Vasile Ursachi – o viață în slujba arheologiei românești

Categories ArticolePosted on

un articol de Valentin Roman

 

România are cercetători care și-au pus întreaga viață în slujba istoriei și cercetării acesteia. Prin pasiunea lor, în urma miilor de zile petrecute pe șantierele arheologice sau a sutelor de ore petrecute analizând, interpretând și descriind descoperirile, noi putem avea o imagine mai clară a trecutului nostru. Datorită acestor oameni de bine, care au ales calea unei meserii grele, onorabile și, din păcate, prea puțina apreciată și răsplătită în țara noastră, istoria națională nu mai este doar o zonă de cercetare plină de necunoscute.

M-am gândit, în cele ce urmează, să va propun să facem cunoștință cu domnul Vasile Ursachi, unul dintre cei mai apreciați arheologi moldoveni, un om care trebuie cunoscut de către noi toți, respectat și susținut. Aproape de aniversarea a 80 de primăveri, domnul profesor merită stima tuturor. Îmi amintesc, cu această ocazie, de o discuție pe care am purtat-o cu domnia sa la Roman, în urmă cu câteva săptămâni. Atunci l-am întrebat: “Domnule profesor, cum vi se pare viața de pensionar, după ce o viață întreagă ați fost activ, mereu pe teren, pe șantierele arheologice?”. Răspunsul domniei sale a fost acesta: “Cine are timp să se plictisească? Urmează să public un volum monografic al sitului de la Brad și mai am în pregătire încă două lucrări”.

Ochii îi sclipesc atunci când vorbește despre istoria noastră, se citește în ei dragostea pe care o poartă meseriei pe care o practică de decenii întregi. Și totuși, un om cu asemenea realizări, înțelepciune și cunoștințe rămâne modest.  Ar trebui să luăm cu toții exemplu…

 

Scurtă biografie

 

Vasile Ursachi s-a născut în comuna Havârna, jud. Botoșani, la 30 decembrie 1934. A urmat clasele primare în școala din comuna natală, între 1941-1946, apoi Școala Pedagogicƒă Sendriceni-Dorohoi și cursurile Universității Al. I. Cuza din Iași, Facultatea de Istorie. Își suține doctoratul în anul 1986, la Universitatea ” Alex. I. Cuza”, sub conducerea academicianului Mircea Petrescu Dîmbovița.

În perioada 1 septembrie 1957 – 31 decembrie 2004 a fost director al Muzeului de Istorie din Roman. De asemenea, domnul Vasile Ursachi este diplomat universitar, cercetător științific gradul I, expert în arheologie, laureat al Premiului Academiei Române “Vasile Pârvan” în anul 1991, Cetățean de onoare al municipiului Roman, decorat cu Ordinul “Meritul Cultural în grad de Comandor”, membru al Institutului Național de Tracologie, membru titular al Academiei Oamenilor de Stiință din România, membru al Institutului de Preistorie și Protoistorie Cluj-Napoca, membru de onoare al Institutului de Arheologie Iași, al Academiei Române și membru al Adunăƒrii Naționale a Bisericii Ortodoxe Române (două legislaturi, în perioadă 2000-2008. A participat la Congresul de Pre și Protoistorie de la Praga (1966); Congresul de Istorie de la București (1980); Congresul de Tracologie, București (1980); Belgrad (1981) și Chisinău (2005).

Dintre sutele sau miile de descoperiri care îi aparțin, trebuie să amintim de tezaurul de la Brad, ce cuprinde piese de aur din vremea culturii Cucuteni (manifestată în perioadă 5500 î.Hr. – 2750 î.Hr.).

 

Lucrări publicate

 

Domnul Vasile Ursachi a condus peste 20 de şantiere arheologice, dintre care amintim Văleni, Aldeşti, Săbăoani, Roman – CNR şi Episcopie, Tămăşeni, Brad, Pânceşti si Bozieni. A publicat peste 190 de articole de specialitate, volume si cataloage de expozitii interne si internationle cum ar fi:

1. V. Ursachi, “Cetatea dacică de la Brad – Zargidava”, Buc. 1995, 600 pagini;
2. I. Ioniţă, V. Ursachi, “Văleni – o mare necropolă a dacilor liberi”, Ed. Junimea, Iaşi, 1988, 200
pagini, Premiul Academiei;
3. V. Căpitanu, V. Ursachi, “Ghidul monumentelor din jud. Bacău şi Neamţ”, Bacău, 1971, 128 p
4. V. Ursachi, “Roman – mic îndreptar turistic”, Ed. Meridiane, Buc. 1977, 70 pagini;
5. V. Ursachi, “Istoria oraşului Roman – 1392-1992”, Bacău 1992 – coordonator general, 400 p.
6. V. Ursachi, “Situl arheologic de la Brad”, Buc. 1996, 42 pagini;
7. V. Ursachi, “Monografia arheologică – Săbăoani”, vol. I, 585 pagini, Ed. Demiurg, 2007.
8. V. Ursachi, “Monografia arheologică – Săbăoani”, vol. II, 461 pagini, Ed. Demiurg, 2010.
9 .V. Ursachi, Episcopia Romanului – Cercetări arheologice, Ed. Filocalia, 2008, 247 pag.
10 V. Ursachi, Muzeul de Istorie Roman – 50 de ani, 330 pagini, Editura Grafit, Roman, 2007.

Cataloage de expoziţii interne şi internaţionale – în colaborare
Selecţie lucrări publicate în reviste:

1. V. Ursachi – Piese de harnaşament descoperite în aşezarea daco-carpică de la Săbăoani,
Memoria Antiquitatis, I, 1969, pp. 327-331.
2. V. Ursachi – Săpăturile arheologice de la Văleni (jud. Neamţ), Materiale şi Cercetări
Arheologice, I, 1970, pp. 263 – 270.
3. V. Ursachi – Ceramica dacică pictată din Cetatea de la Brad, M.A., XV-XVII, pp. 43 – 97.
4..V. Ursachi – Contribuţii la problema dispariţiei aşezărilor de tip “dava”, Iaşi, 1994, Omagiu lui
Alexandru Zub, la împlinirea a 60 de ani.
5. V. Ursachi – Le dépöt d’objets de parure énéolithique de Brad, com. Negri, dép. De Bacău,
Bibliotheca Archeologica Iassiensis, IV, Iaşi, 1990, p. 335 – 386.
6. V. Ursachi – Elementele decorative ale cănilor geto-dacice, A.M. XVIII, Buc. 1995.
7. V. Ursachi, “Zargidava – centrul politic al regilor daci” în “Zargidava”, Bacău, 2002, p. 7-16
8. V. Ursachi – Sanctuarul de la Brad, în Lucrările Colocviului Internaţional – Braşov, 19-21
oct. 2006.
9.V. Ursachi, “Scurtă prezentare a descoperirilor arheologice din prima epocă a fierului şi
epoca geto-dacică în judeţul Bacău”, Carpica XXXVI, 2007, p. 42-127.
10. V. Ursachi, Un semn sarmatic pe o stelă funerară descoperită la Tansa, judeţul Iaşi, în
volumul Omagiu Mircea Babeş, dedicat prof. univ. Mircea Babeş, Piteşti, 2011, p. 305-314.
11. Vasile Ursachi, Fortificaţii dacice pe Valea Siretului, în vol. Geto-Dacii dintre Carpaţi şi
Nistru în sec. II î. Chr. – se. II d. Chr., p. 162-186.

V. Ursachi – Contribuţii la problema ritului de înmormântare la carpo-daci, Carpica II, 1969, p. 199-201;
V. Ursachi – Piese de harnaşament descoperite în aşezarea daco-carpică de la Săbăoani, Memoria Antiquitatis, I, 1969, pp. 327-331;
V. Ursachi – Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman în zona râurilor Siret şi Moldova, Carpica, I, 1968, pp. 111-188;
V. Ursachi – Contribuţii la problema aşezărilor dacice de pe Valea Siretului, Memoria Antiquitatis, I, 1969, pp. 105 – 119;
V. Ursachi – Săpăturile arheologice de la Văleni (jud. Neamţ), Materiale şi Cercetări Arheologice, I, 1970, pp. 263 – 270;
V. Căpitanu şi V. Ursachi – Două tezaure de denari romani republicani descoperite la Răcătău şi Pânceşti, Carpica, IV, 1971, pp. 167 – 195
M. Chiţescu şi V. Ursachi – Două tezaure romane imperiale descoperite în Moldova, Carpica, II, 1969, pp. 143 – 156;
V. Căpitanu şi V. Ursachi – O nouă cetăţuie dacică pe Valea Siretului, Carpica, II, 1969, 37 p.
O. Necrasov, V. Ursachi, D. Botezatu şi Gh. Ştefănescu – Studiul resturilor osoase din mormintele cimitirelor birituale de la Gabăra-Moldoveni şi Săbăoani I (jud. Neamţ) sec. II – III e.n. S.C. Antropologie, tomul 6, nr. 1, 1969, pp. 7 – 15;
V. Căpitanu şi V. Ursachi – Descoperiri geto-dacice în judeţul Bacău, Crisia, 1972, 97 -114;
V. Ursachi – Principaux rèsultats des feuilles archéologiques de Brad, Actes du II-a Congrès Internaţ ional de Thracologie, vol II, Bucureşti, 1980, pp. 61 – 70;
V. Căpitanu und V. Ursachi – Brad und Răcătău, zwei getisch-dakische befestigte Siedlungan (Kreis Bacău), Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, pp. 271 – 277;
V. Ursachi – Elemente şi influenţe romane la est de Carpaţi în secolele II – III e.n., Hierasus, 1978, pp. 147 – 185;
V. Căpitanu, C. Buzdugan şi V. Ursachi – Săpăturile de la Buda (r. Buhuşi), Materiale, VIII, 1962, pp. 141- 144
Ioniţă şi V. Ursachi – Noi date arheologice privind riturile funerare la carpo-daci, S.C.I.V., 2, pp. 213 – 226;
Ioniţă şi V. Ursachi – La nécropole carpe des II – III siècles de n.e. à Văleni, Inventaria Arheologica, Roumanie, fascicola 9 (R52 – R 63, 14 feuilles), 1977;
Ioniţă şi V. Ursachi – Nouvelles donnés archéologiques concernant les carpo-daces, Actes  du VII-e Congrès Internaţional des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Praga, 1966, vol. 2, pp. 1022 – 1024;
V. Ursachi – Noi sisteme de fortificaţii în aşezarea dacică de la Brad (jud. Bacău), Materiale şi Cercetări Arheologice, Tulcea, 1980, pp. 178 – 182;
V. Ursachi – Cele mai vechi dovezi ale practicării agriculturii la Brad, judeţul Bacău, Cercetări Agronomice în Moldova, XVIII, vol. 2 (70), Iaşi, 1985, pp. 159 – 162;
V. Ursachi – Sanctuarul dacic din cetatea de la Brad – M.A., XII-XIV, pp. 93 – 107;
V. Ursachi – Rituri şi ritualuri de înmormântare în aşezarea de la Brad, M.A., XII-XIV,  47 p.
V. Ursachi – Fortificaţii dacice pe Valea Siretului, Carpica, XVIII-XIX, 1986 – 1987, 20 p.
V. Ursachi – Ceramica dacică pictată din Cetatea de la Brad, M.A., XV-XVII, pp. 43 – 97;
V. Ursachi – Cetatea dacică de la Brad – Thraco-Dacica, 1987, VIII, 1 – 2, pp. 100 – 126;
V. Căpitanu, V. Ursachi-Cetatea dacică de la Moineşti, Carpica, XVIII-XIX, 1986-1987, 16 p
V. Ursachi, V. Bârliba – Descoperiri monetare din aşezarea dacică de la Brad, A.M., XV, 1992, pp. 97 – 105;
V. Ursachi – Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, com. Negri, jud. Bacău, Carpica XXIII/1, 1992, pp. 51 – 103;
V. Ursachi, D. Hordilă, M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, Dan Monah, Cercetări de suprafaţă pe Valea Siretului, la nord de municipiul Roman, M.A., XVIII, 1992, pp. 145 – 176;
V. Ursachi – Dava geto-dacică de la Brad, jud. Bacău, Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti, 1992, pp. 115 – 120;
V. Ursachi – Vasile Pârvan şi “davele” de pe Siret, Carpica XXIII/1, 1992, pp. 125 – 130;
V. Ursachi – Cetatea dacică de la Brad, Chişinău, 1991, p. 38 – 42, sesiune comunicări;
V. Ursachi – Zargidava, Roumanie pages d’ histoire, VI, nr. 3 – 4/1981, pp. 149 – 152;
V. Ursachi – Cetatea dacică de la Brad, Symposia Thracologica, Craiova, I, 1983, p. 59 – 61;
V. Mihăilescu Bârliba, V. Ursachi – Tezaurul de monede romane descoperit la Traian, judeţul Neamţ, A.M., XII, Iaşi, 1988, p. 117 – 130;
V. Căpitanu, V. Ursachi – Necropola carpică de la Poiana – Negri, jud. Bacău, Carpica, XXIII/2, p. 143 – 149;
V. Ursachi – Necropola din sec. IV de la Săbăoani, M.A., XIX, 1994, p. 261 – 278;
V. Ursachi – Contribuţii la problema dispariţiei aşezărilor de tip “dava”, Iaşi, 1994, Omagiu lui Alexandru Zub, la împlinirea a 60 de ani, p.
V. Ursachi – Le dépöt d’objets de parure énéolithique de Brad, com. Negri, dép. De Bacău, Bibliotheca Archeologica Iassiensis, IV, Iaşi, 1990, p. 335 – 386;
V. Ursachi – Situl arheologic de la Brad, Buc., 1996;
V. Ursachi – Elementele decorative ale cănilor geto-dacice, A.M. XVIII, Buc. 1995;
V. Ursachi – Tezaurul de monede romane de la Tămăşeni, Carpica, 1997;
V. Ursachi – Contribuţia cercetărilor arheologice în cetatea dacică de la Brad la cunoaşterea culturii geţilor est-carpatici, Carpica XXVI, 1997, p. 43 – 49;
V. Ursachi – Aşezarea dacică de la Pânceşti, Carpica XXIX, p. 83 -112, Bacău 2000
V. Ursachi – Un mormânt hallstattian descoperit la Aldeşti-Secuieni, Musaios 2001
V. Ursachi – Un nouveau motif dècoratif sur la poterie dace peinte, Studia Antiqua et Archaeologica, VII, Iaşi, 2000, p. 345-350
V. Ursachi – Aşezarea dacică de la Tămăşeni, jud. Neamţ,  Memoria Antiquitatis, XXII,  70 p.
V. Ursachi-Aşezarea dacică de la Gâdinţi, com. Sagna, jud. Neamţ, Carpica, XXX, 2001, 29 p
V. Ursachi, “Zargidava – centrul politic al regilor daci” în “Zargidava”, Bacău, 2002, p. 7-16
V. Ursachi, “Muzeul de Istorie Roman” în Prix Européen du Musée de l’Année – des
candidats 1997 –  p. 60, 379
V. Ursachi, „Fortificaţiile dacilor pe Valea Siretului Mijlociu” în Buletinul Muzeului Militar Naţional 1/2003, partea II-a, Bucureşti 2003, p. 46-53;
V. Ursachi, „La necropole tumulaire de Brad”, în The 2-nd International Symposium of funerary archaeology, Tulcea, 1995, p. 38;
V. Ursachi, O nouă descoperire legată de gropile de cult geto-dacice, CUMIDAVA, XXV, Braşov 2002, p. 21-25;
V. Ursachi – Spaţiul public în „dava de la Brad” în Scripta in honorem nonagenarii magistri
Mircea Petrescu Dâmboviţa oblata – Iaşi 2005, p. 621-634;
V. Ursachi – Sanctuarul de la Brad,  în Lucrările Colocviului Internaţional – Braşov, 19-21 oct. 2006;
V. Ursachi – Biserica Sfânta Vineri din Roman – contribuţii arheologice, în revista Cronica Romanului;
V. Ursachi – Elemente de cult în cetatea dacică de la Brad, în Lucrările Congresului IX de  Tracologie – Chişinău 2005;
V. Ursachi – Iniţierea cercetărilor arheologice de la Cetatea Nouă a Romanului în Lucrările Sesiunii Ştiinţifice Roman 2004
V. Ursachi – Roman – Strada Mare” în volumul Lucrările Sesiunii dedicate celor 611 ani de la prima atestare documentară a Romanului;
V. Ursachi – Un nou element al procesului de urbanizare la daci  în Lucrările Sesiunii Ştiinţifice Piatra-Neamţ, 1999, p. 13
V. Ursachi, „Noi sisteme de fortificaţii în aşezarea dacică de la Brad”, în Materiale şi Cercetări Arheologice, Tulcea, 1980, p. 178-182.
V. Ursachi, „Aşezarea dacilor liberi de la Rocna”, în Omagiu Florea Costea, 2007
V. Ursachi,  „Cetatea dacică de la Brad”, în Lucrările Sesiunii de Comunicări, Chişinău,  1991, p. 38-42
V. Ursachi, „Scurtă prezentare a descoperirilor arheologice din prima epocă a fierului şi epoca geto-dacică în judeţul Bacău”, Carpica XXXVI, 2007, p. 42-127
V. Ursachi, „Tombes tumulaires de l’Ậge du Fer dans de Sud-Est de l’Europe”, în Actes du IIe Colloque International d’Archéologie Funéraire, Tulcea, 2000, p. 231
V. Ursachi, „Rites et rituels funéraires chez les daces de la cité de Brad, commune de Negri, départament de Bacău”, Tulcea, 2000, p. 169-183
V. Ursachi, Aşezarea şi necropola din sec. IV d. Chr. De la Săbăoani, în Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare, p. 239-254.
V. Ursachi, Elemente de spiritualitate geto-dacice în contextul descoperirilor de la Brad, Simpozion Thracologie, nr. 3, Constanţa, 1985, p. 84-86.
V. Căpitanu, V. Ursachi, Cetatea dacică de la Moineşti, Simposia Thracologica, nr. 6, P..Neamţ, 1988.
V. Ursachi Aşezarea sec. VI-VII de la Săbăoani, în Omagiu lui Valeriu Sârbu, Brăila, 2010, p. 557-587.
V. Ursachi, Necropola de la Izvoare – Bahna din sec. II-III d. Chr., în Rev. Acta Musei Tutovensis, nr. V, 2010, p. 7-76.
V. Ursachi, Descoperiri arheologice în comuna Stăniţa, Neamţ – file de istorie, Roman, 2009, Ed. Filocalia, p. 59-84.
V. Ursachi, Scurtă prezentare a descoperirilor arheologice din perioada primei epoci a fierului – Hallstatt şi din epoca geto-dacică sec. IV î. Chr. în jud. Bacău, Carpica, XXXVI, 2007, p. 42-128.
Cercetările arheologice de la Săbăoani „La Bisericuţă II”, în „Ca toţi să fie una”, volum dedicat Episcopului Petru Gherghel la 70 de ani, 2010, p. 231-262.
V. Ursachi, Cercetările arheologice de la Episcopia Romanului, în Revista 613 ani de la prima atestare documentară a Romanului, 2006, p. 59-66.
V. Ursachi, Dovezi ale începutului creştinismului în zona Romanului, în Revista 614 ani de la  prima atestare documentară a Romanului, 2007, p. 5-9.
Vasile Ursachi, Două monumente din rezervaţia arhitectonică a străzii Ştefan cel Mare, în Revista 619 de la prima atestare documentară a Romanului, 23011, p. 49-54.
Vasile Ursachi, In Memoriam Dr. Epifanie Cozărăscu, în Revista 619 ani de la prima atestare documentară a Romanului, 2011, p. 182-183.
V. Ursachi, Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale şi spirituale ale dacilor estcarpatici, în Revista Angustia, 27 pagini.
V. Ursachi, Un semn sarmatic pe o stelă funerară descoperită la Tansa, judeţul Iaşi, în volumul  Omagiu Mircea Babeş, dedicat prof. univ. Mircea Babeş, Piteşti, 2011, p. 305-314.
V. Ursachi, Cetatea dacică de la Răcătău, în volumul Geto-Dacii dintre Carpaţi şi Nistru în sec. II î. Chr. – sec II d. Chr., p. 278-323.
V. Ursachi, Cetatea dacică de la Brad, în vol. Geto-Dacii dintre Carpaţi şi Nistru în sec. II î. Chr. – sec. II d. Chr., p. 324-386.
Vasile Ursachi, Fortificaţii dacice pe Valea Siretului, în vol. Geto-Dacii dintre Carpaţi şi Nistru în sec. II î. Chr. – se. II d. Chr., p. 162-186.

Vasile Ursachi si comoara sa de suflet: Tezaurul de la Brad:

A apărut volumul 2 al cărții POVEȘTILE MAGICE ALE DACILOR. Disponibil aici: http://dacia-art.ro/index.php/car-i/carti-pentru-copii.html

Lasă un răspuns