De la neştiinţă şi rea credinţă la abandonarea răspunderii

Categories ArticolePosted on

un articol de Conf. univ. dr. Gheorghe Iscru

 

(Pe marginea noului eseu al d-lui Lucian Boia: De ce este România altfel? Ed. Humanitas, Bucureşti, 2012; dar nu numai)

Motto: „A greşi este omeneşte, a perseverea în greşeală este diabolic!” – dicton latin
Voim Statul naţional, nu Statul cosmopolit, nu America dunăreană.
Voim ca stejarul stejari să producă, nu meri pădureţi”
Mihai Eminescu

Ca titrat universitar în domeniu, atunci când te decizi să apreciezi, într-un eseu, istoria întreagă a unei ţări, trebuie ca, în prealabil, să fi făcut dovada ştiinţifică a cunoaşterii „subiectului”. Adică, să fi parcurs „materia” cu cărţi sau, de la înălţimea titlului, să fii autorul unei sinteze asupra veacurilor sau chiar mileniilor ei de istorie. Deci, să nu-ţi trimiţi ştiinţa „la înaintare” prin eseuri, „justificându-te”, în plus, cu „parcurgerea grăbită” şi grăbindu-te să tragi concluzii nefondate, să faci caracterizări generale, să lauzi sau să incriminezi „pe ansamblu”. Iar când te decizi să „demitizezi” secole de istorie – cum a început-o în forţă dl. Boia după 1989! –, trebuie să ştii mai întâi, cel puţin, ce este acela un mit şi să stăpâneşti metodologia abordării lui.

Căci popoarele, d-le Boia, şi-au creat – firesc! – mituri în jurul unor idei benefice şi al unor personalităţi înţelepte care au făcut bine oamenilor. A existat, chiar la începutul istoriei lor, o epocă mitologică, care prezintă un mare interes şi îţi face plăcere s-o cunoşti, nu s-o respingi. Iar ştiinţa noastră „burgheză”, d-le Boia – lingvistica, istoria –, a putut să comită şi erori, multe şi unele grave – „defilee de erori”, cum a spus-o un erudit în domeniu (Gabriel Gheorghe), îndeobşte ignorat însă de „ştiinţifici”! –, deci n-a creat mituri în cele, incriminate de dvs., „două secole de mitologie naţională”, cum ziceţi, ci a comis şi erori, chiar falsuri majore, cum a fost, de pildă, falsificarea identităţii noastre naţionale, ba a influenţat şi factorul politic care i s-a ataşat cu uşurinţă.

La rândul său, comunismul n-a creat mituri, n-a produs „,mitologie ştiinţifică”, cum iarăşi ziceţi, ci, prin propaganda halebardierilor lui, din dictatori vicleni şi chiar sângeroşi a făcut genii „în serie”.
Şi încă e bine să ştiţi că un om de ştiinţă responsabil nu-şi repudiază ţara „per total”, cum a făcut-o, de pildă, Emil Cioran – pe care unii, după 1989, şi l-au luat ca idol –, fapt pentru care, conştientizându-şi culpa majoră, şi-a trăit, efectiv, drama bătrâneţei sale.

Vă cunosc, d-le Boia. Mi-aţi fost student o vreme. Şi eraţi un student capabil. Promiteaţi a fi un om de ştiinţă veritabil. Dar spre sfârşitul studenţiei şi îndeobşte după 1989, după ce aţi abandonat carnetul roşu aţi luat „altă cale”, de critică „nimicitoare” a istoriei şi istoriografiei naţionale prin … eseuri. Şi aţi antrenat şi pe alţii. Ca un fost dascăl, v-am citit cărţile începutului, dar când am înţeles mai bine ce cale aţi luat, am renunţat să vă mai citesc.

La studierea acestui ultim eseu însă m-a determinat o recentă „dezbatere electorală” la postul de televiziune B1 TV – pusă, nu întâmplător, în ajunul zilei naţionale –, „dezbatere” în care editorul dvs., Gabriel Liiceanu, poate influenţat mai demult de celebrul Eugen Ionesco – căruia îi reeditase o carte cu un titlu imposibil (Război cu toată lumea!); mai nou, poate influenţat şi de noul eseu al dvs. şi de altele, multe, pe care vi le-a editat şi reeditat, a pus pistolul în „mâna” naţionalismului, ca în mâna unui asasin în serie! Iar la eseul dvs., dânsul şi alţi doi parteneri ai „dezbaterii” făceau trimiteri ca la un clasic în viaţă.

D-le Boia, să vă învinuiesc că în acest din urmă eseu aţi „expediat” istoria strămoşilor noştri reali împotriva evidenţelor din izvoarele istorice pe care, în graba „parcurgerii” materiei le-aţi „uitat”? Nu, nu vă învinuiesc. Ci adaug, chiar în „sprijinul” dvs., că aşa au făcut şi alte feţe mai „subţiri” şi de rang înalt, care, ca şi dvs., văd în Dacia edenică zona barbariei şi a întunecimii, aproape de animalitate …, civilizaţia antică restrângându-se – evident, nu? – la „lumea greco-romană”! … Or, d-le Boia, cum a spus-o acelaşi erudit, citat mai sus, Dacia noastră a fost, în Europa – precum confirmă izvoarele istorice abordate profesional şi responsabil! –, „polul civilizaţiei şi al spiritualităţii” (s.n.).

Iar despre această patrie a poporului primordial – arienii/pelasgii –, un alt erudit, „pui de dac” din Haţeg, Miron Scorobete, poet şi om de ştiinţă, ne-a dat o capodoperă, Dacia edenică, nume deja intrat în „circuit”, alături de celelalte nume sublime: „Ţara Zeilor”, „Ţara Soarelui”, carte aflată la a doua ediţie iar o a treia ediţie este gata pentru tipar.

Mai adaug, tot în „sprijinul” dvs., că însuşi Ministerul de resort, conformându-se unor „sugestii” „mai înalte”, din „alternativele” celui mai important manual de profil al învăţământului preuniversitar (clasa a XII-a), „coordonate” de titraţi universitari, „manuale alternative” editate în anul „de referinţă” 2007 – an în care „demnitari” ai Neamului ne-au cedat şi Suveranitatea naţională cu de la ei putere! –, Ministerul, deci, a eliminat, pur şi simplu, istoria strămoşilor noştri reali. Astfel ca elevii, dar şi educatorii lor – profesori, părinţi, bunici, fraţi şi surori mai mari, prieteni şi cunoscuţi –, ca şi orice om care mai vrea să mai cunoască şi „ceva” istorie, să înveţe, de acum înainte, că noi ne-am născut după anul 106, ca tânăr şi nobil popor … roman. Deci, d-le Boia, pe cine să învinuiesc mai întâi?

Să-l mai învinuiesc pe dl. Boia că a „expediat” la fel Evul mediu al istoriei naţionale? Nu, n-o s-o fac, căci în anii din urmă au apărut, chiar printre titraţi, tineri sau mai puţini tineri, destui denigratori ai istoriei naţionale, în „vizor” intrând, cu deosebire, personalităţi emblematice de Voievozi şi Domni care – vezi, Doamne! –, conştientizându-şi „micimea”, nici nu îndrăzneau – cum ziceţi şi dvs.! – să se intituleze regi, mulţumindu-se cu apelativul de „principi”. Şi nu întâmplător Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul sunt cel mai frecvent „încondeiaţi” de respectivii „ştiinţifici”.

Să-l mai învinuiesc pe dl. Boia că, în acest eseu, este complet străin de abordarea ştiinţifică a conceptelor fundamentale de Naţiune şi Naţionalism? Nu, nu-l învinuiesc! Căci sunt încă atâţia „ştiinţifici” care au rămas prizonieri ai viziunii staliniste – în fond, comunisto-masonice – asupra respectivelor concepte, prizonieri şi ai dicţionarelor şi manualelor de tristă amintire care au incriminat şi unele încă incriminează naţionalismul – acest sentiment sacru al oricărui nativ care se revendică de la o naţiune ca de la o mamă sfântă, gata s-o slujească şi s-o apere până la sacrificiul suprem, dar care nativ nutreşte sentimente similare pentru toate naţiunile lumii, surori bune ale maicii sale sfinte din florilegiul planetar al naţiunilor.

Şi încă să-l învinuiesc pe dl. Boia pentru aruncarea în derizoriu a geniului nostru naţional, Mihai Eminescu? Nu, pentru că, direct sau indirect, au fost şi mai sunt autori – şi mai „,mari” şi mai pigmei – ai acestei blasfemii, slujitori ai unei încrâncenate strategii a denigrării culturii naţionale! Pe cine să învinuieşti mai întâi? Inclusiv ziua naţională a României, 1 Decembrie şi imnul de Stat au fost contestate şi denigrate pe larg de feţele „subţiri” de azi.

În sfârşit, să-l învinuim pe „istoricul” Lucian Boia că de la înălţimea universitară la care a ajuns nu a conştientizat până acum încotro merge omenirea? Nu, pentru că sunt încă atâţia, chiar titraţi, care nu-şi „bat capul” cu „grijile lumii”, important fiind să le meargă lor bine …

Să-l lăudăm, în schimb, pe dl. Boia pentru osanalele la adresa celui mai „ilustru” dintre străinii „binefăcători”, Carol I, din nou ajuns pe masa de lucru a istoricilor „binevăzuţi” de regimul politic? Nici asta n-o facem, amintindu-ne că după crima politică a detronării Domnului Unirii Principatelor, Alexandru Ioan Cuza, ofiţerul prusac, ajuns „incognito” în ţară, efectiv a uzurpat tronul alesului Ţării de la 1859, cu consensul „ciocoilor vechi şi noi”.

Iar aceştia, la rândul lor, au beneficiat perpetuu de „îngăduinţa” Majestăţii Sale. Şi astfel, cum s-a exprimat Eminescu, „Spuma  asta ’nveninată, astă plebe, ăst gunoi/ Să ajung’ a fi stăpână şi pe Ţară şi pe noi?”. Iar pe monarh l-a „mângâiat” cu un cuvânt greu de conţinut în contextul politic: „Carol îngăduitorul”. Care îngăduise şi păguboasa şi jenanta „afacere Strousberg”.

Şi „îngăduinţa” a ajuns până în 1907, când, parcă „supărat”  că ridicarea flămânzilor a „umbrit” oarecum fastuosul „jubileu” din 1906, cu permisiunea sa şi sub acoperirea manifestului regal „au câştigat ciocoii războiul lor cu Ţara …” (Tudor Arghezi). În acest an de tragică referinţă, discipolul lui Eminescu, Alexandru Vlahuţă, i-a făcut „bătrânului rege” un portret de zile mari, cu care să se mândrească în veci.

Şi să nu uităm că într-o scrisoare din septembrie 1914, după Consiliul de Coroană din august, scrisoare rămasă neexpediată dar ajunsă, secret, la destinatar, „bătrânul rege” al României, după o Domnie de 50 de ani îi comunica vărului său, împăratul Germaniei, Wilhelm al II-lea, că, nefiind susţinut în Consiliu pentru intrarea României în război de partea Puterilor Centrale, el a hotărât „de a renunţa la Domnie”, preferând „să rup cu un trecut întreg pentru ca numele meu să rămână nepătat”, mai scump fiindu-i „altarul onoarei” decât acel „întreg trecut” de Domn şi Rege al României (v. Monarhia de Hohenzollern văzută de contemporani, Ed. Politică, Bucureşti, 1968, p. 263-264). Deci, „căpitanul” părăsea, primul, vasul care urma să se confrunte cu furtuna! Cum este apreciat un asemenea „ilustru” căpitan, d-le Boia?

Ulterior, cu excepţia regelui Ferdinand şi a reginei Maria, multe şi grave păcate au apăsat şi apasă etern asupra urmaşilor lui Carol I de Hohenzollern – Sigmaringhen, păcate prea repede „uitate” de noii lăudători cu memorie scurtă (perioada interbelică, „nebuniile” regale ale lui Carol al II-lea, anul negru 1940 şi ordinul de retragere a armatei române din Basarabia şi Cadrilater, mai nou momentul 23 august, benefic tuturor, numai românilor nu, la care Mihai I şi-a dat testul maxim al valorii sale ca om şi monarh, cu tragedia celor cu mult peste 130.000 de soldaţi români făcuţi prizonieri de Rusia sovietică, asasinarea Mareşalului Ion Antonescu, comunizarea României, etc, etc, etc).

La nivelul la care a ajuns acum celebritatea d-lui Boia, acest din urmă eseu nu pare a fi o carte oarecare în noul context, ci pare a fi un adevărat „cuvânt de ordine” de cum trebuie să se scrie istoria ţării noastre de acum înainte. Şi cum ne învaţă autorul? Dânsul critică România şi întreaga ei istorie, „veacurile” de „mitologie naţională”  dar şi, pe drept, derapajele „tranziţiei” post-decembriste, scoţând ca principal vinovat „felul de a fi” al „românului”, iar nu pe „vânduţii de acasă” şi pe „mâncăii străini”, cum le-a spus o tristă poetă din „trista ţară basarabă”, Leonida Lari. Dl. Boia critică agresiv România şi pe români pentru că – i se pare domniei sale – ţara şi oamenii ei se „încăpăţânează” să fie altfel decât lumea, adică să rămână în „coada cozii”! …

Amintiţi-vă – şi dvs., d-le Boia, şi cei care vă urmează – vorba „cronicarului”: „De aceste basne să dea seama ei şi de această ocară. Nici iaste şagă a scrie ocară unui neam, că scrisoarea iaste un  lucru vecinicu. Cându ocărăsc într-o zi pe cineva iaste greu a răbda; dară în veci? Eu voi da seama de ale mele, câte scriu”. (Miron Costin, Opere, ed. P.P. Panaitescu, Editura pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958, p. 243, s.n.).

Şi, d-le Boia, Statul naţional, la care tot faceţi trimitere cu atâta ironie şi cu atât de multe semne de întrebare, Statul naţional unitar român, atât de mult contestat de anumite „elite” culturale, universitare şi politice de azi, de liderii unei anumite minorităţi vehemente şi revizioniste, prezentă frecvent şi laudativ în eseul dvs, a fost clădit, de-alungul timpului, cu sacrificiul suprem al multora dintre români. Numai ei şi-au dorit, atât de mult, unitatea politică, în graniţe reale, alături de unitatea religioasă, strămoşească, ortodoxă, şi nu altcineva. Cu atât mai puţin unele minorităţi naţionale atât de mult regretate de dvs.

Nicolae Iorga în 1940, când România Mare, constituită în graniţe fireşti, naturale şi istorice, la 1 Decembrie 1918 prin sacrificiul de veacuri al naţiunii române, era ameninţată cu destrămarea (ceea ce s-a şi întâmplat în scurt timp), datorită aceloraşi politicieni – „vânduţii de acasă” –, în frunte cu Carol al II-le, dar şi „jocului” periculos al occidentului politic, avea, ca istoric, soluţia valabilă şi azi şi totdeauna: „Înapoi la naţiune.”, de la care ne „vine totul”, căci ea, naţiunea, conservă întrânsa speranţa şi forţa de renaştere, inclusiv pentru reconstituirea Statului naţional (vezi „Neamul Românesc”/ 17 mai 1940). Încă nu am ajuns într-un moment ca acela din 1940.

Asta nu înseamnă că suntem departe de el, dacă observăm cu atenţie evoluţia politică internă şi internaţională, context în care regretatul mare poet contemporan, Adrian Păunescu, văzând şi simţind ce se întâmplă (1992), atenţiona şi, în acelaşi timp, vedea speranţa în aceeaşi „rădăcină” istorică, NAŢIUNEA: „O, ţara ţăranului mort,/ Ai început s-aduci grâu din import,/ Vezi să nu cumva să te zbaţi/ Să cumperi şi ceva Munţi Carpaţi/ Şi să vină vreun prim ministru dezinvolt,/ Ca să importe ceva Mureş şi ceva Olt … Ţară-n ţărână sub mână păgână/ Măcar rădăcină să-ţi mai rămână./ Când o fi şi-o fi şi poate ne-om înzdrăveni,/ Să facem din noapte zi/ Şi din moarte nuntă/ În patima cruntă/ Şi să se scoale Neamul/ Şi râul şi ramul/ Şi să se-audă din fiecare sat,/ Ca un ecou fidel şi curat,/ Ca un parastas retehnologizat./ Adevărat, adevărat a-nviat!” (Adrian Păunescu, „Parastasul”, Cartea cărţilor de poezie, ediţia a doua, revăzută, adăugită şi actualizată. Ed. Păunescu, Fundaţia Iubirea, Fundaţia Constantin, Bucureşti, 2003, p. 912). Cu fiecare volum de poezii, marele poet Adrian Păunescu a chemat şi a murit chemând: „Deşteaptă-te române!”

Eseul profesorului universitar dr. Lucian Boia, profesor la prima facultate de istorie a României, reprezintă o denigrare a naţiunii române, de la strămoşii reali până în contemporaneitate, a istoriei şi culturii acesteia; din punct de vedere ştiinţific, acest eseu „conferă” autorului compromitere profesională. Este cu atât mai grav cu cât domnia sa, dar nu numai, „formează”, într-un asemenea spirit, generaţii de studenţi români chemaţi şi datori să-şi slujească şi să-şi apere ţara prin adevăr istoric până la sacrificiul suprem. Iar anumite canale media şi editori îl cultivă ca pe un oracol. Până când?

Iar în final, dl. Boia, printre semnalele de alarmă trase de nenumărate ori în istorie, ca un „istoric” ce nu-şi asumă răspunderea firească atunci când îi aştepţi soluţiile de îndreptare pentru prezent şi pentru perspectivă, ne declară ritos şi supărat pe toţi şi pe toate în ultimul aliniat al eseului: „În ce mă priveşte, n-am nici o soluţie şi nu ştiu dacă există vreuna, în afară de aşezarea lucrurilor în timp. Multe depind de mersul omenirii în ansamblu. N-avem nici cea mai mică idee încotro merge Europa, încotro merge lumea. Competenţa istoricului – şi aceasta, relativă – se opreşte la ziua de azi. Ziua de mâine nu-i aparţine” (s.n.).
Halal etică şi răspunere de istoric!

Cu părere de rău, conf. univ. dr. G.D.Iscru                     06 decembrie 2012

 

 

 

 

34 comments

 1. Un ciocoi de cea mai joasă speță , trădător de țară de grabă servil ocultelor străine .
  Sau putem săl încadrăm la categoria de ignorant care doar așa găsește atenție .

 2. cine plm e boia asta care se da mare “istoric” si se da spalator de creiere ??? sau are el creierul spalat deja si ne arata ca la el in cap e patinoar ?? si il mai si primiti la emisiunea de la nasul … ia bagati-i o denigrare peste tot canaliei.

 3. Boia! Ăsta nu-i nume de român, toată ziua. BOIÁ, (1) boiele, s. f. 1. (Reg.) Vopsea. ♦ (Peior.) Fard. 2. Condiment de culoare roșie, obținut din pisarea ardeiului iute uscat; paprică. – Din tc. boya.
  Sursa: DEX ’98 (1998)
  Sămînță de turc sau de ungur. Ungur mai degrabă! Limba turcă și cea ungurească au aceeași rădăcină, amîndouă provin din mijlocul Asiei. Acolo li-e locul liftelor!

 4. Grav cu dl.Boia.
  O fi de ,,rosu “??? Ca de ,,verde” , sunt altii.
  Oare nu mai avem istorici , de seama ?
  Majoritatea sunt cumparati , sau din randul masonilor ?
  Nici noi , nu ne lasam.
  Doamne ajuta.

  ,, Din zei de-am fi scoboratori “

 5. citat din cartea lui Burebista catre daci:
  Sa fie focul foc si apa apa,
  Sa fie lemnul lemn si piatra piatra.
  Hai sa-i si gasim pe cei care pot si trebuie sa faca si sa le spunem pe nume ca sa stie lumea cu cine are de aface, ca macar le-o fi rusine.
  Uitativa in jur si o sa vedeti cum de dau acum focul si apa, si ce departe suntem in toate de adevar. Cum lemnul si piatra cumparate pe bani multi nu mai sunt ce erau odata, cum regii slujesc pe acei caini ce ar trebui sa-i slujeasca.

 6. dl Boia ? Desi nu sunt un specialist in istorie, ma deranjeaza profund atitudinea de “mincinos istoric” sau de prezentare “tendentioasa” a istoriei (de unde si pana unde romanii au cucerit jumatate din Dacia ?). Cum permite tagma istoricilor romani o asemenea atitudine ? De altfel “judecata adevarata” o pot face ne-istoricii. Sunt convins ca daca nu cucerea si jefuia Dacia, civilizatia Romana ar fi decazut mult mai repede si istoria Europei ar fi fost probabil alta…

 7. Felicit[ri,domnule profesor Constantin Iscru pentru replica pe care i-aţi dat-o ,,domnului+tovarăş+cetăţean(poate şi camarad,dacă conjunctura istorică îl ,,ispitea) Boia.Totuşi aţi fost prea blâd şi înţeleg că educaţia,temperamentul şi experienţa dumneavoastră de viaţă nu v-au lăsat să-l luaţi mai tare.Eu nu pot fi nici tolerant şi nici blând,măcar în exprimare cu aceşti derbedei din intelectualitatea devenită mai degrabă o castă stupidă a trădătorilor şi denigratorilor spiritului nostru naţional.Cu un singur aspect din cele enunţate de dumneavoastră îmi permit să nu fiu de acord.atâta timp cât casta preoţească ortodoxă mai acordă importanţă şi încă oferă credit moral Vechiului Testament,în special primelor cinci capitole,deci Torei ebraice,nu consider că religia pe care o propagă face parte structurală din istoria,tradiţia şi autenticul spirit naţional.Cu deosebită stimă.Vă doresc numai bine.Radu Ispas.Scriitor şi traducător.Craiova.

 8. Felicitari pentru articol D-le prof. univ.dr. G D Iscru. Ceace sustineti Dvs. e adevar istoric, nu denigrari a Istoriei romanilor. Sunt convins ca daca ati fi stiut ce va scrie mai tarziu elevul Dvs. l-ati fi lasat repetent. Cu asemenea profesori, bine a afirmat presedintele ca scoala romaneasca scoate tampiti…Sa afirmi asemenea lucruri ca poporul roman s-a format dupa anul 106, este un mare neadevar, inseamna a nega ce au scris istoricii antichitatii despre daci, a ignora descoperirile ce s-au facut de arheologi, si se fac in prezent cu tehnici moderne la Sarmisegetusa si imprejmuiri. Deasemenea asemenea teorii merg mana in mana cu teoriile adversarilor nostri, dusmanilor romanilor, ca romanii au sosit in Ardeal cu cateva secole in urma, cu turmele de oi, si nu au nici-un drept pe aceste meleaguri, sau altfel spus, ca populatia Daciei, acea portiune de 16 % cat au ocupat-o romanii, s-a format din colonizatori adusi de romani… in urma carora Dacia si dacii au fost civilizati. Nu eu cred ca Roma si romanii, care in perioada de glorie a dacilor, era un biet satuc, care platea un fel de tribut dacilor ca sa aiba protectia acestora. Din invidie pe civilizatia dacilor, popor vechi de milenii, din dusmania, sa nu se mai auda de daci si civilizatia lor, au distrus si au facut una cu pamantul tot ce le-a iesit in cale, iar populatia daca din teritoriul ocupat, acea mica parte de 16 %, a fost in mare masura exterminata, iar bogatiile aurul si alte valori, femei si copii tinere, conducatori ai armatei dace, luptatori remarcati pentru vitejie si fizicul lor, au fost luati si dusi in scalvie la Roma, pentru distractie si folosirea luptatorilor ca gladiatori.. Se poare spune ce a lasat romanii, civilizatia lor, fata de cele ce le stim de la istoricii acelor vremi ? Cu posibilitatile moderne,care au existat in al Doilea Razboi Mondial, nici Hitler, nici Stalin nu a reusit sa desfinteze un popor, dar mite Traian cu posibilitatile acelor vremuri. Cu asemenea teorii se urmareste sa ni se fure istoria, ba chiar si tara…

 9. Domnilor, in primul rand individul nu e un istoric pentru ca nici Iuda nu a fost, el poate doar marca istoria cu faptele lui. In al doilea rand, intrebarea nu este cine e Boia, pentru ca el e un nimeni, un muritor de rand. Cine il plateste pe Boia sa murdareasca natiunea asta, cine sunt cei care ne vor raul si il propulseaza pe mizerabil. Asta-i intrebarea. Parol!

 10. Ce as mai putea comenta eu, cind Paunescu le-a zis pe toate:

  La munca, derbedei, ca trece anul
  Si vin ailalti si-o sa va ia ciolanul.
  Faceati pe democratii cei cucernici,
  Cristosul mamii voastre de nemernici.
  Scuipati-va-ntre voi cum se cuvine
  Si-apoi convingeti-va ca e bine.

  C-ati luat o tara de mai mare dragul
  Si i-ati distrus averile si steagul.
  S-ajungem colonia de ocara
  Care-si va cere scuze în maghiara.
  Si, prin complicitati cu demoni aprigi,
  Ati desfiintat uzine , câmpuri , fabrici.

  Si, prin vânzari de tara infernale,
  Ati omorât cu voia animale.
  La greul greu care mereu ne-ncearca,
  Raspundeti cu un greu de moarte, parca.
  Si i-ati gasit si bolii un remediu
  Intoarceti România – n Evul Mediu.

  Ce cazaturi, ce târfe, ce mizerii,
  V-as desena cu acul, sa va sperii.
  Dar voi nici sânge nu aveti în vine,
  Ci credite din calimari straine.
  Le stiti lui Hitler si lui Stalin taina
  Si-mpingeti Bucovina în Ucraina.
  Asa cum ceilalti, limpezeasca-i valul
  S-au compromis negustorind Ardealul.

  De unde sunteti, ma, din ce gaoace ,
  Cum v-au putut parintii vostri face ?
  Ce condimente le-au picat în sperma
  De e tradarea voastra-atât de ferma ?
  Ati pus nenorocita voastra laba
  Pe-aceasta trista tara basaraba.

  Si vreti cu-amenintare si cu biciul
  S-o faceti curva voastra de serviciu.
  Mimati respectul pentru cele sfinte,
  Dar vindeti si pamânturi si morminte.
  Ati inventat examene severe,
  Supunere poporului spre-a-i cere.

  Si toata zbaterea a fost degeaba
  Ca-n nas mai marii v-au închis taraba.
  Minciuna voastra v-a adus pe scena,
  Actori într-o politica obscena.
  Si-acum, ca-i un prapad întreaga tara ,
  Ia cereti-va, putintel, afara.

  Decât sa va trimita tara noastra,
  Mai bine mergeti voi în mama voastra.
  Plecati de-aici, cu-o graba funerara,
  Si nu albanizati aceasta tara .
  Bagati viteza, ca va trece anul
  Si s-a scurtat si s-a-nvechit ciolanul.
  Si ce va pot eu spune la plecare
  Decât lozinca lui Fanus cel mare :

  Nenorocitilor, se rupe snurul,
  “La munca, la batut tarusi cu curul !”

  Din pacate sunt prea multi Boia, si numarul lor e in crestere.

 11. Cu ce ne ajuta pe noi astazi ca dacii au fost un mare popor? Si chiar au fost un mare popor. Priviti in jurul vostru, analizati singuri, dincolo de afirmatiile d-lui Boia, in ce hal a ajuns acest popor, urmas al dacilor. Nu ne ajuta cu nimic sa ne impaunam cu trecutul glorios pentru ca astazi nu suntem demni de acest trecut. Noi, cei din prezent, suntm o umbra palida a celor care au fost dacii. Daca nu ne constientizam bolile nu o sa ni le vindecam niciodata si vom trece din rau in mai rau.
  Cu regret trebuie sa recunosc, d-le Iscru, ca la d-l Boia nu toate tezele sunt false. Este adevarat ca nu ne foloseste la nimic nici daca ne turnam, la infinit, cenusa in cap, insa va trebui sa gasim un echilibru intre trecutul glorios si realitatile contemporane, asumandu-ne bunele si relele. Altfel nu vom putea merge insanatositi inainte!

 12. Cum il cheama?Boia,Boul,sau ii vine numele de la renumitul prafde ardei,pe care il consuma indeobste acea nationalitate conlocuitoare pe care o apreciaza atat de mult BOIA.

 13. Arheolog in viitor

  Ce nu intelege domnul Boia este ca nestiind incotro se indreapta nu stie nici de unde vine,deci omul traieste clipa.Nu este mai sus sus ca spirit de cat screwball, sau de cat The ancient history.Sau poate fi chiar unul dintre astia doi.
  Urmatoarea etapa pentru noi este sa ne desavarsim ca neam.Nu putem face asta daca nu ne cunoastem trecutul.Trecutul si cu parti bune si cu parti mai intunecate.Doar un singur lucru desigur ,trebuie sa stim:ADEVARUL.
  Adevarul este in primul rand scris in sangele nostru,varsat dealungul miilor de ani pe pamanturile noastre si care urla …striga catre Dumnezeu.E plina glia neamului de eroii cazuti si care ,spre stiinta domnului Boia, sunt de un sange cu noi.Studiul paleogenetic o dovedeste foarte clar si deslusit.
  Lasatil pe domnul Boia sa isi traiasca clipa.Caci va pieri din istoria neamului asa cum a si venit.El nu are nici trecut ,dar mai ales nu are nici viitor.Este un om mic si fara valoare.
  Haideti sa ne continuam lupta de milenii pentru tara noastra draga si pentru neamul nostru,ignorand oameni de genul Boia,screwball sau The ancient history.Ignorandui le vom da cea mai tare palma peste ochi(la care ar trebui sa intoarca si obrazul),care ii va trezi la realitate.
  Scriu aceste randuri in speranta ca isi vor recunoaste greselile(ca sfantul apostol Pavel pe drumul Damascului)si din hulitori si opresori vor deveni eroi ai neamului.
  SPIRITUL DACIC RENASTE,CACI CU NOI ESTE DUMNEZEU

 14. Cu “istorici ” ca si Boia azi maine aflam ca , ghinionul lui Mihai Viteazu de la Turda este acela ca a urcat cu piciorul stang in tren cand a mers la Turda. Sau ca Decebal a pierdut batalia cu Traian pentru ca i s-a blocat AKM-ul .Mare-i gradina lui Zalmoxis , poarta deschisa , dar ei sar gardul.

 15. Din pacate cei pusi acolo sus sa ne conduca nu-si vad decat de propriul interes ,si in timp ce devin putrezi de bogati pe noi oamenii de rand ne privesc ca pe niste insecte calcandu-ne in picioare si bajocorindu-ne .Blestemati sa fiti toti aceia care ati ingenunchiat si ati saracit aceasta tara si poporul ei.Asa sa va ajute dumnezeu!

 16. Trebuie facuta o lista cu boia ,cu cei care au amplasat statuia lui Traian in fata muzeului , etc , si incet incet vom sti cu cine avem de a face

 17. In conscluzie, astazi ca si in trecut istoria se preda ca un adevar spus pe jumatate, ceea ce echivaleaza cu o minciuna.

  Si ne mai intrebam de ce multi romani ( daci!!) si-au pierdut mandria nationala!!!

  In timpul liceului profesul meu de istorie ( dl Bîclea) ne preda sucint la ore istoria Romaniei, insa, deseori in ultimele 5-10 minute ne spunea sa nu notam si ne spunea lucruri care de fapt erau adevarata istorie. L-am inteles dupa 1989.
  Eu unul accept denumirea de roman conform datelor oficiale ale cartii de identitate, dar de fapt sunt dac pentru ca asa ma simt si sunt.
  Cu parere de rau pentru dl. Boia asa cum spune si dl. Iscru dar in postura de istoric vrea sa ne vanda gogosi “inflorite”. El este platit pentru asta, dar noi nu suntem obligati sa-l ascultam si nu trebuie sa-i lasam sa distruga spiritul dac!

 18. sunt Dac si sunt nemuritor , sunt mandru de originea mea , si cred , cred cu adevarat in blestemul pamantului si neamului . Rusine vanzatorilor ,nonvalorilor cocotate in loje , ciocoilor vechi si noi . Esti mandria noastra tu omule simplu , tu ce inca mai pastrezi traditia si obiceiul stramosesc.

 19. Parerea mea este sa ii cercetam radacinile sau apartenenta etnica. Ceva imi spune ca este de alt neam. Cine poate stii cat de lungi aveau bunicii lor perciunii. Este imposibil sa fii roman si sa-ti denigrezi in felul asta natia. Uitati-va la presedintii pe care i-am avut. Nici unul nu este roman pur. Uitati-va cate lucruri “bune” au reusit sa faca in 23 de ani. Cat oare ne-o trebui sa ne trezim si sa nu ne mai uitam in gura lor, ci la cine sunt ei cu adevarat dincolo de reflectoarele scenei politice.

 20. Tot ce s-a întâmplat în ultimile zile nu este întâmplător; scandalul steagurilor, discursul unui impostor strecurat în Academia Română – care a spus, în Albania, că românii şi aromânii sunt două popoare distincte, încercarea de profanare a Muzeului Ţăranului Român, ‘evenimentul’ de la Cluj.

  Strângeţi rândurile în jurul celor care apără fiinţa naţională!

 21. Auz una buna.
  Zice ca dupa o cina copioasa iese un ciocoi la poarta sa fumeze o tigara si ce sa vada o cucuvea mare cat o gaina sus pe gard.
  Ciocoiul mai fricos el din fire de departe incearca ceva :
  Has has
  Si cucuveaua .
  Bu hu hu, bu hu hu
  Ciocoiul :has has.
  iara cucuveua bu hu hu , bu hu hu.
  Baga mana in buzunar si scoate o modeda dea nostra si aruca dupa ea , cucuveaua nimic.
  Baga iaraasi mana si scoate un euro si arunca. Zbora si cucuveua in directia acestei monede.
  Se scarpina ciocoiul in cap si zice:
  Am dat de dracu nici cucuvelele nu se mai uita la bani romanesti.

 22. Boitura in cauza a primit o replica usturatoare din partea profesorului IOAN-AUREL POP – inca din anul 2002. Cartea se numeste ISTORIA, ADEVARUL SI MITURILE/ Editura Enciclopedica 2002. In aceasta carte spoitorului ii sunt desfiintate cam toate “rationamente”, intentiile si inconsecventa, dar si modul in care se contrazice.

 23. Da Lina, ne ajuta sa stim insa stiinta fara actiune este o forma fara fond. Ne cam sunt specifice formlele fara fond din pacate. L ace ne foloseste ca stim cum erau Dacii daca noi suntem adeptii Fanarului prin atitudine si doar declamam ca suntem uirmasii Dacilor. Cum iti scoate tie in evidenta comportamentul de astazi a majoritatii romanilor faptul ca suntem urmasii unui popor intr-adevar de exceptie pentru acele vremuri. Suntem noi oare demni sa ne mandrim ca suntem daci daca ne comportam ca in Fanar? Gandeste-te la aceasta.

 24. Sant sustinator al d-lui Iscru si sper ca acest `maimutoi boia` o sa-si piarda postul cat mai curand si sa inceteze a mai scuipa minciuni din gura lui spurcata. Aveti grija cu cine votati pt ca astfel de lepre sa nu mai ajunga in posturi de unde pot denigra tara si neamul nostru. Dumnezeu cu noi!!

 25. Am vazut o faza intr-un film: O plantatie a ars.Toata lumea trista. Dupa ce s-au mai linistit, un tinar(viitorul) a cautat cu disperare o planta care sa aiba radacina sanatoasa, neatinsa de foc.Si ghiciti unde a gasit-o? Pe un mormint.Tare metafora,nu! Acum, fiecare intelegeti ce vreti dar,parerea mea e ca viitorul isi trage seva din trecut. Si inca ceva trebuie sa invatam sa ne cautam trecutul pentru a avea viitor.

 26. D-le Profesor Gheorghe Iscru , va multumesc pentru ca existati si aveti puterea , verticalitatea si cunoasterea necesara pentru a combate coerent si justificat impostorii care sint platiti si angajati ( cu bani publici ) intr-o actiune DISPERATA de ascundere a Istoriei Adevarate a TRACO_GETO_DACILOR.
  Gunoiul de eseu scris de cetateanul cu pasaport romanesc cu numele boia ( Majuscula nu i se cuvine ! ) nu este numai revoltator si denigrator dar este si promovat prin diverse manevre de angajati ai Ministerului Needucatiei si Incultelor.
  Eu sint din Iasi iar unul din copiii mei este in clasa a X – a a liceului Mihai Eminescu ; acum 2 saptamani fiul meu vine de la scoala si imi cere 22 de lei caci profesorul lui de Istorie ( prof. Sitea ) le-a impus la toti elevii din clasa sa cumpere cartea lui boia : de ce este Romania altfel ? Am sarit ca ars si i-am interzis sa cumpere si sa citeasca un asemenea gunoi otravit , imprastiat in ochii nostri de un dusman declarat al neamului nostru. Copilul a protestat spunind ca profesorul i-a amenintat ca va pune nota 3 la toti cei care nu cumpara cartea si care nu o citesc si ca o sa ii asculte intensiv din carte! In ciuda opozitiei mele ferme sotia mea i-a cumparat produsul de marketing al profesorului de istorie Sitea.
  D-le Profesor Iscru , nu stiu ce fel de student o fi fost boia dar ce fel de exemplar uman este , transpare evident din pseudo-eseul sau.
  Concluzia mea este urmatoarea : Facultatile de Istorie din tara noastra sint penetrate in mod evident si masiv de exemplare care au misiunea , dupa ce ajung profesori , de a distruge sentimentul de patriotism , dragoste de tara , respect al evidentei istorice din sufletul copiilor nostri.
  Trebuie sa reactionam cu hotarire si eu , la cei 55 de ani ai mei , ma gindesc foarte serios sa dau examen la Fac. de Istorie din Iasi si sa tratez , ca student , la examene subiectele conform cu dovezile scrise si descoperirile arheologice , si in cazul in care profesorii imi vor depuncta lucrarile sa ii dau in judecata si sa le cer daune morale pentru ca ma denigreaza ca urmas al TRACO_GETO_DACILOR !

 27. Mult stimate D-le Profesor ISCRU ,multumesc ca existati si aveti posibilitatea si calitatea de a le raspunde unor asemenea tradatori de neam si tara.Prin anii 1970-1973 cind de pe bancile facultatii a ajuns BOIA LUCIAN profesor de istorie in comuna PLENITA judetul DOLJ la liceul la care am invatat a semanat teroare printre elevi.Subtirel,ingimfatsi plin de sine a ajuns sperietoarea liceului el si cu proful de mate grec pribeag de la 7 ani in Scumpa Noastra Tara.Nu am crezut ca voi mai auzi de el vreodata,dar am auzit din pacate pe Dl CIOROIANU FOST MINISTRU DE EXTERNE SI .

 28. MULTA SANATATE va doresc mult stimate Dle Profesor ISCRU! Multumesc Bunului Dumnezeu ca existati si aveti posibilitatea si calitatea de a pune la punct asemenea tradatori de neam si tara.In anii de liceu cind l-am avut profesor pe Boia Lucian (comuna Plenita,jud.Dolj-nu ma gindeam ca am sa mai aud vreodata de el.Dar am auzit pe dl CIOROIANU fost ministru de externe,fiul unui coleg de clasa-Lucian Boia fiidu-i mentor….Doamne Sfinte apara-ne de asemenea patrioti!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *