Marea trădare națională!!! Află ce ți se pregătește! Află cum ești vândut și trădat! Reacționează până nu e prea târziu!

Categories ArticolePosted on

DINU C. GIURESCU: “Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii hotarelor noastre. Iniţiativa de a desfiinţa judeţele se înscrie într-un şir de acţiuni care sunt menite, pe de-o parte, să destrame unitatea teritorială a ţării şi, pe de altă parte, să şteargă identitatea noastră naţională.

Se anulează, cu o trăsătură de pix, toată această întocmire care are o vechime între 600 şi 700 de ani, intrată în conştiinţa noastră, a mea.

Eu sunt din Vlaşca mai întâi, apoi din Argeş, şi pe urmă, evident, sunt din România, fiindcă Vlaşca şi Argeşul  sunt parte din România.

Ce facem?  Ştergem  cu buretele, ştergem cu pixul – tot? Unde voi fi? Din regiunea 1, cetăţeanul cu codul numeric personal cutare, pe care îl înscriu cu două-trei semne acolo, într-o listă şi, în felul acesta, am robotizat întreaga Românie. Eu nu mai aparţin unui judeţ, nu mai aparţin României. 

Aparţin  unor sigle, unor numere înscrise… E trist! 

Aşadar, ce se întâmplă acuma cu desfiinţarea judeţelor se înscrie în două tendinţe foarte clare din ultimii ani. Pe de o parte destrămarea teritorială a României şi, pe de altă parte, ştergerea identităţii noastre ca români. Am să enumăr câteva argumente: 

● Primul: regiunile de dezvoltare

Acel faimos proiect, din păcate al UDMR-ului: 50.000 Km², taie Transilvania în două, pe linia trasată de arbitrajul de la Viena din ’40. Acesta este un fapt.

● Al doilea: statutul minorităţilor care se pregăteşte. 

Dacă se adoptă, prin formulă magică a asumării răspunderii, vom crea zeci de autonomii teritoriale, sub pretextul autonomiilor culturale. Autonomii teritoriale în Transilvania care vor face tranziţia de la judeţele secuieşti, şi până la graniţa cu Ungaria.

● Al treilea argument: legea arhivelor

În speţă întoarcerea arhivelor la emitent! Dumneavoastră ştiţi ce înseamnă asta? Să le întorc unde?

Emitentul a fost până în 1918 Ungaria sau Austria. Acolo le întorc? Eu cred că nu-şi dau seama oamenii de catastrofa pe care o pregătesc României.

Dacă le-aş propune Statelor Unite să întoarcă arhivele de la Arhivele Naţionale Central din  Washington DC la diferiţii emitenţi, eu cred că s-ar uita şi ar spune probabil că este un act de trădare naţională, de destrămare a unităţii Statelor Unite.

● Al  patrulea argument: legea educaţiei

Suntem educaţi după  moda nouă europeană, în care 92% dintre elevii autohtoni au mai puţine drepturi decât 8% dintre elevii minoritari. E bine că au minoritarii drepturi, dar vreau ca şi majoritarii să aibă aceleaşi drepturi! Aceeaşi lege enumeră 22 de principii directoare, unul din principii este şi cultura, identitatea şi istoria românească, dar în lege nu se află nimic pentru promovarea acesteia.

Mai mult decât atâta: finanţarea este favorizantă pentru minoritari: dacă sunt 10 elevi minoritari români într-un sat, desfiinţăm şcoala respectivă, iar dacă sunt zece minoritari într-un sat, facem o şcoală specială. Iată, deci, ce înseamnă legea educaţiei europene…

Nu mai vorbesc de autonomia universitară, care acolo e proclamată cu litere groase dar, în  realitate, universităţile sunt supravegheate, acuma, cum  nu au fost niciodată înainte, după bunul plac al rectorului şi al altora.

● Al cincilea argument: nu mai avem manual de istoria românilor

Elevii de clasa a XII-a au un manual pe care scrie Istorie, iar înăuntru e tranşată, ca la abator, istoria românilor pe teme mari, pe care le înţelege un om care cunoaşte istoria românilor, dar nu unul care  trebuie  s-o înveţe, fiindcă principiul cronologic a fost  desfiinţat.

● Al şaselea argument: eu pot să insult acuma drapelul ţării sau personalităţile marcante…

În lege nu mai există incriminare penală pentru acest lucru, pentru profanarea sau batjocorirea simbolurilor naţionale. Fac ce vreau şi ce păţesc? În cazul cel mai bun,dacă acţionează guvernul sau autoritatea, primesc o amendă.

● Al şaptelea argument

Am aflat cu stupoare că asociaţia culturală Forumul Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş nu primeşte un leu de la Guvern pentru acţiunile sale culturale.

● Al optulea argument: ora de istorie la televiziunea romană nu mai este

Nu mai există, pur şi simplu.

● În al nouălea rând

Desprinderea propagandistică, şi chiar  mediatică, a celor două judeţe şi jumătate secuieşti.

● În al zecelea rând: reforma sistemului sanitar. Care poate să ducă foarte departe, spre dezastru…

Peste toate – şi cu asta am terminat – vine anularea Parlamentului.  Asumarea răspunderii este o formulă extraordinară, ca să nu mai conteze Parlamentul. Marea Adunare Naţională era mult mai  logică decât Parlamentul de astăzi. Spune Constituţia din ’65: „forţa conducătoare din Republica Socialistă România este Partidul Comunist Român” – monopolul puterii. Era clară puterea. Deputaţii votau aşa cum spunea Partidul.

Acuma nu! Avem un regim, chipurile, pluralist şi, în schimb, ne asumăm răspunderea încât orice lege poate să treacă în momentul de faţă, fiindcă Guvernul beneficiază de o majoritate aritmetică, care nu mai corespunde în niciun fel cu opţiunile şi cu sentimentele populaţiei. 

Revin la judeţe. Acestea nu sunt o creaţie a lui Mircea cel Bătrân. Judeţele erau acolo şi Mircea le-a  întărit. Nu sunt o creaţie a lui Carol I sau a lui Alexandru Cuza Erau acolo. Domnitorul unirii şi fondatorul monarhiei le-au întărit doar.

Culmea este că Uniunea Europeană nu ne cere această desfiinţare a judeţelor. Este o mistificare  grosolană, urâtă de tot, să spui oamenilor că UE ne cere aşa ceva. Dar nu este adevărat! Franţa şi-a menţinut zeci, sute de departamente, Germania la fel, Anglia la fel. Fiecare unitate teritorială cu numele ei este acolo, numai noile desfiinţăm.

Partea cea mai gravă e că vor să ne şteargă memoria, vor sa ne şteargă identitatea. Prin toate aceste răsturnări, prin toate aceste acţiuni de buldozer, pur şi simplu, vor să fiu ca frunza pe apă – căci frunza este acum un simbol – să nu mai ştiu ce e cu mine, să fiu un fel de cetăţean, aşa, al nimănui, care locuiesc într-o regiune desemnată printr-o cifră romană, şi care voi fi, încă o dată, înscris, printr-un indicativ numeric, într-o listă. Acest tip de om nu are decât nevoi imediate: trebuie să se ducă la mall, să cumpere o maşină şi să călătorească, poate, în străinătate, şi să se îmbrace bine.

Asta este tot, dar în cazul ăsta România: adio! Aici este partea cea mai gravă.  Prin desfiinţarea judeţelor îmi iei baza mea teritorială care de sute de ani există acolo. Bunicul meu s-a născut în  Buzău,  şi judeţul Buzău există şi astăzi. De patru generaţii suntem buzoieni prin naştere. Ăla este primul loc. Îmi ştergi şi Buzăul? Ce fac Unde sunt născut? În raionul Stalin din Bucureşti? 

Se vehiculează teoria că noi am ajuns în Transilvania prin secolul XII-XIII… Asta este o veche temă de propagandă:  neputând să conteste majoritatea absolută a românilor, au început să spună: „da, dar voi aţi venit după noi, şi noi am fost primii ocupanţi” şi alte teorii din acestea.   

Cât priveşte judeţele, să luăm două exemple: Maramureşul şi Bihorul. Sunt forme vechi de organizare pe care regatul maghiar, în momentul în care a încorpo-rat Transilvania, le-a preluat şi le-a transformat  în comitatele regatului. Iar mai târziu, când Ungaria a făcut dualismul cu Austria, a reînfiinţat toate judeţele.

Judeţele din Transilvania sunt judeţele care s-au constituit de-a lungul  vremilor. Atât de puternică era instituţia, încât Austro-Ungaria a extins această instituţie a comitatelor, echivalentă cu judeţele, pe toată Ungaria mare, aceea din 1867. 

Tot  ce am înşirat până acuma, acei paşi mai mari sau mai  mici pentru destrămarea unităţii teritoriale şi a demnităţii româneşti, merg toate ca un şuvoi către o singură ţintă, suprimarea articolului 1 din Constituţie: România  este stat naţional, unitar, suveran şi indivizibil. Asta le trebuie, asta vor să suprime.  Şi o suprimă în  momentul în care, în conştiinţa elevilor din liceu, dispare Istoria românilor ca materie de învăţământ, sau când cetăţenii dintr-o urbe nu mai au conştiinţa că sunt români.

Poate nici măcar că sunt bucureşteni sau braşoveni, ci aşa, nişte cetăţeni în derivă printr-o regiune de dezvoltare, numerotată cu 1,2,3, 4 sau 5. Dacă doriţi să rememoraţi, sau să vedeţi pentru prima oară, cine au fost cei care au distrus judeţele României, să ne întoarcem în 1950, ca să vă arăt o lege adoptată de Marea Adunare Naţională, chiar în anul care reprezenta debutul obsedantului deceniu.

Aş spune cel mai urât, cel mai trist şi cel mai greu de suportat deceniu din istoria modernă a României. E vorba de  Legea nr. 5 din 1950, cea care desfiinţa judeţele României, şi o făcea sub
conducere sovietică. Astăzi, la Punctul de Întâlnire am adus un extras: „Marea Adunare Naţională a Republicii Populare Române. În temeiul art. 38 din Constituţia Republicii Populare Române, văzând Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 935 din 31 august 1950, adoptă următoarea lege pentru raionarea  administrativ-economică a teri-toriului Republicii Populare Române – Articolul 1”

… Fiţi foarte atenţi la acest articol 1, fiindcă argumentaţia comuniştilor sovietici din anii ’50 seamănă foarte mult cu ceea ce oferă astăzi ca motivaţie, actuala coalitie (regimul Băsescu – “USL” (n.n.) – UDMR).

Tot sub masca bunăstării economice şi a atragerii unor fonduri şi a cooperării dintre tot felul de persoane fizice şi juridice, sub aceeaşi motivaţie ne este propusă acum, ca şi atunci, desfiinţarea judeţelor.

Iată aşadar ce spune acest articol 1:

„Pentru asigurarea dezvoltării industriei şi agriculturii, în scopul construirii socialismului şi a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru a înlesni cât mai mult apropierea aparatului de Stat de poporul muncitor, pentru a contribui cât mai temeinic la asigurarea rolului politic conducător al clasei muncitoare şi la întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare, TERITORIUL ROMÂNIEI SE ÎMPARTE ÎN: REGIUNI; ORAŞE; RAIOANE. Regiunile din Republica Populară Română şi capitalele lor sunt:…”
 
Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii  hotarelor noastre. E de spus numai că fiecare om trebuie să-şi dea seama că soarta lui personală, afară de  beneficiarii regimului, depinde de ce se joacăacuma.  Se joacă integritatea teritorială a României, se joacă stabilitatea ei, se joacă identitatea, sentimentului că eşti român, se joacă apărarea ţării. 
 

Statul  de astăzi nu mai apară România. Statul de astăzi apară pe altcineva, dar nu obştea românească.

De aceea fiecare dintre noi, cu mijloacele pe care le are, trebuie să  spună NU. „Nu!” – la ceea ce se pregăteşte în momentul de faţă şi să revenim la tradiţiile noastre, să revenim la puterea  noastră   dintotdeauna.”

Dinu C. Giurescu, istoric

 

6 comments

  1. Sunt total de acord cu Dl. Academician Giurescu ! Ma intreb cum de e posibil sa se intample ceea ce se intampla acum, adica sa acceada la conducerea Romaniei- prin mijloace democratice !- cea mai josnica clica politicianista , responsabila de dezastrul total al tarii . Ma refer in primul rand la educatie si apoi la justitie ! Mari tradatori-cei care au dat petrolul nostru, pamantul nostru , padurile noastre si bancile noastre Austriei,Ungariei si altora- isi savureaza jafurile uriase chiar in guvernul si parlamentul din Bucuresti. Ce ar trebui facut ? Sa gasim un lider ! S-o fi nascut oare ? Cei ce vorbesc acum de anticoruptie sunt de fapt corupti si vinovati pana in maduva oaselor ! Isi traiesc fiecare secunda doar cu gandul la ce ar mai putea jefui ! O serie de semidocti au ajuns de notorietate publica- de exemplu galeria Basescu, Udrea , Blaga ,Ponta , Antonescu ,Dragnea, Mazare, Mitrea, Oprisan, Tarata, Pinalti, Grofii UDMR, N.Constantinescu, Hrebenciuc,etc, etc ! Ce a facut acest Ponta pana acum ? In afara de caratul servietei lui Nastase, cel mai mare gangster politic al Romaniei ! Ce a procurat el ? In afara tezei piratate de doctorat ? Dar Antonescu ? Stie cineva cum a fost posibil ca acest Antonescu , un biet lacheu al lui Patricu, sa se strecoare prin viata fara sa faca absolut nimic si sa pozeze astazi in pretendent la sefia statului ! Cum e posibil ca acest Basescu sa ajunga campionul tuturor tertipurilor politicianiste ? Tripleta Basescu-Ponta-Antonescu au un numitor comun categoric: fiica si nevestele in Parlamentul UE ! Va intrebati dece ? Au aceste neveste vre-o contributie la promovarea intereselor Romaniei in Europa ? Sa fim seriosi ! Lacomia,goana dupa bani nemunciti, nemeritati- este singurul lor principiu de conduita in viata ! Acest principiu este singurul ce-i uneste pe majoritatea parlamentarilor ! Furtul la adapostul parlamentului este un vis devenit realitate pentru acesti infractori ! Cum e posibil ca un gangster de talia lui Chitoiu sa fie protejat de banda parlamentarilor ? ….Ma rog, sunt doar cateva exemple nefericite ce incearca sa explice foarte pe scurt cauza nenorocirilor in care se zbate Romania de astazi, nenorociri aghezmuite cu mirajul votului democratic al cetatenilor privati de educatie si iar de educatie ! Adica fara acces la istoria adevarata a poporului Romana !Te apuca plansul cand vezi ca oricine astazi poate sa intre intr-un liceu, poate sa-l si termine , ba chiar poate sa absolve cu succes o facultate si apoi sa protesteze ca nu gaseste un loc de munca, pentru care, de fapt, nu a facut nimic ca sa-l merite !Nu mai avem meseriasi, dar in schimb avem absolventi de liceu someri, care nu sunt in stare de nimic ! Care nici macar nu sunt in vre-un fel sensibilizati de problemele existentiale ale statului Roman de astazi ! Stat ce i-a adus la suprafata apei pe Basescu, Ponta si Antonescu, cei trei responsabili principali ai zilei de degringolada in care ne aflam ! Si inca odata ma intreb : ce e de facut ? dece nu alegem in parlament numai tineri sub 40 de ani, cu educatie superioara solida obtinuta numai in universitati recunoscute ale lumii, patrioti, care efectiv sa iubeasca acest popor si tara ! Dece nu-i maturam definitiv la cosul istoriei pe toti politicienii ce ne-au nenorocit poporul ? Revin , si inchei, avem nevoie de un lider dumnezeiesc, de un mare democrat si mare vizionar care sa schimbe radical cursul prabusirii poporului roman si al Romaniei !

  2. sa ii intrebam pe evrei de ce vor distrugerea , stergerea romnaniei?
    oricum nu se face nimic , doar asa respectind legea, actualul legiuitor si justitia pupa ceva la evrei , toata justitia si sistemul monetar stim cu totii ca este proprietatea evreilor,vdem prabusirea si poate mai apoi ne vom trezi la nivel global si poate ne apucam de reconstructie,

  3. oricum eu ma rog zilnic Dumnezeului Atotputernic sa ne ajute tara, nu exista cale sa revenim la independenta si bunastare doar vorbind cu ei doar facind niste imitatii de proteste, daca trebuie cit mai curind eu as fi dispus sa imi dau viata pt bunul mers al Romaniei!

  4. Politicienii actuali-TOTI-trebuie impuscati.Tradatorii trebuie ucisi.Pe langa ca sunt (multi dintre ei)tampiti si inculti,politic sunt incompetenti,dar,ATENTIE!!!TOTI SUNT NISTE TRADATORI.Se masiindoieste cineva de bun-simt de asta?…..Inafara prostiei proverbiale,a meschinariei stupefiante si a insatiabilului apetit pt.scandaluri si castigur-cu-orice-chip,SUNT NISTE TRADATORI.Nu conteaza motivul: prostia,miopia politica,micimea spiritului,josnicia caracterului…Ce merita,dintotdeauna un tradator?…..

  5. Am o completare…si o intrebare,totodata : da’cu prostii(muuuuuuulti-vorba lui Caragiale…)ce facem?…”Ca-s multi ai dracu’si n-au nici o boala!”…(ati ghicit,citat din”Parazitii”,baietii aia care vorbesc asa urat si spun asa de bine…adica”pe bune”…).Uite,acuó sa voteze iar si la toamna din nou…ia sa vedeti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *