EXCEPȚIONAL: Dacii de la Marea Baltică. Descoperirile din această toamnă…

Categories DezvăluiriPosted on

Estonia. Sat cu nume românesc – MOLDOVA, datat din sec. 8

Anul acesta s-au împlinit zece ani de când „Formula AS” îşi trimite „is­coa­­de” pe cărările Europei, în căutare de urme pier­dute ale istoriei româ­neşti.

Dacă ceea ce găseam la început încăpea într-o palmă, urmele descoperite recent sunt bucăţi întregi de istorie, realităţi fabuloase ale tre­cutului românesc, rătăcite în ceaţă. De ce? Nu se ştie! Nu există explicaţie „oficială” pentru amorţeala, dezin­teresul, lâncezeala cercetării istorice româneşti, când e vorba de daci.

Letonia. Localitatea PĂDURE – numele îi aparţine unei întregi regiuni

Spune-i unui istoric de astăzi, că te duci să cauţi urme ale civilizaţiei dacice în Ţările Baltice. Îşi va duce mâna la tâmplă, arătân­du-ţi că eşti nebun. Dar tu îţi asumi nebunia şi pleci. Străbaţi cu maşina opt mii de kilometri „la pas” (până la o palmă de Cercul Polar), te duci, pe rând, în Polonia, Lituania, Letonia şi Estonia, şi tot pe rând, vezi cum „ne­bunia ta” stră­luceşte sub for­mă de exponate arheo­logice, în vitrinele marilor mu­zee din capitalele nordului euro­pean, prezentate de specialişti „parafaţi”, care îţi confirmă că ai în faţă „dovezi ale civilizaţiei dacice”, ajunsă acolo prin chiar creatorii lor.

http://dacia-art.ro/index.php/car-i/carti-pentru-adulti.html

Vasăzică, nu eşti nebun! Nici tu şi nici arheologii care îţi confirmă artefac­tele dacice, nici etnografii şi folcloriştii care îţi cântă „daine” litua­niene, cu refrene legate de Du­năre (în toată istoria lor, litua­nienii n-au ajuns nicio­dată pe malul Du­nării), nici locuitorii din satul Pădure sau Ape sau Peri sau Moldova, sau Trakia, Samogetia, pe care îi întrebi, uluit, dacă vezi bine ce scrie pe indica­toarele de pe şosele, şi ei îţi răs­pund că „da”. „Păi, nu se potri­vesc deloc cu nu­mele celelalte, litua­nie­ne, letone sau estoniene”, „Cum să se potrivească, dacă sunt nume latine?”, răspund. „Latine?” „Fireşte, latine”, deşi picior de roman n-a călcat niciodată pe Malul Balticii. Au călcat, însă, dacii, locuitorii unei ţări cucerite de Roma, „neliniştiţii”, cum li se spune în scrierile cro­nicarilor nordici, „drumarii”, „neaşe­zaţii”, şi care au lăsat dâre scânteie­toare, în toate ţările Euro­pei, prin care au trecut.

Punct ochit, punct lovit: Cavalerul trac de la Marea Baltică

Sigur, nu e treaba noas­tră să dove­dim adevăruri istorice. Noi nu suntem cerce­tători, ci reporteri la revista „Formula AS”. Un soi de „infor­matori” despre realitatea care ne face să plângem de bucurie, când are legătură cu România. Ne place munca noastră! O iubim! Suntem fericiţi că o facem, deşi feri­cirea ar fi cu mult mai deplină, dacă lucrurile pe care le sem­nalăm de ani de zile ar stârni şi inte­resul „oficial”.

Până atunci, dragi citi­tori ai revistei, vă garantăm şi anul acesta, aşa cum am făcut şi în anii trecuţi, că avem o istorie fabu­loasă, că dacii sunt unul dintre cele mai vechi şi mai strălucite popoare ale Euro­pei, că avem te­me­iuri mari de mândrie şi bucurie, ce se cer cele­bra­te – nu doar cu mintea, ci şi cu sufletul.

Sânziana Pop

Sura articol: http://www.formula-as.ro/2015/1187/societate-37/dacii-de-la-marea-baltica-19843


Recomandare carte: Românii în „Mileniul de întuneric”

Descriere: Cartea conține izvoare istorice de excepție despre existența și continuitatea geto-dacilor, de la Retragearea Aureliană până în Evul Mediu, adică din așa numitul  „Mileniu de Întuneric”, o perioadă despre care ni s-a spus că nu a oferit informații referitoare la strămoșii noștri. O carte pe care orice român ar trebui să o aibă acasă! Disponibilă doar pe Dacia Art: http://dacia-art.ro/products-page/carti/

Accesează acest link: Redirectioneaza 2%

Lasă un răspuns