de romani.

Ne-ați explicat, totodată, câteva elemente care țin de limba dacă. Am dori să aflăm cum se poate categorisi și descrie particularitățile unei limbi, dacă ea nu este una…cunoscută?

Aș adăuga, la toate astea, că, în multe teritorii ce au făcut parte din imperiul roman sute de ani, nu s-a reușit mai deloc romanizarea, nici lingvistică, nici culturală, nici genetică. Evident, argumentația ar putea continua, însă ar necesita pagini întregi…

 

Domnule Piso, doamnă Petre, teoriile “dacomane” nu au apărut în era comunistă

 

Mergând mai departe, domnul Piso, total pe lângă subiect, ne oferă o informație potrivit căreia un fost ministru al culturii nu a schițat niciun gest atunci când a fost distrus castrul roman de la Apulum. Da, e păcat, sunt vestigiile noastre, nu contrazic, însă oare pentru Sarmizegetusa sau Argedava a militat cineva într-un mod răspicat? Despre jaful amestecat cu ignoranța de acolo vorbește lumea academică public ? Cum poate un istoric să combată o teorie care susține altceva decât teoria oficială, din moment ce aceasta din urmă este bazată, în mare parte, pe supoziții? Căci despre supoziții vorbim și atât, din moment ce, de pildă, zona Sarmizegetusei nu a fost cercetată nici măcar în proporție de 5%.

Dar e de înțeles oarecum, dacă ne gândim că multe dintre persoanele care ne combat au în spate cariere construite în zeci de ani pe teorii ce nu acceptă nimic nou. Ar fi culmea să se recunoască, fie măcar și drept doar teorie sau posibilitate, ceva ce ar clătina un pic din aceste cariere.

Domnul Piso, precum și doamna Petre, atunci când vorbesc despre teoriile noastre, spun c-ar fi născute sau cel puțin dezvoltate în comunism. Sunteți într-o eroare, stimați istorici. Cum îi combateți, de pildă, pe D`Hauterive “Memoriu asupra vechei și actualei stări a Moldovei” (“Latineasca, departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc azi s-ar putea zice că este mai puțin în firea celei dintâi firi romane, că ea a schimbat mai mult vorbele sale cele dintâi și dacă nu m-aş teme să dau o înfățișare paradoxală acestei observații juste aș zice că ea e cea mai nouă dintre toate, sau cel puțin a aceea în ale cărei părți se găsesc mai puţine urme din graiul popoarelor din care s-au născut. Limba latinească în adevăr se trage din acest grai, iar celelalte limbi mai ales moldoveneasca sunt însuşi acest grai”); Miron Costin,  Mihail Kogalniceanu (“Nevinovată nenorocire de a fi produs o școală [Ardeleană] destul de numeroasă de români noi, care fără a-şi sprijini zisele cu faptele, socot că-și trag respectul lumii asupra-și când strigă că se trag din romani, că sunt romani și prin urmare cel întâiu popor din lume”); Schlözer, Russische Annalen (“Acești volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wölsche, ci vlahi, urmași ai marii și străvechii seminții de popoare a tracilor, dacilor și geților, care și acum își au limba lor proprie și cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane”); C.Cantacuzion: “Dachii prea veche a lor limbă osebită având, cum o lăsară, cum o lepădară așa de tot și luară a romanilor, aceasta nici se poate socoti nici crede”); Bocignoli (“Românii despre care am mai spus că sunt daci”)? Nu toți au trăit în comunism sau in secolul 19…

Evident, lista surselor și citatelor antice, medievale, moderne și contemporane poate continua, însă am vrut să evidențiez esența: anume că dacii nu au început să fie priviți drept strămoșii de drept ai acestui popor, drept baza sa etnică, în era comunista sau începând cu secolul 19, așa cum dumneavoastră, într-un mod eronat, sustineți, ci au fost văzuți așa, de către autorii români și străini, secole întregi, mai până în preajma “lobby-ului” Școlii Ardelene. Mihai Viteazul era numit, de pildă, de inamici, “Malus dacus”-Dacul cel rau…

Referindu-mă acum la o afirmație ce aparține doamnei Zoe Petre, respectiv că “Vreau să spun că niciunul dintre compatrioții noștri de azi nu are un stră-străbunic dac de care familia lui să-și amintească, cum nu are de altfel niciun străbunic roman cunoscut de bunicii lui; în schimb, oricare dintre noi poate avea un străbunic pe care familia l-a ținut minte, și care să fi fost grec, ungur sau armean: eu am avut o străbunică grecoaică de la Tulcea şi o bunică austriacă”.

Stimată doamnă Petre, evident că acest popor a suferit, etnic, influențe de-a lungul a două milenii, însă, repet, studiile de paleogenetică relevă o conexiune clară și strânsă a populației actuale a României cu populațiile antice de pe acest teritoriu, nu cu armenii, turcii sau maghiarii (care, de altfel, la acea vreme, nici nu se aflau pe aici), ci nu așa cum sustineți dumneavoastră, anume că “în concepţia comună naţionalismul românesc să fie strâns legat de o populaţie a cărei moştenire o „păstrăm“, semnificativ diluat, în ADN-ul nostru”.Mai mult, baza etnică a unui popor nu se stabilește prin exemple particulare.

Paleogenetica vă contrazice total și spune că nu avem deloc un ADN diluat…Iar dacă, poate, dumneavoastră vi s-a vorbit, de către bunici, în copilarie, despre potențiali strămoși maghiari, armeni sau turci, eu unul, de la ai mei, am auzit povești despre daci…Se poate să avem cu toții sânge amestecat, e normal să se întâmple asta în 20 de veacuri cu linia sangvină, dar baza etnică, elementul principal constitutiv, este cea care rămâne în conștiința colectivă, la nivel spiritual, și relevată în studiile ADN, la nivel științific. Un exemplu în acest sens: numele meu de familie este Roman. Asta mă face cumva și genetic descendent al romanilor?

În altă ordine de idei, ce ne facem cu zecile de statui ce reprezintă daci, aflate în marile muzee ale Europei, parte din ele, dar și la Roma, altă parte? Cum ne explicați modul artistic ales de sculptorii romani pentru a reprezenta niște “învinși”?

 

Domnilor istorici, sunteți în eroare, nu negăm influența romanilor

 

Ca o concluzie, aș vrea să vă informez, dacă până acum nu v-ați dat seama, că nimeni dintre cei implicați în acest demers nu contestă importanța și influența romană în spațiul carpato-danubiano-pontic, în particular, sau în cel al Europei, în general, în artă, cultură sau drept. Ceea ce noi aducem în discuție este cultura și civilizația dacilor, elemente prea puțin promovate sau explicate de cercetătorii noștri.

Refuzăm, în același timp, să preluăm termenul de “romanizare” în sensul dat de istoria oficială, respectiv romanizare etnică și lingvistică, în contextul în care vorbim de coloniști și ostași aduși sau/și recrutați din orice alte zone ale Europei, Asiei sa Orientului, mai puțin din Latium.
Să nu uităm că Ardealul a stat sub administrație maghiară aproximativ 1.000 de ani și, totuși, acolo, cele două grupuri etnice, maghiarii și românii, nu s-au influențat genetic foarte mult, interacționând, e drept, dar nu dând naștere unui nou popor.

Același exemplu poate fi dat și în cazul influenței turcești în Țara Românească și Moldova. Evident că limba unui popor suferă modificări în timp (se întâmplă și astăzi asta, când preluăm masiv cuvine englezești, depildă), nimeni nu afirmă astăzi c-am vorbi limba dacă de acum 2000 de ani, însă teoria potrivit căreia dacii și-au lepădat limba și cultura într-un interval de timp așa de scurt este una mai mult decât puerilă și ilogică.
Este greu de crezut că dacii, chiar după 106, cu o mână țineau furca sau falxul pentru a se revolta împotriva romanilor, iar cu cealaltă redactau, frumos și caligrafic, texte în latină, însușindu-și limba cotropitorului. Pentru că Traian asta a fost, un cotropitor care, astăzi, cu acceptul dumneavoastră, ca reprezentanți ai lumii academice, a ajuns erou național, așezat la loc de cinste în fața Muzeului Național de Istorie…

Vă rog să mai țineți seamă de faptul că istoria oficială, pe care dumneavoastră o suțineți, este scrisă de oameni, nu de deținători ai adevărului absolut, oameni ce au scris și au redat evenimente supuși unui anumit context politic, social și economic. Tot oameni, nu puțini, sunt și cei ce contrazic această variantă oficială, unii dintre ei români, alții străini, unii dintre ei oameni de prestigiu, cu pregătire profesională înaltă în istorie, lingvistică sau palogenetică. Dar, evident, pentru domniile voastre pleiada întreagă de surse pluridisciplinare ce vă combat teoria oficială este nedemnă de luat în seamă din simplul motiv că…nu e cum doriți dumneavoastră.

Prin urmare, domnilor istorici, vom fi deschiși întotdeauna dezbaterilor bazate pe argumentații pertinente, chiar dacaă ne contestați calitatea pe motiv că nu avem pregătirea profesională necesară. Avem același drept ca și dumneavoastră de a fi interesați de trecutul acestui popor, pentru că istoria se scrie pentru el, nu pentru o mână de oameni sau doar pentru profesori.

Ceea ce vă solicitam noi, în mod clar cerere susținută de o mare parte din opinia publică, este să luați în seamă și argumentele altele decât cele ce vă convin și le-ați înrădăcinat drept adevăruri timp de zeci de ani, iar atunci când doriți să combateți ceva public, să o faceți într-un mod profesionist, așa cum se cere unor personalități de calibrul dumneavoastră.

Dincolo de acest aspect, demersul nostru are în vedere protejarea și cercetarea obiectivelor arheologice de origine dacică de pe teritoriul României, informarea cu privire la situația acestora și mobilizarea celor tineri în vederea acordării unei atenții mai mari acestor vestigii. Dacă dumneavoastră vedeți ceva rău în asta sau în promovarea dacilor în amintirea contemporanilor, atunci nu se poate întelege decât că sunteți împotriva a orice lucru ce nu subscrie poziției dumneavoastră, indiferent cât de argumentat ar fi acesta.

Cu stimă,
Valentin Roman

136 comments

 1. Pertinent răspuns domnule Valentin Roman. Felicitări! Să dea Domnul să nu se mai fofileze istoricii de meserie și să se apuce să caute argumente în vestigiile dacice, din Munții Șureanu și unde mai sînt. Sau, să-i lase pe cei tineri și dornici de afirmare să meargă pe linia descoperirii de noi dovezi ale vieții dacilor sau tracilor. Poate ar fi trebuit să accentuați în articolul de răspuns faptul că ființa națională a poporului nostru a fost purtată de țărani, acei oameni sărmani, demni și mulți, păstrători cu sfințenie a datinilor din străbuni. În comunitățile sătești nu au pătruns străinii de neam prin înrudiri, sau au pătruns într-o proporție nesemnificativă, tocmai datorită păstrării obiceiurilor strămoșești, a limbii, a religiei, a mîncărilor și chiar a portului. Țăranii ne-au păstrat ființa națională! Ei sînt purtătorii celei mai semnificative structuri genetice coborîtoare din traco-daci. Nu degeaba zicea Blaga că liniștea s-a născut la sat! Nu degeaba Liviu Rebreanu a ținut un discurs la primirea în Academia Română intitulat Laudă țăranului român! Populația actuală a României este, în proporție de 80%, alcătuită din țărani deveniți orășeni la prima generație. Eu sînt primul copil născut la oraș, în anul 1953, din părinți ce au venit de la sat, de tineri, după război, cînd căutau de lucru. Unde, dacă nu la sate trăiește și acum majoritatea populației țării noatre? Elitele au trăit la oraș din totdeauna. La ele este mai accentuat spiritul cosmopolit. La ele nu păstrarea tradițiilor naționale este cerința primordială ci adoptarea modelelor străine. A modei. Nu mai vorbesc de boeri, nobili familii regale, unde interesele economice sau chiar politice dictau căsătoriile. Este normal ca doamna Zoe Petre să-și amintească de nu știu ce rudă ca fiind grec sau altceva. Dar așa cum spuneam mai sus, trebuie păstrată proporția. Elitele nu sînt și nu pot fi semnificative genetic pentru ființa unui popor, pentru că prin însăși natura lor reprezintă un număr redus față de numărul total al populației.

 2. Cred ca trebuie facute anumite pesiuni pentru o dezbatere publica in care sa fie implicati si oficiali ai intitutiilor statului.
  Cred c a subiectul “daci” trebuie discutat si adus in atentia publicului. Daca e necesara semnarea unei petitii ar trebui lansata

 3. Va multumesc domnule Valentin Roman pentru toata munca pe care o faceti din tot sufletul,va multumesc ca sunteti alaturi de Daniel.Dumnezeu sa-i lumineze pe toti cei care joaca dupa interesele altor indivizi care nu vor bine in tara asta.
  Respect si mii de multumiri intregii echipe.
  Cat despre statuia aceea, care nu-si are locul in fata Muzeului,daca as fi acolo asa i-as trage un picior in posterior,de sa dispara in vecii vecilor.Amin!
  (Scuze pt exprimare,dar mi se urca tensiunea cand vad aberatiile unora).

 4. tot respectul pentru raspunsul acordat.continuati,sunteti o putere spirituala sustinuti moral de multi daci din tara si din afara.

 5. Erata: Blaga zicea că veșnicia s-a născut la sat, nu liniștea, cum am scris mai sus. Și sensul argumentației este în aceeași direcție, a păstrării tradițiilor, a închistării față de influențele din afară, din acest motiv are Blaga senzația încremenirii, a veșniciei comunităților sătești. Poate mi-a fugit gîndul fără să vreau la faptul că sînt noțiuni ce generează senzații similare, veșnicia este liniștită de fapt. Este necesară precizarea pentru păstrarea exactității citatului și a sensului argumentației.

 6. Multumim de articol domnule Valentin Roman! Spiritul dac nu a pierit ci se regaseste in structura sufletului taranului roman ce-si poarta traditia din veac in veac.Sufletul romanului este ca o enclava in centrul careia este spiritul dac…ororile istoriei inclusiv comunismul au incercat sa distruga samburele enclavei dar nu au reusit decat sa o toceasca la suprafata. Interiorul s-a pastrat intact. Glorie Daciei ETERNE! Glorie Neamului Romanesc plamadit din seva DACA!

 7. Plasarea inceperii studiului dacologiei in perioada comunista este total gresita. Iata cum incepe Nicolae Densusianu cartea sa, Dacia Preistorica: “Dacia ne prezinta intru totul o extrema antichitate. Studiand timpurile preistorice ale tarilor de la Carpati si Dunarea de Jos, o lume veche disparuta, leaganul civilizatiei ante-elene, se infatisaza inaintea ochilor nostri. Inapoia populatiunilor cunoscute in antichitatea greco-romana se intinde o lunga serie de mai multe mii de ani”. Cartea este aparuta in 1913, cu multe zeci de ani inaintea comunismului, iar Densusianu si-a dedicat 40 de ani din viata documentand si scriind aceasta carte.

 8. Eu nu pot pentru nimic intelege de ce exista atatea piedici.
  Ce poate fi mai frumos pt un popor decat regasirea si reintregirea istoriei. Pamantul tarii e plin de dovezi si vestigii lasate sa zaca in pamant, in timp ce in vestul europei in jurul oricarei pietre gasite se face un muzeu.

 9. Unde vedeti domnilor daci intelepciune ,dreptate si adevar pe acest teritoriu numit ROMANIA?de ce mostenire genetica poate fi vorba la populatia actuala a Romaniei?suntem cei mai “drepti si mai viteji” dintre europeni?sa fim seriosi!daca ar fi asa ,ETOSUL dac ar fi supravietuit….

 10. Observ ca suntem obisnuiti sa etichetam tot ce nu ne convine ca fiind comunist , fascist, cuvinte cu foarte mare greutate si care au influenta asupra oamenilor si cu foarte mare efect datorita atrocitatilor si amprentei lasate in menoria omenirii! dar nu este cazul aici, domnule Piso,doamna Zoe!! Sunteti istorici formati sub bocancul sovietic si la scoala comunista ,tocmai dumneavoastra folositi aceste cuvinte!!! Aveti obrazul foarte gros !!Rusine!! Felicitari pentru articol domnule Roman,tot respectul!!

 11. Doamna Zoe, tatal, bunicul, strabunicul meu si de aici nu mai stiu, au purtat numele Condrache. Au fost romani pamanteni de pe langa Galati. Vedeti, eu nu pot sa pretind o origine greaca, pentru un nume grecesc, poate fanariot care se pierde undeva departe in negura timpului. Ma intreb oare dece nu spuneti si cati stramosi romani aveti, ori poate va este rusine?

  D-le Piso si Doamna Zoe, ce ma intriga mai mult este ca ati reactionat ca si cum cineva va pus simultan sare pe coada la amandoi. Nu credeti ca ar fi fost mai elegant pentru dvs. ca profesionisti in istorie sa raspundeti cu mai mult …profesionalism ?

  Domnilor de buna credinta, este bine sa nu se uite ca D-l Piso si Doamna Zoe, au fost formati/indoctrinati intr-o istorie filtrata mai intai de academia sovietica Stefan Gheoghiu. Probabil ca de aici si-au insusit si limbajul de lemn cu care au raspuns, fara sa spuna nimic de retinut, cu exceptia acelor epitete murdare.

  Cred ca noi, romanii, avem un ceva care ne spune ca noi nu am venit din stepele Asiei, ci am fost dintotdeauna pe acest pamant al fostei Dacii. Asta spre marea disperare a ungurilor, rusilor si a altora precum si cei doi istorici pomeniti mai sus, probabil in solda primilor.

  D-lor Roman, Roxin si Savescu continuati sa publicati documente noi, nestiute de marea majoritate a romanilor. Nu dati atentie celor ce incearca sa va denigreze munca. Progresul unei societati a venit mereu de la acei tineri entuziasti, neindoctrinati, care au fost neobositi in cautarea adevarului. Va doresc mult succes !

  Alex

 12. Asa ar trebui sa demonstram,si sa daramam isei preconcepute,sau rauvoitoare…Sustin toate Tezele despre descoperirea Adevarului indiferent care ar fi acela,pentru a rezolva odata pentru intotdeauna aceasta problema despre Trecutul istoric al poporului nostru…O idee care ma macinat din totdeauna intuitiv,a fost ca de-a lungul anilor,nimeni nu a putut reusi sa descopere Alfabetul si limba Dacilor…deci cunoscand ca Traian de fiecare data cand vorbea cu solii Daci nu avea nevoie de translator,si nefiind descoperit niciodata pina acum altfel decat Latina…cum vorbeau si scriau Dacii…am stiut sigur ca Romanii si Dacii vorbeau aceeasi limba…Inca odata BRAVO celor care se straduie sa aduca la LUMINA Adevarul despre Stramosii nostrii Acenstrali…

 13. Si daca asta inseamna la acesti istorici cica marcanti…ca daca CRED ce se sustine REAL despre Traci,Geto-Daci,si nu despre ce incearca acesti 2 INFIMI rauvoitori ai neamului Romanesc,atunci DA!Sunt Fascist,si Comunist!

 14. si eu cred ca suntem urmasi ai dacilor , imi dau seama dupa felul cum ne privesc si primesc strainii,de am fi fost urmasii romei probabil ca ne ar fi primit cu imbratisari toti europenii.dar pt motivul ca suntem daci ei europenii ne fac multe nedreptati.

 15. Bravo! Aceste articole ar trebui mediatizate mai mult, in afara de B1 ar trebui discutate si la posturile TV locale, ziare locale, in incercare retrezirii constiintei nationale.

 16. De ce simtim ca suntem mai mult? De ce m-am intors dupa 11 ani ?de occident inapoi in Romania? de ce fetelor mele respectiv 3 ani si 4 ani Daciana si Andrada, am cautat nume Dacice fara a cunosate acest demers al dumneavoastra. Poate pentru ca ceva in ineriorul nostru ne spune ca nu santem ce ni se spune ca suntem, poate suntem in negatie cine stie?

 17. Cu respect pentru argumentele aduse aici de catre adevaratii români, cu scuzele de rigoare pentru limbajul pe care urmeaza sa il utilizez, de fiecare data cand pronunt sau aud cuvantul DAC intreaga mea fiinta freamata !
  De ce, domnilor academicieni LICHELE, va hraniti cu infecta himera ca veti putea murdari, in schimbul unui pumn de bani, respectabila noastra sorginte daca, pentru timpul ce va sa vina ?
  De ce, domnilor academicieni LICHELE, v-ati procopsit cu onorabila nationalitate româna (a se citi dacica) daca nu va amintiti nici cel putin originile din care proveniti ?
  De ce, domnilor academicieni LICHELE, locuiti intr-o tara pe care o blamati la nesfârsit ?
  De ce, domnilor academicieni LICHELE, mai respira aerul sacru al acestor tinuturi nascute din vremurile nestiute ale istoriei ?
  De ce, domnilor academicieni LICHELE, nu sunteti inca plecati acolo unde v-ati vândut neamul si sufletul ?

 18. Deci voi stiti mai bine decit istoricii si arheologii nostri…Pai ce studii ati facut voi daca nu stiti nici macar ca Tracii locuiau teritoriul Bulgariei actuale, localizati exclusiv la Sud de Dunare?
  Dar de ce Eminescu daca era atit de filo-dac a scris “Voi sunteti urmasii Romei”?! De ce nu a scris ” voi sunteti urmasii Sarmisegetuzei”?
  De ce inaintasii nostri ne-au aratat clar radacinile ” toti Romanii de la Roma vin”?
  Ce spun cei doi fondatori ai arheologiei Romane, Xenopol si Parvan despre parintele protoconismului dac, Densusianu?
  – “Teoria lui Densusianu că dacii ar fi stramosii nostri si ca ar fi închegat chiar întâia civilizaţie a Omenirei arată că avem a face cu un pur product al şovinismului şi nu cu unul al ştiintei” (A. Xenopol),
  -“romanul său fantastic Dacia preistorică e plin de mitologie şi de filologie absurdă, la apariţia sa deşteptă o admiraţie şi un entuziasm nemărginit doar printre diletanţii români în arheologie” (V. Pârvan),
  -” teoria lui Densuşianu este o mitologizare şi o falsificare crasã a istoriei Romaniei, raţionalismul piere în faţa unei presupuse intuiţii a non- specialistului, doar profesionistul are o viziune de ansamblu mai bunã.” (Parvan)

 19. eu am terminat facultatea de istorie in 98 si inca de atunci am auzit spuse, mai ne oficial la o tigare, de anumiti profesori cea ce se spune acum despre romanitatea inchipuita a poporului roman.Pe de alta parte sa ne uitam cine a fost Zoe Petre si ce publica inainte de 89, oare a facut Stefan Ghiorghiu?
  De dl.Piso sincer nu am auzit???????
  Si cum pot ei sa acuze de comunism niste persoane care la revolutie aveau sub 20 de ani????
  Poate noi, cei tineri sa-i acuzam si sa-i aruncam la groapa de gunoi a Istoriei, cred ca acolo le este locul.
  Niste dinozauri care refuza sa “moara” si tin cu orice pret de scaun, lucru dealtfel intalnit peste tot.

 20. A-ti cauta radacinile avand la dispozitie atatea dovezi care nu au apucat sa fie “ascunse” nu inseamna ca ii invitam pe unguri afara din tara. Nu vad unde este “sovinismul”. Toti care sunt aici si traiesc pe pamantul stramosilor mei sunt bineveniti. Eu nu-mi doresc dacat ca toata lumea sa stie al cui a fost si este acest pamant.
  Si daca tot veni vorba de Eminescu, tot el a scris si urmatorul vers: “Cum venira se facura toti o apa si-un pamant”. Cand o sa intelegeti sensul adevarat al acestui vers genial atunci sa va puneti de-a curmezisul in calea suflului adevarului, sa vad daca o sa puteti sta in picioare.

 21. Eram pe punctul de a posta un mesaj similar dar am decis ca imi pot arata sustinerea aducind o completare la mesajul dumnevoastra.

  Simt un sentiment de dezgust total cind “academicieni si istorici” ce nu au avut curajul sa sape mai adinc pentru a afla adevarul despre originea noastra, nici in perioada comunista si nici dupa ’89, apar acum ca buruienile si cauta sa loveasca in acesti oameni deosebiti. Pesemne ca prin toate aceste descoperiri facute publice s-a atins un nerv sensibil si iata cum au iesit ca viespile la atac.

  Indiferent de comentariile “academicienilor” (precum si cel de mai jos) noi va vom sustine in tot acest demers. Mult succes in continuare si tineti steagul sus!

 22. Eu nu sunt un istoric, dar sunt interesat de istorie pentru ca incerc sa o inteleg si cred ca e dreptul fiecarui roman sa-si cunoasca strabunii, cultura si obiceiurile, cu scopul legitim de a ne pastra identitatea. Ca cetatean roman ma astept ca forurile academice romane sa-mi puna la dispozitie toate informatiile detinute pana in acest moment si mai cred ca menirea acestora este acela de a cauta noi informatii si dovezi care sa duca la completarea acestui complicat puzzle. Iar daca aceste institutii stiintifice refuza sa-si indeplineasca atributiile pentru care au fost create, nu ne ramane altceva de facut decat sa-i trimitem acasa pe cei care franeaza acest proces si sa-i inlocuim cu persoane motivate, pentru ca orgoliile unor sau altora, pe mine, ca beneficiar al acestui serviciu, ma lasa absolut indiferent.

 23. Pertinent raspuns in special pentru d-nul Piso care a folosit un limbaj cel putin jenant (poate ca limbajul a fost impus de autorul articolului din Adevarul. Poate !?…)
  Ce nu inteleg eu este faptul ca tot “tocam” pe bietii nostri stramosi aflati pe actualul teritoriu al Romaniei, cand cred ca de fapt romanizarea s-a manifestat mai ales in Dalmatia, Panonia (de unde se trag o multime de cezari), Tinuturile Dunarii sudice (aproape 1000 de ani) si deabia mai putin intens in Oltenia, Banat si Transilvania (pana la retragerea Aureliana).
  Vremea le va rezolva pe toate!
  Pentru mine nu tiu care dintre stramosi este mai important: Dacii/Getii sau Romanii dar tin sa specific faptul ca in Oltenia de sud unde am copilarit nume de persoane de tipul latin Agripina, Virgil/Vergina/Verginica, Traian, Roza/Rozica, Victoria/Victorita, Silvia/Silviu, Ovidiu si de origine daco-getica (presupun) Barbu, Bujor, Gelu, Doru si multe altele sunt des intalnite.
  Asa ca suntem urmatii si ai romanilor (prin latinitatea limbii noastre) si ai gaco/getilor (prin gene si “loc de trai”)…

  Multumesc !, Domnule Valentin Roman

 24. Domnule VALENTIN ROMAN,
  Ceea ce vad eu aici sunt DACI.
  DACI care isi apara neamul si istoria lor.Sunt atit de fericita ca am gasit acest side in care Daci minunati isi aduc contributia prin comentariile lor si dumneavoastra domnule Vasile Roman de asemeni.Asa cum bine spunea Valentin pe 1.08 in comentariul sau : Lichele !!! si numai Lichele!!!vin inca o data sa defaimeze si sa pingareasca sufletul si spiritul Dac si vor mai veni caci nu se vor opri aici.
  Ciinii latra,caravana trece !!!
  Apa trece ,pietrele ramin !!!
  Sa fie ei sanatosi domnii asa numiti istorici,Spiritul Dac nu piere si n-o sa piara niciodata !!
  Cu multa recunostinta celor care au facut comentarii pe acest side.

 25. Felicitari, am asteptat o reactie la cele afirmate de Doamna Zoe si Domnul Piso.
  Oare de ce noi românii avem aceasta comportare?
  traiesc printre straini de multi ani, si am observat cum ne ascundem originea, oare pentru ca am fost indoctrinati cu minciuni si am uitat sa fim patrioti????
  sau faptul ca nu am invatat niciodata despre ale noastre origini?
  va multumesc, celor din echipa DACOLOGICA,
  Doamna Dumitrana

 26. Daca asta ar fi fascism, atunci ar fi chiar grav… dar nu e fascism! Se numeste simplu PATRIOTISM.
  Chiar trebuie sa stam cu capul plecat? Sa fim doar capsunari si femei de serviciu in slujba altora? In timp ce tara noastra bogata este vanduta de noua “aristocratie” cu preturi de second hand? Pentru ei nu valoreaza nimic istoria, trecutul. Conteaza prezentul, adica spaga si luxul de azi.
  Cat de grav este, totusi, anti-romanismul acestor oameni, liderii societatii romanesti de azi? Parca se aseamana cu tradatorii lui Decebal… Deci ei sa stea cu capul plecat!

 27. D-na Zoe si dl Pisu nu au puterea de a se dezice de ceea ce au predat toata viata indiferent de argumentele stiintifice evidente. Este firesc ca unii istorici care si-au insusit fara rezerve o orientare stiintifica bazata pe romanizarea daciei sa fie reticenti si chiar reactionari in fata fie si a unor probe stiintifice fara tagada.
  “Adevarul despre daci” nu este numai o problema stiintfica in lumea istoricilor, este si o problema de identitate nationala a romanilor.
  Regasirea identitatii nationale poate fi un nou inceput pentru regasirea acelei calitati atribuite de antici si subminate de cei ce incearca necontenit sa ne dezbine, adica regasirea respectului de sine ca popor si redobindirea celei mai mari virtuti – “cei ma viteji si cei mai drepti dintre traci”.

  In consecinta spre disperarea d-nei Zoe P. si dl. Pisu ma regasesc in identitatea atribuita geto-dacilor si ca si un antecomentator fiinta imi freamata la azul cuvantului DAC.

 28. Parintele Dumitru Staniloae, considerat “cel mai mai mare teolog pe care l-a dat neamul românesc” se intreaba “De ce noi am rămas latini după ce am avut stăpânirea armatei romane vreo sută şi ceva de ani?”, la care tot dansul raspunde “Cred că poporul şi-a menţinut limba lui vorbită; cred că Tatăl Nostru, Crezul, le avea poporul dintotdeauna.” Mai multe in sprijinul protolatinitatii, aici http://www.veghea.ro/nr2/pag3.pdf.

 29. Buna ziua,

  Afirmatia dvs. “Deci voi stiti mai bine decit istoricii si arheologii nostri…” da impresia ca ati dispune de dovezi incontestabile. Totusi, nu citati nici un istoric sau arheolog celebru. Orice dezbatere stiintifica se face pe baza dovezilor. Altfel sunt doar vorbe goale si fara valoare… Ceea ce este pe deplin demonstrat prin afirmatia imediat urmatoare : “Pai ce studii ati facut voi…”
  Nici un om de stiinta (indiferent de disciplina pe care o practica) nu se exprima in acest fel !
  Va dezonorati singuri, Garda a adevarului.

 30. bine spus.luind in considerare numai aia ca romanii au stapinit numai o mica bucata din pamintul dacilor si numai p-u 150-160 de ani ideia romanizarii e absurda total.care popor ar fi putut asimilat in asa perioada de timp?unde mai pui pe linga asta ca invinsii sa preia limba cotropitorilor)))))

 31. Cred ca ar fi bine ca cei care se pricep la istorie sa se adune si sa discute deschis, fara resentimente, cu argumenete stiintifice si arheologice, pentru a se consolida un punct de vedere acceptat de cat mai multa lume. Este pacat ca macar in acest domeniu nu putem fi de acord!

 32. In perioada acesta de framantari puternice cand toti serpii si viermii ies la suprafata pare ca nu mai exista loc pentru adevar si dreptate…dar sunt doar zvarcoliri ale ultimilor ratati.Putem face ceva inca de acum ca sa putem ridica fruntea in lume si sa ne obtinem locul de pacificator.Iar istoria noastra, originile noastre ne indreptatesc la asta.Putem face fiecare ceva marunt, cat de mic putem noi pentru adevar si dreptate.Primul pas l-am facut fiind atenti la acest site, informandu-ne .Urmatorul pas poate fi o dezbatere publica, un memoriu inaintat Ministerului Educatiei si Invatamantului crearea unui manual alternativ de istorie, propunerea de a studia mai amanuntit istoria romanilor si pe o perioada mai lunga de timp (2-3 ani) in scoli,etc.Putem imprastia fiecare aceste idei si asta va naste in unii interlocutori macar o intrebare, si iata alta metoda de a contribui la binele nostru comun.Pentru ca restabilirea istoriei va fi baza care ne va da stabilitate pentru a ne cere locul in lume.Pentru ca istoria reala ne va da sentimentul identitatii nationale, care ne va ridica ca natiune si pe plan politic si social si multe alte planuri. Avand siguranta a cine suntem nu vom mai fi la mana oricaror manipulatori politici, corupti, etc. pentru ca vom ridica fruntea, putin cate putin, si vom cere adevar si dreptate.Restabilirea istoriei nu e doar un demers istoric…

 33. Ce erau defapt dacii si getii daca nu un neam al tracilor. Ce zice Herodot despre daci. Ca erau ce …? “cei mai viteji si mai drepti dintre traci”. “nu stiti nici macar ca Tracii locuiau teritoriul Bulgariei actuale, localizati exclusiv la Sud de Dunare?” Ei uite ca stim ca marele neam al tracilor se intindea si peste Donaris ! Pana la urma numele de daci vine de la romani, ei i-au numit asa. Daca va aduceti aminte dacii erau organizati in triburi, triburi care purtau cu onoare numele propriu in batalii. Supunerea fata de Decebal se pare ca n-a fost asa de stransa pe cat se crede. Era mai mult o alianta. Din cauza acestei aliante si a dezbinarii a reusit Roma sa puna stapanire aici. Daca intreaga suflare barbateasca a Daciei ar fi fost la Sarmisegetuza atunci sunt sigur ca altul ar fi fost deznodamantul.
  Nu puneti in gura lui Eminescu ceea ce n-a zis.

  Dintr-aceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii!
  Oameni vrednici ca să şază în zidirea sfintei Golii,
  În cămeşi cu mâneci lunge şi pe capete scufie,
  Ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filosofie.
  Patrioţii! Virtuoşii, ctitori de aşezăminte,
  Unde spumegă desfrâul în mişcări şi în cuvinte,
  Cu evlavie de vulpe, ca în strane, şed pe locuri
  Şi aplaudă frenetic schime, cântece şi jocuri…
  Şi apoi în sfatul ţării se adun să se admire
  Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subţire;
  Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman,
  Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian!
  Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi
  Să ajung-a fi stăpână şi pe ţară şi pe noi!
  Tot ce-n ţările vecine e smintit şi stârpitură,
  Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură,
  Tot ce e perfid şi lacom, tot Fanarul, toţi iloţii,
  Toţi se scurseră aicea şi formează patrioţii,
  Încât fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii,
  Bâlbâiţi cu gura strâmbă sunt stăpânii astei naţii!
  Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte fameni!
  I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!
  Şi această ciumă-n lume şi aceste creaturi
  Nici ruşine n-au să ieie în smintitele lor guri
  Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară,
  Îndrăznesc ca să rostească pân’ şi numele tău… ţară!

  La Paris, în lupanare de cinismu şi de lene,
  Cu femeile-i pierdute şi-n orgiile-i obscene,
  Acolo v-aţi pus averea, tinereţele la stos…
  Ce a scos din voi Apusul, când nimic nu e de scos?

  Ne-aţi venit apoi, drept minte o sticluţă de pomadă,
  Cu monoclu-n ochi, drept armă beţişor de promenadă,
  Vestejiţi fără de vreme, dar cu creieri de copil,
  Drept ştiinţ-având în minte vre un vals de Bal-Mabil,
  Iar în schimb cu-averea toată vrun papuc de curtezană…
  O, te-admir, progenitură de origine romană!

  Şi acum priviţi cu spaimă faţa noastră sceptic-rece,
  Vă miraţi cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece?
  Când vedem că toţi aceia care vorbe mari aruncă
  Numai banul îl vânează şi câştigul fără muncă,
  Azi, când fraza lustruită nu ne poate înşela,
  Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa?
  Prea v-aţi atătat arama sfâşiind această ţară,
  Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară,
  Prea v-aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei,
  Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi – nişte mişei!
  Da, câştigul fără muncă, iată singura pornire;
  Virtutea? e-o nerozie; Geniul? o nefericire.

  Dar lăsaţi măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici;
  Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici.
  Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei,
  Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,
  Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,
  Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!

  Unde scrie Eminescu ca intrebarea “Voi sunteti urmasii Romei?” este adresata poporului român ? Mai mult uite ce zice cateva randuri mai jos “O, te-admir, progenitură de origine romană!” Nu e clar pentru domnia voastra ca e o luare peste picior ? “Balbaitii si gusatii”, “bulgaroi cu ceafa groasa, grecotei cu nas subtire”. Nu zice ca noi suntem urmasii Romei si ca ei nu sunt. Deci clar pentru mine ca aia nici macar urmasi ai Romei nu sunt. Cu alte cuvinte nu e vorba sub nici o forma de poporul roman pentru care avea alte considerente. “In Romania totul trebuie dacizat” !
  O fi, suntem fascisti daca asta inseamna sa nu ai ceva mai scump decat pamantul tarii. Eu chiar sunt, pentru ca fac parte din generatia care inca a jurat sub drapel credinta patriei. De juramantul ala nu m-a dezlegat inca nimeni.

 34. Foarte oportuna si binevenita propunerea lui George de a deschide un dialog sincer pe marginea acestui delicat subiect.
  Dar inainte de a demonstra tot vidul fantastic pe care s-a construit mitul “Dacia”, haideti sa eliminam deja o mare minciuna, sa revenim o secunda la limba „barbarilor geti” , as dori sa imi explicati modul in care un cetatean roman cultivat, Ovidiu, expert al limbii latine in calitatea sa de scriitor contemporan Getilor de care vorbeste Herodot (care, in treacat fie spus nu a mentionat absolut nicaieri cuvintul “dacii” sau “Dacia”, daca afirmati contrariul va rog sa precizati in ce lucrare a scris el asa ceva), se intelegea cu ei, cu acesti “barbari mai salbatici decit lupii” ,asa cum este ilustrat in „Tristele” , V,10:
  ”Ei se-nteleg doar intre ei printr-o limba ce-i leaga-ntre dansii, eu doar prin semne le-arat ce vreau sa le spun. Eu sunt aicea barbar, caci nu-s priceput de niciunul, graiu latin, cand l-aud Getii, prosteste surad.”

  Daca dacii ar fi dat Romei limba latina cu siguranta sarmanul Ovidiu ar fi bunghit niscaiva vorbe, nu credeti ca e o observatie pertinenta, de bun simt?
  Astept un raspuns credibil.

 35. Nefiind specialist, nu am decât sà iau în consideratie teoriile acestea interesante, care îsi au locul lor intelectual de existentà.

  Sunt în schimb nedumerit din punct de vedere lingvistic.

  Cum putea Ovidius, latinul, sà nu înteleagà limba geto-dacilor în exilul lui de la Tomis, asa cum se plângea în scrisorile sale, dacà limbile ar fi fost similare?

 36. Domnule Valentin Roman , va multumesc pentru toate demersurile dvs. de a ne ajuta sa ne regasim demnitatea de Dac ; meritam acest lucru pentru ca le vorbim inca limba si pentru ca bunicii nostri de la munte si de la tara inca le mai poarta straiele si le mai stiu legendele.
  Este bine sa fim prezenti si sa aparam nucleul pe care il formati impreuna cu Daniel Roxin , Napoleon Savescu si toti acei minunati oameni care sustin aflarea adevarului despre originile noastre. Noi dacii , nu sintem revansarzi dar nu mai putem accepta sa fim mintiti in legatura limba noastra si cu originea noastra. Limba dacilor a fost pastrata si transmisa in familiile noastre si in comunitatile noastre de – a lungul veacurilor , in pofida faptului ca scrierea oficiala( cu caractere chirilice , slavone sau grecesti ) a fost mereu impusa de diversi invadatori sau tradatori cu rang inalt.Eu am inteles foarte clar ca prin aceste incercari disperate ( dar inutile ) a celor care au cotropit si au furat bogatiile tarii noastre ei au sperat ca dacii isi vor parasi limba materna , obiceiurile , portul si averea folclorica. Nu s-a intimplat nimic din toate astea si iata ca astazi noi scriem asa cum vorbim , spre disperarea eterna a unor purtatori de titluri academice si bani cu miros urit. Finantatorii imperiului Roman au trimis armata ( conglomerat de mercenari sau luptatori luati ” cu arcanul la oaste ” din toate tarile subjugate ) nu pentru a romaniza Dacia ci pentru a-i fura bogatiile , tehnologia inalta de prelucrare a metalelor si pentru a-i stopa dezvoltarea spirituala . Aceeasi finantatori incerca astazi sa ne convinga ca Iranul este un focar al raului si sa-si trimita legiunile ( din nou , conglomerat de mercenari de diverse natii si limbi )sa ” crestineze ” teritoriul de la Est de Babilon.
  Dacii sint si au fost un popor spiritual , pasnic , primitor , harnic si iubit de Dumnezeu . Cetatile dacice din Muntii Orastiei au fost pradate pentru a fi indepartate obiectele de cult si pentru a fi distruse ansamblurile sacre de cult si energie spirituala.
  Sint convins ca o mare parte din ” academicieni ” sint informati despre aceasta si au primit ordine de la sponsorii lor de a face totul ca marea masa de daci din tara noastra sa nu afle acest lucru.
  Toti se intreaba de ce nu face nimic Guvernul pentru a activa cercetarile arheologice si pentru a populariza adevarurile nou descoperite si pentru a proteja miile de zone arhelogice din tara noastra , Dacia. Oameni buni , sa nu fim naivi , guvernantii au o singura preocupare ; cum sa-si multumeasca aceiasi finantatori si sponsori pentru a-i mai lasa inca un pic pe Scaun.
  Eu nu sint specialist in Istoria Romaniei , nici in Istoria Limbii neamului meu Dac ci am obtinut doar o diploma de inginer electronist. Cu toate astea , am citit Dacia Preistorica a lui Densusianu , am fost la Rosia Montana sa vad poze ale Placutelor cerate de Alburnum Maior , m-am inchinat la ramasitele templelor Dacilor , nu am renuntat sa vad o placuta din zona arhelogica a Bistritei si am citit multe despre placutele de la Sinaia. Am vizitat Muzeul de Istorie de la Piatra Neamt si mi-a venit sa pling citind ineptiile scrise in legatura cu dacii : dupa cucerirea de catre romani a zonei centrale a Daciei , dacii liberi au facut tratate de pace cu romanii in urma carora dacii liberi si-au darimat singuri (!!!) cetatile din exteriorul arcului Carpatic.
  A sosit vremea sa ne deschidem ochii inimii si sa privim liber la noi , la lume la tara noastra si sa nu mai ascultam minciunile din manualele scolare actuale.
  Ne vom face orele de istorie a neamului in familiile noastre in timpul intilnirilor cu prietenii si cei dragi si pentru asta avem nevoie de oameni ca Valentin Roman , Daniel Roxin si toti ceilalti care sa ne dea incredere si curaj ca sintem pe calea cea buna.

  Traiasca Dacii liberi ! ( toti Dacii au fost si vor fi liberi ! )

 37. Va multumesc pentru acest raspuns, stimate domnule Roman, ma bucur ca afirmati clar,fara sa ezitati, ca Densusianu nu e o referinta serioasa si ca dacii/getii nu au nimic in comun cu latinii, cel putin din punct de vedere lingvistic.
  Acum, va marturisesc sincer ca nu stiu de unde aveti informatii despre limba dacilor, stiind ca nu exista nici macar o singura inscriptie in presupusa limba daca, absolut nimic, nicaieri.
  Dar nu acesta este subiectul acestei polemici, important e ca recunoasteti deschis ca limba si datinile Poporului Roman sint opera Romei latine, e un pas important spre eliminarea oricarui qui-pro-quo care ar putea genera confuzie, vazind comentariile unor compatrioti pe acest interesant blog.
  Haideti sa vorbim putin de FALSIFICAREA ISTORIEI ROMANIEI de catre regimul comunist supus Moscovei si indoctrinarea maselor care a culminat cu festivitatile decretate de Ceausescu cu ocazia a 2050 de ani de la creatia unui ipotetic Stat Dac, o pura inventie gindita in laboratoarele KGB ului.
  Dupa ocupatia sovietica si dezmembrarea Patriei de catre trupele de ocupatie, prin anii 1947-1950 discursul politic românesc se axa pe sublinierea rolului esential al Uniunii Sovietice în dezvoltarea României.
  În toate lucrările de istorie imediat urmatoare ocupatiei se afirma ca limba română ar fi de fapt o limbă slavă, sint eliminate toate certitudinile istorice si arheologice anterioare,pentru a face loc dictatului impus de Uniunea Sovietică, în România apar astfel tot mai multe institutii “orientate” de genul editurii ”Cartea rusă”, Analele româno-sovietice, Institutul Româno-Sovietic,etc.
  Prima perioadă a acestei manipulari de masa a unei puteri straine, ostila, a istoriei noastre nationale si transformarea ei dupa bunul plac al Moscovei s-a facut in forta, s-au utilizat metode de tip stalinist,inclusiv deportarea si asasinarea unor istorici care se opuneau minciunii rusesti, stă sub semnul a trei “istorici”,pioni ai Moscovei :
  -Mihail Roller (1908-1958), de departe liderul istoriografiei româneșt în anii ’50;
  -Petre Constantinescu-Iași (1892-1977) și
  -Miron Constantinescu (1917-1974),
  activisti importanti ai Partidului și responsabili cu propaganda din sfera știintelor sociale, cozi de topor vinduti Rusilor.
  “Istoricul” agent KGB Roller publică în 1947 lucrarea Probleme de istorie, scrisa de inteligentsia rusa in realitate,în care sustine că istoriografia romana e strins legata de cea a SLAVILOR,trebuia deci sa urmam si noi ideologia criminala marxistă.
  Astfel, toate lucrările anterioare nu au drept de publicare in detrimentul operelor lui Engels, Lenin și Stalin, iar adevărata istorie nu se poate baza – cum altfel?! – decât pe marxism, ”singura conceptie știintifică despre istorie și viată”.
  În același an apare “Istoria României” ,ea va deveni “Biblia” oficială a perioadei internationaliste,tezele sustinute în această carte sint,pentru orice istoric demn de acest nume, astăzi nefondate, absurde.
  Roller sustine că “teritoriul României a beneficiat de influenta pozitivă a ”scitilor”, care “au creat civilizatia fierului, adusă aici si daruita și dacilor”.
  Cucerirea romană este, evident prezentată ca fiind ceva nefast în istoria noastră, romanii ar fi inrobit Dacia, iar retragerea aureliană din secolul al III-lea a fost o eliberare de sub ”jugul roman”.
  Astfel s-au pus bazele imensei dezinformari care a culminat cu resuscitarea excentricului Densusianu in slujba Regimului autoritar si implicit a marionetistilor care in culise,din birourile KGBului de la Moscova,unde se proiecta visul imperialist al unui PANSLAVISM cuceritor,jubilau pentru ca au gasit in sfarsit o modalitate de a rupe Romania de Occident si de originile sale evident LATINE.
  Rusii au un proverb:”Daca nu poti dobori un adversar atunci fati-l prieten”, au inceca disperatii sa ne rupa din radacini, sa ne stearga memoria,sa ne lobotomizeze si sa ne manipuleze constiintele, planul lor diabolic “Romania urmasa unei Dacii parte integranta a marii familii Trace si deci inrudita cu slavii balcanici” a esuat.
  Pentru ca sintem urmasii eroilor Romani. Au tinut piept barbarilor si ne-au lasat limba si obiceiurile.
  Sa nu-i uitam.
  Cum nici dacii nu vor fi in veci uitati, alaturi de alte citeva zeci de triburi similare care locuiau acest teritoriu in acele vremuri, triburi care s-au aliat Romei sub conducerea lui Traian, constienti de pericolul barbar iminent reprezentat de alte populatii migratoare,au optat pentru Civilizatie.

 38. In plus,sursele ce ne sutin afirmatiile nu sunt neaparat romanesti,nu e densusianu,nu sunt ale unor oameni ce incercau sa distruga ‘latinitatea’ noastra si nu aveau vreo treaba cu moscova.sunt autori latini,greci,bizantini,ai evului mediu (unii dintre ei autohtoni,precum miron costin) sau savanti de prestigiu din prezent,lingvisti,antropologi etc.istoria nu este ce se invata in scoli,stimate domn

 39. Va raciti gura de pomana pe acesti filfizoni. Cultura argumentului functioneaza intre oamenii inteligenti si cu minti deschise, bine intentionati insa in fata argumentelor, cea mai usoara riposta este calomnia si insulta.
  Asadar acesti idotii utili nu valoreaza nici macar cat cerneala necesara tiparirii numelor lor. Fascist, comunist….sunt etichete generaliste folosite de cei care ori vor sa propage o minciuna, ori pur si simplu nu-i duce mintea la altceva.
  Felicitari domnule Roman pentru acuratetea, claritatea si liniaritatea expunerii! Logica, bunul simt si mintea deschisa, sunt din pacate din ce in ce mai rare printre noi astazi.
  Si intradevar nu am gasit pana acum nici macar un argument, logic sau istoric, care sa indice macar posibilitatea romanizarii Daciei. Pur si simlpu acest lucru nu se putea intampla. Haios mi s-a parut argumentul romanizarii daciilor de catre trupele auxiliare romane! Haios foc, pentru ca cei care-l folosesc nu stiau nimic despre aceste trupe.
  Auxiliari romani proveneau dintre natiunile cucerite si aveau dreptul de a-si pastra propriile arme si credinte, proprii ofiteri si limba, asadar ce dracu sa ne romanizeze aia, daca ei insisi nu erau romanizati?!

 40. Daca si PATRIOTISMUL si ISTORIA pot fi clonate si desigur desfigurate stiintific, atunci….tara in care traim trebuie sa se trezeasca din somnul paranoic in care este de sute de ani! CINE SUNTEM NOI? CINE E TARA! CINE E EL?

 41. Lichelele oportuniste,cu pretentii de savanti,au impinzit Istoria Romanilor(dacilor),de-a lungul indelungatei Istorii a acestui neam ales.Din punctul meu de vedere li se dau prea multa importanta.Nu conducatorii politici(nemernici si nevolnici) sunt cei ce au creat cultura poporului roman(dac),ci valorile morale existentiale ale poporului(munca cinstita,credinta in Dumnezeu,etc.).Ele sunt cele ce definesc si duc mai departe existenta neamului nostru.

 42. Ovidiu avea tot interesul de a stîrni mila pentru situația lui ca exilat în scrisorile sale ce urmau a fi citite de către cei ce l-au exilat. Deci nu putea fi obiectiv și nici credibil! Venea din altă lume, cu un nivel de viață mai ridicat- menționez că încă sînt țări care nici acum nu au nivelul de trai atins la Roma, în antichitate- și exagera toate relele posibile în sensul de a stîrni compasiunea. De aceea spune el că este în mijlocul unor barbari cu care nu se poate nici comunica, el care era obișnuit cu schimbul de idei. Și dacă rîdeau geții la auzul limbii latine, oare n-ar fi fost din cauza faptului că și nouă, românilor, ne vine să zîmbim cînd auzim dialectul aromân, cu acele ți-uri și țe-uri, și ni se pare că este o românească stîlcită?

 43. hai cu DACIAAAA trb sa ne recapatam adevarata identitate,orice ar fi,macar din respect pentru cei din trecut.

 44. Aceasta polemica, redusa la esenta,este asemanatoare cu “povestea” pietroiului aruncat in balta pe care 10 intelepti nu-l pot scoate.Opinia acestor istorici (de care nu am auzit pana acum, sau mai exact de istoricul Zoe Petre, am auzit doar de avocatul Zoe Petre iar de istoricul Pisso categoric nu),privind “inregimentarea” sustinatorilor dacilor in fascisti ori comunisti este gaselnita lor.CU ACEASTA IDEE INTR-ADEVAR RAMAN IN ISTORIE.De fapt un acromat nu va intelege niciodata cum sunt si celelate culori din moment ce el percepe doar alb-negru.Problema este: de ce o fac, cui foloseste aceasta sustinere a acestor (ne)istorici?Fie au in spate sustinere puternica si convingatoare (in conturi pt cateva generatii), fie fac parte din prima “ceata” pe care o alege ” Tepes doamne…”.( a se veda mai sus in slovele lui Eminescu, inspirat alese de Sabin 7 aug. 2012)Posibila solutie: simplu chiar f simplu, India a fost dominion britanic pana dupa al 2-lea razboi mondial, cand s-a intamplat ceva, mai exact o mare schimbare de atitudine din partea… indienilor desigur.E bine de stiut chiar si pentru neistorici cum suntem majoritatea, ce a spus premierul englez de atunci (W.Churkil)si cum a procedat premierul indian (Ghandi).
  Cinste celor ce s-au sesizat si luat pozitie,
  Cinste celor ce iau pozitie.
  Adevarul (cvhiar pus sub obroc) iese fulminant la lumina!

 45. Eu am stramosi daci.Sunt inscrisi in piatra la Roma.Bunicii mei aveau acasa in lada hainele de sarbatoare care semanau izbitor cu cele ale statuilor de la Vatican.Era acum vreo 50 ani.Originea bunicilor era din M-tii Apuseni.Vorba lor ca si povestile spuse atunci in copilaria mea nu vorbeau despre romani ci despre vitejii acestui pamant.Vezi pe Fat Frumos si Greuceanu.Dar viteazul vitejilor-cel care ar trebui sa aiba statuie pe principalul bulevard al oraselor din Romania este Burebista.El este unificatorul de tara si creatorul Daciei,iar dacii in istoria lor multimilenara au luptat pentru acest pamant al Daciei pe care nu l-au parasit niciodata.Cinste celor care ne fac din nou sa ne simtim mandri de noi insine si de istoria noastra pamnteana.

 46. Un raspuns pentru domnul Mircea S.
  Ovidiu era un vorbitor erudit al latinei culte, caruia nici limba greaca nu-i era straina ( ca si tuturor membrilor elitei romane). El se plangea ca nu intelege limba dacilor din Scitia Minor.
  Dacii din Dobrogea au fost influentati intr-o proportie foarte mare de imprumuturi lingvistice vechi de secole de la sciti, greci si alte popoare cu care au venit in contact (grecii aveau de 500 de ani colonii la Mare). La fel, la sfarsitul sec XIX (1877) caracterul romanesc al Dobrogei era mai mult decat indoielnic. Noroc cu colonizarea ulterioara romaneasca, facuta intr-o proportie apreciabila cu mocani din Carpati care s-au stabilit cu oile in Dobrogea.
  Provinciile mai indepartate de Carpati care sunt axa spirituala a neamului romanesc au de suferit in momentul in care sunt separate de trupul Tarii. Basarabenii care au stat 100 de ani sub rusi incep sa se considere o alta natie (MOLDOVENI?). Ardealul putea sa mai stea inca o mie de ani sub dominatie straina si tot romani se numeau pentru ca aveau de partea lor CARPATII.
  Cred ca Ovidiu nu ia cunoscut pe adevaratii daci!

 47. Legat de opinia lui lu’ Ioan Piso si lu’ Zoe Petre, spatiul de redactia a acestui site nu-mi permite sa-mi expun parerea si perioada in care ne aflam (Postul Adormirii Maicii Domnului) ma impiedica sa-mi exprim convingerile legate de aceste personaje. Altfel ar fi avut parte de niste dedicatii cu cuvinte carora nu le puteau nega nici domniile lor caracterul pur DACIC.

 48. Am fost in anul universitar 2003/2004, primul semestru student la invatamint la distanta la facultatea de istorie a UBB din Cluj. La prima intilnire cu d-l profesor Piso la cererea domniei sale de a propune teme de discutie, i-am propus aceasta tema. S-a infuriat m-a intrebat de unde am aceste informatii, i-am raspuns ca sursele sunt variate inclusiv Nicolae Densusianu cu Dacia Preistorica. Mi-a spus ca Densusianu este intr-o grava eroare si ca ceilalti nu sunt istorici si ca ar face bine sa-i lase pe istoricii de profesie sa-si faca treaba. A mai facut afirmatia absurda ca armatele romane ar fi ocupat si ultimul sat de pe teritoriul Daciei iar la intrebarea mea expresa daca au ajuns si pe Nistru a raspuns fara sa clipeasca ca da.
  Cind am vazut atita habotnicism si cu cita ura ii ataca pe cei care nu erau de acord cu varianta oficiala a istoriei noastre, am preferat sa ma retrag de la aceasta facultate decit sa am profesor un habotnic. Am povestit acest episod ca sa realizati cine este “marele profesor, istoricul de profesie” Ioan Piso de la UBB Cluj.

 49. 1. nu conteaza atat de mult interdictia data de Traian, colonistii puteau sa ajunga dupa 117; dar nu au ajuns, nu sunt atestati masiv nicaieri si nimeni nu poate garanta ca daca au ajuns nu au plecat destul de repede, datorita situatiei din provincie, dar nu numai.

  2. nu as folosi repetitia, chiar daca doriti sa intariti ceva. Cu asemenea adversari, lipsiti de buna-credinta, replica trebuie sa cada rece, ca o ghilotina.

  3. va dau un sfat amical: nu mai vorbiti de influenta romana, provocati–i sa va detalieze, concret: 1,2,3…in ce a constat aceasta influenta?
  In momentul in care le cereti sa detalieze o sa vedeti ce se intampla.

  4. daca o sa va spuna ca armatele romane au ajuns pana unde au ajuns in Moldova, Basarabia, provocati-i sa va raspunda care era miza, armatele romane nu se formau si nu angajau linii de aprovizionare decat daca aveau o miza consistenta. De regula isi asigurau flancurile si ordonau populatiilor vasale sa atace intai, pentru a-si slabi adversarii.

  5. nu este tocmai potrivit sa folositi exemplul cu imperiul otoman, …multe de explicat. Cineva care cunoaste mai bine cum stau lucrurile ar putea sa va replice ca o parte din aromanii din Albania le-au imbratisat religia…si mai sunt si altele.

 50. Simaţi Domni/Doamne,

  Înţeleg că ne divizăm căci dacă sînt extremişti cei care îi suţin pe Daci, înseamnă că cei care nu susţin originea lor sînt „trădatori de neam“, am dreptate?

 51. Se pierde mereu din vedere un fapt important, esential, si anume: romanitatea/latinitatea noastra a fost promovata de catre Scoala Ardeleana, reprezentantii acesteia fiind influentati si de catre apartenenta la Biserica Catolica, ce incerca sa isi impuna influenta in teritoriile romanesti inca din secolul 14. Zoe Petre este descalificata de catre jenanta si tradatoarea prestatie din timpul “consilierii” tradatorului ex-presedinte Emil Constantinescu – cel care cu de la sine putere a semnat Tratatul de Baza cu Ucraina, prin care a legalizat ocuparea Insulei Serpilor, fapt neacceptat de catre Sovietul Suprem al u.r.s.s.!, si a stipulat faptul ca Romania renunta la orice fel de pretentii teritoriale!
  Piso, sa nu uitam, este el insusti un bolsevic, facand liceul si facultatea si primindu-si functiile in perioada de trista amintire. Hotul striga “Hotii!”!

 52. cine promoveaza “dacii” ca popor nu e nici fascist nici comunist ci tampit si face pe plac ocupantilor . dacii era numele dat tracilor din banat .tracii is stramosii nostri si aveau aproximativ 80 de denumiri locale.nu e prea greu de gasit documentele si cui ii este lene atunci sa reciteasca lucrarea lui Herodot.

 53. Este îmbucurător că se fac demersuri pentru recuperarea istoriei noastre adevărate, pe cât de trist era, până nu de mult, faptul că românii nu aveau acces la propria lor istorie. Chiar și azi cei ce încearcă să prezinte o altfel de istorie, unde dacii ocupă un rol cu totul și cu totul deosebit de important, promotorii acestui current sunt considerați “fanteziști”, “fasciști“, care trebuie desființați spre triumful lor al impostorilor.
  Istoria trebuie rescrisă așa cum a fost ea și veți vedea ce schimbare uriașă se va petrece în țară. Noua mișcare dacologică nu îi influențează pozitiv și articulat numai pe ucenicii aceșteia, dar, într-un anumit sens negativ, și pe dusmanii ei.
  Astfel aceștia din lichele au devenit monștrii transformându-se în niște caricaturi negative, geloase și răuvoitoare, bătăioase și caraghioase, agățându-se cu dinții de latino mania care îi caracterizează, ratați tolerați fară nici o rațiune . Am fi nedrepți cu acești cãlãii intelectuali dacã i-am desconsidera. Toți sânt implicați în procesul deteriorării națiunii noastre prin dușmănia cu care ne-au distrus rădăcinile istorice inventându-ne o altă istorie, o altă cultură un alt trecut.

 54. Am avut curiozitatea de a afla ce fel de oameni cu pregatire de specialitate (istorie, arheologie) sunt membrii permanenti ai Academiei Române. Informatiile le-am cules de pe internet, nu sunt confirmate de nimeni, deci nu pot “baga mana in foc” pentru ele. De aceea doresc sa imi cer scuze inca de la inceput daca voi perpetua o informatie gresita. De asemenea nu vreau sa lezez in niciun fel vreo persoana la care voi face in continuare referire. Ca orice om care doreste sa afla adevarata istorie a poporului din care face parte sunt si eu, in mare masura… subiectiv.
  Am observat ca din cei 77 membrii titulari, 15 membrii sunt istorici, arheologi, istorici de arta, istorici ai culturii, lingvisti, istorici literari, respectiv specialisti care ar putea sa aduca lumina in ceea ce priveste tezele dacismului promovate de Nicolae Densusianu, Vasile Pârvan, Alexandru Papadopol-Calimah, chiar si Dimitrie Onciul.
  Toti istoricii membrii titulari ai academiei romane sunt adepti ai latinitatii!
  Totodata, Alexandru Zub este membru al staff-ului Biroului din Bucuresti al Fundatiei Soros.
  Alexandru Vulpe si Ioan – Aurel Pop sunt membrii ai Grupului Independent pentru Monitorizarea Patrimoniului Cultural din Roşia Montană – grup aservit intereselor Roşia Montană Gold Corporation.
  Razvan Teodorescu este francmason.
  Stefan Stefanescu este implicat intr-un scandal de plagiat.
  Florin Constantiniu este dovediti ca informatori al Securitatii, conform CNSAS.
  Marius Sala este latinolog.
  Gheorghe Mihaila este slavist.
  http://www.dacia.org

 55. cel cu numele de “garda adevarului” de mai sus nu stie ce inseamna semnul intrebarii in limba romana. du-te domnule si invata gramatica ca nu sti. eminescu intreba. era o intrebare nu afirmare. noi suntem urmasii romei?. deci el se intreba si intreba poporul roman fiindca i se parea si stia ca e ceva anormal pentru cei care sustineau latinitatea imp roman asupra noastra. si pe urma el spune. totul trebuie dacizat in aceasta tara. stia el ce stia cand spunea aceste lucruri. referitor la ovidiu si neamurile traco-getice care traiau in pont. este vorba de radacina comuna. norma ca dupa atatea secole de cand etruscii si lidienii se stabilisera in pen italica era normal ca sa nu se mai vorbeasca se catre imp roman si implicit ovidiu exact limba cap coada pe care o vorbeau traco-getii. sa nu uitam ca limba imp roman era o limba in care erau si cuvinte de-ale altor neamuri din pen italica care nu au traci. in pen italica nu au fost doar semintii tracice. in plus semitii si africanii pe care i-a adus imp roman. dar dacii si imp roman vorbeau o limba in care cuvintele nu erau identice dar apropiate.

 56. si am sa va dau niste exemple concrete.

  in latina la a lucra, a asuda se spunea adiuvans in biblia gotica pentru a lucra, a asuda este waurstwa iar pe tablite de la sinaia este asudo.

  in latina la plimbare, a strabate se spunea ambulare iar in biblia gotica este hwarbon, hwarbond iar pe tablitele de la sinaia este toberie

  in latina la a se duce este ducere iar in biblia gotica este iddiu, iddiedunu, iddiedun iar pe tablitele de la sinaia du, due, dua, etc

  in latina la a sti era scire iar in biblia gotica este stiur iar pe tablitele de la sinaia stio.

  deci cred ca se vede clar si vedeti toti cei care mai vorbiti de ce ovidiu avea dificultati in a se intelege cu getii. sa nu uitam ca in zona basarabiei si stepele ucrainei se vorbeau mai multe idiomuri. dar este evident ca intre geti(goti) si latini era o inrudire de limba. nu erau identice cuvintele dar se asemnanau. aveau radacini comune.

 57. noi azi vorbim dialectul getilor(gotilor) si nu cel al imp roman.
  si din nou dau exemplu si in legatura cu ce am afisat mai sus

  totusi scito-gotii , getii cei din nord aveau o limba oarecum mai bogata decat cei din celelate zone

  noi azi la a spune avem diferite forme: a spune, a zice, a marturisi, a afirma, a vorbi, etc

  doar in biblia gotica pentru a vorbi, a zice este litera z si anume vorbire, zicere in biblia gotica este razdai, razdos, iar pentru a adresa, a zice este si haitaza, haitaizau, haitaize.

  pe tablitele de la sinaia este zieo, zisi, zeo, etc

  in latina nu gasim un astfel de cuvant pentru o forma de a vorbi cu litera z

  noi azi nu spunem dicere ci spunem ci a zice.

  la a sti nu spunem scire ci spunem sti exact ca pe tablitele de la sinaia si biblia gotica stiur

  la a lua nu spunem levare ci lua ca pe tablitele de la sinaia

  si etc. plus ca noi avem multe cuvinte ale noastre pe care nu le gasesti in italiana de azi.

 58. sau la tarziu, a fi in intarziere fata de cineva in biblia gotica este aurtizei iar pe tablitele de la sinaia aze

  in latina nu este cu litera z ci este tardivus. iar noi astazi spunem frumosul cuvant tarziu, tarzie asa cum spuneau deci getii si nu cum spunea imp roman.

 59. si ca sa-i raspund si la alis anti de mai sus care a spus facand misto ca noi doar vrem sa ne dam ca cel mai tare popor. vreau sa-ti raspund “anti” si sa-ti spun ca suntem pe buna dreptate daca nu cel mai suntem cel putin printre cele mai tari. traco-getii au fost unul dintre cele mai puternice neamuri. si trebuie fiindca cum este acest individ “anti” este obraznic trebuie sa punem dacilor odata pentru totdeauna totul pe tava.

  strabon spune clar ca teritoriile getilor incep in apus acolo de unde se termina padurea hercinica(muntii padurea neagra) din actuala germanie de azi. si ca deci getii sunt lipiti ca hotar cu suebii

  marginea de rasarit a getilor se pierdea undeva departe in zona marii azov unde getii erau amestecati cu scitii.

  in sud traco-getii erau incepand cu moesia si pana in nord in polonia unde erau cetatile selidava, susudava, setidava. ptolomeu aminteste de trei triburi pe vistula. saboci, piengetai, arsietai.

  burebista va uni o parte din aceste teritorii intr-un mare regat. va prada de multe ori iliria pana la alpii austrieci ceea ce-l va face sa fie primejdios pentru zona pen italice. pustiind zona de la frontierele ei. ii va nimicii pe celtii boi si taurisci care vor trebui sa se retraga cati au mai supravietuit pana in galia. atat de departe a ajuns burebista cu atacul. i-a nimicit pe de-a-ntregul in zona dunarii mijlocii.
  va juca un rol politic burebista in pen itlaica in timpul razboaielor dintre pompei si cezar

  suetoniu il cearta pe tiberius care era batran de tot in anii de sfarsit ale domniei lui ca a pierdut moesia in fata getilor si sarmatilor

  decebal il va invinge pe fuscus la tapae si dacii vor impune subsiidi de plata si materiale imp roman

  costobocii pentru aproape 2 ani de zile 170-172 fac ravagii din dobrogea pana in grecia.

  si ca sa puna capac la toate si sa punem in special acum totul pe tava getii si neamurile care traiesc dincolo de
  prut vor invinge armata imp roman dupa ce trecusera si se stabilisera inca din 331 in moesia dupa ce dupa un atac constantin va trebui sa-i impaciuiasca si o parte din ei se vor aseza in moesia. alta parte in numar foarte mare vor trece prin conducatorii alateus si fritigern in moesia cand vor cere lui valens sa-i lase si pe ei. alateus si fritigern au fost conducatori si in moesia pentru neamul gotilor. ei isi vor uni contingentele si-l vor infrange pe valens la adrianopol. un adevarat macel. palma de final data imp roman. de aici inainte imp roman nu va mai fi capabila sa-si creeze o oaste decat formata din barbari

  alaric in 410 in fruntea neamurilor geti, sarmati, bastarni va prada roma. dar va cere sa nu se atinga nimeni de lacasurile crestine.

  getii vor ocupa sudul frantei si spania unde domnul alexandru busuioceanu care a fost 8 ani de zile ambasador in spania da in manuscrisele din biblioteca din madrid de scrierile regilor vizigoti care vorbesc in aceste manuscrise despre zamolxe, boruista, dicineo, diurpaneu.

  ramura estica a getilor va cuceri nordul italiei capitala fiind ravena. unde vor lasa si lacasuri crestine unde si azi au zugravite pe cei trei magi daci si femeile geto-dace imbracate in costume populare ca la noi. biserica saint apolonaire nuovo.

  generali de vaza ai ostro-getilor printre care cei mai importanti ar fi de amintit ragnaris, gripas sau costula care pe timpul regelui totila vor tine cu succes piept armatelor bizantine si ii vor infrange pe bizantinei la favenzia langa bologna de azi in renumitele razboaie gotice ceea ce-i va face pe bizantini sa trebuiasca sa mai astepte inca zece ani pana cand vor reusi sa-i risipeasca pe goti.

  getii de vest stabiliti si in occitania franta si-au lasat si ei ca si simbol stramosesc portul popular. pe care l-am vazut in niste imagini pe you tube. in localitatea in sud vestul frantei (la mazet) intr-o piata din localitate doua statui reprezentand o tarancuta si un taran imbracti in porturi populare ca la noi. in localitatea argeou de mere din sudul frantei la granita cu spania la fel am vazut pe you tube baieti jucand prin sarituri ca la noi si avand tot asa portul nostru.

  da aniti noi suntem unul dintre cele mai tari popoare.

 60. intr-adevar si strabon mai completeaza spunand ca unii dintre suebi locuiesc pana la sfarsitul padurii hercine care este aprox pana la muntii juara suaba de azi iar ca o parte din suebi cei ce sunt dupa muntii de final ai padurii hercine cam localitatea ulm de azi acei suebi de capat spune strabon ca unii sunt amestecati cu getii care au hotarul lipit de ei.

 61. cuvinte getice din limba germana

  freuen a fi fericit pe tablitele de la sinaia feri

  betragen a tagadui pe tablitele de la sinaia tagoi

  brauhen a fi de folos ceva, a se bucura de ceva pe tablitele de la sinaia bura

  shafen a face pe tablitele de la sinaia foce

  laufen a fugi pe tablitete de la sinaia fugi, fogio, etc

  heften a fi undeva, a fi cu cineva pe tablitele de sinaia fi, fio, fo, etc

  erlauben a fi slobod pe tablitele de sinaia dagi balo adunare, consiliu de legi.

  geben, gebend a da ceva, a dobandi ceva de la cineva pe tablitele de la sinaia dobisca.

 62. pt orice LICHEA sau LICHELE (dupa caz) care refuza sa isi RECUNOASCA IDENTITATEA – Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei a spus citez: “Nu putem avea viitor fara a respecta trecutul nostru” – asa zisi “istorici” romani care NU recunosc identitatea acestei natii, seva acestei natiuni, a acestui popor – NU pot fi istorici adevarati ! – sunt doar farseori trecatori

 63. Ce părere aveți atunci de impunerea înlocuirii denumirii de țăran cu cea de fermier? Va rezista în timp această schimbare sau va pieri, țăranii rămânând to țărani, ca dintotdeauna?

 64. Eu chiar nu intzeleg de ce va agitatzi de comentariile unor urmashi de fanariotzi ca Zoie (fosta zoaie, adica scursura) si Piso (da suna a nume romanesc)
  Ashtia nu sunt decit acei lefegii platitzi de bolshevici si fascishti.

  Hotzul striga hotzii, ce atzi uitat?
  Singurul argument de ,,istorici” ai lu’ Peshte Prajit: fshishtii!comunishtii! Apropo ce scrie pe diploma aceistui ,,mare istoric”? Nu cunva R.S.R? Sau Stefan Chiorghiul? Cine are toate actele facute in Republica Cacanara Socialista , dom’ prof de container? eeee????? Ia zi ce ai pupat inainte de 89? ce a fost mamica si taticu? de unde au emigrat ei aici? eeeeeeeeeeeeeeeeee? Ia scuipa tot, hai….

 65. Ince ceva: Documentarul a prezentat lucruri de bun simt si aridicat niste intrebari.Era de asteptat ca lumea academica sa raspunda cu argumenta , sa recunoasca lipsa unor informatii si sa devina interesata de dialog.

  DAR CUMPOT NISTE DETINATORII DE DIPLOME R.S.R. MINCATORI DE… FACUTI PE BANDA SA FIE CAPABILI DE UN DIALOG STIINTIFIC?

  EI TOT CE STIU E SA FACA RATZI PE BANDA, ATIT. UNDE MAI PUI CA NU SUNT DECIT NISTE VENETICI VENITI PE TANCURII, FARA COLOANA VERTEBRALA, NISTE RIME (WORMS).

  Respect pentru documentar, eprofesional facut, chiar daca politic nu place unor rime.

  Keep up the good work!!!!!!

 66. zoala in biblia gotica este wlizia pe tablitele de la sinaia zolo, zoalo.

  dupa in biblia gotica este spedumista pe tablitele de la sinaia dupi, dupo

  servitor, a maguli in biblia gotica este magiwe pe tablitele de la sinaia este magl a fi lumina pentru cineva

  haide!-vino in biblia gotica este hindarlei pe tablitele de la sinaia este ade

  a fi i intarziere fata de ceva in biblia gotica aurtizei pe tablitele de la sinaia aze

  a fi deodata, a se imbulzi in biblia gotica este bianzutan pe tablitele de la sinaia bizo

  a fi aspru, de cu zori in ceva in biblia gotica este hardizo pe tablitele de la sinaia este zora

  a se mistui in biblia gotica este aftumist pe tablitele de la sinaia este mesti

  a freca ceva, a innebuni, nebun in biblia gotica este b-nuandam pe tablitele de la sinaia este boindol

  a saraci ceva, a fi golit in biblia gotice ga-un-ledian

  cenusa in biblia gotica este azgo iar pe tablitele de la sinaia a se incalzi este azga

  a fi mic, mizilic in biblia gotica este minniza iar pe tablitele de la sinaia este zamo ceva putin, lipsit de consistenta

  vorbire, zicere in biblia gotica razdai pe tablitele de la sinaoa zieo, zeo, etc

  a povatui, a sfatui, a zice in biblia gotica este talzian

  a chema, a zice in biblia gotica haitaiziau

  a purta in biblia gotica este ga-paido pe tablitele de la sinaia este porto

  a urmari in biblia gotica este ga-umian pe tablitele de la sinaia um, umo a fi priceput, a fi atent

  seara in biblia gotica este seitus pe tablitele de la sinaia este sero

  fii, fiu in biblia gotica este frasti pe tblitetele de la sinaia filo, fi

  an in biblia gotica este atn pe tablitele de la sinaia an

  masa in biblia gotica este mes pe tablitele de la sinaia mas, mese

  a se duce in biblia gotica este iddiedu pe tablitele de la sinaia due, dua, du, etc

  a aduce in biblia gotica este attiuh, attauh pe tablitele de la sinaia ado

  a fi fericit in biblia gotica este frion pe tablitele de la sinaia feri

  a se bucura in biblia gotica este bauritos in biblia gotica este bura

  a sti in biblia gotica este stiur pe tablitele de la sinaia este stio

  a cauta in biblia gotica este sokiat pe tablitele de la sinaia este koto

  a cadea in biblia gotica este gadrius pe tablitele de la sinaia cado

 67. Stimate “Garda Adevărului”,Eminescu a fost,într-adevăr, un fervent susţinător al descendenţei dacice a poporului nostru .A plătit cu viaţa această convingere.Astăzi ,un mănunchi de oameni încearcă să-şi găsească rădăcinile şi ,din câte văd,acest mănunchi se măreşte de la o zi la alta ,şi asta pentru că în codul nostru genetic scrie ceva iar acel ceva nu poate să moară în funcţie de interesele meschine ale unora.

 68. nume gotice

  aspidio

  amara

  ispasanda, spasanda

  remisnuera

  zalla pe tablitele de la sinaia numele azola

  riquera iar pe tablitele de la sinaia guero

  monduo pe tablitele de la sinaia montueo

  respa

  winitariu

  alateus

  farnobius

  gripas

  sisebuto

  teja rege geto-dac tia-markos

  widi-goia pe tablitele de la sinaia goi

  vituls

  gainas

  costula

  egica rege get zalmodegicos

  mello

  sisiwera

  quaico

  quaifa

  bainos

  moras

  ammius

  gezaleiko pe tablitele de la sinaia gezo

  radagaisus pe tablitele de la sinaia gaiso

  uliteus

  ugnas

  sephnas

  neudis

  serbandus

  maza pe tablitele de la sinaia maizo

  teudis pe tablitele de la sinaia eudias

  tzitta pe tablitele de la sinaia donizeto

  matoigius pe tablitele de la sinaia matigo

 69. domnule Valentin Roman,

  apreciez și salut cu respect eforturile dvs de a vă lua în coarne cu niște împielițați, care se străduiesc să ne calce în picioare identitatea națională, scurtîndu-ne istoria și spălîndu-ne limba.

  susnumiții istorici de două parale, politruci, care au profitat atît înainte cît și după, sau mai ales după, se contrazic flagrant în afirmații la adresa zișilor ”dacomani” și ”tracomani”, ceea ce e suficient pentru a le demola elucubrațiile. Contradicția constă chiar în enunțul domniilor lor. Tracomanii și dacomanii nu pot fi în același timp și fasciști și comuniști, deoarece se știe că aceste orientări politice au fost și sînt în conflict. Cineva nu poate nicicum să fie și fascist și comunist simultan. Pentru asta susnumiții, deoarece eu unul nu-i pot numi istorici și nici recunoaște drept istorici de talie sau de marcă, așa cum se pretind și sînt recunoscuți de forurile tutelare, comit grava eroare de a pune semnul egalității între mișcarea comunistă și cea legionară. Asta e suficient pentru a-i descalifica de la pretenția de a se numi chiar simpli istorici, nu numai profesori doctori în istorie.

  în plus doresc să-i întreb ce părere au și ce atitudine au luat față de elucubrațiile lui Patapievici și a ICR la adresa istoriei românilor, care după respectivul și proiectul propus din banii românilor, care a costat cca 9 milioane de euro, poporul român nu e mai bătrîn decît evul mediu. Probabil șarlatanii pseudo-istorici (proiectul a constat în 16 pagini pentru care s-a plătit 1 milion de euro, iar restul de 8 milioane au fost folosiți pentru expunerea aberației pseudo-istorice prin sediile mapamond ale ICR). Faptul că nu au luat atitudine înseamnă că sînt de acord cu deformarea istoriei poporului român în fața lumii.

  și o ultimă întrebare pentru acești ”eminenți” profesori de istorie: au auzit vreodată de textele rase de pe metopele monumentului de la Adamclisi, scrise într-o scriere ”necunoscută”, pentru a se putea mistifica originea ca fiind romană atribuită lui Traian, cînd de fapt monumentul e mai bătrîn și era un mormînt comun al eroilor neamului dac? Din cîte cunosc comuniștii, sau în timpul lor, respectivele scrieri necunoscute au dispărut fiind rase de pe metopele monumentului mausoleu (mausoleum cuvînt ce provine de la numele tracului lidian Mausolus, Mausoleumul lui Mausolus de la Halicarnasus, una din cele 7 minuni ale lumii antice), pentru a se putea atribui originea lui romanilor și nu dacilor. Ce știu dînșii despre asta? În plus la această problemă din nou afirmațiile lor se contrazic cînd vine vorba de comuniști. Ori comuniștii au fost pentru dacomanie, așa cum afirmațiile lor sugerează, ori au fost împotriva ei, insistînd cu romanizarea. Asta e o neconcordanță nepermisă cînd vine vorba de sintagmă și logică cînd te referi la epoca comunismului. Comunismul nu putea fi și adept al dacomaniei cît și denigrator al acesteia în același timp. Pentru probleme de logică elementară le propun să citească Anton Dumitriu, deoarece se vede clar că stau rău de tot la acest capitol cu educația. Mai ales eseul cu Lupul Apolinic.

  domnule Roman în încheiere aș dori să iau legătura cu dvs prin e-mail. Aștept să mă contactați, deoarece se pare că avem cîte ceva în comun legat de istoria românilor. Consider că pot fi de folos. Aveți adresa mea, iar dacă vă face plăcere aștept cu bucurie.

  pînă atunci numai bine de la un pasionat de istorie adevărată!

 70. pe mine ma deranjeaza atitudinea doamnei petre & co

  mesajul pe care ni/l transmite este acela ca nici nu conteaza cine suntem , ce radacini avem, conteaza ca suntem frustrati si ca e bine sa ne revenim si ca suntem manipulati. dar doamna petre ce face? vine cu argumente stiintifice, este flexibila la cele aduse de stiinta si nu de speculatii, incearca cumva sa dreaga lucrurile sau macar este deschisa catre NOILE argumente aduse de stiinta si descoperirile arheologice? nu. incearca sa ne manipuleze dar in alt sens. acela al indiferentei, placiditatii, lipsei de interes pentru identitatea noastra, practic ne indeamna sa fim o populatie si nu o natiune. DE CE FACE ASTA?
  PLEC DE LA IDEEA CA DA, SUNTEM FRUSTRATI, MANIPULATI, cum rezolvam problema??? ne afundam in frustrari si speculatii, ne lasam invartiti de colo colo, o frustrare se rezolva prin adevar, prin cercetare, nu prin a pune pumnul in gura celor care doresc sa il afle.
  daca noi avem aceasta nevoie de a afla adevarul si de a iesi din zona tulbure a speculatiilor, de ce se opune doamna petre? de ce sanctioneaza aceasta nevoie? ce ofera ca istoric? explicatii batranicioase si depasite, teorii froidiene care nu mai sunt de actualitate si tot felul de alte amatorisme de care suntem satui.
  este lipsa de respect ceea ce face, atat fata de noi, ca romani, cat si fata de profesia pe care o are.
  genetica nu este frustrata, nu este speculativa. chiar e atat de depasita de realitate?

 71. cuvinte din limba suedeza de astazi:

  matian- a manca

  flickan-fata, fiica

  erbujuda-a da, a darui

  smitern-a fugi, a merge

  flyen-a fugi

  papa-parinte

  tappa bort-a pierde ceva

  agera- a fi ager

  greta- a se tangui

 72. trebuie tinut mare cont de acest regat mare sau chiar imperiu gotic de la carpatii orientali pana la caspica si care era un conglomerat format din: geti(geti autohtoni cat si geti veniti din scandinavia), sarmati, bastarni. posibil si carpi

 73. multi ii numeau pe acestea si sciti. dar acestea in special erau masagetii stramosii care ajunsesera sa colinde drumuri lungi pana in scandinavia. suedia si apoi danemarca. scitii in speta cei din stepele ucrainei, marea caspica erau europenii blonzi clasici.

 74. Va doresc multa putere si intelepciune,in lupta de a scoate adevarul la suprafata.Imi doresc ca intr-o zi,sa va pot ajuta mai mult decat o pot face acum.Sunt mandru ca sunt urmas al dacilor,si ca am copilarit pe aceleasi meleaguri ca Stefan cel Mare.

 75. acum lumina sfinta dacika universul dacik si spirtul lui nu poate fi oprit de omenii raufacatorii .FAPTUL CA AM REVENIT LA NUMELUI FIRESC=DACIA/DACI-[DACI-GETI]=25OCT.2012 ESTE DATA REVENIRII-REINVIERII NUMELUI MILENAR DACIA/DACI.SA NU NE CIRCOTIM -FIECARE CU PAREREA LUI -NOI SINTEM DACI- SINTEM RENUMITI PRIN OMENIA NOASTRA MILENARA.IN AN .2012 CIND SAU IMPLINIT 1650 ANI =DE CIND NUMELE DACIA/DACI FUSESERA INTERZISE[362AN,D.C.IMPAR.ROMAN-apostatu-a emis lg.interdictiei-LEGEA INTUNERICULUI].LA MULTI DACIA-LA MULTI ANI DACI.[VZ.pe gugal schimbarea denumirii tarii din rou…in DACIA].PACE/UNITI VA[ASA NOI CU BASARABI DACI-ne am unit]

 76. i-a uite ce spun englezii. totusi inca o data se vede ca englezii sunt cei mai corecti din occident si care nu se feresc sa ascunda adevarul. si asta fiindca vorbeste dacismul din ei. ei fiind in parte si urmasi ai dacilor colonizati in britania de catre imp roman dupa ocuparea britaniei si apoi urmasi de alt val dacic vikingi.
  si iata ce spun: The concept of a Gothic people is strained. Rather the concept of a multi-ethnic grouping must be advanced. The Goths from earliest times interacted with other Germanic peoples, certainly the West Germanic peoples that became the English and Germans, and the North Germanic peoples of Scandinavia. Much of the Gothic area was also a Slavic area, and contemporary writers used Gothic to describe both Germanic and Slavic peoples. Goths came into contact with Lithuanians. Greek populations certainly lived among the Goths. From the sixth century there is enormous interaction between Gothic and Latin populations, as well as other Germanic groups – for example the Ostrogoths with the Lombards in north Italy.

 77. acestea sunt defapt cuvintele vechi in care getii si scitii isi cinsteau stramosii si regii in poeme si cantece incepand din cele mai vechi timpuri. exemplu: prisca

 78. Inima are cel mai puternic limbaj pentru că dragostea e mai tare ca moartea. Învinge uitarea. Nu sunt poveşti. Sunt adevăruri. La fel ca moşul din povestea care circula la noi în sat. Moşul din Bucovina care spunea că ne tragem din dacii neam de Carpi, un neam de daci puternici şi aprigi care umpleau codrii vechi, iar la ananghie sau când vremurile o cereau, o parte aleasă dintre ei se transformau în lupi. Umblau atâtea poveşti despre oamenii lup la noi în sat că iarna uneori, în pustietatea albului permanent şi tăcut, te temeai să ieşi chiar ziua în amiaza mare pân’ la pârău după apă. Moşul din sat avea un nume. Gheorghe. Dar i se spunea Lupu. Am aflat peste ani de ce. Dacă cineva străin de locurile noastre vroia să afle care-i treaba cu munţii ăştia despre care se spunea că erau cutreieraţi de oamenii lup, moşul le răspundea la toţi ”Vii dumneata la mine, stai o săptămână. Te duc să vezi ce-i de văzut. Muntele nu se poate povesti. Trebuie sămţit”. L-am cunoscut la rându-mi, încă mai trăia când eram studentă, l-am întâlnit o dată vara. Am stat cu omul acesta aproape un ceas, acolo, în picioare, la margine de pădure. Nici o clipă nu a încetat să privească suspicios de jur împrejur, mereu cu mâna atingându-şi câinele negru. Pe câinele său îl cheamă tot Lupu. Lupu era un om al pădurilor. Povesteşte totul într-un fel ciudat, fracturat, spart în bucăţi. Am aflat aproape totul despre lupi, dar nimic despre oameni sau despre el. Lupii au o singură “păreche”, toată viaţa. Au cărările lor pe care merg prin zăpezi şi cărările astea uneori se transformă în tuneluri. Sunt lupi care ştiu merge pe sub zăpadă. Dacă un singur om a călcat vreodată o asemenea cărare, lupii nu mai calcă pe-acolo. Tot el spunea că lupii nu atacă pe oricine, numai pe aceia care sunt “ursiţi”. Puţini sunt oamenii ursiţi să moară de lupi, iar aceia sunt cei care au păcate grele, nemărturisite, de care Dumnezeu vrea să-i scape, din motive numai de El ştiute.

 79. iata de ce in moldova de iarna se imbraca costume de ursi, capi de lupi, masti, etc. costumele cu cap de urs si lup de la neamul carpilor care infricosau imp roman printr-o astfel de imbracaminte iar mastile pe filiera neamurilor costoboce si slave.

 80. Fratilor eu ma asteptam la actiuni de genul acesta, deoarece gruparea care va lucreaza pe din dos e o grupare care sustine violent si agresiv dacismul si cine nu e cu ei si nu injura ca ei devine automat inamic al Romaniei, ba mai mult socialistii de stanga combina nationalismul cu dacismul astfel incat sa atraga “simpatizanti”…de fapt aceasta metoda e doar o simpla metoda de propaganda si continuare a politicii de stanga initiata de Ceausescu.

 81. Ca un istoric ce se pretinde, ar fi putut veni cu niste argumente demne macar de-un copil de gimnaziu.. Nu ma face decat sa cred ca asa-zisi reprezentati ai Ministerului Educatiei in general, nu sunt decat niste tampiti ce ocupa niste functii, si care, evident, n-au nimic de-a face cu istoria! Credeti ca s-a mai documentat careva dintre ei, asa cum o fac tot mai multi, in special dvs pentru aceste documentare?? Eu nu cred ca au nici timp, dar mai ales interes s-o faca. Avem un Guvern si ministere corupte pana-n maduva oaselor, vandute divereselor organizatii europene si internationale. Or sa nege orice alte descoperiri, sunt mari secrete pe care tin cu dintii sa le pastreze asa. Pentru ca sunt obligati s-o faca.

 82. Felicitari domnule Roman, raspunsul dumneavoastra a fost prompt si la obiect, foarte bine argumentat si de bun simt.In acest fel ne dati curaj si convingerea ca vom birui. Dusmanul pare neinarmat, atata timp cat ataca cu strabunicii greco-austrieci ai doamnei Zoe Petre.

 83. Dati-i inainte ! Tot asa !
  Niste ingamfati comunisti , ne catalogheaza pe toti cei care ne simtim DACI ( d’aci ) , cum le vine lor la gura , fara sa aiba nici un argument valabil …
  astia sunt academicieni ?
  Mie imi par niste amatori jalnici si patetici …
  sau poate sunt doar vanduti , ca multi alti de prin cercurile ” inalte ” , ca sa ne fure si sa ne distruga identitatea nationala.
  DEGEABA !
  DACII SUNT AICI SI N-AU PLECAT , DE FAPT , NICIODATA !!!

 84. Buna ziua,

  As putea prelua articolele scrise pe adevaruldespredaci.ro si publica pe unul dintre domeniile mele, specificand bineinteles sursa / autorul de drept cu linkuri catre adevaruldespredaci.ro. In acest fel cred ca ar avea mai multe persoane acces la aceste articole si informatiile publicate ar fi mai bine mediatizate.

  Lasati-mi va rog o adresa de email sau un numar de telefon pentru a putea comunica mai usor.

  Multumesc,
  Bogdan

 85. Dragii mei,

  Va scriu dintr-o insula a arhipelahului indonezian unde lucrez ca lider al i=unei echipe internationale de ingineri ce acorda consultanta pentru edificarea unui proiect de cateva zeci de milioane de dolari; am facut precizarea aceasta pentru cei care mai cred ca altii pot fi mai buni ca noi.
  M-am hotarat sa va scriu si pentru ca am avut neplacuta surpriza, ca in urma cu cativa ani sa vizitez Sarmisegetuza Ulpia Traiana si sa aud din gura custodelui ca dansul este mandru ca este urmas al romanilor. Oare la fel ar fi spus si daca era custode la Sarmisegetuza Regia? Ca dansul si ca si alti istorici -din pacate, poporului asta i-au rescris prea multi alogeni istoria- cum sunt dl. Piso si d-na Petre trebuie luptat cu argumente solide, cum sunt studiul de paleogenetica al prof. Rodewald sau testamentul imparatului Traian, adus la lumina de istoricul spaniol Jesus Pardo, in cartea sa “Eu, Marcus Ulpius Traianus” aparuta la Editura Planeta in Barcelona in 1991.
  Oare ce istorici sunt acesti cetateni romani (caci ROMANI nu sunt) de ignora lucruri atat de evidente ca cele descoperite de Jesus Pardo.
  Si fiindca a venit vorba de istoricul spaniol, pare un gest divin ca tocmai un om ce poarta numele lui Hristosului a facut aceasta descoperire.

  Domnule Valentin Roman,

  Tocmai ca vorbim de Fiul lui Dumnezeu, cred ca este cazul sa cerem si Bisericii Ortodoxe Romane sa participe cu armele specifice acesteia -si, slava Domnului, are suficiente!- la acest – nu cred ca exagerez deloc – RAZBOI. Ca Biserica are arme si mai ales soldati extraordinari o dovedeste urmatorul text dintr-un interviu al celui mai mare teolog care l-a avut acest popor, Dumitru Staniloaie: „Nicio limbă nu este atât de latină ca
  limba noastră!”
  Eu cred că trebuie să rămânem în creştinismul de la început, poporul roman s-a precizat ca popor român prin creştinism. Vedeţi Faptele Apostolilor capitolul 16:9-12, unde Sfântului Apostol Pavel fiind în Troia are un vis în care i se arată un macedonean zicându-i: „Treci în Macedonia şi ne ajută; treci Bosforul şi te du, căse deschide o poartă nouă”. Şi a ajuns în Filippi care era colonie romană – vers.12
  Deci noi avem creştinismul înainte de Roma; la Roma a mers Pavel abia după aceea, când este dus, legat şi închis. Şi la Roma vreo 200 de ani nu s-a vorbit limba latină, ci limba greacă. El spune că aici era
  colonie romană. Iar noi avem termeni latini proprii, nu de la Roma, de dinainte de cei care s-au format la Roma.
  Eu zic că noi suntem proto-latinitatea. Nicio limbă nu este atât de latină ca limba noastră; este foarte apropiată de limba latină scrisă. Avem cuvintele latine cele mai substanţiale, cele mai pline de sevă, de exemplu: inima este de la anima, noi spunem Atotţiitorul, traducerea exactă după „Pantocrator”, în Occident ei zic Atotputernicul. Atotputernicul e mai rece, Atotţiitorul parcă teîmbrăţişează. Noi zicem Tată, ei zic Pater. Tată parcă-i altfel. Noi zicem Fecioară, ei zic Virgo, mai fizic. Ei zic „regnum” –stăpânire, parcă mai lumeşte; noi zicem împărăţie, parcă mai plină de taină, de
  basm. Noi zicem biserică de la „basiliki”, adică clădirea împărătească. Hristos e Împăratul. Ei zic „ecclesia”; iar toţi termenii aceştia au trecut la popoarele din Occident de la Roma, dar la noi nu. Şi ceva
  din duhul acesta răsăritean, de taină, se vede în toate cuvintele noastre.
  Noi nu le-am luat de la Roma! Noi avem o limbă proprie! Latină, dar proprie! Noi am fost protolatini, aici s-a format latinitatea. De altfel, caracterul nostru latin nu e străin de vechimea fiinţei noastre de traci. Învăţatul vienez Tomaschek, în lucrarea sa „Über die Bessen”, tipărită la 1880, spune că besii erau traci şi dincolo de Bosfor se numeau biti, iar capitala Bitiniei era Troia, de unde nepotul lui Priam, după ce grecii înving, pleacă (evident că nu singur, ci cu corăbii şi cu mulţime) şi întemeiază Roma.
  „Latinitatea primă şi cea mai curată a
  fost aici”
  Eu cred că aici a fost protolatinitatea! Latinitatea primă şi cea mai curată a fost aici. Sfântul Apostol Pavel a tradus în limba asta care se vorbea aici. De ce noi am rămas latini după ce am avut stăpânirea
  armatei romane vreo sută şi ceva de ani? Aşa de repede îşi pierde un popor limba? De ce n-au devenit latini grecii? Sau cei din Asia Mică? Sau cei din Egipt? De ce numai noi? Tracii aceştia se întindeau foarte
  departe, se întindeau dincolo în Bitinia, până în Frigia şi s-au întins în toţi Balcanii, pe urmă până-n nordul Carpaţilor. Poate împrejurările, sau poate nu ştiu ce fel al nostru de a fi prea îngăduitori, ne-am împuţinat aşa teritoriul. Bălcescu spune că atunci când a ajuns pe un vârf de munte, în Bulgaria, de jur împrejurul lui erau numai
  români.
  Pe de o parte avem luciditatea aceasta latină, cum nu o au slavii, dar avem pe de altă parte un sentiment al tainei, cum nu-l au nici francezii, nici spaniolii sau italienii. Şi la germani şi la englezi limba
  latină se folosea, dar nu a înfiinţat limba vorbită. La noi limba liturgică a înfiinţat limba vorbită. Şi de aceea şi cuvintele
  noastre au alt înţeles: noi nu spunem „convenţia”, noi spunem cuviinţă, şi ce deosebire mare este! Multe s-ar putea spune despre cum e de influenţată limba poporului.
  Cred că poporul şi-a menţinut limba lui vorbită; cred că Tatăl Nostru, Crezul, le avea poporul dintotdeauna. Şi sunt cuvinte latine, foarte puţine cuvinte slave sunt; n-am fost influenţaţi de slavi. „Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul – Făcătorul, nu Creatorul, e altceva – Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor
  tuturor şi nevăzutelor”. Unde-i cuvânt slav? Aproape că nu e cuvânt slav, decât Duhul.

  Va multumeste pentru atentie, un urmas sigur al dacilor (dupa nume) dar si cu ceva sange roman, pe bunicul matern il chema Marcu…o prescurtare a numelui imparatului Traian.

 86. Piso zice că sustinatorii ideii daciste inseamna fascism si comunism? Păi, eu am făcut școala sub comuniști care mia-au împuiat capul cu bădita Traian si cu de la Ram ne tragem.Copiii mei tot asa au invatat la scoala comunista.El unde afacut scoala, ca e batrin ca mine?Nu mai tine minte?
  Daca Piso si Yoe Petre spun asta inseamna ca spun prostii. Vor probabil sa sperie pe eventualii savanti care ar abordasa astfel problema.Asa faceau si comunistii: cum zicea unu altceva se gasea imediat cite un corect politic de atunci sa zbiere ca respectivul e vindut imperialismului american.

 87. DOMNILOR DOAMNELOR DRAGI TINERII LUATI HIDOASA STATUIE CE BINTUIE ORASU LUI BUCUR…sau pumeti tamiie la picioare ca fuge singura la sorin sau la teodore…cu respect …

 88. “Cu stima”, domnule Roman? Cata stima puteti avea fata de niste indivizi care, dupa zeci de ani la catedre universitare, se reped ca fetele mari la asternut sa puna etichete, fara sa aiba minima curiozitate sa stea de vorba cu cei ce sustin un punct de vedere diferit? Cata stima trebuie sa aveti fataq de niste indivizi care merg pe principiul ca, daca un punct de vedere este diferit de al lor, el nu numai ca nu trebuie promovat, dar trebuie si demonizat, prin etichetarea care sa creeze repulsie? Cata stima trebuie sa aveti pentru niste indivizi care uita extrem de convenabil principiile de baza ale stiinjtei pe care o predau la o catedra universitara de cativa zeci de ani? Nu va intrebati cum au reusit, in aceste conditii, sa ramana la acea catedra universitara, si cate generatii de tineri au schilodit mental cu asemenea gen de abordare? Pot intelege ca politetea va caracterizeaza…fundamental. Dar si politetea are o limita.

 89. Stiu mai multi care sub pretextul scoaterii de sub pres a racilelor si minususurilor neamului romanesc procedeaza antinational, de fapt, exact precum ciungii care cersesc, isi exhiba infirmitatile in fata lumii in speranta unui beneficiu. Dar nu o fac inconstient, crezand sincer in initiativa lor ci sunt cozi de topor, lichele si nemernici care stiu bine ce fac.

 90. Mai zilele trecute, l-am întrebat pe popa din sat, cum stă treaba cu vigoarea bisericii ortodoxe române, de a canoniza o pleiadă de sfinți străini de poporul notru, de care unii nici nu au auzit! Răspunsul a venit dezarmant: Tata Ben; acum sfinții se fac pe bandă rulantă…Parafrazându-l pe popa meu din sat, trag concluzia amară că și academicienii din zilele noastre se fac tot pe bandă rulantă! Ce caută acest Piso, care, dacă e de sorgintă maghiară se citește PIȘO, în ditamai forul academic?!

 91. Frumoasa replica domnule Valentin Roman poate asa inteleg si domni profesori de istorie ca aceasta se face nu se scrie si se agumenteaza cu dovezi, lucru ce dumneavoastra ati facut si ceilalti colaboratori ai dumnaevoastra la fel isi sustin ideile cu dovezi.FELICITARI TRAIASCA DACIA MARE

 92. extraordinara prelegere.sunt atat de mandru ca sunt urmasul celor liberi din muntii Maramuresului…haida dna si dnule istoric sus in Maramu”si zine la noi ca pamantul si limba nu sunt ale noastre..si ii vedea cat suntem de ,,umili,,si ,,respectuosi,,..nu ne-au cucerit romanii ,nu ne-au plecat comunistii..acolo pamantu e din vechi a nost”…(stiu grai si scrie pa limba domnilor ca si io am scoala..da ase vorbim noi acolo sus si domne iuti si iubitori de sanje is barbatii..)VOLUNTAR PENTRU DACIA…MULTUMIN DOMNULE ROMAN …

 93. Mulțumesc domnule Valentin Roman, este exact ce cred și eu, este un răspuns care m-a făcut mândru de faptul că sunt dac.

 94. Daca acest tradator al istoriei si al tarii in care traeste a ajuns emerit doctor al istorie antice inseamna ca ori sa ars in fund cu ungurii si cu tot vaticanul ori a dat bani cu nemiluita. un om fara coloana si fara pic de de demnitate.De ce nu te muti u in Ungaria si sa faci istoria alora de ras ca la asta te pricepi. Meriti scuipat si batjocorit de tara asta de romani.mai bine ai pleca ca ai avea zile mai usoare……!!!!

 95. nu shtiu daca atzi aflat dar Ovidius Publius Naso a scris shi in limba geta niste poezii care s-au pierdut…. e adevarat ca a fost impresionat de “barbarii getzi ce vinul inghetzat il manca” dar i-a trecut repede shi sunt marturii ca a fost in vizita pana spre actualul Ramnicul Sarat… daca mi-aduc eu bine aminte shi nu-mi joaca memoria feste, ca la varsta mea se prea poate…. dar plapandul roman exilat in inghetzatul Tomis, a avut cuvinta de lauda despre getzii de acolo…

 96. …Un mic exemplu în acest sens ar fi studiul de paleogenetică realizat la Hamburg, ale cărui rezultate au fost prezentate public în primul nostru documentar…
  – unde sa citim la concret despre rezultatele acelui studiu secretizat? cum poti fi de acord numai din cateva cuvinte de referire si incuviintare. dati studiul pe fata, stiinta a avansat mult in acesti ani. si atunci ori ca e studiu care merita, sau despre care se bate apa in piu…

 97. Excelenta lectie de istorie domnule Roman, pacat ca sânt prea putini cei care va citesc si asculta, tot ceeace faceti pentru poporul nostru intr-o buna zi ve-ti fi rasplatit

 98. Securist mic ce esti ? Ai iesit singur din gaoace sau te-au trimis sefii? Spune-le sefilor tai, ca atata timp cat ramanem aici si vorbim inca mai pot sa manance paine. Fratilor a ajuns timpul faptelor. Cu stima si respect.

 99. Tovarase Piso , iti sugerez sa te bucuri cat mai ai timp de prostiile pe care le versi din tine. Vremea fiarelor se apropie de sfarsit, Vremea oamenilor sta sa inceapa iar tu ai decis deja de ce parte esti.

 100. Nenea asta nu are nici o farama de spirit nationalist, personal nici nu l-as baga in seama, cred ca si de asta s-a ofticat ca nu-l baga nimeni in seama. Adevarul o sa iasa la lumina, si o sa se dovedeasca ca noi nu suntem europa de est, ci centrul europei, atat ca origine si civilizatie cat si geografic vorbind.

  Istoria a fost rescrisa de “personalitati” de genul Piso.
  Sunt o groaza de asa zisi scriitori si istorici care doar denigreaza, si sustin ca noi nu avem nimic deosebit, ca Stefan cel Mare si sfant era un om “mic”, ca noi nu avem eroi nationali etc… Autori de genul asta nu trebuie sa-i citim. Si ei vor disparea si nu vor mai avea influenta de nici un fel. Sunt atatia oameni si autori care au stat in umbra si au fost marginalizati, care au cercetat si au scris despre adevaratele origini ale noastre, pe aia trebuie sa-i citim, sa-i promovam si sa-i scoatem la lumina.

 101. Multa stima si respect ptr. oameni ca dumneavoastra ma simnt mandru ca sunt ROMAN sper din tot sufletul ca Dumnezeu sa va inspire si sa tapetati istoria noastra a Dacilor peste tot in lume, multi oameni adevarati vor fi multumiti sa cunoasca acest adevar ascuns de niste catei fanfaroni buni de nimic.Mult noroc si putere de munca,toti cei ca dumneavoastra suntem alaturi si va sprijinim.

 102. Unii istorici oficiali au decis: susținătorii dacilor sunt fasciști sau comuniști!” un articol de excepţie în care Valentin Roman, autorul acestui articol, reuşeşte să spună lucrurilor pe nume, cum s-ar zice pune punctul pe “i”vizavi de atitudinea total rigidă a mediului academic românesc faţă de adevărurile istoriei antice şi valorile spirituale ale neamului nostru. Aveţi RESPECTUL meu pentru conţinutul acestui articol, d-le Valentin Roman!

 103. Dacii eru comunisti dar nu stiau ca sunt iar Berlusconi este urmasul imparatilor romani, a adus prosperitate in Italia si a inventat “bunga bunga”(si cu romanasele)!

 104. la noi nici nu exista nici macar dialecte. eventual se poate vorbi de accent nu de dialect. cei din moldova au un accent getic mai pronuntat datorita faptului ca acea parte nu a avut deloc legatura cu imperiul roman. si lituanienii care sunt geti au accent ca cel din zona moldova. iar partea de vest-centru a lituaniei se numeste provincia samogetia

 105. unii prosti sunt platiti sa minta chiar daca se fac de ris astia doi sunt prosti ca asa vor ei pai daca cineva vine cu un argument tu destep vii si ii dai in cap cu el ca nu ete asa ca cine nu face ca tine este impotriva ta halal istorici doar copoi care se gudura doar la ce li se arunca de mincare pe jos cu istorici destia ne trezi peste noapte turci nemti unguri si cine mai stiu eu ce

 106. a spus cineva mai sus ca sunt dialecte foarte multe in italia, franta, spania, belgia, olanda dar a uitat. adaug eu. mai ales in germania sunt multe foarte multe dialecte am citit despre germania si mai mult de atat se si inteleg greu fata de noi unde dialect inseamna unele cuvinte diferite dar multe altele si mai ales cele de baza sunt comune la toate zonele din romania.

 107. Ioan Piso,după părerea mea,este posibil să fie rudă cu Itzic și Ștrul,care sunt cei mai mari FALSIFICATORI de istorie,cei mai mari ȘARLATANI,cei mai mari CRIMINALI ai istoriei,care de regulă acționează DIN UMBRĂ.Toate războaiele locale sau mondiale,toate crizele economice,SUNT OPERA LOR !!!.Comunismul,fabricat în Rusia,este opera lor.Degringolada economică,politică,religioasă și mai ales morală,este opera lor.Incultura,drogurile,violența,prostituția,crima la toate nivelurile,șantajul,corupția,sunt promovate de către ei în toată lumea de 5000 de ani.Eu îi numesc copiii DIAVOLULUI.În țara noastră și-au românizat numele și s-au infiltrat în toate instituțiile în funcții de conducere și ne-au sugrumat ! Guvernatorul Băncii Naționale,(neam de-al lui Itzic cu nume românizat),de 24 de ani FURĂ din vitseria statului ZECI DE TONE DE AUR. Nu-l întrteabă nimeni.Cine ar trebui să-l întrebe sunt tot neamurile lui Itzic și Ștrul!!!.Soluția ? ȚEPEȘ !!!!!!!!!.

 108. Tovarăşii Piso şi Zoe sunt disperaţi.
  Azi, profesia de ,,farsor ştiinţific” a devenit foarte dificilă.

  Vine un dacist ca Valentin Roman şi îţi aduce atâtea argumente că daciii nu au fost romanizaţi. Că interesul pentru strămoşi este un lucru firesc la tinerii oricărui popor din lumea asta. Şi că nu-i şede bine unui reprezentant al zonei academice să adopte un discurs unde nu există niciun argument ştiinţific, în schimb abundă etichetele manipulatoare.

  Iar farsorii ,,ştiinţifici” trebuie să stea în buncărul romanizării şi să sufere.
  Ori, suferinţa lor este foarte mare. În lipsă de argumente ştiinţifice sunt nevoiţi să arunce în oponenţi cu aceleaşi etichete răsuflate: ,,dacomani”, ,,tracomani”, ,,ignoranţi”, ,,fascişti”, ,,analfabeţi”. Care nu mai au nicio putere asupra tinerilor. Şi care arată doar cât de găunoasă este teoria oficială a romanizării. Şi cât de rupţi de realitate sunt servitorii ei.

 109. Ma bucur enorm de mult ca acest concept de scormonire a istoriei scoate la lumina ,edeei ,concepti si controverse despr originea noastra Dacica ! Ma aplec cu veneratie ,in fata istoricilor si cercetatorilor de azi si de intodeauna de a demonstra ca suntem urmasii unei istorii milenare a unui popor viteaz si demn ,cum sunt Dacii ,Getii ,Gotii ,Gipizii si chiar Scitii .Nu este permis sa mai lasam dusmanii ,streini si cartitile imperialiste sa mutileze istoria noastra .Ce interes ari fi avut Austriecii ,Ungurii ,Evreii ,Germanii ,Francii ,Romanii ,Slavonii ,Turcii ,,,etc ,Sa scoata la lumina ,adevaruri despre poporul Dac ,pe care l-a subjugat,cotropit si jefuit ,milenii de-a randul ! LE PUTEM INPUTA CA AU FALSIFICAT ISTORIA NOASTRA CU SCOP ,MARSAV ? Vina o poarta si liderii vremurilor ,care mai mereu au fost straini poporului Dac ,mergand pana in zilele noastre exemplu Iohannes !

 110. Istoria tarii din antichitate si pana in prezent sa fie transpusa de pe pozițiile valorilor si principiilor democratice contemporane EUROPENE, dar nu a ultra-naționalismului si egocentrismului naționalist din dictaturile de trista amintire.
  Sa înceteze IDEALIZAREA Imperiului Sclavagist Roman, care cică ar fi adus “civilizația” in cei 165 de ani de ocupație imperiala, soldata cu jaful celei mai mari cantități de aur si argint jefuite in războaiele de pe Terra, cu genocidul bărbaților daci si violarea femeilor dacice, cu zeci de mii de prizonieri daci duși in sclavia romana. Sa înceteze venerarea lui Traian, conducătorul armatei imperiale COTROPITOARE. Numele călăului Traian nu poate fi pus la egal cu numele jertfei sale – a lui Decebal si basorelieful lui Traian se cere coborât de pe Arcul de Triumf. Romania sa renunțe la imnul sau in cinstea unui ocupant si cotropitor sclavagist. In niciunul din statele apărute pe teritoriul provinciilor romane elementul imperial roman nu este considerat ca element de baza in formarea popoarelor si limbilor autohtone, la baza se ia elementul autohton plus influența sau elemente de cultura aduse de “veneticii”, “ocupanții” romani. Identitatea primordiala sa fie considerata cea GETO-DACICA. In Istoria tarii sa fie completata pata alba pe parcursul unui mileniu dupa cucerirea Daciei Romane (14% din teritoriu si nu se relatează nimic despre Dacia Libera so locuitorii săi “barbari”.

 111. Piso se pisa pe istoria noastra si Petre arunca cu petre, si ambii de pe inaltimi academice, pe care nu stiu cum s-au inaltat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *