SEMNE ŞI INSCRIPŢII DACICE ÎN SCULPTURA LUI CONSTANTIN BRÂNCUŞI

Categories ArticolePosted on

prof. Elisabeta Iosif

 

„Semne se află peste tot. Numai să ştii să le vezi… Peste cascade şi repezişuri, se înalţă cetatea Sarmizegetusei cea adevărată, cetatea Sanctuarelor Solare. Dăltuirile mele îşi au rădăcinile în chiar comoara aceea, ba chiar mai adânc.” Constantin Brâncuşi

1. RĂDĂCINILE l-au legat întotdeauna pe Brâncuşi de pământul străbun. Se pare că totul a fost predestinat. Începând cu numele său, Brâncuşi, fiind considerat de specialişti a fi un cuvânt de origine traco-dacă, provenit de la “brânc”, păstrat şi în greaca veche, care însemna “dârz”.

O spune şi Alecu Russo în lucrarea sa „Limba traco-geţilor”.

Încă din planurile lui Brâncuşi din 1936 trebuia să apară opera, care să povestească întreaga istorie a neamului, cu toate frământările străbunilor, cu ocupaţiile lor. Brâncuşi şi-a ancorat arta în acele semne străvechi şi simple, de veacuri înrădăcinate în sufletele noastre, de la Sanctuarele Sarmizegetusei, „unde ar fi vrut să înalţe nesfârşitului un stâlp aurit, aşezat drept în mijlocul marilor sanctuare astronomice ale străbunilor. Stâlpul ar fi vrut să-l înconjoare de pietre care să măsoare în cerc mersul stelelor. Pietre ca ale dacilor, spunea, un calendar ceresc, de unde vine lumina cea adevărată.” (Tretie Paleolog – De vorbă cu Brâncuşi). Vorbind despre munţii pe care i-a colindat, Brâncuşi aminteşte de „Dinţii Suliţelor, care, spunea, păstreză amintirile dacilor, care se jertfeau de bunăvoie, ca să-i aducă lui Zamolxe cererile celor de pe pământ.

În drumurile bătute de Brâncuşi spre Mânăstirea Tismana, aminteşte că pe vremea dacilor trecea pe acolo o cale sacră… Poteci milenare duc în Câmpul lui Neag… Urcând către izvoarele Jiului ajungeam la vechea Hobiţă a dacilor transilvăneni, o aşezare la nord de Munţii Retezat… Iar dincolo de Jii urcă Munţii Orăştiei, unde peste cascade şi repezişuri se înalţă cetatea Sarmizegetusei cea adevărată, Cetatea Sanctuarelor Solare. Acolo, în mijlocul sanctuarelor, legănat de tainicul murmur al pietrelor cu tâlc aşezate în ocol de zodii de către preoţii daci, Brâncuşi nu degeaba şi-a ales piatra şi locul pentru a dăltui simboluri dacice.

 

Sursa: http://www.dacia.org/daciarevival/dacia-magazin-2012/390

Lasă un răspuns