Cum au pus românii opinca pe Parlamentul de la Budapesta în1919. Povestea fabuloasă și emoționantă a isprăvii sergentului Iordan, povestită de generalul Marcel Olteanu, comandantul său…

Categories ArticolePosted on


Acest episod, intrat deja în folclor, este unul real şi readuc aici descrierea lui făcută de generalul Marcel Olteanu, fost guvernator al Budapestei în timpul ocupaţiei româneşti a Ungariei, între august şi noiembrie 1919. A apărut iniţial în cartea sa “Huzarul negru”, 1926, şi a fost preluat în reeditarea cărţii generalului Gheorghe Mărdărescu (foto, pe terasa hotelului Ghelert din Budapesta), “Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei”, 1922, realizată de Editura Marist sub titlul “Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei – şi alte mărturii”, 2010.

Genearlul Gheorghe Mărdărescu pe terasa hotelului Ghelert, Budapesta, 1919

…Şi-au intrat trupele noastre în Budapesta la începutul lunii august 1919. Palatul Parlamentului maghiar a fost pus sub paza unui pluton de vânători. Şeful gărzii de la intrarea principală era sergentul Iordan, un oltean de la Craiova, potrivit de stat, negru, uscat şi foarte vioi. Deasupra palatului a văzut Iordan cum fâlfâia în vânt flamura ungurească, roşu-verde-alb. Faptul acesta nu l-a supărat prea tare, dar nici nu i-a plăcut… Dându-şi capela pe ceafă şi scărpinîndu-se după ureche şi-a zis: “Să dau jos steagul unguresc şi să pun fanionul de la companie?… Asta ar şti şi madama de la popota domnilor ofiţeri s-o facă…”. “Dar am să chibzuiesc în aşa fel ca să rămână de pomină şi să fie şi talpa României răzbunată…”. Zis şi făcut.

Chemând pe căprarul Bivolaru, s-au suit în norii Budapestei şi au coborât steagul în lungul sforii, drept la jumătatea steajerului şi, luând apoi opinca răsuflată a căprarului, s-a urcat ca un pui de urs şi a pus-o drept căciulă în capul steajerului, lăsându-i nojiţele s-atîrne-n vânt. Şi aşa a fâlfâit multă vreme în cerul Budapestei steagul maghiar cu opinca românească deasupra lui…

….

Cine oare să fi făcut această tragică glumă? îmi zise tovarăşul meu de preumblare, domnul Ferency, un distins avocat pe care îl cunoscusem în metropola maghiară; şi zicând, îmi arătă cu mâna priveliştea originală şi neaşteptată, care oprea în drum şi întorcea capetele şi altor trecători, ca fiind cel mai caracteristic şi ironic simbol al îngrozitoarei realităţi, al catastrofalei prăbuşiri a unui organism orgolios şi despotic, tocmai sub călcâiul acelui organism pe care ţinuse genunchiul de fier atît amar de vreme, pe care întotdeauna l-a considerat nevrednic de lumina soarelui şi de care totuşi o viaţă-ntreagă s-a temut…”.

Cine oare să fi dat vântului şi să fi ilustrat cu atîta măiestrie şi atît de dureros dezastrul iremediabil al regatului Sfîntului Ştefan?”, mai rosti domnul Ferency, cu privirea tristă, pierdută în văzduh, întrebînd parcă cerul unguresc, dezolant de senin în ziua aceea. Apoi se întoarse cu privirea spre mine, şi deşi nu mai zicea nimic, am înţeles că ar vroi o lămurire. Îmi era milă de el, căci era un om distins la simţire.

Mă voi interesa, domnule doctor”, îi zisei cu o nuanţă de înduioşare şi, apropiindu-mă de santinelă, îi spusei să strige pe şeful gărzii.

Este chiar acolea, domnule general”, îmi răspunse vânătorul mic şi îndesat, încordîndu-se şi făcând cu capul un gest spre cheiul Dunării.

– Cum îl cheamă?
– Don sergent Iordan.
– Dar tu ştii cine a dat ordin de s-a aciuat opinca ceea deasupra steagului unguresc?
– Da, domnule general, chiar don sergent a dat ordin azi dimineaţă şi tot dânsul a şi executat ordinul… acum stă de un ceas acolo să vadă ce-o să zică lumea şi tot în cer se uită ca să îndemne şi pe alţii…

Mă-ntorc puţin spre stânga şi nu departe zăresc un sergent şi un căprar, care, fără să mă bage în seamă, gustau cu frenezie roadele isprăvii lor – ilustraţia magistrală a unui moment istoric. Priveau când la trecătorii enervaţi şi sanchii, când la opinca impertinentă, şi pe feţele lor tuciurii şi asprite de viforul vremilor se lămurea cea mai desăvîrşită satisfacţie. Păreau nişte inspiraţi şi nişte draci geniali. Întreaga oaste românească, întreaga naţie mi s-au părut că se oglindesc în aceşti doi zdrenţăroşi, sublimi chiar prin gradul de perfecţiune la care poate ajunge o zdreanţă… De-aş fi fost singur! – O! i-aş fi privit ceasuri întregi fără să mă satur… Şi – poate, i-aş fi luat de gât şi i-aş fi sărutat! Dar!… le-am făcut semn să se apropie şi, arătând domnului Ferency pe sergent, i-am zis încet, foarte încet: “Acesta este glumeţul, care fără o intenţie răutăcioasă, desigur, şi cu toată naivitatea unui poznaş, te-a făcut poate să suferi…”. Şi domnul Ferency, scăldându-şi ochii între genele-i umede, mi-a replicat cu adâncă melancolie: “Dacă din sufletul şi mintea unui simplu ţăran ca acesta s-a desprins o asemenea poznă, atunci nu mă mir că sunteţi aici…”.

În după-amiaza aceleiaşi zile, m-am îndreptat din nou spre Palatul Parlamentului. Mă simţeam dator faţă de Iordan; trebuia să-i dau ceea ce în faţa durerii domnului Ferency, nu i-am putut da. L-am chemat – era nedespărţit de Bivolaru -, mi-a povestit cum i-a dat în gând şi cum a înfăptuit isprava lui. L-am lăudat şi mi-am plimbat mâna mult pe faţa lui suptă şi radioasă şi i-am dat un pachet de ţigări regale. Şi nu ştiu cum, m-am pomenit că iau de nas pe căprarul Bivolaru, care se tot apropia de mine şi pe care, cu cât îl priveam, cu atît mai mult punea stăpînire pe firea mea. Era mic de statură, faţa îi era smeadă şi foarte pârlită de soare şi vânt; în fundul capului purta nişte ochi mici, căprui şi scăpărători. Avea dinţi mărunţi, albi şi frumoşi, şi peste buza arsă de frigurile ostenelilor abia mijea o mustaţă roşcovană – un vulpoi de Mehedinţi. Purta capela pe sprânceană, iar în ce priveşte îmbrăcămintea părea înfăşurat cu totul într-un covor de petice, căruia expresia lui îi dădea ceva din prestanţa unor odăjdii de samurai japonez fanatic. O crestătură adâncă îi stăpânea obrazul stâng şi alta mai lată se răsfăţa pe gât sub urechea dreaptă; mai în sus de mână, pe antebraţul stâng, se zărea o cicatrice respectabilă…

L-am întrebat unde a fost rănit. Mi-a răspuns cu nai-vitate şi scurt: “Peste tot, domnule general”. Şi desfăcând repede o moletieră, mi-a arătat o rană de schijă, abia vindecată, la pulpa dreaptă; apoi, descheind singurul nasture pe care îl mai avea la veston, puse degetul pe o dâră de baionetă în lungul coastelor din dreapta care se vedea în întregime printre cele câteva şuviţe de pânză destrămată ce alcătuiau cămaşa lui Bivolaru. Şi era gata să-mi mai arate, dar l-am întrerupt: “Bine, bine… văd că eşti crestat ca un răboj; dar unde ai căpătat rănile? În ce lupte?…

Şi iarăşi cântecul lui: “Peste tot, domnule general. În Carpaţi, la Răşinari, la Olt, la Siret, la Oituz şi chiar pe Tisa în aprilie, că eu, domnule general, am fost poate în patruzeci de atacuri mari şi, în adevăr, eu sunt răbojul isprăvilor regimentului nostru… pe mine sunt crestate toate de la 1916 încoace… şi nu mă las nici mort!…

– Ei, şi acum îţi pare bine că făcurăm România Mare şi că faci de gardă, tu, căpraru Bivolaru de la Mehedinţi, tocmai aci la Budapesta?

Şi el, încordându-se şi privindu-mă soldăţeşte drept în lumina ochilor, îmi răspunse sfătos şi cu mândrie: “E lucru mare, domnule general… Dar… am auzitără că mai e şi o Vienă!…”. Acestui nebun în toate minţile, acestui prototip al zdrenţelor noastre glorioase de la 1917, care îşi da seama perfect până unde se poate întinde fiziceşte România Mare, nu-i intra totuşi în cap că numai pentru ce vedea s-a ostenit el şi atâţia au albit meleagurile cu oasele lor. El, Bivolaru, sinteza neamului său, elegant la simţire şi la gândire, fără să poată exprima, înţelegea totuşi numai una: “faima şi duhul românesc cît mai departe, şi peste România-Mare, România spirituală, România fără hotare”.

General Marcel Olteanu
Huzarul Negru”, 1926

Articol îngrijit de: Cristian Negrea

Sursa: http://www.istoria.md/articol/807/Cum_au_pus_rom%C3%A2nii_opinca_pe_Parlamentul_de_la_Budapesta

A apărut volumul 2 al cărții POVEȘTILE MAGICE ALE DACILOR. Disponibil aici: http://dacia-art.ro/index.php/car-i/carti-pentru-copii.html

15 comments

 1. Dupa cum se vede, cuvintele unui mare patriot. M-a impresionat povestea soldatului caprarul Bivolaru care tot taiat si ranit in razboaiele pentru patrie nu se lasa batut nici in mormant. Toti zic in zilele noastre Je suis Charlie, eu zic:
  JE SUIS BIVOLARU!
  Cu totii va trebui daca este amenintata patria sa dam si sa luptam pentru ea.

 2. Acest caporal Bivolaru ,ma face sa fiu mandru ca sunt roman si mai ales Mehedintean ca el.Dumnezeu sa-i odihneasca sufletul.Amin.

 3. Extraordinara poveste, acest caprar si opinca lui au reusit sa exprime un mesaj atat de emotionant pentru un neam intreg! Mandru de tara mea!

 4. După ce glorioasa armata romană l-a fugărit pe Bela Kuhn si pe Comuniștii săi (cred ca Știați ca in 1919 Ungaria era soviet) contele Keleti sau Teleki parca, a mulțumit (neoficial pentru ca nu era încă un oficial al statului) pentru reinstaurarea pluralismului si revenirea la vechea orânduire. Si au semnat tratatele de pace din 1920.

 5. Iordan şi Bivolaru – daci adevăraţi.

  M-a impresionat admiraţia generalului faţă de aceşti ostaşi.
  Mai ales cum îl descrie pe Bivolaru, a cărui opincă a rămas în istoria Ungariei:
  ,,Purta capela pe strânceană, iar în ce priveşte îmbrăcămintea părea înfăşurat cu totul într-un covor de petice, căruia expresia lui îi dădea ceva din prestanţa unor odăjdii de samurai japonez fanatic”.

  Sub aceste petice era numai răni. Cu toate acestea s-a căţărat până în vârful clădirii Parlamentului ungar, ca să-şi pună acolo opinca strămoşească.

  Un gest sublim şi simbolic.

  Cine râvneşte la pământul Daciei precum şi cei ce ne denigrează strămoşii, nu de parlamentari şi miniştri corupţi să se teamă, ci de sergentul Iordan şi căprarul Bivolaru, care, într-o zi de grea cumpănă, nu vor pregeta să pună opinca geto-dacică acolo unde-i este locul.

 6. La 1488, in zilele “Marii sale de Dumnezeu cinstit Matias Craiu, prefacutu-s-au si s-au preinoit carte ocolnita a hotarului a satului Rasinariului, prin îndemnarea si ruga a cinstit scaun de leaghe 40 batrîni, pentru ca sa se stie si sa se pazeasca pe unde margi(ni)le hotarului nostru a Rasinariului, preste tot imprejur, precum veachia carte hotarnica, cea de la bunul si vechiul Craiu Atila 420…”. Dupa ce se indica punctele de hotar, iscalesc cneazul Bunea si cei 40 de bâtrîni, nu inainte de a inscrie in act aceasta tulburator de hotarita incheiere: “Ce iaste inlauntru aiestui ocol iaste pamant rumanesc a satului Rasinariului, nimanui induplecat, n-are cine a-l porunci nice in pamant, nice în apa, nice în ghinde, nice în jir…”.

  Se pare ca si sub stapanire austro-hungara romanii au avut boașe.
  Aici se vede si vechimea randuielilor in satele romanesti(mai ales in cele de păcurari)
  Face parte din monografia Rașinarului.

  Iaste pămînt rumânesc!

 7. Frica de Dacia este aşa de mare încât denigratorii se întrec în a-i acoperi numele cu sinonime.

  Moş Ion Roată era un dac din Moldova dacilor liberi.

  Dacă ar fi trait in 1919, şi-ar fi pus şi el opinca pe Parlamentul Ungariei.
  Iar dacă ar trai azi, împreuna cu sergentul Iordan si căprarul Bivolaru, şi-ar atarna opincile de limbile celor ce ne denigreaza stramosii.

 8. chestie de atitudine, unii sintre noi au uitat sa spuna adevarul raspicat, se ascund prin rasadnita cand e vorba sa lupte pentru el, ca de gandit gandim toti cam la fel.

 9. mai daunazi, ma rog, a trecut ceva vreme, doua spurcaciuni pe nume piso si zoie, sarisera la gatul asa-zisilor dacisti cu un discurs de te apuca groaza. dezlanat, incoerent, lipsit de orice logica, ba si jignitor pana peste poate. aveai senzatia ca e rostit dupa ce trasesera coca. s-a gasit cineva sa-i miruiasca? nuuuu…..si uite asa le rabdam
  mizeriile si siluirea istoriei….de parca mult le-ar pasa de tot ce se scrie aici sau oriunde.

  Cu astia nu merge asa. Trebuie sa mergem peste ei cu adevarurile noastre.

 10. Corect. Lipsa de logică şi teoria romanizării sunt surori-gemănări.
  Dar ei continuă să toarne zoi peste strămoşii noştri, pentru că au puterea fotoliilor.

  Partea bună e că noi avem puterea argumentelor.

 11. Cu foarte multi ani in urma exista imaginea originala a parlamentului de la Budapesta cu opinca in varful catargului’
  Imaginea e de negasit si vad ca si aici este postata o imagine photoshopata’
  De ce?
  Unde sa fie, voi nu o aveti?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *